Sonchus oleraceus L

advertisement
Sonchus oleraceus L.
Sinonimi: Familyası:
Diğer İsimleri:
Türkçe: Adi eşek marulu
İngilizce: Sow thistle
Çevre İstekleri: Çok kurak olmayan,
bitki besin maddesince zengin, azot
içeren tınlı ve kumlu toprakları sever.
Sıcaklık isteği çok fazla değildir. Tüm
kültürlerde rastlanabilir. Tüm Avrupa
ve dünyada yaygındır. Çukurova
bölgesinde buğdayda rastlanmıştır.
Morfolojisi: Tek yıllık, 30 - 100 cm
boyunda olup, sap dik, kalın, tüysüz,
içi boş ve dallıdır. Yapraklar açık
mavi-yeşil, yumuşak ve dikensizdir.
Alt yapraklar saplı, parçasız ve
kenarları kalın testere dişi şeklinde,
batıcıdır.
Üst yapraklar sapsız ve bitki sapı kulak şeklindeki yaprak ayası ile sarılmıştır. Sap hemen çiçek
tablaları altında birazcık kama şeklinde kalınlaşır. Çiçekler sarıdan kahverengi-kırmızıya kadar
değişen renktedir. Tohumlar 3 mm büyüklüğünde, yanlardan hafif basık, deri renginde ve üzeri
3-çizgilidir. Genellikle bitki başına 1.000 tohum verirsede bu sayı 100.000’e ulaşabilir.
Tohum toprağın üst katmanlarında (yaklaşık 2 cm’ye kadar) çimlenebilir. Kontrolü kaba eşek
marulu gibidir. Dünyanın önemli ilk 70 yabancı otu arasındadır (Uygur ve ark.,1986).
Kaynaklar
UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim
Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards