Lejyoner Hastalığı Nedir - Sağlıklı Hava Sistemleri

advertisement
LEGIONELLA PNEUMOPHILA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Lejyoner Hastalığı Nedir?
Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir tür akciğer enfeksiyonudur
(pnömoni)
Hastalığın Lejyoner hastalığı olarak adlandırılmasının nedeni nedir?
Lejyoner hastalığına neden olan bakteri ilk olarak 1976 yılında Philadelphia'da bir otelde Amerikan Lejyonerlerinin
toplantısına katılanlarda ortaya çıkan bir salgın sonucu keşfedilmiştir. Bu nedenle enfeksiyon, salgından etkilenenlerin
anısına Lejyoner hastalığı olarak ve keşfedilen yeni bakteri de Legionella pneumophila olarak adlandırılmıştır.
Lejyoner Hastalığının Görülme Sıklığı Nedir?
Lejyoner hastalığı bakterisinin enfeksiyon yapma potansiyeli oldukca zayıftır. Bakteriye maruz kalan bireylerin yalnızca %15’inde hastalık ortaya çıkabilir. Bireyde hastalığın ortaya çıkabilmesi için bir yatkınlık olması gerekir.
Lejyoner Hastalığı Kimlerde Daha Sık Görülür (Risk Faktörleri Nelerdir)?
Normal bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireylerde, etken alınsa bile çoğu kez enfeksiyon gelişmez. Hastalığın ortaya
çıkması için bireyin bazı risk faktörlerini taşıyor olması gerekir. En önemli risk faktörleri, kişinin solunum yolu direncini veya
genel vücut direncini zayıflatan etkilerdir. Bunlar özetle:
Yaşlılık (>50 yaş),
Sigara tiryakiliği,
Alkol bağımlılığı,
Bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerle baskılanmış olması (transplantasyon geçirmiş olma, kortikosteroid tedavisi, kanser
tedavisi), kişinin kronik bir akciğer hastalığının olması, şeklinde sıralanabilir.
Lejyoner Hastalığına Neden Olan Bakteri Nerede Bulunur?
Lejyoner hastalığına neden olan bakteri doğal çevrede yaygın olarak mevcuttur; göller, nehirler, dere, çay v.b. akarsular gibi
yüzey sularının, termal su banyoları ve çamurların normal florasında bulunur. Doğadaki sulardan şehir şebeke suyuna
geçebildiğinden yapay su sistemlerinde; binaların su tanklarında, air-conditioner sistem soğutma kulelerinde, bina su
sisteminin durgun alanlarında, borulardaki biyofilm tabakasında yerleşip çoğalabilir. Musluklar ve duş başlıklarında çöken
kireç katmanları içine yerleşebilir.
Lejyoner Hastalığına Neden Olan Bakteri Nasıl Bulaşır?
Sudaki bakterinin akciğerlere ulaşabilmesi için iki temel mekanizma ileri sürülmektedir. Birincisine göre; bakteri önce üst
solunum sistemine yerleşmekte ve buradan akciğere aspirasyon yoluyla ulaşmaktadır. “Aspirasyon” ağızdaki materyalin alt
solunum yoluna istenmeden kaçması ve yetersiz öksürme refleksi nedeniyle geriye çıkarılamaması olarak tarif edilebilir.
İkinci teoriye göre ise; suyun küçük su damlacıkları (aerosol) haline gelmesi ve havada asılı kalması sonucunda bakteriyi
içeren bu damlacıklar nefes alma ile akciğere ulaşmaktadır.
Lejyoner Hastalığının Genel Belirtileri Nelerdir?
Lejyoner hastalığının belirtileri bakterinin alınmasından sonraki 2-10 gün arasında ortaya çıkar. Hastada birkaç gün süre ile
halsizlik ve yorgunluk yakınması olur. Hastaların çoğunda ateş yükselir (>38.5 0C). Giderek alt solunum yolu enfeksiyonu
belirtileri gelişir. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ortaya çıkar. Hastalar çoğu kez balgam çıkaramaz. Bulantı, kusma,
karında rahatsızlık hissi ve ishal görülebilir. Diğer yaygın belirtiler başağrısı ve kaslarda ağrı olup; bazı olgularda
huzursuzluk, dalgınlık, sıkıntı, bilinç bulanıklığı ve komaya kadar ilerleyebilen sinir sistemi bulguları gözlenebilir.
Lejyoner Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?
Hastanın şikayetleri, hekimin muayene bulguları veya akciğer filmi hastalığın diğer akciğer enfeksiyonlarından ayrılması için
yeterli değildir. Bu nedenle teşhisde birinci koşul hastalığın akla getirilmesi olup; uygun tahlillerin yapılabilmesi için balgam,
idrar, serum gibi örneklerin laboratuvara gönderilmesi gereklidir.
Lejyoner Hastalığının Tedavisi Nedir?
Lejyoner hastalığı zamanında tanı konduğunda antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Penisilin ve sefalosporin grubu
antibiyotikler tedavide etkisizdir. Bu nedenle kuşkulu durumlarda hastanın mutlaka hekim tarafından izlenmesi ve uygun
antibiyotik tedavisinin başlanması gerekir.
KERVANCI KLİMA LTD. ŞTİ. Barbaros Mah. Halk Cad. Şen sok. No:1 34746 Yenisahra-İSTANBUL
Tel: +90216 315 35 80 (pbx) Fax: +90216 315 40 33
e-mail: [email protected]
http://www.sagliklihava.com
Lejyoner Hastalığı Tanısı Konan Hastada Sonuç Nedir?
Hasta akciğer enfeksiyonunun başlangıcında uygun antibiyotikle tedavi edilirse ve özellikle hastada bağışıklık sistemini
baskılayan bir hastalık yoksa sonuç mükemmeldir. Bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalarda, transplant alıcılarında,
uygun antibiyotik tedavisinin yapılmadığı durumlarda; hastanede kalma süresi uzayabilir, komplikasyonlar görülebilir ve
hastalık ölümle sonuçlanabilir.
Seyahat, Oteller ve Lejyoner Hastalığı
Lejyoner hastalığının seyahatle/otelde kalma ile ilişkisi nedir?
Lejyoner hastalığı etkeni olan bakteri şebeke suyunun işlenmesi esnasında kullanılan tekniklere rağmen çok küçük
konsantrasyonlarda da olsa doğadaki sulardan şehir şebeke suyuna geçebilir. Ardından bina su sistemleri içinde yerleşir ve
koşullar uygun ise çoğalır. Genellikle büyük binaların kapasitesi yüksek su sistemleri, su tankları ve borularda biriken
sediment ve oluşan biyofilm katmanları, Legionella bakterisinin çoğalması için elverişli ortamlar sağlar. Sonuç olarak bakteri
her büyük bina su sisteminde yerleşebilir. Bu nedenle Lejyoner hastalığının seyahat veya otelde kalma ile ilişkisi de sudan
bakterinin bireye ulaşması için gerekli koşulların oluşup oluşmadığına bağlıdır. Suyu aerosol haline getiren araçlar (airconditioner sistemlerinin soğutma kuleleri, duş başlıkları, jakuziler, dekoratif fıskiyeler…) turistik tesislerde yaygın
kullanılmaktadır ve bakterinin bireye ulaşmasına aracılık edebilmektedir.
Kapalı ortamların ısısını ve nem oranını istenilen seviyelere getirebilen klimalar, soluduğumuz havayı ve solunum yollarımızı
doğrudan etkiliyor.
Klima kullanımıyla birlikte su damlacıklarıyla havaya karışarak insanlara bulaşan ve ölümlere yol açan "Lejyoner"
hastalığına karşı başlıca dört önlem alınması gerekiyor.
Acıbadem Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, bu ciddi ve ölümcül hastalığın
önlenebilmesi için, bakterilerin bulunabileceği ortamların saptanması ve uygun şekilde dezenfekte edilmesinin çok önemli
olduğunu belirtiyor. Prof. Karadağ, alınacak önlemleri şöyle sıralıyor:
- Klimalar, havalandırma sistemleri, su depoları, kapalı alanlardaki havuzlar, duş başlıkları ile bazı tıbbi aletler bulaşıcılık
açısından dikkatle kontrol edilmeli
- Enfeksiyon şüphesi oluştuğunda bakım ve dezenfeksiyon için hiç beklemeden, su 70 derecenin üzerinde ısıtılmalı
- Musluklar, duş başlıkları, basınçlı sıcak su ile 30 dakika süreyle yıkanmalı
- Metalik iyonizasyon yöntemiyle de dezenfeksiyon yapılabilir. Bu yöntemde özel elektrotlar tarafından havuz suyuna bakır,
gümüş ve çinko iyonları aktarılır. Belirli düzeylere geldiğinde bu iyonlar dezenfeksiyonu sağlamaktadır. Bu yöntem klorla
yapılan dezenfeksiyondan daha etkili bulunmuştur.
Gökdelen, Otel ve İş Merkezlerinde risk olabilir
Lejyoner hastalığına neden olan 'Legionella pneumophila' bakterisi, durgun sularda ürüyor. Suyun havaya saçılması
sırasında solunum yoluyla, akciğerlere girerek akciğer enfeksiyonlarına neden oluyor. Klima içerisinde oluşan nemli ortam,
Legionella pneumophila gibi hastalık etkenlerinin yaşaması ve çoğalması için çok uygun ortamlardır. Bu etkenler su
damlacıkları ile havaya karışarak insanlara bulaşıyor. Otel, iş merkezi, gökdelenler gibi büyük binaların havalandırma
sistemlerinin su bölmeleri, havuzlar, su depoları gibi ortamlarda çoğalan bakteriler, o binada bulunan pek çok insanda
hastalığa yol açabilirler. Ancak her klimalı ortamda bu bakteriler bulunmadığı gibi bakterilerin bulunduğu ortamda yaşayan
ve bu havayı soluyan herkes de hastalanmıyor.
MİKROORGANİZMA İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
Büyüklükleri ne kadardır?
Filtreler içerisinden geçecek kadar küçükler!
Küf
:
1 ile 5+ Mikron
Bakteriler
:
0.5 ile 4 Mikron
Virüsler
:
10 ile 750 Milimikron
(Bir Mikronun 1000 katı)
Bir Mikron, bir inçin 1/25.400 katıdır!
Lejyoner Hastalığı ile ilgili Türkiye’de karşılaşılmış vakalar http://www.sagliklihava.com/haberler.html sayfasından takip
edebilirsiniz.
KERVANCI KLİMA LTD. ŞTİ. Barbaros Mah. Halk Cad. Şen sok. No:1 34746 Yenisahra-İSTANBUL
Tel: +90216 315 35 80 (pbx) Fax: +90216 315 40 33
e-mail: [email protected]
http://www.sagliklihava.com
LEJYONER HASTALIĞIYLA İLGİLİ BİLİNEN EN ETKİN ÇÖZÜMLERDEN BİRİSİ
STERIL-AIRE
STERIL-AIRE IŞIN GÜCÜ
İç Ortam Hava Kirletici Maddelerin Genel Sayısı—Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği
100
0.000001
Mikron
40
10
4
1.00
0.30
0.10
Microns
0.05
Havada Sürekli Bulunan Pozitif Yüklü Partiküller
Hapşırmalar
Virüsler
Cilt Dökülmeleri
Bakteriler
Polen
Hayvan Kepeği
Ev Tozu Akarları ve Dışkıları
Kötü Koku Giderici Spreyler
Saçlar
Karbon Partikülleri
Ev Tozları
Yemek Yağı ve Dumanı
Keten Tiftiği
Sigara Dumanı
Ahşap Dumanı
Bitki Sporları
Böcek İlacı Tozu
Toprak Tozu
Atmosfer Tozu
İç Ortam Hava Kirleticilerinin %2’si
İç Ortam Hava Kirleticilerinin %96.2’si
1.8%
İç ortam havasında bulunan partiküllerin süre uzunluğu
3
Saniye
12
Dakika
2.25 5
20
Saat
8.5
Teneffüs Bölgesinde Her Zaman— Sürekli Bulunanlar
enfeksiyonlara neden olan virüslerin %98 ’ini içerirler
Büyüklüklerini görmek için bir ışık mikroskobu
gerekir.
Gözle
Görülebilenler
100
34
40
Yatay yüzeylerde
toz olarak gözle
görülebilirler.
Yalnızca küçük bir
kısmı hava
akımıyla filtrelere
taşınır.
10
Atıcı
Filtreler
4
Elektrostatik
Filtreler
1.00
Örgülü
Filtreler
Daha küçük olan büyüklükleri görmek için bir elektron
mikroskobu gerekir.
0.30
0.10
0.05
HEPA C
Filtreler
BİLİNEN FİLTRELERİN PARTİKÜL ETKİ ALANI
STERIL – AIRE EMİTÖRLERİNİN ETKİ ALANI
KERVANCI KLİMA LTD. ŞTİ. Barbaros Mah. Halk Cad. Şen sok. No:1 34746 Yenisahra-İSTANBUL
Tel: +90216 315 35 80 (pbx) Fax: +90216 315 40 33
e-mail: [email protected]
http://www.sagliklihava.com
0.00001
Zararlı
Gazlar ve
Kokular
Download