duyu organları

advertisement
duyu organları
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GÖZ
Orbita (göz çukuru)
Bulbus oculi (göz)
Tunica fibrosa bulbi
Cornea
Sclera
Tunica vasculosa bulbi
Choroidea
Corpus ciliare
Iris (gökkuşağı)
Tunica interna bulbi (retina; ağ)
Nervus opticus (görme siniri)
Discus nervi optici (optik disk, kör nokta)
Macula lutea (sarı renkli alan)
Camera anterior bulbi oculi
Camera posterior bulbi oculi
Camera vitrae bulbi
Lens
2
•
•
•
•
•
•
•
KULAK
Auris (kulak)
Auris externa (dış kulak)
Auricula (kulak kepçesi)
Auris media (orta kulak)
Membrana tympanica (kulak zarı)
Malleus, incus, stapes (kulak kemikçikleri)
Auris interna (iç kulak)
3 KOKU DUYUSU
• Nasus (burun)
• Nervus olfactorius (koku siniri)
4 TAT DUYUSU
• Lingua (dil)
2
Orbita (göz çukuru)
3
Göz (bulbus oculi)
Görme organı olan göz, orbital yağ dokusuna gömülü olarak orbita içinde bulunur. Tunica fibrosa bulbi, tunica vasculosa bulbi ve tunica interna bulbi olmak üzere üç tabakadan oluşur.
4
Tunica fibrosa bulbi
Saydam olan ön bölümüne cornea, arkada kalan daha büyük
bölümüne sclera denir.
5
Cornea
Cornea; göze gelen ışınların en fazla kırılmaya uğradığı yerdir.
6
Sclera
Göze şeklini veren fibröz bir yapıdır.
7
Tunica vasculosa bulbi
Damardan, sinirden ve pigmentten zengin olan bu tabaka
arkadan-öne doğru; choroidea, corpus ciliare ve iris olarak
üç bölümdür.
8
Choroidea
Sclera ile retina arasındadır. Göze gelen şiddetli ışığı emerek
yansımasını önler.
9
Corpus ciliare
Choroidea’nın öne doğru kalınlaşmış devamıdır. Önde iris’le
devam eder.
10
Iris (gökkuşağı)
Cornea ile lens arasındadır. Iris’in ortasındaki deliğe pupilla
denir. Çapı, gelen ışığın yoğunluğuna göre değişir. Iris, yapısında bulunan iki kas ile pupilla’nın çapını ayarlar ve göze gelen ışığın miktarını düzenler.
11
Tunica interna bulbi (retina; ağ)
Bulbus oculi’nin sensorik tabakasıdır. Koni ve basil (çubuk) denilen fotoreseptör hücreleri içerir. Retina’da bulunan
ganglion hücrelerinin uzantıları nervus opticus’u (görme siniri) oluşturur. Uzantıların bir araya geldiği yere discus nervi
optici (optik disk) denir ve burası optik sinirin başlangıcıdır.
Optik disk görmediğinden kör nokta olarak bilinir.
12
Nervus opticus (görme siniri)
13
Discus nervi optici (optik disk, kör nokta)
Optik diskin çevresi kabarık, ortası çukur olduğundan meme
ucuna benzer bir görünüme sahiptir. Bu nedenle optik diske,
papilla da denir. Kafa içi basınç artışlarında (KİBAS), optik
diskte ödem olur ve bu durum papilödem olarak adlandırılır.
Optik diskin lateralinde, macula lutea denilen sarı renkli bir
alan vardır. Ortası hafif çukurdur ve fovea centralis denir. Fovea centralis’te çok sayıda koni hücresi bulunur. Bu nedenle
retina’nın en keskin gören yeridir. 14
Macula lutea (sarı renkli alan)
15
Fovea centralis
16
Camera anterior bulbi oculi
Camera anterior bulbi oculi; cornea ile iris ve lens arasında
bulunan boşluktur.
17
Camera posterior bulbi oculi
Camera posterior bulbi oculi; iris, lens ve corpus ciliare arasında bulunan boşluktur. Ön ve arka kamarayı birbirinden
iris ayırır.
18
Camera vitrae bulbi
Camera vitrae bulbi; lens’in arkasındaki büyük boşluktur.
19
Lens
Lens; damarsız (avasküler), bikonveks şekilli ve kapsüllü bir
yapıdır. Iris ile corpus vitreum arasındadır. Corpus ciliare’den
kapsülüne uzanan iplikçiklerle (fibrae zonulares) yerinde tutulur.
Download