Ferhat, Yumurtalık`a Su Getirdi…

advertisement
Antik Dönemden Bir Su Çeşitlemesi
Ferhat, Yumurtalık’a Su Getirdi…
Yazı: İpek Kobaner
Ç
ukurova’da su temini tarih boyunca sorun olmuştur. Ova yeterli yağış alsa da Torosların karışık yapısı, su tutulmaması anlamına gelmektedir.
Karataş’ta su yoktur ve Çatalan’ın suyuna
gereksinimi vardır.
Antik Dönem Çukurovası’nın
askerî limanı Kız Kalesi;
ticarî limanları Karataş ve
Yumurtalık’tır.
Su çok mu uzakta? Teknik, ekonomik
sorunlarımız mı var?
Antik dönem Çukurovası’nın Askerî limanı Kız Kalesi; ticarî limanları Karataş ve
Yumurtalık’tır. Su altı kayaları ve sığlıklar
diğer alanların liman olarak yapılmasına
olanak vermemektedirler. Kız Kalesi’nin
yanıbaşındaki Akkale’deki büyük sarnıç,
Lamas Çayı’nın üst kesimlerinden aldığı
suyu gemilere servis etmektedir.
Kız Kalesi’nde işler bir ölçüde kolaydır,
Lamas Çayı yanı başındadır. Önemli ticarî
liman olmak istiyorsa Yumurtalık su sorununa bir çözüm bulmalıdır.
Mısırdan Gelen Susuz Gemi…
Mısırdan yola çıkan bir gemi önce güney
rüzgarlarıyla Çukurova limanlarına uğrardı. Gemiciler kıyıyı kaybetmekten korkarlardı. Açıklar cinler, periler, canavarlarla
dolu olabilirdi. Hatta belki de dünyanın
kenarından dışarıya düşme düşeceklerdi. Kara takip edilmeli ve limanlardan su
alınmalıdır. Buradaki limanlara uğraması
için limanların öncelikle suyu olmalıdır.
Bu gemiler sonra Kıbrıs ile Anadolu arasından, ‘Kanal’dan geçerek Roma’ya kadar
batıya yönelirlerdi. Yol boyu tüm limanlar ‘Civita Libera - Serbest Şehir’dir.’ Bu
limanlarda dilin, cinsin, siyasî ve felsef î
düşüncen ne olursa olsun, sahip olduğun
her şeyi satabilirdin. Sattığın malın parasını alır parayla veya yeni aldığın mallarla
yeniden yollara düşerdin. Ancak para Roma’daydı.
ibi,
“Ferhat g
ünelleri,
t
,
i
esine su
r
e
l
m
r
ş
e
e
ç
y
ö
Kem
k
z se
ri, geleme
e
l
e
p
pmazsak ,
e
a
t
y
ı
z
r
i
a
l
b
,
ğ
a
m
d
k
z sa
Kazamasa
en yapma
b
…
,
n
a
s
z
a
aydınlığa
z
i
m
r
e
k
Sen yapm
l
ü
r
hastanele
…”
r
a
l
l
Nasıl çıka
u
k
o
,
r evlerine
ar
l
a
l
a
a
k
i
b
r
a
b
b
a
f
r
i
,
tir
ulur
ekmek ge
,
Nasıl kur
ı
n
ı
r
a
l
k
u
oc
anneler ç
r
ı
r
ı
d
n
a
y
Nasıl u
74
Download