y z x A B O C D P H G

advertisement
21684 STA201 STATİK
Yard.Doç.Dr. Selman Nas
ÖDEV 3
28/02/2007 – 07/03/2007
1)
y
AC kablosundaki kuvvetin
1200N olduğu bilinmektedir.
a) AC kablosu ile AB çubuğu
arasındaki açıyı bulunuz.
b) AC kablosundaki kuvvetin
AB çubuğu üzerindeki
izdüşümünü bulunuz.
2.2 m
D
1.4m
2.8
C
A
2.4 m
B
P
1.6 m
2.2 m
z
x
2)
Ağırlığı W = 1260 N olan bir
kap üç kablo yardımı ile
desteklenmektedir. Her bir
kablodaki kuvveti bulunuz.
y
340 mm
440 mm
C
D
O
510 mm
B
z
A
3)
ACD çerçevesi, A ve D
0.30 m
noktalarından sabitlenmiştir.
Ayrıca, B noktasındaki bir yüzük
G
yardımı ve G ve H noktalarından
bağlanmış olan bir kablo yardımı
ile de desteklenmektedir.
Kablodaki kuvvetin 500 N
0.92 m
olduğu bilindiğine göre,
kablonun BH parçasındaki
A
kuvvetin AD eksenine göre
momentini hesaplayınız.
z
0.55
310 mm
620 mm
x
y
0.87 m
H
O
0.70 m
B
D
C
x
0.70 m
0.55
P
SN
1/2
21684 STA201 STATİK
Yard.Doç.Dr. Selman Nas
ÖDEV 3
28/02/2007 – 07/03/2007
4)
y
20-cm uzunluğundaki tel ile
sürtünmesiz olarak birbirine
bağlanan A ve B yüzükleri,
sürtünmesiz çubuklar üzerinde
serbestçe kayabilmektedir.
B yüzüğüne Q=70N’luk bir
kuvvet uygulandığı zaman;
x
P
A
O
(a) x = 8 cm olduğu durum için
teldeki kuvveti bulunuz, (b) bu
durumda, sistemin dengesinin
devam etmesi için gereken P
kuvvetini bulunuz.
5)
A ve B noktalarında bağlı
bulunan 500 cm uzunluğundaki
AC çubuğu, ucundaki C
noktasında 350 N’luk P
kuvvetine maruzdur. α= 30o ve
β= 60o kabul ederek,
(a)P kuvveti yerine B’ye etki
eden bir eşdeğer kuvvet çiftine,
(b) A ve B‘ye etki eden iki
paralel eşdeğer kuvvete,
indirgeyiniz.
Q
z
SN
B
z
x
C
β
B
α
A
300 cm P
200 cm
6)
M = 50 Nm şiddetindeki kuvvet
çifti ve üç kuvvet şekildeki gibi
köşeli mesnete uygulanmaktadır.
(a) Bu kuvvetlerin bileşkesini
bulunuz,
(b) Bileşkenin AB ve BC
doğrularını kestiği noktaların
koordinatlarını bulunuz.
20 cm
10 N
30 N
25cm
M
A
60o
B
15cm
C
45 N
2/2
Download