Flagella (Flajel) Membran altından bazal cisimcikler çıkar , hareket

advertisement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flagella (Flajel)
Membran altından bazal cisimcikler çıkar , hareket organıdır.
-
Kendi DNA sı vardır
Tek flajel varsa monotrix
Çift flajel varsa amphitrix
Çok flajel varsa peritrix
Denilir.
Fimbria (pilus)
Bakterinin canlı hücreye yapışmasını sağlar. Antijenik özelliktedir. Flajel ve Fibria
protein yapısındadır.
SPOR
Bazı bakteriler ortam şartları kötüleştiğinde (yetersiz gıda maddesi , yüksek ısı,
antibiyotik, kimyasal dezenfektanlar) spor oluşumuna giderler. Sporlar metabolik
olarak inaktiftir. Sporu oluşturan bakteriye vejetatif bakteri denir. Sporlu bakteriler
enfeksyonlarını vejetatif form ile yapmazlar.Sporlar bakterinin yayılmasından ve yeni
konakları enfekte etmesinden sorumludur.Ortam koşulları düzeldiğinde sporlar
açılarak metabolik olarak aktif vejetatif bakterilere dönüşürler.
Sporların içinde yoğun bir sitoplazma bulunur. Bu sitoplazma yüksek miktarda
dipiklonik asit ve kalsiyum bulundurur. Sporlar dış ortamlara karşı çok dirençlidir.
Basillus subtitis sporları yaklaşık olarak 110 derecede ölür. Basillus thermophilus
sporları yaklaşık 125 derecede ölür. Bu yüzden bakteri sporları biyolojik indüktör
olarak kullanılırlar. Otoklovlama gibi yüksek ısıda yapılan sterilizasyon işlemlerinde
(121 derece de 15 dk yada 134 derecede 5 dk da ) otoklov içerisine sterilizasyon
öncesi bacillus suptilis veya bacillus termofilus sporları bırakılır. Otoklovlama işlemi
sonucu bu sporlar üreme ortamına alınır. Üreme ortamında bakteri oluşumu
gözleniyorsa otoklovlama işleminin yetersiz olduğu anlaşılır. Eğer üreme olmuyorsa
otoklovlama işlemi başarılı olmuş demektir.
Sporların aşırı ısıya karşı direncini sitoplazmalarında bulunan dipiklonik asit ve
kalsiyum sağlar.
Sporların bakterideki oluşum
yerine göre 3 farklı yerleşimi
görülür.
Bakterinin uç kısmında ise
terminal spor
Bakterinin orta kısmında ise
sentral spor
Her ikisinin arasında ise
subterminal spor
Denilir.
Patojenite: İnsanda hastalık oluşturabilen mikro organizmalara patojen denir.
Patojenite de mikroorganizmaların hastalık yapabilme yeteneğine denilir.
Virülans : Bir mikroorganizmanın yaptığı hastalıktaki şiddetin derecesini belirtir.
Mesala toxin (toksin) ler , kapsül, spor, pilus, bunlar virülansı arttıran faktörlerdir.
Bir bakteri hiçbir virülans özelliği olmamasına rağmen hastalık yapabilir.
Koch Postulatı
Enfeksyonun genel kurallarıdır.
kural : Bir toplumda aynı belirtiler 1 den fazla kişide gözlemlenmelidir.
kural : Bu kişilerden alınan aynı örneklerde aynı etken izole edilmelidir.
kural : İzole edilen etken saf kültür olarak üretilmelidir
kural : Üretilen bu etken bir konağa verildiğinde aynı belirtileri gösteren
enfeksyon oluşturmalıdır.
5. kural : bu konakta aynı etken aynı örnek içinden izole edilmelidir.
1.
2.
3.
4.
Bakteriler Virülans faktörleri olarak toxin(toksin) üretirler
Endotoksin:
Gram (-) hücre duvar yapısında bulunan lipopolisakkaritlerdir. Bakteri içindedirler.
Tehlike anında bakteri kendini patlatarak içindeki toxin i dışarı bırakır böylelikle
kendini yakalayan sistemlerden kurtulmuş olur.
Ekzotoksin:
Bakteriler tarafından aktif olarak üretilip dış ortama bırakılan eksotoksin (exotoksin)ler
endotoksinlerin tersine protein yapısındadır. Exotoksinler 60 derecenin üstünde
inaktif olurlar. Ancak ısıya dirençlidirler. Exotoksinler antijenik özelliktedir. Dolayısıyla
aşı yapımında kullanılırlar.
Exotoksinler ateş yapmaz endotoksinler yaparlar.
Birkaç tanım
Virülans: Bakterinin hastalık yapabilme gücü
Kolonizasyon: Bir mikrobun vücudumuza girmesi ve orada çoğalması.
İnflamasyon: İltihaplanma
Download