hepat*tler

advertisement
HEPATİTLER
• Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C farklı
virüslerin yol açtığı hastalıklardır
• Bu tür virüslerden bir tanesiyle enfekte olma,
diğer tip Hepatitlere karşı bağışıklık sağlamaz
HEPATİT A
• Hepatit A
• KARACİĞERDE İLTİHAPLANMAYA YOL AÇAN BİR
HASTALIKTIR
ETKEN
•
•
•
•
•
•
Hepatit A virüsüdür
HAV, 27-32 nm çapında
ikosahedral partikül,
zarfsız
Picornaviridae ailesinden
Tek iplikçikli, RNA virusu
ETKEN
• Kuruluğa oldukça dirençli
• Oda sıcaklığında haftalarca,
• Deniz suyunda, kayalarda, istiridye-midyede
aylarca,
• -20⁰C' de yıllarca canlı
• Sodyum hipoklorid 3-10mg/lt de 5- 15 dk
inaktive olur
BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ
• Fekal oral yol
• Gıdalar hazırlanırken enfekte kişiler tarafından
kontamine edilmesi
• Çiğ tüketilen gıdalar (sebze,meyve,deniz ürünleri,
öz.midye,süt,iyi pişmemiş süt ürünleri)
• Aile içi bulaşım
• Toplu yaşam
• Cinsel tercih
• Prevalensi yüksek bölgelere seyahat edenler
BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ
• Kuluçka dönemi 15-50 arasında değişmekle
birlikte ortalama 25-28 gündür
• Tek rezervuar insandır
• Hepatit A virüsü alan kişiler hastalanmadan
önce İKİ HAFTA ile
• Sarılık olduktan sonraki BİR HAFTALIK süre
içinde hastalığı başkalarına bulaştırabilirler
İNKÜBASYON 28 (15-50)
İNKÜBASYON FAZI
PREİKTERİK DÖNEM BELİRTİLERİ
•
•
•
•
•
Ani ateş yükselmesi
Halsizlik
Bulantı,kusma
İshal
Karın üst kadranda ağrı
İKTERİK DÖNEM BELİRTİLERİ
• İdrar renginin koyulaşıp koyu çay rengini
alması
• Cildin sararması
• Bazen deri döküntüsü
• Dışkı renginde açılma (kil rengi)
• Karaciğer ve Dalak büyüktür Palpasyonda ele
gelir
• Bazen ciltte döküntü
• 1 yaşın altı belirtiler gözlenmez
• Tüm vakaların %30 unu 15 yaş altındaki
çocuklar oluşturmaktadır
TANI
•
•
•
•
•
Fizik muayene
Karaciğer fonksiyon testleri artmıştır
(SGOT SGPT)
Bilüribinler artmıştır
Erken dönemde Anti-HAV antikorları yüksektir
EPİDEMİYOLOJİ
•
•
•
•
•
Gelişmekte olan ülkelerde
Sosyo-ekonomik düzeyi düşük
Kanalizasyon sistemi bozuk,yetersiz
İçme suyu sistemine sızmalar olan ülkeler
Risk grubundaki ülkelerdir
KOMPLİKASYONLAR
• Siroz
• Kronik hepatit
• Akut fulminan hepatit
KORUNMA
• Aşısı var
• İnaktive (ölü) virüs aşısı
• Kolun üst kısmına kas içine (intramüsküler)
uygulanır
• İki doz olarak uygulanır,iki doz arasında en az 6
ay olmalıdır
• Ülkemizde 24.ay ve 30.aylarda yapılır
KORUNMA
•
•
•
•
•
•
Alt yapı
El yıkama
Endemik bölgelere gidenlere aşılama
Eğitim
Eğitim
Hepatit A geçiren kişiler hastalığa karşı ömür boyu
bağışıklık kazanırlar
• HAV ile enfekte olduğundan şüphelenilen bireyde
yapılan kan testi ile hepatit A tespit edilebilir
BAKIM
•
•
•
•
•
•
Enterik izolasyon
Kesin yatak istirahati
Deri kaşıntısı olanlara kalaminli solüsyonlar
Sıvı alımı
Protein ve CH zengin,yağdan Yoksun diyet
Kilo takibi
Download