İstatistik ve Olasılık I

advertisement
İST 207_İSTATİSTİK OLASILIK I
Yarıyıl
III. YARIYIL
(GÜZ)
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Dersin Amacı
Hedeflenen
Kazanımlar
Dersin Gidişatı
Teori/Ders
Anlatımı
İŞLETME BÖLÜMÜ
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
3
5
42
Prof. Dr. Hamza GAMGAM ve Prof. Dr. Özkan Ünver
Türkçe
Zorunlu
Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Tanımlayıcı istatistikler, olasılık kavramları, bazı önemli dağılımlar, örnekleme dağılımı, hipotez kavramı
Tanımlayıcı istatistikler ve olasılık kavramlarının öğretilmesi
Tanımlayıcı istatistikler ve olasılık kavramlarının öğrenilmesi ve kullanılması
Hafta
KONULAR
01 Temel kavramlar ve değişkenlerin ölçme düzeyleri
02 İstatistiksel veri ve frekans dağılımları
03 Grafikler
04 Merkezsel eğilim ölçüleri
05 Dağılış ölçüleri
06 Temel olasılık kavramları
07 Temel olasılık kavramları
08 Bernouilli ve Binom dağılımları
09 Bernouilli ve Binom dağılımları
10 Normal dağılım
11 Normal dağılım uygulamaları
12 Örnekleme dağılımı, merkez limit kuramı
13 Hipotez kavramı ve hata tipleri
14 Ortalama ile ilgili hipotez testleri
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
*
Yüzde
(%)
*
%60
%40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Ünver, Ö. Ve Gamgam, H., “Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, 5. baskı, Seçkin Yayınevi,2008.
Kaynaklar
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download