Uploaded by ibra7imm7

11 - Duyu Organları -

advertisement
DUYU ORGANLARI
DUYU ORGANLARI
• 1-Genel Duyular
• Ağrı, ısı, temas, basınç, dokunma
• 2-Özel Duyular
• GÖZ (görme organı)
• KULAK (işitme-denge organı)
• DİL (tad duyusu)
• BURUN (koku duyusu)
• DERİ (dokunma duyusu)
GÖZ
•Göz Küresi (Bulbus oculi)
•Orbita’da yer alır.
(GÖZ KÜRESİ)
BULBUS OCULI
ön
3 tabakadır.
1. Tunica fibrosa bulbi
2. Tunica vasculosa bulbi
3. Tunica interna bulbi
(Retina)
arka
• Sclera
•Sert ve sağlam bağ dokusu yapısında.
• Göz küresinin şeklini korur.
•Göz küresini hareket ettiren kaslar bağlanır
Tunica fibrosa bulbi
• Derinindeki yapıları korur.
• Göziçi basıncı sabit tutar.
• Cornea
• Sclera
• Cornea
•Saydam
• Damar yok
• Sinirden zengin
Tunica vasculosa bulbi
(Tunica media bulbi)
(Uvea)
3 kısımdır.
• Iris
• Corpus ciliare
• Choroidea
Tunica vasculosa bulbi
(Tunica media bulbi)
Iris
• Daralıp genişleyerek bulbus oculi’ye giren ışığı ayarlar.
• Göz rengini verir.
Pupilla
(bulbus oculi’ye giren
ışığı kontrol eden delik)
Tunica vasculosa bulbi
(Tunica media bulbi)
önde → cornea
arkada → iris, pupilla aracılığıyla lens
Iris
cornea
Camera anterior
• Humor aquous içerirler
Camera posterior
iris, lens ve
corpus ciliare arasında
Camera: oda
iris
corpus
ciliare
lens
corpus vitreum
Humor aquosus
• Camera posterior-anterior’da bulunan berrak sıvı.
• Bulbus oculi’nin duvarlarını basınç oluşturarak optik yapıyı korur.
• Cornea ve lens’i besler.
Sinus venosus sclerae
(Schlemm kanalı)
Fontana aralıkları
Camera anterior
humor aquosus emilir
ven
pupilla
iris
lens
Processus ciliaris
humor aquosus’u salgılar
Camera posterior
Humor: sıvı
Aquosus: sulu
Tunica vasculosa bulbi
(Tunica media bulbi)
lens
Corpus ciliare
m. ciliaris tutunur
M. ciliaris
parasempatik etki ile kasılır
kasılınca proc. ciliaris ön-içe gelir
fibrae zonulares gevşer
akomodasyonu(netleştirme) sağlar
Ciliaris: kirpiksi
Lens: mercek
Processus ciliaris
fibrae zonulares bağlanır
humor aquous’u salgılar
Lens
Lens
Fibrae zonulares
lens’i asan lifler
Tunica vasculosa bulbi
(Tunica media bulbi)
(Uvea)
• Choroidea
Retina’yı (pars optica) besler.
Choroidea: zar gibi
Retina
Tunica vasculosa bulbi
(Tunica media bulbi)
Iris
parasempatik etki
sempatik etki
iris
Tunica interna bulbi
(Retina)
medial
lateral
Macula lutea
En keskin görme
Fovea centralis
Kör nokta
Discus nervi optici
Klinik anatomi
Normal görüntü
Makula dejenerasyonunda
görüntü
Sarı nokta hastalığı
Normal retina
(Makula dejenerasyonu)
Keskin görme bozulur
IŞIĞI KIRAN YAPILAR
cornea
1. Cornea (en fazla kıran yapı)
2. Humor aquosus
lens
3. Lens
4. Corpus vitreum
•
Şeffaf, jel kıvamında
•
Damarsız
Vitreum: cam gibi
corpus vitreum
LENS
• İnce kenarlı mercek şeklinde yapı corpus
vitreum ile iris arasında bulunur.
• Fibrae zonulares ile proc ciliaris’lere asılıdır.
• Katarkt; lens’in saydamlığını kaybetmesi
GÖZÜN YARDIMCI ORGANLARI
Palpebrae (göz kapakları)
•Göz küresini hareket ettiren kaslar;
6 tane
•Göz kapağını yukarı kaldıran kas;
Supercilium (kaş)
Apparatus lacrimalis
Gl. lacrimalis
Tunica Conjunctiva
•Mukoza yapısında
•Şeffaf ince zar
•Scleranın görünen kısmı ve göz
kapakları arka yüzünü döşer.
KULAK
İşitme ve denge organı
•
Dış kulak (auris externa)
•
Orta kulak (auris media)
•
İç kulak (auris interna)
DIŞ KULAK (Auris externa)
1.
kulak kepçesi
2.
dış kulak yolu
Görevi:
 Sesin toplanması
• Ses kaynağının yerinin belirlenmesi
 Ses kaynağının transferi
ORTA KULAK
(auris media)
•
•
•
•
•
Dış kulak yolundan kulak zarı (membrana tympani) ile ayrılır
Orta kulak boşluğu
0.5 cm³ hacimde düzensiz bir boşluk
Östaki borusu ile nasopharynx’ten gelen hava ile doludur
Kulak kemikçikleri
sağlam
delinmiş
Kulak zarı (membrana tympani)
Kulak kemikçikleri
Çekiç
Örs
Üzengi
Östaki borusu
• 3.5-4 cm
• Çoğunlukla kapalıdır
• Yutkunma esnasında açılır
İÇ KULAK
• Labirent
• kemik labirent
• zar labirent
• Zar labirent kemik labirentin içinde yer alır
• Zar labirentin içinde sıvı vardır.
KEMİK LABİRENT
Salyangoz
(Cochlea)
işitme
Yarım daire kanalları
(canalis semicircularis)
denge
• Kemik labirentin içinde zar labirent bulunur.
COCHLEA
• İşitme ile ilgili kısımdır.
• Spiral şekilli boşluktur.
• İçerisinde perilenf sıvısı bulunur.
İlerleyen dalga
DERİ VE DOKUNMA
•Corium (deri):
-epidermis
-dermis
-hipodermis
(subcutis)
•Vücut yüzeyini saran
•Fiziksel ve kimyasal
etkilerden koruyan
•Vücudun en büyük organı
•Vücudun tüm dış yüzü, dış
kulak yolu ve kulak zarını
örter.
•Dudak kenarları ve anüs
açıklığında sindirim mukozası
•Burun boşluğunda solunum
mukozası
•Göz kapakları kenarlarında
ise konjuktiva ile birleşir
DERİ EKLERİ
Gl. sudorifera (ter bezi)
Gl. sebacea (yağ bezi)
Kıllar
Kıl dibi kası
Unguis (tırnak)
TAD DUYUSU
•Dil, yumuşak damak ve dil kökü.
•Tad tomurcukları
•N. facialis,
N. glossopharyngeus ve
N. vagus
KOKU DUYUSU
• Burun boşluğunun üst bölümleri koku duyusunu alır.
Koku siniri
Regio olfactoria
(koku)
Regio respiratoria
(solunum)
Download