yenidoğanların taburculuk sonrası izlemi

advertisement
YENİDOĞANLARIN
TABURCULUK SONRASI
İZLEMİ
Doç. Dr. Canan TÜRKYILMAZ
2009
PREMATÜRELER ARTIYOR!!
• Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin
teknolojik gelişimi ve prematüre bakımındaki
bilgi ve surfaktan gibi tedavi olanaklarının
hızlı gelişimi daha riskli bebeklerin, daha
immatür prematürelerin yaşam şanslarını
artırmaktadır.
• İnfertilite tedavilerinin yaygınlaşması da
çoğul gebeliklerden, çoğu prematüre ve riskli
bebeklerin doğmasına neden olmaktadır.
TABURCULUK SONRASI İZLEM
KARMAŞIK !
• Prematüreler YYBÜ den farklı tedaviler
görürler ve fiziksel ve gelişimsel etkileri
geniş ve karmaşık bir yelpazededir.
• Bu bebeklerin YYBÜ den taburculuk
sonrasında yapılan ayaktan izlem
hizmeti de en az bu kadar karmaşıktır.
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDEN TABURCU OLAN
BEBEKLERİ KİM İZLEMELİ?
•
•
•
•
•
•
Üniversite hastaneleri
Multidisipliner izlem klinikleri
Çocuk hekimleri,
Pratisyenler,
Aile hekimleri
Özel çalışan doktorlar
• Ülkemizde; Yılda 1.3 milyon bebek doğuyor
• %15 inde yenidoğan yoğun bakım hizmeti gerekir
• Giderek poliklinik ve izlem ünitelerindeki payları
artacaktır
• Bu bebekler için harcanan emek ve para gözönüne
alınmalı ve bu taburculuk sonrası izlem standardize
edilip önemsenmelidir.
KİM İZLEMELİ?
YYBÜ EKİBİ?
• Aileler, YYBÜ deki ekiple yakınlaşır,
özdeşleşir, onlara bağlanır.
• Taburculuk sonrası izlemde de onları
görmek ister, yepyeni bir ekibe
güvenemez.
• İdeali, yenidoğan izlem polikliniklerinin
ana üyeleri yoğun bakım çalışanları
olmalıdır.
EĞİTİM ŞART!!
• Bu hekimler YYBÜ bebeklerinin
taburculuk sonrasında yaşayabilecekleri
sorunlar konusunda eğitilmelidir.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Büyüme,
Beslenme,
Gastroözafagial reflü,
Apne, bradikardi,
Kronik akciğer hastalıkları,
İşitme
Görme
İnce ve kaba motor bozukluklar
Diğer öğrenme sorunları
İZLEM
NE KADAR SÜRE? HANGİ SIKLIKTA?
• Büyüme prematüritesini düzelterek en az 3 yaşına
kadar yakından izlenmelidir.
• Beslenme bebeğin fiziksel ve gelişimsel düzeyine
göre özelleştirilmelidir.
• Prematüritesine göre işitme ve görme izlemleri
ayarlanmalıdır.
• İzlem hastadan hastaya değişmekle birlikte ilk
aylarda daha sık olmalıdır. Taburcu olurken bu
kontrol randevuları ayarlanmalıdır.
• Evde oksijen, pulse oksimetre ile monitorizasyon
alan, ilaç kullanan ve özellikli beslenen, sonda vb
BPD vb hastalar daha yakın ve sık izlenmelidir.
AİLEYE DESTEK
• YYBÜ den taburcu
prematüre veya hasta
yenidoğanın ailesi
servisteyken, taburcu
kararında ve eve gidişin her
aşamasında büyük bir stres
ve endişe içindedir.
• İzlem yaklaşımında iletişim
becerileri, empati ile
ailelere destek en önemli
kısımdır.
ÖZEL ODALAR !
• <36 hf, <2kg
• Çoğu zaman ilaçlar, aletler, oksijen vb,
özel beslenme düzeni ile eve giderler.
• İdeali aileler eve gitmeden servisde tüm
bakım özellikleri ile deneyimlenmeli,
olaya uyum sağlamış ve bebeğe vereceği
gelişimsel destek açısından bilgilenmiş
olarak eve gitmelidir.
KONTROL SIKLIĞI
• Taburculuk sonrası en erken kontrol ilk
hafta içinde olmalıdır, 10 günü aşmamalıdır.
Ailenin bebeğe, bebeğin eve uyumunu
denetlemek için ideal zamanlamadır.
• Çok sorunlu, küçük prematüreler için bebek
stabilleşip, yeterli büyüyene kadar izlem
sıklığı haftalık, 15 günlük aralıklarla
olabilir.
İZLEM BAŞLIKLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AİLE DESTEĞİ
Erken doğum ve YYBÜ de yatış
stresini anla
Aile içi dinamiklerin farkında ol
Evde yalnız kalma korkusunu
gerilimini anla
İLETİŞİM
YYBÜ de izleyenlerden bilgi al
Epikrizi incele
Taburculuk sonrası ilk hf kontrol
BÜYÜME İZLEMİ
Her kontrolde VA, boy ve BÇ ölçümü
Prematüre çizelgesine,
Servisde
yapılan aşıları kontrol et
AŞILAR
Aşı kartını kontrol et
Synagis
Grip aşısı?
BESLENME
24 saatlik alım miktarı ve kalori hesabı
Beslenme becerisini değerlendir
Biyokimyasal testler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MUAYENE VE TETKİKLER
Vital bulgular
Oksijen alıyorsa veya sorun varsa
pulse oksimetre
Solunum durumu
GER bulgularını sor ve gözle
Lab testleri: CBC, ferritin,
biyokimya
GÖRME VE İŞİTME
YYBÜ deki sonuçları ve izlemi
kontrol et
Göz kontrolü ve işitme merkezi
kontrolü
Ailenin endişelerini dikkate al
Görme-işitmeyi muayenedeğerlendirme
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME
Standard aralıklar
En az 2 yaşa kadar izlem
KONSULTASYON
ÖZEL EĞİTİM-DESTEK
BÜYÜME İZLEMİ
• Boy, vücut ağırlığı ve baş çevresi
ölçümleri uygun grafiklere
(prematüriteye göre düzeltilmiş özel
büyüme eğrileri) işlenmelidir.
• Düzeltilmiş yaş tanımı ailelere de
öğretilmelidir.
•
•
•
•
•
Gebelik yaşı (tamamlanmış hf): Son adetin birinci gününden doğuma kadar
geçen süre
(Yardımcı üreme ile doğmuşsa konsepsiyonel yaşa 2 hf eklenmelidir)
Takvim yaşı (hf-ay-yıl): Doğumdan bugüne kadar geçen süre
Postmenstrüel yaş (hf): Gebelik yaşı + takvim yaşı
Düzeltilmiş yaş (hf-ay): TY –(40hf-GH)
• Servisde yatarken postmenstrüel yaş,
• Taburculuktan sonra ise düzeltilmiş yaş
ifadesi tercih edilmelidir.
•
“Postkonsepsiyonel-konsepsiyonel yaş” ifadeleri kullanılmamalıdır !
Gebelik yaşı
Takvim yaşı
Düzeltilmiş yaş
ÖRNEK
Bebek Küçük,
• 28 haftalık doğdu
• 12 hafta prematüre, yani 40-28=12 hf = 3 ay
• Bugün 6 aylıksa (yani takvim yaşı=6 ay)
• Düzeltilmiş yaş= 6 ay-3 ay =3ay
• Gebelik yaşı=GY: 28hf
• Takvim yaşı=TY: 6ay
• Düzeltilmiş yaşı=DY: 3 ay
NEDEN DÜZELTİLMİŞ YAŞ?
• Prematürenin
– Büyüme
– Beslenme
– Gelişimsel izleminde
önemlidir
• Prematüre “catch up” yapana kadar veya 23 yaşa kadar düzeltilmiş yaşla
değerlendirilmelidir.
CATCH UP
YAKALAMA
• Prematüre bebek AGA ise yakalama
için 3 yıl gerekebilir.
• Bazen <1000gr bebekler için yakalama
8 yaşa kadar gecikebilir.
SGA prematüreler yakalayamayabilirler.
Baş çevresi
• En erken yakalayan ölçümdür.
• BÇ ölçümü beyin büyümesi ve ilişkili olarak
bilişsel fonksiyonlar için iyi bir göstergedir.
• Her kontrolde ölçülmelidir ve eğriye
kaydedilmelidir.
• İntrakraniyal kanaması olan veya ventrikül
dilatasyonu olan bebeklerde %95 in üzerine
çıkma veya persantil çaprazlama önemlidir.
AŞILAMA
• Takvim yaşına göre yapılmalı
• Nadiren apne gibi yan etkiler gözlenebilir
• 2 aylık olduğunda hala YYBÜ sinde ise orada
aşılanmalıdır.
• Hepatit <2500 gr, ilk doz sayılmaz, 0-1-26 ay şeklinde yapılır.
• İnfluenza aşısı 6.aydan sonra ? solunum
sistemi hastalıkları için yüksek riskli örn
BPD li veya mekanik ventilasyon uygulanmış
bebeklerde düşünülebilir.
Hepatit aşısı
• HBsAg pozitif anne bebeği ise
• Hepatit B aşısı ve Hepatit B
immünglobulin ilk 12 saat içinde yapılır.
• Aşı şeması 0,1,2 ve 6. aylarda yapılır.
• 9-15. aylarda anti HBs bakılır
• HBsAg ve anti HBs Negatif ise 3 doz
tekrar aşılanır
BESLENME
• Kontrol muayenelerinin en önemli kısmıdır.
Beslenme ve büyüme içiçe geçmiştir
• Kontrolde 24 saatlik alım değerlendirilmedir
• Beslenme pratiği, tekniği tartışılmalıdır.
• İlk birkaç ay bebek büyüme için en az 120
cal/kg almalıdır, bazı bebekler için daha
fazla kalori gerekebilir.
• Bu, alınan anne sütü miktarını artırarak
(200ml/kg/gün ) ya da uygun formül mama
eklenerek yapılabilir.
PREMATÜRİTE
ANNE SÜTÜ VE EMZİRME
• Anne sütü prematüreler önemli ve desteklenmeli
• Bu bebeklere verilecek emzirme danışmanlığı daha
özellikli bir iştir.
• Çoğu bebek tek başına anne sütü ve memeden
emerken taburcu olmayabilir.
• İzlemlerde amaç ağırlıklı veya tek başına anne sütü
ile besleme olmalıdır.
• Anne memesinden emmesi idealdir. Küçük ve çabuk
yorulan prematürelerde bu her zaman mümkün
değildir. Anne sütü güçlendiricisi veya protein
desteği alan bebekler de sağılmış anne sütü almak
durumundadır
• Her kontrolde uygun zamanlama ile memeden
emmeye geçiş denenmelidir.
NEDEN
PREMATÜREYE ANNE SÜTÜ?
• Bağışıklık üzerine etkileri
–
–
–
–
Sepsis
NEK
İYE
Gastroenterit
• GI maturasyona yararı
– Beslenme intoleransı
• Nörogelişimsel yararları
PREMATÜREDE NEK
Lucas, Lancet, 1990
• Diyet
Tüm vakalar
Kesin NEK
• Formül
%10
%7.2
• F+AS
%3.7
%2.5
• AS
%4.3
%1.2
• Formül alanlarda anne sütü alanlara göre
X 6.5 kat fazla NEK
• İlk 14 gün anne sütü miktarı ve NEK sıklığı
• <50cc/kg, %11
• >50cc/kg, %3
ANNE SÜTÜ MİKTARININ
YENİDOĞAN MORBİDİTE VE
HASTANE YATIŞ SÜRESİNE ETKİSİ
• >50 ml/kg/gün anne sütü alırsa
• NEK
• Geç sepsis
• Hastane süresi
anlamlı olarak azalmış
ANNE SÜTÜ MİKTARI-SEPSİS
• Pozitif kan kültürü sayısı ile alınan
anne sütü miktarı ters orantılı
• Alınan anne sütü miktarı arttıkça geç
sepsis riski azalıyor (koruyucu etki
artıyor)
• Sepsis sıklığı
• 1-24cc/kg ise %45
• 25-49cc/kg ise %50
• >50ml/kg ise
%6
NICU da alınan anne sütü miktarı ile 30.
Ayda hastaneye yatma ve hastalıklar
• Hastaneye yatış >80. persentil süt
alım miktarı olanlarda daha az
• Solunumsal enf daha az
• Solunumsal enf veya hastaneye yatış
her 10 cc/kg/gün anne sütü alımı ile
%5 azalıyor
• >2yıl sonra da bu etki sürüyor
ANNE SÜTÜ MİKTARI-SONUÇLAR
• ELBW; <1000g
Ne kadar çok anne sütü almışsa
• 18. ayda MDI, PDI, BRS daha iyi
• <1 yaşta tekrar hastaneye yatış daha
düşük
HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA
PREMATÜRE BEBEKLERİN İZLEMİ
Büyüme
• Kilo alımı >20 g/gün
• Boy artışı >0.5 cm/hf
• Baş çevresi >0.5 cm/hf
Biyokimya
• Fosfor >4.5mg/dl
• Alkalen fosfataz <450IU/L
• BUN >5mg/dl
EVDE BESLENME SORUNLARI
• Biberonla beslenen bebeklerde de evde
sorunlar yaşanabilir.
• Emme-yutma-nefes alma uyumu her
bebekte aynı zamanda
olgunlaşmayabilir. Bu uyumsuzluk
bebeğin kilo alımını da kötü yönde
etkileyebilir.
• 30 dakikadan daha uzun süren
beslenmeler bebeğin yorulmasına ve iyi
kilo alamamasına neden olabilir
YÜKSEK KALORİLİ BESLENME
•
•
•
•
Küçük prematüreler,
SGA olanlar,
kronik akciğer hastalığı
yüksek kalorili formüllerle
beslenmelidir veya destek almalıldır.
PREMATÜRE MAMALARI
• Prematüre mamaları yüksek kalori ve
kalsiyum-fosforun içeriği nedeniyle anne
sütü alamayan veya yetersiz olan
bebeklerde tercih edilmelidir.
• Maliyeti ?Anne sütünün devemlılığının
sağlanması !!
• Düzeltilmiş 40 hf ya kadar prematüre
maması kullanılmalıdır.
• >40 hf, geçiş mamaları (postdischarge)
kullanılır.Yoksa prematüre mamaları 52hf
ya kadar verilebilir
BESLENME DESTEĞİ
• Bebeğin büyümesinde gerileme olursa önce
volüm artırılmaya çalışılır, hala kilo
alamazsa anne sütüne güçlendirici ve
mamalara da protein, yağ, karbonhidrat vb
katılabilir.
• İnek sütü ve onu içeren formüller
düzeltilmiş 12 aya kadar prematürelere
verilmemelidir.
• 1 yaş sonrası “Pediasure” benzeri destekler
verilebilir.
EK GIDALAR
PÜRE-KATI
• Katı gıdalara geçiş düzeltilmiş 6 aylık olunca
denenmelidir.
• Bazen bu zamanlama bebeğin büyüme ve
gelişmesine göre ayarlanabilir. Baş kontrolü
iyi, kaşığı yönelen, diliyle itme veya öğürme
refleksi kaybolmuş ve yemeğe ilgi gösteren
bebeğe bu süreden daha erken verilebilir.
• Annenin kaşıkla alan prematüreye erken
püre başlaması genellikle büyümeyi kötü
etkiler, 4 aydan erken başlamaktan
kaçınmalıdır.
FİZİK MUAYENE
• Fizik inceleme bulguları YYBÜ den çıkan
bebeklerde bazen prematürite ile ilgili veya
uzun yatış süresine bağlı olabilir. Bu
varyasyonlar bilinmelidir. Tekrar yatış,
ameliyat, konsültasyon, yakın izlem-kontrol
veya aileyi normal olduğunu ikna gerekebilir
• Nabız ve solunum değerlerine gebelik yaşı
ve düzeltimiş yaş gözününe alınarak
değerlendirilmelidir.
• Kan basıncı ölçümü BPD ve göbek arter
kateteri takılanlarda özellikle önemlidir.
BAŞ-DİŞLER
• YYBÜ deki yatış pozisyonuna bağlı başta temporal
bölgede düzleşme görülebilir. Bu durumun gn 3-4
yaşa kadar düzelir.
• Ön fontanel düzeltilmiş yaş 6-19 ay arasında
kapanır.
• Dişler de düzeltilmiş yaşa göre çıkar (Genellikle 310ay). Prematürelerin dişlerinde diş minesi
hipoplazisi (maksiller kesicilerde), hiperbilirubinemi
ve tedavilere bağlı renklenmeler ve artmış çürük
riski vardır.
• Gerekli durumlarda pedodontiste gönderilmelidir.
• Bazen entübasyonun neden olduğun yüksek damak
oluğu ve ağız kapanma bozuklukları da erkenden
pedodontiste danışılmalıdır.
GENİTOÜRİNER SİSTEM
MUAYENESİ
• Poliklink kontrolünde prematüreler inguinal
herni yönünden dikkatli değerlendirilmelidir.
Çocuk Cerrahisi konsültasyonu gerekir.
• Ayrıca inmemiş testis yönünden bir yaşa
kadar konsülte edilmelidir.
• Geçici nöromuskuler anomaliler (18 aya
kadar düzelir): ayak bileği klonusu, gövdede
hipotoni, omuz çevresi hipertoni
• 18. aydan önce el tercihinin belirmesi
hemiparezi bulgusu olabilir, yakın izlem
gerekir
CİLT
• Kapiller hemanjiomlar prematürelerde
sık görülür ve muayene notuna
kaydedilmelidir. Aileye ilk yılda
büyüyüp derinleşebileceği, sonraki
birkaç yılda kaybolacağı anlatılmalıdır.
• YYBÜ de uzun yatan prematürelerde
damar yolu ve girişim yerlerinde küçük
kalsiyum depozitleri görülebilir. Bir
sorun çıkarmaz, ama yıllarca kalabilir
İŞİTME
• <1500 gr bebeklerde işitme kaybı riski
yüksektir.
• Riskin daha da arttığı durumlar
• Sepsis için verilen ototoksik ilaç
kullanım öyküsü
• Diüretik kullanımı
• Ailede işitme kaybı öyküsü
• >2 gün mekanik ventilasyon uygulanması
NICU da tarama
Auditory neuropathy
• Auditory neuropathy
– ABR den kaldı , OAE den geçtiyse
• NICU da tek uygun tarama testi ABR dir.
• AABR den geçemeyen bebek doğrudan
odyoloğa gitmelidir.
• Tekrar ileri testlerle taranır, tanısal ABR
yapılır ve gerekirse kapsamlı değerlendirme
yapılır.
Prematürelerde
İşitme kaybı sıklığı
• Prematürelerde SNHL 100 canlı doğumda 2-4,
• Term yenidoğanlarda 1000 canlı doğumda 1.3.
• VLBW, <1500 gr bebeklerde sıklık
– %4-9.7 gibi yüksek,
– %0.7-1.5 gibi düşük sıklıklar
• VLBW bebeklerde %0.3 bulunmuş, ama BPD ve düşük
APGAR olanlarda %2.7 bulunmuş (ventilatörde kalan
bebeklerin östaki tüp disfonksiyonu ?)
• İletim tipi işitme kaybı
– VLBW bebeklerde 27/1000,
– Diğer bebeklerde 5/1000
• Prematürelerde orta kulak efüzyonu riski daha yüksek
2007
İşitme tarama ve tekrar tarama protokolü
• NICU da 5 günden fazla yatan bebeklerin taramasına
ABR eklendi. (Nöral işitme kayıpları da yakalanır)
• NICU da ABR den geçemeyen bebekler doğrudan bir
odyolog tarafından tekrar taramadan (rescreening)
geçmeli, gerekirse ABR yi de içeren daha ileri
değerlendirme yapılmalıdır.
• Tekrar taramada her iki kulak da taranmalı, ilk
taramda bir kulak kalsa bile tekrar tarama gerekir.
• İlk ay içinde ikinci kere hastaneye yatan tüm
bebekler (NICU veya sağlam bebekler) özellikle
işitme için risk taşıyan sorunlarla, kan değişimi
gereken hiperbilirubinemi, kültür pozitif sepsis gibi
taburculuk öncesi tekrar tarama gerekir
ABR
• Her iki mastoid, alın ve başın
üst
kısmına
yerleşimi
3-4
yüzeyel elektrot yerleştirilerek
ölçüm gerçekleştirilmektedir.
• Uyarı amacı ile klik ve toneburst kullanılmaktadır. Klik en
sık kullanılan uyarıdır.
• Kulaklık veya kemik ossilatörden
uyarıyı
takiben
cevaplar
elektriksel
sinyaller
şeklinde
kaydedilmektedir.
İŞİTME
• YYBÜ lerinde işitme taraması evrensel
taramadan farklı olarak taburculuk öncesi
ABR ile yapılmalıdır.
• Testten geçemeyen bebeğe beklemeden
işitme merkezi tarafından ileri testler
yapılmalıdır.Testten geçse de aralıklı olarak
izlenmelidir.
• Gelişimsel muayenelerde şüphe olursa işitme
testi istenmelidir.
• Ailenin şüphesi varsa da test istenir
GÖRME SORUNLARI
• Prematüre doğmuş çocukların %45-65
inde görme ile ilgili sorun
• 5-7 yaşta
– %25-30 unda şaşılık,
– %20-25 inde ambliyopi ve kırma kusuru
• Gözlerin gelişimi anormal olabilir
• Görme keskinliğinin bozulması
PREMATÜREDE
KIRMA KUSURLARI
• <1500 gr prematürelerde
– Kırma kusurları-miyopi-astigmatizm
• ROP olanda
– Astigmatizm
– Yüksek miyopi
– Şaşılık
ROP TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
• Eşik öncesi Evre 3 ROP u
kendiliğinden gerilemiş gözlerde
tedavi görmüş gözlere göre 3
yaşta
– görme daha iyi ve miyopi derecesi
daha düşüktür.
– anatomik sonuçlar da daha iyidir.
• Herhangi bir evrede ROP
geçirmiş prematürelerde ROP
olmayanlara göre şaşılık ve
miyopi riski daha yüksektir
HANGİ YAŞLAR RİSKLİ?
• <32 hf şaşılık, ambliyopi ve kırma kusurları
daha sık
• Şaşılık, tedavi görenlerde sık ve nörolojik
hasar ile birliktedir.
• Şaşılık genellikle ilk yaşın sonunda ve 5 yaşta
gelişir.
• Ambliyopi ise 2-3 yaşlarda saptanmaktadır.
• Kırma kusurları ise birinci, ikinci ve beşinci
yaşlarda saptanabilir.
• Uzun vadeli, aralıklı göz izlemi
<32 HAFTA PREMATÜRELERİN
UZUN DÖNEM OFTALMOLOJİK İZLEMİ
• Yenidoğancı ve göz hekimi eşgüdümlü çalışmalı
• Tam oftalmolojik değerlendirme için
taranmaları önerisi:
• Birinci yaşta
• Üçüncü yaşta (tercihan 30.ayda),
• Okul öncesi
GÖRME
• ROP açısından taburcu öncesi randevular
belirlenmelidir. ROP varsa taburculuktan
sonra en geç 2 hf sonra görülmelidir.
• Prematüreler şaşılık, miyopi de sık
görülmektedir
• Her muayenede göz hareketerine, izlemeye
ve ışık refleksine bakılmalıdır.
• Her prematüre 1 yaşına kadar bir kez
pediatrik oftalmalog tarafından görülmelidir.
• Gelişimsel izlem
GELİŞİMSEL İZLEM
• Gelişimsel izlem de düzeltilmiş yaşa göre
yapılır. Bebeğin progresinin takibini sağlar,
gecikme varsa erken refere edilip yardım
alınır.
• Gelişimsel süreçte motor, görme ve dil
becerileri değişken olabilir. Genellikle dil
gelişiminde geri kalma olabilir . Bunu
farketmek aileye yol göstermek ve
zamanında uygun destekle bebeğe yardım
mümkündür.
ANEMİ
• YYBÜ de sık kan alma
ve doğumda depoların
eksik olması
nedenleriyle
prematüreler anemiye
yatkındır.
• Hb /hematokrit 2.
ayda en düşük seviyeye
gelir. CBC ve
retikülosit izlemi
gerekir.
• Demir desteği
önemlidir.2-4mg/kg
APNE
• Apne 20 sn solunum
durması ve bradikardi
olarak tanımlanıyor.
Tüm prematürelerin ¼
ünde apne görülür.
• Santral apne: immatür
beyin sapı nedeniyle
solunum tetiklenemez.
Bu apne çoğunlukla 4048 düzeltilmiş hf da
düzelir.
KRONİK AKCİĞER HASTALIĞI
• Taburculuk sonrası ilk yılda, en sık tekrar
hastaneye yatış nedenidir.
• Prematürede herhangi bir ÜSYE , ASYE ye
dönüşebilir. Reaktif hava yolları vardır
• Evde oksijen kullanmak gerekebilir
• Evde oksijen alıyorsa pulse oksimetre ile 1-2
hfda bir kontrol edilmelidir.Kabul edilen
sınırlar %95
• Diüretikle eve gitmeleri gerekebilir
• Bronkodilatörler nebülizerler verilmesi
gerekebilir
• Büyüme yönünden yakın izlenmeli
• Aileye öneriler: bebek hasta kişilerden
uzak durmalı, kalabalık ortama
girmemeli, ziyaretçi azaltılmalı, sigara
ile temas etmemeli, el yıkamanın önemi
anlatılmalı.
GASTROÖZAFAGİAL REFLU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
<1000gr , sıklık %65
Büyüme geriliği
Apne
Beslenme sorunları, iştahsızlık
Huzursuzluk
Ana belirti kusma,ama
Öğürme-yüz buruşturma
Boynunu kasıp bükme
Beslenmeyi reddetme
GELİŞİMSEL DAVRANIŞSAL
YAKLAŞIM
• Çok küçük prematürelerin %20-30
• Ne kadar küçük, o kadar sorunlar artar
• Major sorunlar
–
–
–
–
–
Serebral palsi
Mental retardasyon
Körlük
Sağırlık
Nöbetler
• Minor bulgular giderek daha çok bildiriliyor
NÖROGELİŞİMSEL SONUÇLAR
• Tahmin etmek zor
• Etkileyen faktörler
–
–
–
–
–
–
–
Gebelik haftası
Doğum ağırlığı
YYBÜ de yatış süresi
YYBÜ de başından geçenler
YYBÜ de nörolojik komplikasyonlar
Kronik hastalıklar
Toplumsal-çevresel etmenler
Merkezi Sinir Sistemi sorunları
ve izlemi
• AAP,
• The American Society of Pediatric
Neuroradiology
• The Society for Pediatric Radiology
• 30 hf dan küçük bütün bebeklerde 7-14.
günler arasında rutin kranial USG
önermektedir.
• Tekrarını ise terme gelince
(postmenstruel 36-40 hf)arasında
Merkezi Sinir Sistemi Sorunları
İZLEM• Intraventriküler kanama kontrolü:
– Kraniyal USG 1-3. gün,
– 7-10. günde tekrar edilmelidir
• Germinal matriks kanaması varsa:
– Kranial USG normal bulgu saptanana kadar
haftalık tekrarlanır
• İntraventriküler kanama varsa
– USG bulguları duraklayana kadar veya
– gerileyip-kaybolana kadar 3-7 gün ara ile
Merkezi Sinir Sistemi Sorunları
İZLEM-2
• Intraventriküler kanama dilatasyonla
birlikte ise veya parankim kanaması
varsa ilerlemeyene veya gerileyene kadar
3-7 gün arayla tekrar kraniyal USG
• Periventriküler beyaz cevher hastalığında
kraniyal USG
– 30. günde,
– 36. postmenstrüel hf veya
– taburcu olurken yapılmalıdır.
• USG bulguları önemli ve anlamlıysa MR
Merkezi Sinir Sistemi sorunları
ve izlemi
• AAP,
• The American Society of
Pediatric Neuroradiology
• The Society for Pediatric
Radiology
• <30 hf bütün bebeklerde
7-14. günler arasında
rutin kranial USG
önermektedir.
• Tekrarı ise terme gelince
(postmenstruel 36-40 hf)
• 40.hf prognostik!!
• MR?
EVRE 1
EVRE 3
EVRE 2
EVRE 4
Merkezi Sinir Sistemi Sorunları
<1000 gr-izlem-I
• Intraventriküler kanama ilk tarama
– Kraniyal USG 1-3. gün,
– 7-10. günde tekrar edilmelidir
• Germinal matriks kanaması varsa:
– Kranial USG normal bulgu saptanana kadar
haftalık tekrarlanır
• İntraventriküler kanama varsa
– USG bulguları duraklayana kadar veya
– Gerileyip-kaybolana kadar 3-7 gün ara ile
Merkezi Sinir Sistemi Sorunları
<1000 gr-izlem-II
• Intraventriküler kanama dilatasyonla
birlikte ise veya parankim kanaması
varsa ilerlemeyene veya gerileyene kadar
3-7 gün arayla tekrar kraniyal USG
• Periventriküler beyaz cevher hastalığında
kraniyal USG
– 30. günde,
– 36. hf veya
– taburcu olurken yapılmalıdır.
• USG bulguları tartışmalı ise MR??
POSTHEMORAJİK HİDROSEFALİ
• Ventriküler
dilatasyonlu PV-IVK
olan bebeklerin
%50’ sinde 4-8
hafta içinde
hidrosefali gelişir
Post hemorajik hidrosefaliİzlem
• Koronal ultrasonografide lateral
ventriküllerde genişleme ve ventrikül içinde
kan görülmektedir.
Post-hemorajik hidrosefali
• Beyin tomografisinde lateral ventriküller
genişlemiş ve sol frontalde parankimal
kanama alanında ensefalomalazi (*)
Intraventriküler kanama- izlem
• (A) Koronal kesit kraniyal USG de
intraventriküler ve parankimal kanama
• (B) Üç hafta sonra kanamanın resorbe olduğu
yerde tek büyük kist
• (C) Bebek term olunca kist görülmüyor.
(A)
(B)
(C)
Intraventriküler kanama- izlem
• (A) (B) Koronal kesit kraniyal USG de
intraventriküler ve parankimal kanama (Lateral
ventrikülle ilişkisiz)
• (C) Bebek term olunca lateral ventrikül
komşuluğunda multipl kistler görülüyor.
(A)
(B)
(C)
Prematürede uzun vadeli
nörogelişimsel sekeller
Sekeller
(%)
Populasyon
sıklığı
<28hf
<26 hf
<1000gr
CP
0.1-0.3
9
19
17
MR
0.5-2
15
14
37
Görme
kaybı
İşitme
kaybı
Öğrenme
Güçlüğü
0.5
1
13
12
5
11
1.5-2
5-10
51
23-58
Gazi Üniversitesi
Yenidoğan Polikliniği
•
•
•
•
•
•
Yenidoğan servisinde yatmış olan tüm
bebekler en az bir kez yenidoğan
polikliniğinde görülür.
GÜTF dışında doğmuş ancak
prematürite, çoğul gebelik tanıları
olan hastalar konsültanın kararına
göre izleme alınabilir
Yenidoğan polikliniğinde izlenen
hastaların hem dosyalarına hem de
poliklinik izlem formlarına not konulur
34 hf ve altındakil bebeklere pzt, çar
günleri randevu verilir diğer bebekler
olabildiğince farklı günlere randevu
verilir
Bir sonraki kontrol randevuları
hastanın durumuna ve aşılarına göre
verilir, randevu aileye yazılı olarak
verilip hasta randevu defterine dosya
numarası ile birlikte kaydedilir
Yenidoğan polikliğinde görülen hasta
poliklinik defterine tanı, yaş ile
birlikte kaydedilir
•
•
•
•
•
•
•
•
Her term bebeğe 15 gün olunca
devit, 4 aylık olunca demir başlanır
Tandem MS sonucu
TSH sonucu, pretermlerden TFT
leri sonuçları
Her bebeğin VA grafiğe işlenir
pretermler için ayrı grafikler var
Term bebekler için ayrı grafik
kullanılır
İşitme testi yapılıp yapılmadığı
kontrol edilir
Kontrol gerekiyorsa yapılır. YYBÜ
den çıkanlara Auditory brain
responses (ABR)gerekir
Çoğul gebeliklere, ailede DKÇ
öyküsü olanlara ilk iki ay içinde
kalça USG yapılır.
34 gebelik haftası ve altında doğmuş
bebekler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ayrı izlem formu –pembe
Bebek her geldiğinde takvim yaşı ve
düzeltilmiş yaşı ayrı ayrı kaydedilir
Beslenme şekli, aldığı vitamin ve demir dozu
kaydedilir
Kilo alımı yeterli değilse (<20-30 gr/gün)
beslenme önerilerinde bulunup en geç 7gün
içinde tekrar kontrole çağrılır.
Postmenstrüel 52 haftalık olana kadar
prematüre maması ya da anne sütü alıyorsa
anne sütü güçlendiricisi eklenmesine devam
edilir. Sonra tek başına anne sütüne ya da
term bebek mamasına geçilir.
Ek besinler prematürelerde düzeltilmiş yaş 6
aylık olunca, term bebeklerde de 6 aylıkken
başlanır.
Gebelik yaşı ≤32 hf bebeklere postmenstrüel
44-48 hf olana kadar ROP muayenesi göz
doktorunun istediği sıklıkla yapılır
Gebelik yaşı ≤32 hf bebeklere taburculuk
öncesi kraniyal USG yapılıp yapılmadığı
kontrol edilir, eğer 38-40 haftalıkken
kraniyal USG yapılmadıysa periventriküler
lökomalazi yönünden son bir kraniyal USG
yapılır.
Baş çevresi haftada 1çm den fazla büyüyen
bebeklerde kraniyal USG tekrarlanabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Taburculuk öncesi kalsiyum, fosfor ve alkalen
fosfataz değerleri kontrol edilir eğer bebekte
boy uzaması haftada 1cm in altında ise bebek
44 haftalık olana kadar 2 hf arayla
tekrarlanır, gerekiyorsa kalsiyum ve fosfor
desteği verilir.
Postnatal yaşı 6-8 hf olan tüm prematürelere
2-4mg/kg demir başlanır. Taburculuk öncesi
başlandıysa bir yaşa kadar devam edilir.
Bebekler düzeltilmiş yaşları 6 aylıkolunca
psikometrik değerlendirme yapılır ve muayene
3 ayda bir tekrarlanır.
Rutin aşılamalar takvim yaşı esas alınarak
yapılır, BCG aşısı düzeltilmiş yaş 2 aylık olunca
yapılır.
Kronik akciğer hastalığı olan bebeklere 2 kış
boyunca ayda bir kez synagis 15mg/kg IM
yapılır
Bebekler nörolojik yönden sürekli izlenir ve
düzeltilmiş yaş 3 aylık olduktan sonra
Yenidoğan Nörolojisi tarafından muayene edilir.
İlk yıl 3 ayda bir tekrarlanır, sonra muayene
sıklığına göre ayarlanır
32 hafta ve altında doğmuş olan her bebek
yılda bir kez göz muayenesine gönderilir.
Her bebeğin taburcu olmadan önce işitme
testinden geçip geçmediği değerlendirilir ve
bebek 40 haftalık olduğunda ve düzeltilmiş 6
aylık olduğunda işitme testi tekrarlanır.
INTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ OLAN
YA DA SGA BEBEKLER
• Tüm bebekler yenidoğan polikliniğinde izlenir
• 6 aylıktan itibaren psikometrik
değerlendirme ve nörolojik değerlendirme
için 3-6 aylık aralarla izlenirler
• Her kontrolde nörolojik defisit ve ADHD
yönünden bebekler dikkatle incelenir.
• 1 yaşından itibaren her bebekte kontrolde
kan basıncı ölçülüp kaydedilir
NEONATAL HİPOGLİSEMİ NEDENİYLE
SERVİSTE YATMIŞ OLAN BEBEKLER
• Rutin kontrolleri yapılır
• 6 aylıktan itibaren psikometrik
değerlendirme ve nörolojik
değerlendirme için 3-6 aylık aralarla
izlenirler
• Her kontrolde nörolojik defisit
yönünden dikkatle incelenir.
SARILIK NEDENİYLE İZLENEN HASTALAR
• Yenidoğan sarılığı: hemolizi olmayan, en yüksek Bil <25mg/dl
ve ilk ay poliklinik kontrolünde uygun kilo alımı olup sorunu
olmayan bebekler sarılıkları geçmişse 2. ay kontrolünden önce
sağlam çocuk polikliniğine devredilir.
• Yenidoğan sarılığı: Hemolizi olan bebeklerden ilk 4-6 haftanın
sonunda hemoglabin, retikulosit, kontrolü ( gerekirse kan
grubu tekrarı ve Coombs pozitif ise kontrol Coombs) alınır.
Kilo alımı ve anemi yönünden ilk 1 yıl yenidoğan polikliniğince
izlenir.
• Yenidoğan sarılığı: Uzamış sarılıklar, 15-21 günde halen sarı
olan bebeklerde uzamış sarılık yönünden
–
–
–
–
–
–
–
Tam kan sayımı, retikülosit
Gerekirse TFT
İdrar tetkiki ve suprapubik idrar kültürü
KCFT, Total-direk bilirubin
Gerek görülürse TORCH ve G6PD alınır
Tandem MS sonuçları kontrol edilir
İdrarda redüktan madde bakılabilir
HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ
NEDENİYLE İZLENEN BEBEKLER
• Rutin fizik inceleme ve izlem
• Rutin aşılama
• 3 aylıktan itibaren psikometrik
değerlendirme ve nörolojik
değerlendirme için 3 aylık aralarla
izlenirler
• Fizik tedavi ihtiyacı olanlar FTR ye
gönderilir
• 3-6 aylıkken VEP BAER istenir.
HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON NEDENİYLE
YENİDOĞAN SERVİSİNDE YATMIŞ OLAN BEBEKLER
• Yatış Na değeri 160 mEq/L nin üzerinde
olan bebekler taburculuktan sonra yenidoğan
polikiliğince izlenirler. Aşılama ve diğer
konularda sağlma çocuk rutinleri uygulanır.
• İlk kontrollerinde kilo alımları, anne sütü
alıp alamadıkları denetlenir.
• 6 aylıktan itibaren psikometrik
değerlendirme ve nörolojik değerlendirme
için 3-6 aylık aralarla izlenirler
“Humanize” RSV monoklonal antikor
Palivizumab (Synagis)
•
•
•
•
•
•
•
•
ULUSAL RSV PROFLAKSİSİ İÇİN TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ
ÖNERİLERİ
Palivizumab Kasım-Mart ayları arasında kabul edilen RSV sezonu boyunca,
taburcu olacağı günden başlanarak 1 ay aralarla toplam 5 kez
uygulanmalıdır. Örneğin Ocak ayında taburcu edilen 30 haftalık bir bebeğe
Ocak, Şubat ve Mart aylarında birer kez palivizumab yapılmalıdır.
Palivizumab proflaksisi sürdürülürken RSV enfeksiyonu geçiren hastalarda,
aynı sezonda RSV enfeksiyonu nedeniyle birden fazla sayıda hastaneye
yatış ve aynı sezonda değişik RSV suşları ile yeniden enfeksiyon olasılığı
göz önüne alınarak proflaksi sürdürülmelidir.
50 mg’lık liyofilize ticari preperatı olan Palivizumab (Synagis) prezerfatif
içermediğinden, sulandırıldıktan sonra en geç 6 saat içinde tüketilmelidir.
Palivizumab’ın kullanım dozu her ay için tek seferde15 mg/kg, kullanım şekli
intramusküler enjeksiyondur.
Palivizumab’ın hastalara uygulanan diğer aşılarla etkileşimi yoktur. Bir arada
veya ardışık yapılabilir.
Palivizumab kullanılması önerilen yüksek
riskli hasta grupları:
– RSV sezonu başlangıcından
önceki son 6 ay içinde Kronik
Akciğer Hastalığı (KAH) için
özgün tedavi (ek oksijen,
bronkodilatatör, diüretik veya
kortikosteroid) gereksinimi olan,
2 yaşın altındaki çocuklar.
•
KAH tanılı hasta grubunun ikinci sezon için tedavi endikasyonu her
hasta için hastanın durumu, izleyen yenidoğan uzmanı hekim
tarafından değerlendirilerek konulmalıdır. Bu grupta ikinci sezon
uygulamanın koruyuculuğu konusunda çok kuvvetli kanıtlar
bulunmamaktadır.
–
•
– 28. gebelik haftasında veya daha
erken doğmuş olan, RSV sezonu
başlangıcında 1 yaştan küçük
olan KAH tanılı veya tanısız tüm
bebekler.
•
•
Bu gruptaki bebeklere RSV immünoproflaksisi başlandıktan sonra,
sezon sona ermeden 6 aylarını tamamlasalar bile proflaksi
uygulamaları, sezon sonuna dek sürdürülmeli ve tamamlanmalıdır.
siyanotik doğuştan kalp hastalığı,
konjestif kalp yetmezliği tedavisi
gerektiren asiyanotik doğuştan kalp
hastalığı ve orta-ağır derecede pulmoner
hipertansiyonu olan bebekler.
Hemodinamik açıdan önemli değişikliğe yol açmayan sekundum tipte ASD,
küçük VSD, pulmoner stenoz, komplike olmayan aort stenozu, hafif aort
koarktasyonu ve küçük PDA’sı olan hastalar; konjestif kalp yetmezliği tedavisi
gereksinimi olmayan cerrahi olarak tam düzeltilmiş durumdaki doğuştan kalp
hastalığı olan hastalar ve tedavi gereksinimi olmayan hafif kardiyomiyopatisi
olan hastalarda palivizumab proflaksisine gerek yoktur. Proflaksi
almaktayken açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda palivizumab serum
konsantrasyonunda %58 kadar bir düşüş gözlendiğinden, ameliyat
sonrasında hastanın klinik durumu düzeldikten sonra proflaksi doz tekrarı
önerilmektedir.
– İmmün yetmezlikli veya kistik fibrozlu
çocuklarda palivizumab kullanımının
önerilmesi için henüz yeterli kanıt
yoktur.
Bu gruptaki bebeklere RSV immünoproflaksisi başlandıktan sonra,
sezon sona ermeden 12 aylarını tamamlasalar bile proflaksi
uygulamaları, sezon sonuna dek sürdürülmeli ve tamamlanmalıdır.
– 29-32. gebelik haftası arasında
doğmuş olan, RSV sezonu
başlangıcında 6 aylıktan küçük
olan KAH tanılı veya tanısız tüm
bebekler.
RSV sezonu başlangıcında 1 yaşından küçük
– Palivizumab RSV enfeksiyonu
tedavisinde kullanılmamalıdır.
•
– Palivizumab RSV nedenli hastane
enfeksiyonlarının proflaksisinde
kulanılmamalıdır.
• 1 yaşında CBC, ferritin, TIT
• 2 yaşında idrarda kalsiyum/kreatinin
oranı
• 3 yaşında tansiyon ölçümü
• 4 yaşında görme muayenesi
• 5 yaşında odyolojik değerlendirme
Download