KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL

advertisement
KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURUSU
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2015 yılı Teknik Destek Programı
kapsamında Birliğimiz adına başvurduğumuz “Çözüm Odaklı Çalışıyoruz ” başlıklı projemiz kabul
edilmiş olup, destek almaya hak kazanmıştır.
Projemizin amacı, sorun analizi ile sorunların temel nedenlerini bulmak, sağlık tesislerimizde
sorun olarak görünen ve birbirinden bağımsız olarak düşünülen birçok sorunun sebebi olan ana sorunu
belirlemektir. Sorun analizi eğitimi ile Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizde, temel sorun ve nedensonuç ilişkilerini kurarak çözümleri net olarak ortaya koyabilmeyi hedefliyoruz.
Birliğimiz ve Birliğimize bağlı bulunan sağlık tesislerimizden 25 sağlık profesyoneline 5 günlük
bir eğitim verilecektir. Bu kapsamda eğitim başlıklarımız;

Mevcut Durum Analizi Kurumuz Mevcut Durumun tespit edilmesi, Çevre PEST Analizi
Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik boyutlar

Anket tekniği ve Uygulama Süreçleri

Pareto Analizi, SWOT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)

Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi

Genel Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Proje İle İlgili İletişim Bilgileri:
Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği
Proje ve AR-Ge Birimi
H. Gülçin AGAHOĞLU- Biran ÖZGÜR
[email protected]
[email protected]
(t) +90 274 2236070-1198
(f) +90 274 2236059
www.kutahya.khb.saglik.gov.tr
Adres: Ali Paşa Mh. Abdurrahman Karaa Bulvarı
Konak Rezidans No:13/1 KÜTAHYA
Download