a*le planlaması

advertisement
Anadolu Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği -4
Nurcan Saydam
Zeynep Arslan
Doç. Dr. Cengiz Hakan AYDIN
Ders : Sunuş Teknikleri
Konu: Aile Planlaması
Hedef kitle
Eskişehir emek mahallesinde yaşayan
genç aileler
Özellikleri
Sosyo -kültürel yapıları
Yaş ( 18 -35 yaş arası
bireyler)
Ekonomik durum (gelir
düzeyi düşük olan
aileler)
Eğitim durumu ( okuma
yazma bilmeyen ,
ilköğretim ,lise
mezunları)
Cinsiyet (erkek , bayan )
Doğum
kontrol
yöntemleri
Ana – çocuk
sağlığı
Özel amaç
Eskişehir
emek
mahallesinde
yaşayan genç
ailelerin aile
planlaması
hakkında
bilgilendirmek.
Eskişehir emek mahallesinde
yaşayan genç ailelerin doğum
kontrol yöntemleri ve ana-çocuk
sağlığı hakkında bilgilendirme.
Ana düşünce
Genç aileleri, aile
planlaması
hakkında
bilgilendirme.
Aile planlaması
Aile planlaması,
ailelerin istedikleri
sayıda, istedikleri
zamanda ve sağlıklı
aralıklarla,
bakabilecekleri
kadar çocuk sahibi
olmalarıdır.
Ana – çocuk
sağlığı
Anne ölümlerini azaltır,
toplumda sağlıklı ve
mutlu anne sayısı
artar!
Bebekler istenen ve
beklenen bebekler
oldukları için aile
yeterince ilgi, sevgi ve
şefkat gösterebileceği
için çocuklar ruhsal
yönden daha sağlıklı
yetişirler.
Doğum kontrol yöntemleri
•
Aile planlaması yöntemleri gebelikten korunma etkisi
yüksek olan modern yöntemler ve gebelikten korunma
etkisi düşük olan geleneksel yöntemler olmak üzere iki
başlık altında toplanır.
Modern


Erkek
kondom
kanalların
bağlanması
Geleneksel
•
Kadın
doğum kontrol
hapı

geri çekme

Rahim İçi Araç

takvim yöntemi
•
iğneler

haznenin içinin
yıkanması

deri altı kapsülleri

diyafram
erkek tohum
hücrelerini
öldüren tablet ve
fitiller


•
kadın kondomu
Tüplerin
bağlanması
Download