Ar-Ge harcaması bir önceki yıla göre %17,1 arttı Kamu kesimi

advertisement
Sayı: 03/2017
17 Ocak 2017
Ar-Ge harcaması bir önceki yıla göre %17,1 arttı
Ar-Ge harcaması 2015 yılında bir önceki yıla göre
%17,1 artarak 20 milyar 615 milyon TL olarak
hesaplandı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden
2015 yılında toplam 122 288 kişi Ar-Ge personeli
olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden ArGe personeli sayısındaki artış %5,9 oldu.
Toplam Ar-Ge harcamasının yarısı ticari
kesim tarafından yapıldı
Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim
%50 ile en büyük paya sahipken bunu %39,7 ile
yükseköğretim kesimi ve %10,3 ile kamu kesimi
takip etti.
Kamu kesimi Ar-Ge harcamaları “Savunma” ile “Endüstriyel üretim ve
teknoloji” ağırlıklı
Kamu kesiminde Ar-Ge çalışması yürüten kurum/kuruluşların yapmış oldukları Ar-Ge harcaması 2015
yılında % 24,9 artarak 2 Milyar 131 Milyon TL oldu.
Söz konusu Ar-Ge harcamasının sosyo-ekonomik hedeflere göre ayrıntılı analizi yapıldığında 2015
yılında “Savunma” %20,6 ile ilk sırada yer alırken bunu %20,3 ile “Endüstriyel üretim ve teknoloji”
takip etti. Bir önceki yıl ise kamu kesimi Ar-Ge harcamalarının %23’ü “Endüstriyel üretim ve
teknoloji”, %20,6’sı “Tarım” amaçlı olarak gerçekleştirilmişti.
Kaynak : TÜİK, Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2015, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21782
Bilgi için: Ayhan DOĞAN
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 04 12
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download