Informationen zur Hepatitis B-Erkrankung für Betroffene und

advertisement
Bayerisches
BayerischesLandesamt
Landesamtfür
für
Gesundheit
und
Lebensmittelsicherheit
Gesundheit
und
Lebensmittelsicherheit
Bayerisches
Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Hepatit B Hastalığı Hakkında
Hastalar
Yakınları için
Bilgiler
Hepatitve
B Hastalığı
Hakkında
Hastalar ve Yakınları için Bilgiler
Hepatit B hastalığı:
Merkblatt für Betroffene und Angehörige zur Hepatitis B – Türkisch
Hepatit BBhastalığı:
hastalığı, dünya çapında yaygın olan, karaciğeri olumsuz etkileyen
bulaşıcı bir virüs enfeksiyonudur. Hastalığın seyri kişiden kişiye farklı olabilir ve
Hepatit
B hastalığı,
dünya
yaygın olan,
olumsuz
etkileyen
olası belirtileri
arasında
üstçapında
karın bölgesinde
ağrı,karaciğeri
iştahsızlık,
mide bulantısı,
bulaşıcı
bir virüs enfeksiyonudur.
Hastalığıncildin
seyrivekişiden
kişiye farklı
olabilir yer
ve
kusma, yorgunluk
veya sarılık (gözakının,
mukozaların
sararması)
olası
belirtileri
arasında
karın bölgesinde
bulantısı,
almaktadır.
Ancak
kimi üst
hastalarda
herhangiağrı,
bir iştahsızlık,
rahatsızlık mide
olmaması
da
kusma, yorgunluk
veya sarılık
mukozaların
sararması)
yer
mümkündür.
Enfeksiyonu
olan (gözakının,
hastaların cildin
çoğu ve
tamamen
iyileşirken,
vakaların
almaktadır.
Ancak
kimikronik
hastalarda
herhangi
bir rahatsızlık
da
yaklaşık
yüzde
10’unda
karaciğer
iltihabı gelişmektedir.
Bu olmaması
iltihabın etkisi
mümkündür.
Enfeksiyonu
olan
hastaların
çoğu
tamamen
iyileşirken,
vakaların
altında karaciğerde harabiyetin ortaya çıkmasıyla, normal karaciğer dokusunun
yaklaşık
yüzde
10’unda
kronik
karaciğer
iltihabı gelişmektedir.
Bu iltihabın
yerine
yara
dokusu
oluşarak
karaciğer
küçülmesi
(“siroz”) meydana
gelebilir,etkisi
bazı
altında karaciğerde
harabiyetin
çıkmasıyla,
normalkarsinom”).
karaciğer dokusunun
durumlarda
da karaciğer
kanseri ortaya
oluşabilir
(“hepatosellüler
yerine yara dokusu oluşarak karaciğer küçülmesi (“siroz”) meydana gelebilir, bazı
durumlarda da
karaciğer
kanseri oluşabilir
(“hepatosellüler
karsinom”).
Almanya’da
hepatit
B hastalığı,
Enfeksiyon
Hastalıklarından
Korunma Kanunu
gereğince ihbarı zorunlu hastalıklardan biridir.
Almanya’da hepatit B hastalığı, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Kanunu
gereğinceyolları:
ihbarı zorunlu hastalıklardan biridir.
Bulaşma
BulaşmaB’nin
yolları:
Hepatit
hem akut hem de kronik türünde bulaşma tehlikesi söz konusudur.
Kişiden kişiye geçebilen virüslerin en sık bulaşma yolları kan teması ve cinsel
Hepatit B’nin
hem akut
desıvıları
kronik üzerinden
türünde bulaşma
tehlikesi
söz konusudur.
ilişkidir.
Hastalığın
diğerhem
vücut
bulaşması
da mümkün
olmakla
Kişidendaha
kişiye
geçebilen
birlikte
ender
görülür.virüslerin en sık bulaşma yolları kan teması ve cinsel
ilişkidir. Hastalığın diğer vücut sıvıları üzerinden bulaşması da mümkün olmakla
birlikte daha
görülür.
Cinsel
ilişki: ender
Hepatit
B virüsünün çok yaygın bir bulaşma yoludur. Cinsel yolla
bulaşma riski, prezervatif kullanımı ile geniş ölçüde azaltılabilir.
Cinsel ilişki: Hepatit B virüsünün çok yaygın bir bulaşma yoludur. Cinsel yolla
bulaşmaBriski,
prezervatif
kullanımı
ile geniş
ölçüdeyaralara
azaltılabilir.
Hepatit
virüsü
içeren kan
ile temas:
Kanayan
temas etme ve şırınga
(örneğin uyuşturucu kullanımında), tırnak makası, ustura, tıraş makinesi veya diş
Hepatitgibi
B virüsü
ile temas:
Kanayan
yaralara temas etme ve şırınga
fırçası
aletleriiçeren
birliktekan
kullanma
yoluyla
bulaşabilir.
(örneğin uyuşturucu kullanımında), tırnak makası, ustura, tıraş makinesi veya diş
fırçası gibi
aletleri meydana
birlikte kullanma
yoluyla bulaşabilir.
Doğum
sırasında
gelen enfeksiyon:
Virüsün doğum sırasında hepatit B
hastası anneden bebeğe bulaşması mümkündür.
Doğum sırasında meydana gelen enfeksiyon: Virüsün doğum sırasında hepatit B
hastası anneden
bebeğe
bulaşması
mümkündür.
Dövme,
akupunktur
ve kulak
deldirme:
Hijyen kurallarına uyulmaması durumunda
bu işlemlerde de hepatit B virüsü bulaşabilir.
Dövme, akupunktur ve kulak deldirme: Hijyen kurallarına uyulmaması durumunda
bu işlemlerde
de hepatit
B virüsü bulaşabilir.
Tedavi
ve korunma
yolları:
Tedavi ve
yolları:
Hepatit
B korunma
hastalığına
karşı tedavi yöntemleri geliştirmek üzere yapılan tıbbi
araştırmalarda son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bir hepatit B
Hepatit B hastalığına
karşızorunda
tedavi yöntemleri
geliştirmek
üzere hangi
yapılantedavi
tıbbi
hastasının
tedavi edilmek
olup olmadığı
ve kendisine
araştırmalarda
son yıllardahastada
önemli yapılması
gelişmelergereken
kaydedilmiştir.
hepatit ve
B
yönteminin
uygulanacağı,
birtakım Bir
muayene
hastasının
tedavi edilmek
zorunda
olup enzimlerinin
olmadığı vedeğerlerini
kendisine ve
hangi
tedavi
tetkikler
(karaciğer
ultrasonu,
karaciğer
hepatit
B
yöntemininbileşenlerine
uygulanacağı,
yapılması
gereken kan
birtakım
ve
virüsünün
karşıhastada
antikorların
olup olmadığını
tahlili muayene
ile belirleme
tetkikler
ultrasonu,
karaciğer enzimlerinin
ve hepatit
B
ve
hepatit(karaciğer
B virüsü antijen
testi/HBV-DNA
testi) ile eldedeğerlerini
edilecek sonuçlara
göre
virüsünün
bileşenlerine
karşı antikorların olup olmadığını kan tahlili ile belirleme
hekim
tarafından
kararlaştırılır.
ve hepatit B virüsü antijen testi/HBV-DNA testi) ile elde edilecek sonuçlara göre
hekim tarafından kararlaştırılır.
Son güncelleme: 13.06.2016
Sayfa 1 / 3
Son güncelleme: 13.06.2016
Sayfa 1 / 3
Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Hepatit B aşısı yaptıranlar kendilerini bu enfeksiyon hastalığından güvenli bir
şekilde korumuş olurlar. Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), genel olarak tüm
çocuklara hepatit B aşısı yaptırılmasını tavsiye etmektedir. Yetişkinler içinse
Daimi Aşı Komisyonu uygun endikasyon durumunda aşı yaptırılmasını
önermektedir (örneğin HIV virüsü taşıyanlar, diyaliz hastaları, hepatit B hastası
kişilerle aile içi teması olan/birlikte yaşayan kişiler veya cinsel alışkanlıkları
yönünden (örneğin başka erkeklerle cinsel ilişkilere giren erkekler gibi) yüksek
bulaşma riskine sahip kişiler ya da tıbbi kuruluşlarda çalışanlar ve ilkyardım
personeli). Kişisel risk durumunuzun değerlendirilmesini istiyorsanız lütfen sizi
tedavi eden doktora başvurunuz.
Hastalığı başka insanlara bulaştırmamak için uyulması gereken davranış kuralları:
 Normal sosyal ilişkilerde (örneğin tokalaşma, sohbet etme) genellikle bulaşma
tehlikesi yoktur.
 Kanınız ve diğer vücut sıvılarınızla teması olabilecek kişilere (örneğin ilkyardım
personeline ve özellikle yara tedavisinde dikkatli olmaları şartıyla) tek
kullanımlık eldiven kullanmalarını söyleyin.
 Cinsel ilişkiye gireceğiniz her kişiye hepatit B hastası olduğunuzu bildirin.
 Cinsel ilişkilerinizde daima prezervatif kullanın.
 Aile bireyleriniz ve sizinle aynı evde oturan diğer kişilerden her biri hepatit B aşısı yaptırmalıdır.
 Hepatit B hastası olarak kesinlikle kan bağışı ya da organ bağışı
yapamazsınız!
 Hepatit B hastası olan annenin bebeğine doğumdan hemen sonra hepatit B
aşısı yapılması enfeksiyonun bebeğe bulaşmasını önleyebilir.
 Sizi tedavi edecek olan her doktor ya da diş hekimine hepatit B hastası
olduğunuzu bildirin.
 Hastalığınız kötüleştiğinde sizi tedavi edecek doktora başvurarak hepatit B
hastası olduğunuzu bildirin.
Hepatit B virüsünü kusurlu olarak başka birine bulaştıran kişinin Alman Ceza
Kanuna göre “yaralama” suçundan cezalandırılabileceğinin bilinmesi gerekir.
Merkblatt für Betroffene und Angehörige zur Hepatitis B – Türkisch
Konuyla ilgili sorularınız olursa lütfen sizi tedavi eden doktora başvurunuz.
Son güncelleme: 13.06.2016
Sayfa 2 / 3
Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Bu hastalıkla ilgili daha ayrıntılı bilgi ve bilgilendirme rehberleri için aşağıdaki web
sitelerini ziyaret ediniz:
 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Bavyera
Eyaleti Sağlık ve Gıda Güvenliği Eyalet Dairesi; LGL) web sitesi:
www.lgl.bayern.de, bu sitede bkz.:
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/asylbewerber_gesundheit
/index.htm (sadece Almanca dilinde mevcuttur).
 Robert Koch-Institut (Robert Koch Enstitüsü) web sitesi:
http://www.rki.de/asylsuchende (sadece Almanca dilinde mevcuttur).
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Federal Sağlık Bilgilendirme
Merkezi) web sitesi: http://www.bzga.de, bu sitede bkz.:
http://www.infodienst.bzga.de/?id=Seite3233,
http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/ (Almanca, İngilizce, Arapça,
Türkçe, Fransızca ve Rusça dillerinde mevcuttur).
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) web sitesi:
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hepb/default.htm (sadece İngilizce ve
İspanyolca dillerinde mevcuttur).
 World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü; WHO) web sitesi:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis
(sadece İngilizce dilinde mevcuttur).
 Ständige Impfkommission (Daimi Aşı Komisyonu; STIKO) web sitesi:
http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfe
hlungen_node.html.
Merkblatt für Betroffene und Angehörige zur Hepatitis B – Türkisch
 Deutsche Leberstiftung (Alman Karaciğer Vakfı) web sitesi:
http://www.deutsche-leberstiftung.de/hilfe/informationsmaterialien/faltblaetter
(Hastalar ve yakınları için bilgiler; İngilizce, Arapça, Yunanca, İtalyanca,
Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça, İspanyolca, Sırpça, Türkçe ve Vietnamca
dillerinde mevcuttur).
 Immunization Action Coalition web sitesi:
http://www.immunize.org/vis/vis_hepatitis_b.asp (hepatit B hastalığı ve aşısı
hakkında hastalar için bilgiler; Arapça, Çince, Farsça, Hintçe ve Somalice gibi
birçok dilde mevcuttur).
Son güncelleme: 13.06.2016
Sayfa 3 / 3
Download