6.Sınıf Matematik Uygulamaları 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:
Tarih:19/11/2015
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………… ORTAOKULU
MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ 6/B SINIFI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.(10 p)
𝒂. 52 =
𝒃. 43 =
4. Bir çiftlikteki koyun ve tavukların toplam ayak
sayısı 214’tür. Bu çiftlikte 33 tane koyun
olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır?(9 p)
A) 37
2
2
B) 41
C) 74
D) 82
3
𝒄. 7 − 6 + 5 =
ç. 40 + 41 + 42 =
𝑑. 82 ÷ 2 + 62 ÷ 9 − 80 =
2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.(8 p)
5. Maaşı 2350 lira olan bir kişi kirasına 750 lira,
faturalarına da kirasının yarısı kadar para ödüyor.
Bu kişinin maaşından geriye kaç lira kalır?
A) 1125
B)1175
C)1225
D)1250
𝒂. 20 ÷ 4 + 3 × 2 − 10 =
𝒃. 24 − 4 ÷ 4 + 12 =
𝒄. 3 × (10 − 3) + 10 ÷ 2 =
6. 30’un çarpanlarını çarpan ağacı kullanarak
bulunuz. (6 p)
ç. (28 − 3) ÷ 52 − 1 =
3. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını çarpma
işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine
dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.
(6 p)
7. Aşağıdaki çarpan ağacını doldurunuz.(6 p)
𝒂. 3 × (7 + 9) =
𝒃. 10 × (15 − 8) =
𝒄. 9 × (10 − 8) =
8. Aşağıdaki tabloda satırlarda verilmiş olan dört
basamaklı sayılar sütunlarda verilen sayılara tam
bölünüyorsa kutucuğa “+”, tam bölünmüyorsa
kutucuğa “-” işareti koyunuz.(8 p)
12. Ahmet bilyelerini dörder dörder ve altışar
altışar saydığında her defasında 1 bilyesi
artmaktadır. Buna göre Ahmet’in en az kaç
bilyesi vardır?(6 p)
2 3 4 5 6 9 10
1764
2463
9. 41a1b beş basamaklı sayısı hem 5'e hem de
6'ya tam bölündüğüne göre a yerine gelebilecek
en büyük sayı kaçtır?(8 p)
13. İki kaptan birinde 15 litre ayran, diğerinde
20 litre limonata vardır. Kaplardaki ayran ile
limonata aynı büyüklükte bidonlara hiç
artmayacak ve birbirine karışmayacak biçimde
doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç bidon
kullanılacağını bulunuz.(8 p)
10. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne
“D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.(5 p)
(
) En küçük asal sayı 1’dir.
(
) Bütün asal sayılar tek sayıdır.
(
) 2 asal sayıdır.
(
) İki basamaklı en küçük asal sayı 11’dir.
(
) Asal sayılar sonsuz tanedir.
14. Aşağıdaki açıları sembollerle gösteriniz.(6 p)
.
M
.
A
11. 30 ve 12’nin en küçük ortak katını(ekok) ve
en büyük ortak bölenini(ebob) bulunuz.(5 p)
.
B
.
C
.
L
.K
Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.
Aksiyom.com
Download