Uploaded by User2188

2019-2020 samsun stüdyo-8 konuları

advertisement
ADI SOYADI
Fatma Baka
PROJE KONUSU
Yeşiltepe Mahallesi sosyal konut gelişimi
Şevval Doğan
İlkadım-Atakum arasındaki askeri alanın
sosyo kültürel alan ve rekreasyon alanına
dönüşümü
Kayseri Saraybosna mahallesinde alt
merkezi olan toplu konut çalışması
Eski Kss alanının(Yenimahalle) Eko-Mahalle
olacak şekilde dönüşümü
İlkadım Adalet Mahallesi olan çöküntü
bölgesinin sosyo kültürel alana dönüşümü
Kent içinde yeşil yol sistemi
H. Tahsin Gürbüz
Cemre Küçükyıldız
Rümeysa Çakır
Çağrı Ünver
Mehri Bekkaya
Mine Ateş
Seda Öz
Ahmet Kartal
Mustafa Kılıç
Yonca Bıyıklı
Yıldız Akçin
Dilara Tüysüz
Vildan Beydemir
İrem Karaman
Büşra Çolak
İbrahim Doğan
Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mah. KSS
alanının sosyal konuta dönüşümü
Tekkeköy Kıyı Planlaması
İlkadım Zafer Mahallesinde Kentsel
Yenileme
Canik KSS alanının dönüşümü / büro
Canik KSS alanının dönüşümü / konut
İlkadım Liman Mahallesinde Kentsel
Dönüşüm (Yenilemeden farklı)
Tarihi saathane meydanı ve çevresinin
kültür eksenli dönüşümü
Çocuk dostu mahalle tasarımı
BİTİRME TEZİ KONUSU
Dünya’da ve Türkiye’de sosyal konut
uygulamaları
Kentsel mekanlarda yeşil alan üretme
stratejileri: Samsun Örneği
MUAF
Eko Mahalle konseptinin incelenmesi
Kamusal mekan (ayrıntılandırılacak)
Kentiçi yeşil yol sistemlerinin incelenmesi:
Samsun örneği
Sosyal konut olgusu, Türkiye ve Dünya’da
sosyal konut uygulamaları
Kıyı planlama özellikleri ve örnekleri
Kentsel dönüşüm stratejisi olarak kentsel
yenileme kavramı: Samsun ……… mah. örneği
Tarihi saathane meydanı ve çevresinin kültür
eksenli dönüşümü
Kadın ve çocuk dostu kent olgusu
Download