türk radyoloji derneği izmir şubesi

advertisement
TÜRK RADYOLOJİ
DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
pediatrik radyoloji
sempozyumu
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MUHİTTİN EREL AMFİSİ- İZMİR
26-27 ARALIK 2009
Grafik Tasarım:
Dr. Oğuz DİCLE, Dr. Yüksel PABUŞÇU
TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ
İZMİR ŞUBESİ
26 ARALIK 2009
08:45-09:00
09:00-09:30
26-27 ARALIK 2009
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
MUHİTTİN EREL AMFİSİ
İZMİR
pediatrik radyoloji sempozyumu programı
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:0-12:00
12:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15:10-15:30
15:30-16:00
16:00-16: 15
DÜZENLEME KURULU:
Dr.Yüksel PABUŞÇU
Dr. Hüdaver ALPER
Dr. A. Yiğit GÖKTAY
Dr.Mustafa HARMAN
Dr. Nuri Ümit TEKİN
Dr. Engin ULUÇ
16:15-16:45
16:45-17:05
17:05-17:15
27 ARALIK 2009
08:30-09:00
09:00-09:30
İLETİŞİM:
Selma CEYLAN ve Gül ATMAZ
TRD-İZMİR ŞUBESİ
Mithatpaşa Cad. 460/ 5,
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 195/5
Karataş, İZMİR
Tel
: 0 232 425 36 45
Fax : 0 232 425 79 61
Web : trd.org.tr, turkrad.org.tr
e-mail : [email protected]
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
Hesap No: T. İş Bankası Dokuz
Eylül Şubesi (3481) 53138
12:00-12:30
KAYIT ÜCRETİ (**)
13:50-14:10
TRD ÜYESİ UZMAN (*)
TRD ÜYESİ ASİSTAN (*)
DİĞER UZMAN
DİĞER ASİSTAN
: 75TL
: 50TL
: 90 YTL
: 75 YTL
12:30-13:30
13:0-13:50
14:10-14:30
14:30-14:50
*ÜCRETLER TRD ÜYELERİNİN AİDAT
BORCU OLMAMASI HALİNDE GEÇERLİDİR
15:00-15:30
15:30-16:00
** KAYIT ÜCRETİNE TOPLAM 6 ADET
KURABİYELİ ÇAY-KAHVE ARASI, 2 ADET
ÖĞLE YEMEĞİ VE SEMPOZYUM KİTABI
DAHİLDİR.
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:15
CUMARTESİ
AÇILIŞ
Santral sinir sistemi gelişimi, myelinizasyonu ve gelişimsel anomalileri
R Nuri ŞENER
Çocukluk çağı nörodejeneratif hastalıklarda görüntüleme
Mehmet ATALAR
Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörlerinde görüntüleme
Abdülhakim COŞKUN
ARA
Mithat HALİLOĞLU
Yenidoğanda kranyal Ultrasonografi
Zeynep YAZICI
Ali YIKILMAZ
Handan ÇAKMAKÇI
Pediyatrik kranyal diffüzyon görüntüleme
İbrahim ADALETLİ
R Nuri ŞENER
Mehmet ATALAR
Hipoksik iskemik ansefalopati
Abdülhakim ÇOŞKUN
Fetal MRG
Zeynep YAZICI
YEMEK ARASI
OLGULARLA ÖĞRENELİM (İNTERAKTİF OTURUM)
Hüdaver ALPER
Pediatrik BT İncelemelerinde Radyasyon Dozu
Meltem CEYHAN
Pediyatrik PET/BT uygulamaları
Düzgün YILDIRIM
ARA
Yutma ve beslenme bozukluklarinin radyolojik degerlendirilmesi
Mithat HALİLOĞLU
Gastrointestinal sistemin konjenital anomalileri
Berna OĞUZ
Pediyatrik abdominal aciller
İbrahim ADALETLİ
TARTIŞMA
PAZAR
Neonatal akciğer
Petek BAYINDIR
Travma dışı solunumsal acillerde radyoloji
Şebnem ÖRGÜÇ
Pediyatrik pelvik Ultrasonografi
Suat FİTÖZ
Kalça ultrasonografisi
Pınar KOŞAR
ARA
Prenatal dönemde saptanan hidronefrozlara postnatal yaklaşım
Suat FİTÖZ
Voiding sistoüretrografi
İbrahim ADALETLİ
Üroradyolojide MRG
Murat KOCAOĞLU
YEMEK ARASI
Pediyatrik yaş grubuna özgü fraktürler
Murat KOCAOĞLU
Pediyatrik kranyal ve spinal travma
Handan ÇAKMAKÇI
Pediyatrik torasik travma
Mine ÖZKOL
Pediyatrik abdominal travma
Süreyya SOYUPAK
ARA
Pediyatrik kardiyak MRG uygulamaları
Uğur BOZLAR
Pediyatrik Hastalarda Konjenital Kalp Anomalilerinde ÇKBT Anjiografi
Meltem CEYHAN
Pediyatrik vasküler anomaliler
Ali YIKILMAZ
TARTIŞMA ve KAPANIŞ
Download