İktisadi Uygulamalar X şirketi maliyeti birim başına 7 TL olan A gibi

advertisement
İktisadi Uygulamalar
1. X şirketi maliyeti birim başına 7 TL olan A gibi bir ürünü üretmektedir. Ürünün üretimi için
yapılan sabit maliyetler ise 40.000TL’dir. Ürünün birim satış fiyatı ise 12TL’dir.Şirketin
50.000TL kâra geçebilmesi için satması gereken ürün miktarını bulunuz.
2. Kadınlar için spor giysileri üreten bir firma yeni ürettiği t-shirtleri perakende satış yapan
mağazalara satmak istemektedir. Her t-shirt mağazalara 30TL’ye mal olmaktadır. Üretici
mağazalar açısından fiyat kontrolünü sağlamak ve aynı zamanda mağazalara kolaylık olsun
diye ürün üzerine bir etiket yapıştımıştır. İndirimli satış uygulamasında örneğin yüzde 25 bir
indirim yapılması durumunda her mağaza bu t-shirtten yüzde 20 kârelde etmesi
düşünüldüğünde, ürünün satış fiyatı ne olur?
3. Bir yatırımcı A ve B gibi iki iş girişiminde 200.000TL yatırımda bulunmuştur. İlk yılın sonunda
Ave B işleminden sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 8 kâr elde etmiştir. Toplam kazancı 18.500TL
olduğu durumda bu işlere başlangıçta konulan yatırım miktarı nedir?
4. Bir kayıt şirketi bir albümün hazırlanmasında 18.000TL kadarlık kayıt maliyetleri ve albüm
tasarım maliyetleri vb. gibi sabit maliyetlerde bulunmuştur. Üretici ayrıca albüm başına 5 TlL
kadarlık bir değişken maliyet hesaplamaktadır. Albümleri 8TL’den satmayı planladığında
şirket başa başnoktasına hangi maliyet ve gelir rakamlarında ulaşır?
5. Bir şirket ısıtıcı üretmekte ve ısıtıcı başına emek ve malzeme maliyetleri 30TL’dir. Ürün için
veri bir dönemde üretime bağlı olmadan 100.000TL sabit maliyet harcamaları yapılmıştır.
Isıtıcıların tanesi 50TL’den satılırsa, şirket kâr elde edebilmek için bu üründen ne kadar
satmalıdır?
6. A gibi bir ürünün fiyatı 80TL iken 10 adet satılmıştır; fiyatı 60TL’ye düştüğünde satılan ürün
sayısı 20 adet olmuştur. Buna göre
a. Talep fonksiyonunu bulunuz.
b. Ürünün fiyatı 40TL’ye düştüğünde bu üründen ne kadar satılır?
c. Bu ürünün alabileceği maksimum miktarı ve satılabileceği maksimum fiyatı bulunuz.
7. A gibi bir malın talep fonksiyonu DA= 15-1/2 PA ile verilmektedir.
a. 10,15 ve 20 birim fiyatlarında talep edilen malın miktarını bulunuz.
b. 4,6,8 birim miktarlarında oluşacak fiyatları bulunuz.
c. Bu mal için ödenebilecek en yüksek fiyat nedir?
d. Mal serbest bir mal ise talep edilecek miktar ne kadardır?
8. B gibi bir ürünün fiyatı 150 TL iken bu üründen piyasaya 4000 kg arz edilmektedir. Fiyatta
yüzde 10 kadarlık bir artış olduğunda bu ürünün piyasa arzında 450kg bir artış görülmektedir.
Buna göre
a. Söz konusu ürünün arz fonksiyonunu bulunuz.
b. Bu ürünün piyasaya sunulabileceği minimum fiyatı hesaplayınız.
9. 1963-68 yılları arasında ithal şeker arzı
S=-3,8+12,6P olarak bulunmuştur.
a. Fiyat ne olmalıdır ki arz edilen miktarlar 2,5 ve 8,8 ton olsun?
b. Fiyat 8 ve 14 TL olduğunda arz edilen miktar ne olacaktır?
c. Şekerin alabileceği en düşük fiyatı nedir?
10. X malı talep ve arz denklemleri Qd =150-3P ve Qs= 50+2p’dir.
a. Bu durumda X malının piyasa denge fiyatı ve denge üretim düzeyi ne kadardır?
b. Talep denkleminin Qd= 120-3P olması piyasa dengesini nasıl etkiler? Hesaplayınız.
c. Ters talep denklemini elde ediniz.
11. Bir malın talep ve arz denklemleri Qd=120-4P, Qs=-20+3P olarak verilmektedir.
a. Piyasa denge fiyatı ile denge miktarlarını bulunuz.
b. Fiyat P=15TL değerinde belirlenmesi durumunda piyasa denge değerleri nasıl değişir?
c. Arz edilen ürün için t=7TL kadar vergi konulursa buna göre yeni denge değerleri ne olur?
d. Arz edilen ürün için k=7 birim kadar sübvansiyon uygulanırsa buna göre yeni denge
değerleri ne olur?
Download