Osman Bey - erkanagrikli

advertisement
Padişahlar - Olaylar
Kronoloji
Padişahlar -Olaylar
Kronoloji
Padişahlar - Olaylar
Kronoloji
OSMAN BEY
Osmanlı Dev.nin Kur.
(1284-1324)
II.MEHMET
İstanbul’un fethi
(1451-1481)
(1566-1574)
Koyunhisar Savaşı
ORHAN BEY
Bursa’nın fethi
1302
Sırbistan’ın fethi
Mora’nın fethi
Eflak’ın Osmanlı
Devleti’ne bağlanması
1459
1460
1462
II.SELİM
Yemen’in yeniden
alınması
Endonezya seferi
Kıbrıs’ın fethi
İnebahtı Deniz savaşı
Pelekanon Savaşı
Rumeli’ye Geçiş
1329
1353
Tunus’un fethi
1462
1463-1465 III.MURAT
I.MURAT
(1361-1389)
Midilli’nin fethi
Bosna ve Hersek’in
fethi
Otlukbeli Savaşı
Sazlıdere Savaşı
1362
Kırım Seferi
Edirne’nin fethi
1362
1476
Sırpsındığı Savaşı
1364
Boğdan’ın Osmanlı
Devleti’ne bağlanması
Arnavutluk’un fethi
Samakov Savaşı
1370
Otranto Seferi
1480
Çirmen Savaşı
I.Kosova Savaşı
I.BAYEZIT
1371
1389
(1481-1512)
İstanbul’un kuşatılması
1391
Bulgaristan’ın fethi
Niğbolu Savaşı
Anadolu Türk Birliği’nin
sağlanması
Ankara Savaşı
1393
1396
1399
II.BAYEZIT
Cem Sultan olayı
Boğdan Seferi ve Kili
ve Akkerman’ın fethi
Osmanlı-Memlük
Savaşı
Sapienza Deniz Savaşı
Şah Kulu İsyanı
I.SELİM(YAVUZ)
FETRET DEVRİ
(1402-1413)
I.MEHMET
Aydınoğullarından İzmir’in
alınması
Saruhanoğullarına son
verilmesi
Venedikle ilk deniz savaşı
(1413-1421)
Eflak’ın Osmanlılara
bağlanması
Mustafa Çelebi isyanı
Şeyh Bedrettin isyanı
II.MURAT
Mustafa Çelebi İsyanı
(Amcası)
İstanbul’un kuşatılması
Mustafa Çelebi İsyanı
(Kardeşi)
Osmanlı-Venedik Savaşı
Selanik’in fethi
Edirne – Segedin Ant.
Varna Savaşı
II.Kosova Savaşı
1416
1299
(1324-1361)
1326
1453
1568
1569
1571
1571
1574
1574-1595
Don-Volga ve Süveyş
Kanalı projeleri
1568-1569
Lehistan’ın Osmanlı
himayesine alınması
Fas’ın Osmanlı
himayesine alınması
İngiltere’ye Kapitülasyon verilmesi
Ferhat Paşa (İstanbul )
Antlaşması
III.MEHMET
Osm.-Avusturya Sav.
Haçova Meydan Savaşı
1575
(1603-1617)
(1512-1520)
I.AHMET
Osmanlı –İran Savaşları
Zitvatorok Antlaşması
İran Seferi ve Çaldıran
Savaşı
Dulkadiroğullarına son
verilmesi
Mısır Seferi
Mercidabık Savaşı
1514
Nasuh Paşa Antlaşması
1612
1515
Lehistan’la barış
1617
Ridaniye Savaşı
1517
II.OSMAN(GENÇ)
(1617-1618)
(1622-1623)
1618-1622
I.SÜLEYMAN
(KANUNİ)
Belgrad’ın fethi
(1520-1566)
Serav Antlaşması
1618
1521
1620
1422
Mohaç Savaşı
I.Viyana Kuşatması
Büyük Alman Seferi
Irakeyn Seferi
1526
1529
1533
1534
Osmanlı- Lehistan
Savaşı
Hotin Antlaşması
Yeniçeri İsyanı
IV.MURAT
Revan Seferi
1422
1422
Preveze Deniz Savaşı
Amasya Antlaşması
1538
1555
Bağdat Seferi
Kasr-ı Şirin Antlaşması
1638-39
1639
1426-1430
1430
1444
1444
1448
Hint Deniz Seferleri
Cebre Deniz Savaşı
Malta Kuşatması
Sakız Adasının fethi
Zigetvar Seferi
1534-1553 I.İBRAHİM
Girit Seferi’nin başl.
1560
1565
1566
1566
(1389-1402)
1402
1414
1416
1419
1420
(1421-1451)
1473
1479
1484
1578
1580
1590
(1595-1603)
1593-1606
1596
1485-1491
1499
1511
1516-1517 Hollanda’ya imtiyazlar
I.MUSTAFA
1516
1603-1612
1606
1621
1622
1623-1640
1635
1640-1648
1645
Padişahlar - Olaylar
Kronoloji
IV.MEHMET (Avcı)
Kronoloji
Padişahlar - Olaylar
Kronoloji
1648-1687 III.MUSTAFA
1672-1676 Osmanlı-Rusya Savaşı
1676
I.ABDÜLHAMİT
Küçük
Kaynarca
1669
ABDÜLAZİZ
1861-1876
1867
Osmanlı Avusturya
Savaşları
1663-1664
Antlaşması
1787-1791(1992)
Osmanlı-Rus,Avusturya
Savaşı’nın başlaması
1757-1774
1768-1774
1774-1789
1774
1787
Bulgar isyanı
Vasvar Antlaşması
1664
III.SELİM
Rusya ile ilk antlaşma
1681
II.Viyana Kuşatması ve
Kutsal İttifakla savaş
1683
Osmanlı-Avusturya,Rusya
Savaşı’nın devamı
Ziştovi Antlaşması
II.SÜLEYMAN
Osmanlı-Lehistan Savaşı
Bucaş Antlaşması
Girit’in fethi
Padişahlar -Olaylar
Avrupa seyahati
Jön Türkler hareketi
Bosna-Hersek isyanı
1789-1807 V. MURAT
1875
1876
1876-1876
II.ABDÜLHAMİT 1876-1909
1791
I.Meşrutiyet
1876
1687-1691 Yaş Antlaşması
1792
1877-1878
Kutsal İttifakla Savaşın
devamı
1687-1691 Osmanlı-Fransa Savaşı
1798-1802
1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşı (93 Harbi)
Ayestefanos
(Yeşilköy)Antlaşması
II.AHMET
1691-1695 Sırp İsyanı’nın
1804
Berlin A ntlaşması
1878
1806
Tunus’un elden çıkması
1881
1807
Mısır’ın elden çıkması
1882
Kutsal İttifakla Savaşa
devam edilmesi
Eğri ve Belgrad’ın
Avusturya’nın eline geçmesi
Niş ve Belgrad geri alındı
II.MUSTAFA
ve Akka Savunması
başlaması
1806-1812 OsmanlıRus Savaşı’nın başl.
Kabakçı Mustafa İsyanı
1690
1695-1703 Kal’a-i Sultaniye
Karlofça
1699
İstanbul Antlaşmaları
Yeniçeri İsyanı
III.AHMET
1700
1703
1703-1730
Osmanlı Rus Savaşı
1711
Prut Antlaşması
Osmanlı-Venedik ve
Avusturya Savaşı
Pasarofça Antlaşması
1711
1715-1718
Lale Devri
1718-1730
Osmanlı-İran Savaşı’nın
başlaması
Patrona Halil İsyanı
1723
I. MAHMUT
Osmanlı-İran Savaşı’nın
devamı
Ahmet Paşa Antlaşması
Kerden Antlaşması
Osmanlı-Rus ve Avusturya
Savaşları
Belgrad Antlaşması
1740 Kapitülasyonları
III.OSMAN
II.MAHMUT
(Çanakkale ) Ant.
1806-1812 OsmanlıRus Savaşı’nın devamı
Bükreş Antlaşması
Yunan İsyanı
Yeniçeri Ocağı’nın
kaldırılması
1828-1829 Osmanlı-Rus
Savaşı
Navarin Olayı
1808-1839 Doğu Rumeli’nin
1809
1812
1821
1826
1878
1885
kaybedilmesi
İttihat ve Terakki’nin
kuruluşu
Osmanlı-Yunan Savaşı
1889
II.Meşrutiyet’in ilanı
31 Mart Vak’ası
V.MEHMET REŞAD
1908
1909
1909-1918
1828-1829 Trablusgarb Savaşı
1897
1911-1912
1827
1829
Uşi Antlaşması
Balkan Savaşları
1912
1912-1913
Mısır Meselesi ve
Kavalalı Mehmet Ali
Paşa İsyanı
Kütahya Antlaşması
1833
Londra Antlaşması
1913
1833
İstanbul Antlaşması
1913
Hünkar İskelesi
Antlaşması
Balta Limanı sözleşmesi
Nizip Savaşı
1833
Atina Antlaşması
1913
1838
1839
I.Dünya Savaşı
VI.MEHMET
VAHİDETTİN
1914-1918
1918-1922
I.ABDÜLMECİT
1839-1861
I.Dünya Savaşı
1914-1918
Tanzimat Fermanı
1732
Londra Antlaşması
1746
1736-1739 Londra Boğazlar
1839
1840
1841
Mondros Mütarekesi
1918
1920
1922
1739
1740
1754-1757
1853-1856
1856
1718
1730
1730-1754
Edirne Antlaşması
Sözleşmesi
Kırım Savaşı
Paris Antlaşması
Sevr Antlaşması
Saltanatın kaldırılması
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

almanca sözcükler

5 Cards oauth2_google_edbf8fb7-b037-4ab4-b4c8-450cdad3aadb

Create flashcards