KAN TRANSFÜZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU Kan ve

advertisement
TC
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
DOK. KODU:AKÜ. ARŞ. UYG. HAS. HÇG.FR.024
01.12.2012
YAYIN TARİHİ:
REVİZYON NO:
00
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO:
1/1
KAN TRANSFÜZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
□ KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEK İSTEMİYORUM
Kan ve kan ürünlerinin uygulanmasının bana / hastama kan ve kan bileşenleri nakli
yapılmasının hastalıkta anlamlı düzelme ya da olumlu değişiklik yapabileceği bildirildi.
Kan ve kan bileşenleri (ek olarak lökositten arındırılmış, ışınlanmış, yıkanmış şekilde):
— Tam Kan,
— Eritrosit süspansiyonu,
— Taze donmuş plazma,
— Trombosit süspansiyonu ya da kriyopresipitat olabilir.
RİSKLER:
Kan ve kan bileşenlerinin yasal ve bilimsel kurallara göre hazırlanıp test edilmesine
rağmen bana/hastama öngörülemeyen çeşitli immünolojik, alerjik(ateş, kızarıklık,
kaşıntı,vb.) mikrobik, fiziksel ya da kimyasal nakil reaksiyonlarına neden olabileceğini;
bu reaksiyonların genellikle hafif veya orta derecede seyretmesine rağmen nadiren yaşamı
tehdit edecek düzeyde ağır seyredebileceğini; bu reaksiyonların başarılı tedavi girişimlerine
rağmen ölümcül de olabileceğini, hatta bu durumun kendi kanım verildiğinde bile
gerçekleşebileceğini öğrendim.
En güncel yöntemlerle test edilse bile nadiren kan ve kan bileşenleri nakli ile bazı virüslerin
(AIDS, hepatit virüsleri; hepatit B, hepatit C gibi) bulaşabileceğini ve buna bağlı olarak
aylar ya da yıllar sonra enfeksiyon gelişebilme olasılığı olduğunu biliyorum.
Tabibimin yetkisi, gözlemi ve yöntemi altında, hastalığımın veya tıbbi durumum için
uygunluğu onaylanmış ve testleri yapılmış olan kan ve kan ürünlerinin gerekirse seri olarak,
sağlık profesyonelleri tarafından bana uygulanmasına rıza/onay veriyorum.
Vermiş olduğum bu “Bilgilendirilmiş Onam” hastaneden taburcu olana dek geçerlidir.
Hastanın;
Adı-soyadı:
Hasta Yasal Temsilcisinin:
Adı-soyadı:
Yakınlık derecesi:
( ) Hastanın bilinci kapalı
( )Acil
İmzası:
Tarih:…..../……20…..
İmzası:
Tarih:……/……20…..
Yasal temsilciden rıza almanın nedeni:
( )Hasta 18 yaşından küçük
( )Hastanın kara verme yetkisi yok
Bu form hasta dosyasında bulundurulur.
Download