Hoşgeldiniz - Plant Media

advertisement
Tamarix L.
Ilgınlar
Sınıflama
• Alem :Plantae
• Bölüm :Magnoliophyta
• Sınıf :Magnoliopsida
• Takım :Caryophyllales
• Aile :Tamaricaceae
• Cins :Tamarix
Bilinen Türleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tamarix africana
Tamarix androssowii
Tamarix aphylla
Tamarix arceuthoides
Tamarix
austromongolica
Tamarix boveana
Tamarix canariensis
Tamarix chinensis
Tamarix dalmatica
Tamarix dioica
Tamarix laxa
•Tamarix elongata
•Tamarix gallica
•Tamarix gansuensis
•Tamarix gracilis
•Tamarix hampeana
•Tamarix hispida
•Tamarix hohenackeri
•Tamarix indica
•Tamarix jintaenia
•Tamarix juniperina
•Tamarix karelinii
•Tamarix meyeri
•Tamarix mongolica
•Tamarix parviflora
•Tamarix ramosissima
•Tamarix sachuensis
•Tamarix smyrnensis
•Tamarix
taklamakanensis
•Tamarix tarimensis
•Tamarix tenuissima
•Tamarix tetrandra
•Tamarix leptostachys
Tamarix L. Ilgınlar
• Çalı ya da küçük boylu ağaçlar halinde
odunsu bitkilerdir.
• Çok ince sürgünleri vardır.
• Yapraklar ise çok küçülmüştür ve pul
halini almışlardır.
• Sonbaharda yan sürgünlerle birlikte
düşerler.
• Çiçekler erseliktir.
• Çanak ve taç 4-5 parçalı, etamin ise 4
veya daha çok sayıda, karpelde 2-5
kadardır.
• Etaminlerin filamentleri serbesttir.
• Tohumlarının tüy demetlerinin sapı
yoktur.
• Ilgınlar azman bir su tüketicisi olarak da ün
salmışlardır. Büyükçe bir ılgın ağacı tek
başına günde 750 lt su tüketmektedir.
Ilgınların, yer altı su seviyesini düşüren,
bataklıkları kurutan bu yüksek su tüketimi
diğer doğal bitki örtüsünü de strese sokar.
Bununla birlikte ılgınlarla ilgili değişik bir
paradoks söz konusudur. Ilgınlar çok su
tüketmelerine rağmen, yayıldıkları yerlerde
su baskınlarına neden olurlar. Çok
uzayabilen ılgın kök sisteminin yer altı su
akıntılarını tıkamasının bu tip baskınlara
neden olduğu düşünülmektedir.
• Ilgınlar derinlere inen kökleriyle toprak
tabakanın alt kısımlarındaki tuzu çekip
yapraklarında biriktirirler. Bundan dolayı
ılgınlara “tuz sediri” (salt cedar) de
denilmektedir. Ilgın yapraklarının
dökülmesiyle de toprak yüzeyindeki tuzluluk
oranı artar. Bitki çevresinde artan yüzey tuz
oranı, diğer çoğu bitkinin yaşamasına engel
olacaktır. Bazı botanikçi yazarlar, bu
nedenle ılgın ağaçlarını, “istilacı” ve “diğer
bitkilerin yaşamını sınırlayıcı”ağaçlar olarak
tanımlarlar.
Yayılışı
• Batı Avrupa’dan akdeniz ve Doğu
Asya’ya değin yayılan tam 75 taksonu
bulunur.
• Ilgınlar genellikle kumulları önlemekte,
çorak ve tuzlu çöl alanlarının özellikle
Kuzey Afrika çöllerinin
yeşillendirilmelerinde büyük önem
taşır.
• Sultansazlığı bataklığı, Fırat nehri ve çevresi
erozyon alanı ağaçlandırmasında ve doğal
florasında ayrıca Türkiye’nin genelinde
yayılışını yapmıştır.
• Tuzu sevmesi fakat toprağın derinliklerinden
aldığı tuzu yapraklarını dökerek tekrar
toprağa iletmesi onu juglanslar gibi
alleopatik bir özelliğe bürümüştür.
• Ayrıca, kenar erozyonlarında, rüzgar
perdesi olarakta kullanılır.
• Macaristan’da baz karakterli step alanlarının
ağaçlandırılmalarında büyük hizmet vermiş,
öncü ağaç türü olarak kullanılmıştır.
• Türkiye’de ise Anadolu ve Trakya’da nehir
yataklarında doğal olarak yetişen Tamarix
parviflora, T. tetrandra, T. smyrnensis, T.
ramossima, T. gracilis gibi türleri vardır.
Tamarix parviflora
• Tamarix parviflora, (küçük çiçekli
ılgın)Türkiye, Yunanistan ve Balkan
devletlerinin dahil olduğu güneydoğu
Avrupa’nın yerli bitkisidir. Genellikle
kuru, çölümsü bölgelerde, kuru dere
yataklarında, tuzlu toprağa sahip iç
bölgelerde ve Akdeniz sahillerinde
yayılım göstermektedir.
Tamarix
tetrandra
Tamarix smyrnensis
(İzmir Ilgını)
Tamarix ramossima
Tamarix aphylla
• Amerika’da da yayılımı yüksek olan ılgın
ağaçları istilacı olarak kabul edildiğinden
fidancılarda satışı yasaklanmıştır. Ilgınlar
arasında “Tamarix aphylla” yaprak
dökmeyen, 15 metreye kadar uzayabilen bir
ılgın türü olup, diğer ılgın türleri gibi eşeyli
üreme yapamamaktadır. Tohum
üretemeyen bu ılgının yayılımı azdır ve
Amerikan kaynakları bu ılgının istilacı
olmadığını söyler.
Tamarix gracilis
Download