Slayt 1 - Egitimfakultesi.org

advertisement
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
YÖNLER
KROKİ
HAVA NASIL OLACAK?
METEOROLOJİYE GİDİYORUZ
TAKVİM YAPRAĞI
DOĞAL ÇEVREMİZ
GÜVENLİ YAŞAM
YÖNLER
• Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır.
• Yönler, bir yerin bilinen başka bir yere göre, hangi tarafta olduğunu
bilmemize yaramaktadır.
• Yönler, ana yönler ve ara yönler olmak üzere ikiye ayrılır.
• 4 çeşit ana yönümüz vardır.
• 4 çeşit ara yönümüz vardır.
ANA VE ARA YÖNLER
• ANA YÖNLER
KUZEY
GÜNEY
DOĞU
BATI
• ARA YÖNLER
KUZEYDOĞU
KUZEYBATI
GÜNEYDOĞU
GÜNEYBATI
KROKİ
•
Yakın çevremizi kağıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plandan
yararlanırız.
•
Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün
küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.
•
Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir.
•
Aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız.
Hava Nasıl Olacak?
• Hava durumunu meteoroloji tahmin eder.
• Hava durumu tahminleri ifade edilirken sembol, sayı ve grafikten
yararlanır.
• Hava durumunu tahmin eden kurum Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğüdür.
HAVA DURUMU SEMBOLLERİ
METEOROLOJİYE GİDİYORUZ
• Genelde tahminler günlük, üç günlük ve haftalık olarak
tahmin edilir.
• Hava tahminleri meteorolog tahmin eder.
• Bazı ölçüm aletleri şunlardır:
• Sıcaklık ölçer:Termometre
• Basınç ölçer:Barometre
• Nem ölçer:Higrograf
• Yağış ölçer:Plüviyometre
TAKVİM YAPRAĞI
• Eskiden televizyon gibi iletişim araçları olmadığı için insanlar
takvim yaprağından faydalanırdı.
• Eskiden birçok hava tahmini yöntemleri kullanılırdı.
BAZI HAVA TAHMİN YÖNTEMLERİ
• Açılmış çam kozalağı havadaki nemin azlığını, kapalı olanı ise
fazlalığını gösterir.
• Çekirgelerin çok ses çıkarması daha sıcak olacağını gösterir.
• Kıyıya vurmuş deniz yosunlarının kuru olmaları iyi havanın,
nemli olması ve yağışlı olmasını gösterir.
• Meşe ağaçlarının dişbudak ağaçlarından önce çiçeklenmesi
havanın ılık olacağını gösterir.
• At kestanesi ağaçlarının çiçeklenmesi, havaların iyiye gittiğini
gösterir.
DOĞAL ÇEVREMİZ
• ÇEVREMİZDEKİ UNSURLAR 2’ YE AYRILIR:
• Doğal unsurlar:
Canlıların yapmadığı kendiliğinden oluşan unsurlardır.
• Beşeri unsurlar:
Kendiliğinden oluşmayan canlıların yaptığı unsurlardır.
GÜVENLİ YAŞAM
• Yaşamımızı güvence altına almak için kendimizi tehlikelerden
koruma yöntemi bulmalıyız.
• Korunma yöntemleri:
Deprem için önceden kendimizi güvenli yer ve deprem çantası
hazırlamalıyız. Bunu sadece deprem için değil birçok doğal afet
içinde yapabiliriz.
Download