yumurtalık hastalıkları cerrahi tedavisi

advertisement
YUMURTALIK HASTALIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
(YUMURTALIK KİSTİ, ENDOMETRİOZ, YUMURTALIK
İYİ HUYLU KİTLELERİ) RIZA BELGESİ
Dok No: KLN.RB.07
Yayın tarihi: NİSAN 2013
Ad Soyad:
Doğum Tarihi:
Bölüm :
Rev.Tar/no: -/0
Sayfa No: 1 / 2
Ön Tanı:
Hasta No:
Tarih:
Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, durumunuz
ve önerilen cerrahi,tıbbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına
sahipsiniz. Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri,
tedavi seçenekleri, tedavi uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir.
Girişim hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz.
Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize açıklaması için lütfen
danışınız.
TANI VE İŞLEM: Yumurtalık hastalıklarına yönelik cerrahi girişimler kapalı yöntem (laparoskopi) ya da
açık cerrahi ile yapılabilir. Cerrahinin esas amacı hastalıklı olan yumurtalığı ya da yumurtalığın bir
kısmının alınmasıdır. Cerrahi işlem sırasında ya da daha sonra yumurtalıktan kaynaklanan hastalığın iyi
ya da kötü huylu olduğu patolojik inceleme ile ortaya konur. Endometrioz hastalığı gerek tıbbi gerekse
cerrahi tedavilere rağmen tekrarlayan bir hastalıktır. Endometrioz hastalığı için yumurtalıkların alınmasına
ek olarak rahimin alınması ve barsağın bir kısmının alınıp kalan kısmının karın duvarına ağızlastırılması
(kolostomi) gerekebilir. Bu işlemin tahmini süresi 1 saat ve işlem uzman doktor tarafından yapılır.
ÖNERİLEN CERRAHİ GİRİŞİM:
□ Acık cerrahi (laparotomi)
□ Kapalı yöntem (laparoskopi)
Yumurtalık alınacak mı?
□ Sağ taraf alınacak (tüple birlikte)
□ Sol taraf alınacak (tüple birlikte)
□ Sağ yumurtalıktan kist, kitle çıkarılacak
□ Sol yumurtalıktan kist, kitle çıkarılacak.
CERRAHİ İŞLEM RİSKLERİ: Tedavisiz durumumun devam etmesi durumunda riskler ve zararlar
olabileceği gibi, benim için planlanan cerrahi, medikal ve/veya tanısal işlemlerle ilgili de riskler vardır.
Cerrahi, medikal, ve/veya tanısal işlemlerin tümüne özgü olan enfeksiyon, damarlarda ve akciğerde kan
pıhtısı oluşumu, kanama, alerjik reaksiyon, kalp krizi, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi) ve hatta
ölümün olabileceğinin farkındayım. Bana uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki risklerin de
bulunduğu bana ayrıntılı olarak anlatıldı. Bana anlatılan bu risklerden bazıları oldukça enderdir.
Yumurtalık hastalıkları cerrahi girişimleri özellikle daha önceden ameliyat geçirmiş kişiler (sezaryen
ameliyatı) ya da mevcut bir hastalığı olanlar (kalp hastalığı, seker hastalığı, yüksek kan basıncı, böbrek
hastalığı, böbrek ya da karaciğer nakli geçirmiş hastalar, pıhtılaşma bozukluğu ve damar hastalığı olanlar),
endometrioz hastalığı ve buna bağlı karın içinde yapışıklıkları olan hastalar ve sigara içenler daha fazla risk
altındadırlar.
İŞLEME ÖZEL RİSKLER:
- Ameliyat kesi yerinde, karın içinde, idrar yollarında, bulantı-kusma, ağrı ve ateşle seyreden iltihap
(enfeksiyon) gelişebilir
- idrar torbası (mesane) zedelenmesi
- Üreter (böbrekten idrar torbasına uzanan tüp) zedelenme riski
- ince ve kalın bağırsak hasar görmesi, buna bağlı olarak barsağın karına ağızlastırılması (kolostomi)
- Ameliyat sırasında ve sonrasında durdurulamayan kanama ya da kan toplanması (hematom) bağlı o
bölgeyi besleyen ana damarların (arteria interna iliaka) bağlanması
- Karın içindeki büyük damarlarda zedelenme ve kanamanın ortaya çıkması
- Ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklara bağlı karın ağrısı ve barsak tıkanıklığı
- Cinsel işlev bozukluğu (her iki yumurtalığın alınmasını gerektiren durumlarda)
- Cerrahi sonrası kalabilecek olan küçük yumurtalık parçasına baglı karın alt kadran agrısı (yumurtalık
kalıntı sendromu)
- Yumurtalık kistinin/endometrioz hastalığının tekrar etmesi; endometrioz hastalığı yumurtalık dışındaki
bölgelerde de tekrar edebilir.
- Her iki yumurtalık çıkartıldığında hasta menopoz sonrası döneme geçer.
- Kapalı yöntem (laparoskopi) ile karın içine girilemeyip açık cerrahi (laparatomi) yapılması ya da
yapışıklıklar nedeniyle her iki yöntemle de karın içine girilememesi ve cerrahi tedavi uygulanamaması
- Kapalı yöntem (laparoskopi) ile karına girildikten sonra kitlenin kötü huylu izlenim vermesi ya da
kapalı cerrahi teknikler ile çıkartılmasının mümkün olmadığı durumlarda açık cerrahi (laparotomi)
uygulanması
YUMURTALIK HASTALIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ
(YUMURTALIK KİSTİ, ENDOMETRİOZ, YUMURTALIK
İYİ HUYLU KİTLELERİ) RIZA BELGESİ
Dok No: KLN.RB.07
Yayın tarihi: NİSAN 2013
Rev.Tar/no: -/0
Sayfa No: 2 / 2
- Hasta tarafından sadece kistin alınması istense de yumurtalığın tamamının alınması gerekebilir.
Yukarıda belirtilen komplikasyonlar nedeniyle hastanın yeniden ameliyat edilmesi gerekebilir.
Yumurtalık kistinin ya da kitlesinin ameliyat sırasında yapılan histopatolojik incelenmesinde kötü huylu
çıkması durumunda hastanın fertilite (üreme) durumu göz önünde tutularak gerekli jinekolojik
onkolojik cerrahi evreleme işleminin yapılması gerekebilir. Ameliyattan sonra uzun vadede karındaki kesi
yerinde sertleşme (skar-keloid), karın duvarında fıtık gelişimi gibi komplikasyonlar görülebilir.
İŞLEME ALTERNATİFLER: Aşağıdaki tedavi seçenekleri benimle tartışılmıştır
- Hastalığın tedavi edilmesini kabul etmeyerek doğal seyrine bırakmak
- Bazı hormon veya başka ilaçlar kullanmak (GnRH antagonist/analog kullanımı, danazol, aromataz
inhibitörleri, gestagenler, doğum kontrol hapları)
- Ultrasonografi eşliğinde kist içeriğinin hazneden ya da karından boşaltılması
TEDAVİ KABUL EDİLMEZSE KARŞILAŞILACAK SONUÇLAR:
Benim için uygun görülen cerrahi girişim yapılmazsa hastalığım ile ilgili oluşabilecek aşağıdaki durumlar
bana anlatıldı :
- Yumurtalık kisti veya kitlesinin doğası (iyi veya kötü huylu olup olmadığı) histopatolojik inceleme
yapılmadan söylenemeyeceği için tanısal gecikmeler söz konusu olabilir.
- Yumurtalık kisti veya kitlesi büyüyebilir, çevre organlara (bağırsak, idrar torbası) bası belirtileri gösterebilir,
hatta bu bası belirtileri soncu bir veya iki böbreğin çalışması bozulabilir.
- Yumurtalık kisti veya kitlesi patlayıp acil ameliyat gerektirebilir, bu durumda iç kanama veya kist içeriğinin
yol açtığı karın iç zarı (periton) uyarılması oluşabilir.
- Yumurtalık kisti veya kitlesi damarlarını içeren sapı etrafında tam veya kısmen dönüp şiddetli karın
ağrıları bulantı-kusma gibi acil cerrahi girişim gerektiren bir hal alabilir, hatta bu durumda yumurtalık
ve/veya tüpün işlevi bozulabilir.
- Endometriozis durumumun gidisi genel olarak ilerleyicidir. Endometriozis tedavi edilmezse barsak
yapışıklıkları ve yumurtalık kitlesi komplikasyonları ortaya çıkabilir.
ONAY
Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan
müdahalenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri acısından bilgi sahibi oldum. Ek
başkaca bir açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu işlemi
onaylıyorum.
Tedavimle ilgili olarak tarafıma yapılacak girişimlerde herhangi bir şekilde şuurum kaybolduğunda veya
onay veremeyecek duruma düştüğümde onay vermek ve tedavimle ilgili her turlu bilgiyi almak üzere
………………………………………….. İsimli kişiyi yetkili kılıyorum ( Hastanın yetkili kıldığı kişi hastanın
vekili/ yasal temsilcisi olarak imzalamalıdır).
……………………………………………………………………..(El yazınız ile okuduğumu anladım kabul
ediyorum yazınız.)
Hasta Adı-Soyadı (el yazısı ile)………………………………
İmza
Tarih: ..... / ..... / ..... Saat: …: ……
18 yaşından küçüklerde ve vesayet altında bulunanlarda Veli,Vasi ve ya Yasal temsilci
Ad- Soyadı (el yazısı ile) : ………………………………
İmza
Tarih: ..... / ..... / ..... Saat: …: ……
Doktor Adı soyadı (el yazısı ile)………………………………
İmza
Tarih: ..... / ..... / ..... Saat: …: ……
Hastanın Dil / İletişim Problemi var ise;
Hekim tarafından yapılan açıklamaları hastaya tercüme ettim. Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta
tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın Adı Soyadı : .................................................
İmza :
Tarih: ..... / ..... / ..... Saat: …: ……
Download