Utanma yok. Suçu Osmanlı`ya yükledi. Sözüm ona vicdanını

advertisement
Utanma!
Utanma yok.
Suçu Osmanlı’ya yükledi.
Sözüm ona vicdanını temizledi.
Yıl 1882:
Van’da Kara Haç Cemiyeti kuruldu.
Amacı Ermeni isyanı başlatmaktı.
Arkasında Rusya, İngiltere vardı.
Yıl 1890:
Taşnaksutyan Komitesi kuruldu.
Amacı Ermeni ihtilali yapmaktı.
Osmanlı Ermenilerini alet olarak kullanmak stratejisi güdüyordu.
Kürtleri de yanına almayı planlamıştı.
Arkasında Rusya vardı.
İngiltere, Fransa, ABD.
Görünmez gizli destekçilerdi.
Yıl 1886:
İngiliz- Ermeni Derneği kuruldu.
Üyelerinin çoğu İngiliz’di.
İçlerinde 7 milletvekili vardı.
Amacı ihtilal şartları hazırlamak.
Dağlarda eşkıya çeteleri kurmaktı.
Amaçlarına ulaştılar.
Yıl 1890:
Erzurum isyanı: Ermeni Kilisesi’ne silah yığılmıştı.Jandarma kiliseyi aramak istedi.
Erzurumlu Ermenileri, “Kilisemiz basıldı” diye kışkırtıp ayaklandırdılar. Askerin üzerine ateş
açtılar. Ertesi gün Müslüman halk ile ayaklanmış Ermeniler birbirine girdi. Kışkırtmanın
arkasında Rusya, İngiltere, Fransa sefaretleri vardı.
Yıl 1893: Merzifon İsyanı: Küçük Ermenistan İhtilal Komitesi, merkezini Merzifon seçmişti.
Kayseri, Develi, Yozgat, Çorum, Merzifon, Tenos Aziziye, Gemerek’te cami kapılarına ilanlar
asıldı. Bildiriler dağıtıldı. Osmanlı ülkesinde oturan Ermeniler silahlı isyana çağırıldı.
Kışkırtıcılar tutuklanınca Merzifon’da yaşayan Ermeniler isyan etti. İsyan bastırıldı, baş
kışkırtıcı idama mahkum edildi. İngiltere’nin baskısı ile idamdan kurtuldu. Yurt dışına
götürüldü.
Yıl 1891:Sason İsyanı:Silahlı Ermeni çeteleri Muş ve Sason’da Delikan ve Bikran aşiretine
saldırdılar. Aşiret ileri geleninin kardeşinin karnını barutla doldurup ateşlediler. Müslüman
kadınların ırzına geçtiler, öldürdüler. Köyleri yaktılar. Ordu harekete geçti, çatışma oldu.
İsyan bastırıldı. İsyan bastırılırken ölen az sayıda Ermeni bahane edilerek Avrupa’da Türkler
aleyhine karalayıcı kampanya başlatıldı. İngiltere, Fransa, Rusya Padişah’a baskı yapıp
inceleme heyeti gönderdiler.
Yıl 1895: Babıali Gösterisi.
Yıl 1895: Zeytun İsyanı.
Yıl 1895: Osmanlı Bankası baskını
Yıl 1895: Van İsyanı.
Yıl 1905: Padişah Abdulhamit’e suikast.
Yıl 1915. Yeniden Zeytun isyanı.
Yıl 1915: Yeniden Van İsyanı.Bütün bu gösteri, suikast, baskın, isyanların destekçileri,
kışkırtıcıları, koruyucuları Ruslar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar ve “Ermeni meselesi
sadece Ruslara, Fransızlara ve İngilizlere bırakılamaz” diyen Almanlar oldu.
Yıl 1914 1. Dünya savaşı patladı.
Osmanlı Almanya safında savaşa sokuldu. Osmanlı topraklarında yaşayan Osmanlı vatandaşı
Ermeniler içinde Anadolu’yu iyi bilenler “Ermeni Milli Bürosu” nu kurdular. Ermeni savaş
gönüllüleri topladılar. Gönüllü alayları kuruldu. Osmanlı Ordusu ile savaşan Rusya’nın üç
kolordusunda toplam 180 bin Ermeni gönüllü yer aldı. 1. Dünya savaşında Osmanlı
Ordusu’nun yönetimi Alman Genel Kurmayı’na verilmişti. Alman Genel Kurmayı, Rus
Ordusu’na güç katan Ermenilerin tehcirini istedi.
1915 Nisan’ına böyle gelindi.
Tehcir başladı.Tarihin hafızasında bütün bunlar duruyor. Tehcir sırasında ölen Ermenilerin
kanından başta Almanlar olmak üzere Ruslar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar sorumludur.
Tehcir trajedisinde acı çeken Ermenilerin baş sorumlusu bu emperyalistlerdir.
Utanma yok!
[status publish]
[geotag on]
[publicize off|twitter|facebook]
[category istihbarat]
[tags ERMENİ SORUNU DOSYASI, ERMENİ İSYANLARI, KISA TARİHÇE]
Download