arçelik ar-ge projeleri çevik proje yönetimi modeli

advertisement
II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA
ÖRNEKLERİ ZİRVESİ
PROJE YÖNETİMİ
ARÇELİK AR-GE PROJELERİ ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ
MODELİ
ARÇELİK A.Ş.
ARÇELİK AR-GE PROJELERİ ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ MODELİ
SUNUM PLANI
1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI
2. UYGULAMANIN YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ
3. UYGULAMANIN HEDEFLERİ
4. UYGULAMANIN ÇIKTILARI
5. UYGULAMANIN İŞLETMEYE VE ÜLKEYE KATKISI
6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER
2/15
Uygulamanın Kısa Açıklaması-Proje
Yönetim Sistemi
 Çevik Proje Yönetimi (Agile Project Management- Scrum)
1990’ların başında geliştirilmiş bir proje yönetim sistemidir.
 Çevik Proje Yönetimi yaklaşımı özellikle yeni teknolojilerin
kullanıldığı, farklı disiplinlerin yer aldığı Ar-Ge ve İnovasyon
projeleri için faydalı ve hızlı çıktılar sağlayabilmektedir.
 Arçelik’de ilk olarak 2016 yılında «Evsel Kullanıma Yönelik
Yenilikçi Topraksız Bitki Yetiştirme Kabin Uygulamalarının
Geliştirilmesi» isimli proje ile uygulamasına geçilmiştir.
3
Uygulamanın Kısa Açıklaması –
Proje Uygulaması
 Farklı bitki türlerinin
aynı anda kontrollü
yetiştirebildiği, yılın her
mevsiminde uygun bitki
yetiştirme koşullarının
sağlandığı ev tipi
topraksız bitki yetiştirme
kabini geliştirilmesi
4
Uygulamanın Yenilikçi ve Özgün
Yönleri – Proje Yönetim Sistemi
 Ar-Ge projelerinin belirsizliği ve planlama zorluklarını
yönetebilecek esneklikte bir proje yönetim sistematiği olması
 Müşteri, karar vericiler ve proje çalışanları dahil tüm
paydaşların proje yönetimine dahil edilmesi
5
Uygulamanın Yenilikçi ve Özgün
Yönleri – Proje Yönetim Sistemi
 2 haftalık proje döngüsü (sprint) sistemi ile oluşabilecek yeni
gereksinimlere göre proje gidişatının değiştirilebilmesi
 15 dakikalık scrum toplantılarıyla tüm ekibin her günün
başında görevlerle ilgili gelişmeler beraber gözden geçirmesi
ile hızlı ilerleme
6
Uygulamanın Yenilikçi ve Özgün
Yönleri – Proje Uygulaması
 Kapalı alanda tohumdan
yeşillik (herbs) yetiştirme
 Ürünün boyutları
(185x120x45 cm)
 Otomatik havalandırmasulama-aydınlatma
 Uzaktan akıllı cihaz ile
kontrol (IoT Kontrol)
7
Uygulamanın Hedefleri
Proje Yönetim Sisteminin Hedefleri:
Farklı fonksiyonel birimler ve farklı Ar-Ge disiplinlerini
içeren, hedeflenen üretim tarihlerinin zamanında
gerçekleştirilebilmesinin kritik olduğu, müşteri ihtiyaçları ve
teknolojideki dinamik değişkenliklere hızlı bir şekilde cevap
verebilen bir proje yönetim sistematiğini yerleştirmek.
Projenin Hedefleri:
Sağlıklı yaşama önem veren, kendi sebzesini taze ve sürekli
erişilebilir şekilde yetiştirmek isteyen bireyler, restoranlar,
toplu konut alanları, otellerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek
yeni bir ürün gamı oluşturmak.
8
Uygulamanın Çıktıları
 Çevik Proje Yönetim sistematiğinin şirket genelinde kabul
görerek, Arçelik proje yönetim sistemine dahil edilmesi
9
Uygulamanın Çıktıları
10
Uygulamanın İşletmeye ve Ülkeye
Katkısı
 Arçelik’in ürün gamında bulunmayan
yeni, inovatif bir ürünün
geliştirilmesi,
 Ar-Ge ile birlikte, Temin Ürün, Satın
Alma, Pazarlama, Ürün Yönetimi,
Üretim, Finans gibi farklı fonksiyonel
birimler ile fikir aşamasından itibaren
işbirliği
 Farklı yetkinliklerin, uzmanlıkların,
know-how’ın ve altyapının edinimi
11
Uygulamanın İşletmeye ve Ülkeye
Katkısı
 Yeni test ve üretim metotları, kalite




12
değerlendirme sistematiklerinin
kazanılması
Fikri mülkiyet hakları, patent
başvuruları
Üniversite işbirlikleri (MIT Media
Lab, Ege Üniversitesi, Tübitak MAM
Gıda Enstitüsü)
1 adet TEYDEB 1501 & 1 adet
TEYDEB 1505 proje başvurusu
4 adet yüksek lisans tezi
Sonuç ve Değerlendirmeler
Projede, Çevik (Agile) proje yönetiminin uygulanmasının
getirdiği kazanımlar :
Tüm iç ve dış paydaşlarla kuvvetli iletişim
Aşama-Geçit yöntemine göre %35 daha kısa proje süreleri
Ürünün müşterinin ihtiyacına göre şekillenmesi
Bireysel fikirlerin ifadesinin teşvik edilmesi
İç karar alma mekanizmalarının hızlandırılması
Daha hızlı kaynak temin edilebilmesi
Proje ekibinin ürünü sahiplenmesi ve üst düzey motivasyon
13
II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA
ÖRNEKLERİ ZİRVESİ
ARÇELİK AR-GE PROJELERİ ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ
MODELİ
ARÇELİK A.Ş.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
YALÇIN GÜLDALI
AR-GE PROGRAM YÖNETİCİSİ
[email protected]
Download