En az sayıda kibrit kullanarak hiç kırma

advertisement
1.)
8
5
6.)
0
349
356
365
370
Eren
İzel
Emre
Elif
Yukarıdaki öğrencilerin söylediği rakamlar
ile kaç tane üç basamaklı doğal sayı yazılır? Öğrenciler sayıları büyükten küçüğe doğru
A.2
B.4
C.6 sıralarken hata yapmışlardır. Hangi öğrenciler
yer değiştirirse sıralama doğru olur?
2.)
A.Eren – Elif
B. İzel – Emre
C. Eren – İzel
XVI
XIV
XIX
7.)
Hangi öğrenci Romen Rakamları ile “16”
447
592
221
yazmıştır?
370
A.
3.)
B.
0
3
C.
6
249
Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi tek
sayıdır?
1
A. 5
B. 4
Çocukların söylediği sayılardan elde edilecek üç basamaklı en büyük çift sayı kaçtır?
4.)
B. 630
C. 3
4 onluk + 1 birlik
+ 9 yüzlük
8.)
A. 631
883
4 birlik + 1 onluk
+ 9 yüzlük
4 yüzlük+ 1 birlik
+ 9 onluk
C. 316 Ailede hangisinin söylediği sayının basamak
değerlerinin toplamı “491”dir?
XIX + XVI = ?
A. anne
B. baba
C. çocuk
Romen rakamları ile verilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
9.)
A.35
Yukarıdaki kelimede toplam kaç tane dik açı
vardır?
5.)
B.25
C.33
A < 468 < B
A.7
10.)
METAL
B.3
C.5
ORHAN
Yukarıda A yerine gelebilecek üç basamaklı
en büyük çift sayı ve B yerine gelebilecek üç Yukarıda verilen kelimede kaç tane harfin
basamaklı en küçük tek sayı kaçtır?
simetrisi vardır?
A.467 – 469
B.466 – 470
C.466 – 469
A.4
B.3
C.2
11.)
Duvar düzlem ise, duvardaki saat
düzlem parçasıdır. Perde düzlem,
perdenin üstündeki şekiller düzlem
parçasıdır.
16.)
Yanda verilen şekilde
kaç tane üçgen
vardır?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.4
B.6
12.)
İzel
Eren
C.5
Elif
A. Zemin düzlem ise, halı düzlem parçasıdır.
B. Kaldırım düzlem ise, kaldırım taşları düzlem
parçasıdır.
C. Satranç taşları düzlem ise, satranç tahtası
düzlem parçasıdır.
Yukarıda verilenlere göre hangisi doğrudur? 17.)
A. İzel ışın çizmiştir.
B. Eren doğru çizmiştir.
C. Elif doğru parçası çizmiştir.
AHMET
Yukarıdaki isimde verilen harflerde kaç
tane yatay, dikey, eğik doğru vardır?
13.)1.adım 2.adım 3.adım 4.adım 5.adım
?
Yukarıda örüntüye göre 5.adımda kaç tane
top olmalıdır?
A. 16
B. 33
14.)
A.
B.
C.
15
20
35
A
95
60
A.45
19.)
A. 87
B. 73
C. 95
15.)
21
B.140
Dikey
5
6
6
Yandaki örüntüye göre A
yerine gelecek
sayı kaçtır?
C.145
Kare prizma ile dikdörtgen
prizma arasındaki fark
aşağıdakilerden hangisindedir?
A. Yüz ve ayrıt sayısı
B. Köşe ve yüz sayısı
C. Yüz şekilleri
Yukarıdaki trenin vagonundaki sayılar
sekizer ritmik sayma ile sıralanmıştır. Buna
göre son vagona hangi sayı gelir?
A. 61
Eğik
4
4
4
18.)
C. 23
24’ten başlayarak yedişer
ritmik sayarsak hangisini
söylemeyiz?
Yatay
6
6
5
B.59
20.) En az sayıda kibrit kullanarak hiç kırmadan birleştirmeden 3 tane dikdörtgen
yaptım. Aynı kibritler ile, en az sayıda
kullanarak, kırmadan, birleştirmeden 4
kare yaparsam kaç kibrit arta kalır?
C.60
A. 3
B. 2
C. 1
Download