Sinapis arvensis - Türkiye Herboloji Derneği

advertisement
Sinapis arvensis L.
Sinonim: Brassica arvensis (L.) Rabenh., B.
kaber (D.C.) L.C. Wheeler
Diğer İsimleri:
Türkçe: Yabani hardal
İngilizce: Wild Mustard
Çevre İstekleri: Besin maddesince zengin,
bazik, ağır olmayan, humuslu, killi toprakları
sever.
Akdeniz
ülkeleri
kökenli
olup,
genellikle tarla, bahçe ve meralarda sık
görülür. Çukurova bölgesinde buğdayda
sorundur.
Morfolojisi: Bitki tek yıllık, 30 - 60 cm
boyundadır. Sapın alt kısımları genellikle
sert tüylü nadiren de tüysüzdür, sap bol
dallıdır.
Üst yapraklar parçasız ve sapsız, alt yapraklar parçalı ve uca doğru gidildikçe yaprak parçaları
büyür en büyüğü en uçtadır, boyu yaklaşık 20 cm’dir. Çiçekler kükürt sarısı renkte, çanak
yapraklar sarkıktır. Meyve boğumlu olup boğum araları yabani turptan (Raphanus
raphanistrum) daha kısadır, 25-40 X 2,5-3 mm büyüklüğündedir. Meyve olgunlaştıkça ki bu
aşağıdaki meyvelerde önce başlar, tohumlar meyve kabuğu nedeniyle sıçrayarak etrafa
saçılırlar. Tohumlar yuvarlağımsı, parlak siyah-kahverenginde, 1-1,3 mm büyüklüğündedir.
Diğerleri: Kök yapısı nedeniyle diğer bitkilere karşın daha iyi konkurense girer. Bir bitki
yaklaşık 1.200 tohum verir. Tohumlar ancak toprak yüzeyine yakınsa çimlenebilirler, uzun süre
çimlenmeden toprakta kalabilirler (yaklaşık 10-35 yıl). Optimum çimlenme sıcaklıkları 7°C
olup 25°C’de de çimlenebilirler (Uygur ve ark.,1986).
Kullanım yeri: Tedavide kullanılır (Özer ve ark., 1999).
Kaynaklar
ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli
Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim
Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards