Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK SÜREÇLERİ
MODÜL
3
BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ
BELLEK ve BELLEK
GELİŞTİRME
YOLLARI
“Geleceğiniz, geleceğimizdir…”
SUNU 2
http://bursa.meb.gov.tr/oges
PROJE TANITIMI
Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime
uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik
kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık
etmek amacıyla geliştirilmiştir.
Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer
Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır.
Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır:
Merkezi ortak sınav temel bilgiler modülü
Ortaöğretim kurumları tanıtım modülü
Destek süreçleri modülü
Tercih süreçleri modülü
Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan ve kapsayan bir yapı
içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu,
yazılım v.b.) geliştirilmiştir.
ŞUAN
Modül 1
Merkezi Ortak Sınav Temel
Bilgiler Modülü
PROJENİN
Modül 2
Ortaöğretim Kurumları
Tanıtım Modülü
Modül 3
Destek Süreçleri Modülü
Modül 4
Tercih Süreçleri Modülü
1.
1.
2.
3.
TEOG Genel Esasları
TEOG Değerlendirmesine
İlişkin Esaslar
Özel Eğitime İhtiyacı Olan
Öğrencilere İlişkin Esaslar
Temel Eğitim Sonrası
Ortaöğretim Eğitim
Seçenekleri
2. Fen Liseleri Tanıtımı
3. Sosyal Bilimler Liseleri
Tanıtımı
4. Anadolu İmam Hatip Liseleri
Tanıtımı
5. Anadolu Liseleri Tanıtımı
Kitabı
6. Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Tanıtımı
7. Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Tanıtımı
8. Özel Eğitim Okul ve
Kurumları Tanıtımı
9. Mesleki Eğitim Merkezleri
Tanıtımı
10. Açık Öğretim Kurumları
Tanıtımı
11. Temel ve özel liseler Tanıtımı
12. Mesleki ve Teknik Eğitim
Alanları
NERESİNDESİNİZ ?
1.
Öğrenme Nedir Ve Nasıl
Gerçekleşir?
2. Bellek Sistemi ve
Geliştirme Yolları
3.
4.
Dikkat ve Konsantrasyon
Verimli Ders Çalışmayı
Etkileyen Faktörler
5. Verimli Ders Çalışmayı
Kolaylaştıran Yöntemler
6. Amaç Belirleme ve
Motivasyon
7. Zaman Yönetimi ve Planlı
Çalışma
8. Sınav Stratejileri ve Test
Çözme Teknikleri
9. Sınav Kaygısı ve Başetme
Yolları
10. Nefes ve Gevşeme
Egzersizleri
11. Meslek Seçimi Ve Önemi
1.
Tercih Süreçleri Genel
Tanıtım
Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi aşağıda belirtilen komisyon tarafından
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır…
VELİ SARIKAYA
Bursa İl Milli Eğitim
Müdürü
ARZU AYYILDIZ
Bursa İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı
MEHMET KÖYLÜ
KEMAL AKAR
ZAFER AĞAOĞLU
HÜSEYİN İCAL
Y. FIRAT ERKEK
İLHAN SARIGÜL
ERHAN AĞBABA
Bursa İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Temel Eğitim
Şubesi Proje
Koordinatörü
Bursa İl Milli
Eğitim Fatih
Projesi İl Eğitmeni
Nilüfer Zekai
Gümüşdiş
Ortaokulu
Müdürü
Osmangazi Şehit
Deniz Piyade Er
Tahsin Şen
Ortaokulu
Müdürü
Yıldırım Şehit
Piyade Er Rahim
Keskin Ortaokulu
Müdürü
Nilüfer
Abdurrahman
Vardar Ortaokulu
Müdürü
Osmangazi
Hamitler Adnan
Türkay Ortaokulu
Rehber
Öğretmeni ve
Psikolojik
Danışmanı
ENİSE CANTAŞ
GÖKAY MUTLU
İBRAHİM İBRAM
GÜLŞAH ER
Yıldırım Rehberlik
Araştırma
Merkezi Rehber
Öğretmeni ve
Psikolojik
Danışmanı
Nilüfer Zekai
Gümüşdiş
Ortaokulu
Rehber
Öğretmeni ve
Psikolojik
Danışmanı
Nilüfer
Abdurrahman
Vardar Ortaokulu
Rehber
Öğretmeni ve
Psikolojik
Danışmanı
Nilüfer
Karamehmet
Ortaokulu
Rehber
Öğretmeni ve
Psikolojik
Danışmanı
SEVAL ULVİYE
AKYOL
Nilüfer Dilek
Özer Ortaokulu
Rehber
Öğretmeni ve
Psikolojik
Danışmanı
SERAP
ÖZÜDOĞRU
Nilüfer Süleyman
Cura Ortaokulu
Rehber
Öğretmeni ve
Psikolojik
Danışmanı
A. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız…
1. Duyusal kayıt
2. Kısa süreli bellek
3. Uzun süreli bellek
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Öğrenme; görme, işitme,
tatma, koklama ve
dokunma duyuları ile
algılanan uyarıların beyinde
ilişkilendirme, tekrarlama
gibi birden çok beyin işlevi
sonucu gerçekleşir.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Belleğin çalışma sistemi öğrenme
sürecine endeksli çalışır. Bellek, üç ana
alt yapıdan oluşur.
1. Duyusal kayıt
2. Kısa süreli bellek
3. Uzun süreli bellek
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Duyusal kayıt; görme,
duyma, tatma,
koklama ve dokunma
duyuları ile etraftaki
uyarıcıları toplayarak
kısa süreli belleğe
iletir.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Kısa süreli belleğin; iki
aşamalı bir çalışma sistemi
vardır. Birinci aşaması olan
çok kısa süreli bellek
duyularla elde edilen
bilginin ilk geldiği ve
filtrelendiği yerdir.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
İkinci aşaması ise kısa süreli
bellektir. Çok kısa süreli bellekten
gelen bilgilerin ortalama 20
dakikaya kadar tutulduğu yerdir.
Bu bölümde unutma ve yanlış
anlamalar yoğun olabilir.
Kapasitesi sınırlı olan bu bölümde
unutulan bilgi geri gelmez.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Uzun süreli bellek;
bilgilerin uzun süre
tutulduğu depo
alanıdır. Bilgilerin
burada depolanması
kolayca geri
çağrılacağı anlamına
gelmez.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
▲Uzun süreli bellekte
bilgi
örgütlenir.
Bilgilerin
örgütlenmesinde
anlam ilişkileri, kavram
benzerlikleri
ve
çağrışım ilkeleri temele
alınır.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
▲Bellekte bilgilerin yeniden geri çağrılmasını
sağlayan örgütlemeler vardır. Bu örgütlemeler
çağrışım ilkeleri adını verdiğimiz dört ilkeye
bağlı olarak çalışır.
▲Uzayda
yakınlık,
zamanda
yakınlık,
benzerlik, zıtlık olarak sıralayacağımız bu
ilkeler bilginin geriye çağrılması sürecinde
bilginin hatırlanmasını sağlar.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Kısa süreli bellekteki
bilgilerin haftalar veya yıllar
sonra
hatırlanmasını
sağlayacak uzun süreli
belleğe aktarılması için
pekiştirilmesi,
tekrar
edilmesi ve prova edilmesi
gerekir.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Öğrenilen bilgiler kısa süreli bellekten
uzun süreli belleğe geçmeden yok olmuşsa
buna unutma denir.
Öğrenilen ve uzun süreli belleğe geçirilen
bilgi, yeterli ipucu bulunamadığı için uzun
süreli bellekten bulunup çıkartılamıyorsa
buna da hatırlayamama denir.
1. BELLEK NASIL ÇALIŞIR?
Unutma ve hatırlayamama olaylarına etki eden birçok
etken varken en yaygın olanları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
▲Bilgilerin kullanılmaması ▲İleriye ve geriye ket
vurma
▲Bilinçaltına itme
▲Öğrenilen
bilginin
anlamlı
▲Tekrar yapmama
olmaması
▲Yeterli
pekiştirmenin
yapılmaması nedeni ile ▲Yetersiz dikkat
▲Travma
sönme
B. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME
ÖNERİLERİ
Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız…
1.
Bellek (Hafıza)
Güçlendirme
Önerileri
1. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
Doğru Beslenin
1. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
Stres ve Kaygı
Düzeyinizi Normal
Düzeyde Tutun
1. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
Kontrollü Hayal
Kurun
1. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
Kontrolsüz TV, PC
ve Telefon
Kullanımı
1. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
Sistemsiz Düşünme
Alışkanlıkları
1. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
Ön Hazırlık Yapın
1. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
1. BELLEK (HAFIZA) GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
Düzenli ve
Yapılandırılmış
Tekrar Yapın
C. HAFIZA TEKNİKLERİ
Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız…
1.
2.
3.
4.
Akrostiş tekniği
Bağlama tekniği
Yerleşim tekniği
Anahtar sözcük tekniği
1. AKROSTİŞ TEKNİĞİ
Akrostiş tekniği, hafızaya alınmak istenen
cümlelerin ilk harflerini kullanarak anlamlı veya
kafiyeli, hafızada daha kalıcı olan başka bir kelime veya
cümle oluşturma işidir.
▲Bazı akrostişe edilmiş kelimeler anlamsız olabilir
ancak kafiyeli ve hafızada kalıcı bir özelliğe sahiptir.
Bazı akrostişe edilmiş kelimeler ise anlamlı
olabilmektedir.
▲Bu yöntem biyoloji, kimya ve tüm sözel derslerde
etkilidir. Üç tipi vardır…
1. AKROSTİŞ TEKNİĞİ
Tip 1: Dil bilgisi dersinde sıfat fiiller konusu vardır.
Başlıca sıfat fiiller şunlardır; an (en), ası (esi), maz
(mez), ar (er), dık (dik), acak (ecek), mış (miş).
Bunları şu şekilde hafızanıza kaydedebilirsiniz:
“Anası mezar dikecekmiş.” Daha sonra öğretmen
size sıfat fiilleri yazılıda sorunca şu şekilde
hafızanızdan çıkarıp kullanacaksınız; An - ası mez
- ar dik - ecek – miş…
1. AKROSTİŞ TEKNİĞİ
Tip 2: Çok maddeli cümle ve tanımlarda kullanılabilir.
Örneğin biyoloji dersinde hücre organellerini ilk kez
görüyoruz
varsayalım.
Bu
organeller:
Endoplâzmikretikulum, Golgi Cisimciği, Lizozom,
Ribozom, Sentrozom, Koful, Mitokondri, Plastitler
▲Bu 8 maddeyi bir anda ezberlemek ve hafızada
tutmak çok zor olabiliyor.
▲Bu durumda maddelerin ilk harflerini boş bir
kağıda yazıyoruz.
1. AKROSTİŞ TEKNİĞİ
▲Nedir bunlar: E, G, L, R, S, K, M, P… Şimdi
bunlardan kendinize göre bir kelime oluşturun. Bu,
anlamlıda olabilir anlamsızda ama akılda kalıcı olsun.
▲Mesela ben: KaMPa GELiRSe diye bir cümleye
dönüştürdüm. Hücre organelleri nelerdir diye
sorulduğunda KaMPa GELiRSe aklıma gelir. Bu ilk
harflerden açılımlarını hatırlamak daha kolay olur.
1. AKROSTİŞ TEKNİĞİ
Tip 3: Üçüncü tip de cümleler içindir. Bu tekniği cümle
içeren maddelerde de kullanabilirsiniz Örneğin: 1. Dünya
Savaşı’nın nedenlerini düşünelim.
•Ham madde ve sömürge arayışı.
•İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet.
•Silahlanma yarışının hızlanması.
•Fransız ihtilalinin getirdiği milletçilik akımının etkisi.
•Fransızların Alsos-Loren bölgesini Almanlar’dan geri almak istemesi.
•Devletlerarası bloklaşma.
•Avusturya’nın ve Rusya’nın Balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları.
•Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın siyasi dengeleri değiştirmesi.
Bu durumda ilk harfler; H, İ, S, F, F, D, A, S
Benim kurduğum cümle: SAF HİS FeDa
1. AKROSTİŞ TEKNİĞİ
Tip 4: Maddeler uzunsa maddeleri niteleyen anahtar
sözcükler seç, ardından anahtar sözcüklerden kelimeni
oluştur.
Örneğin: SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) :
1. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak fakat Osmanlı Devleti
azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.
2. Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve
"Boğazlar Komisyonu”nun idaresinde bulunacak.
3. Doğu Anadolu'da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.
4. İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile Midye - Büyükçekmece
çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılara verilecek.
5. Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara verilecek.
1. AKROSTİŞ TEKNİĞİ
6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler ile Suriye
Fransızlara verilecek.
7. Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.
8. Elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Askerlikte, mecburi hizmet
olmayacak. Bu ordunun, tank, ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.
9. Azınlıklara geniş haklar verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık
ihdas edilecek.
10. Kapitülâsyonlardan da bütün devletler yararlanacak.
Anahtar kelimeler: İstanbul, Boğazlar, Doğu Anadolu, İzmir,
Antalya, Adana, Arabistan, ElliBin, Azınlık ve Kapitülasyon
İBDİAAAEAK
Benim Kelimem: AA KABA İDİ E
2. BAĞLAMA TEKNİĞİ
Eğer bir şeyi sırasına göre hafızanızda tutmak
istiyorsanız bu teknik işinizi kolaylaştırabilir. Bu
noktada 4 şeye dikkat etmelisiniz.
Listelenen maddeleri ve akış sırasını iyice anlayın.
Listelenen maddeleri görsel bir şekille niteleyin.
Görsel şekiller üzerinden bir hikaye oluşturarak bunu
zihninizde canlandırın.
Geri çağırırken önce zihninizde canlandırdığınız
hikâyeyi hatırlayın ve hatırlarken de kağıda aktarın.
2. BAĞLAMA TEKNİĞİ
Örneğin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için kongre ve
genelgelerin sırasını hafızanızda tutmak istiyorsanız bu yöntem gayet iyidir.
Sırasıyla kongre ve genelgeler:
•Samsuna Çıkış 19 Mayıs 1919
•Havza Genelgesi 28-29 Mayıs 1919
•Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919
•Erzurum Kongresi 23 Temmuz -7 Ağustos 1919
•Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919
Şimdi görsellerle eşleştirelim.
•Samsun: Denize Kıyı (Denize Kıyı)
•Havza: Kaplıca (Kaplıcaları ile Meşhur)
•Amasya: Elma (Elması ile Meşhur)
•Erzurum: Cağ Döner (Cağ döneri ile meşhur)
•Sivas: Katmer tatlısı (Katmer tatlısı ile meşhur)
2. BAĞLAMA TEKNİĞİ
Şimdi hikâyeleştiriyorum: Samsun’da bir denize girdik
bayağı üşüdük, ee ne yapalım dedik hazır gelmişken
Havza’da kaplıcalar varmış orada ısınırız dedik, Havza’ya
geldik. Kaplıcadan çıkınca canımız meyve çekti geçtik
hooppp Amasya’ya. Amasya’da elmaları da yiyince
karnımız bir acıktı sorma. Ne yapalım ne yiyelim dedik
aklımıza Erzurum cağ döner geldi. Vardık Erzurum’a
yedik cağ döneri. Eeee tatlı olmazsa olmaz. Ordanda
Sivas’ta bir katmer tatlısı yiyelim dedik. Karnımızı
Sivaslaya Sivaslaya vardık Sivas’a.
3. YERLEŞİM TEKNİĞİ
Bu teknik, bağlama tekniği gibi sırasıyla hatırlanması
gereken konu ve maddeleri, hatta tarihi ve edebi olayları
sırasıyla hatırlamak için iyi bir yöntemdir.
Burada iki şeye dikkat etmelisiniz:
İlk olarak hayatınızda sırasıyla yaptığınız bir dizilim bulun.
Örneğin sabah kalktınız (yatak odası), yüzünüzü yıkadınız
(banyo), kahvaltı yaptınız (mutfak), servise bindiniz
(minibüs), okula geldiniz (okul), sınıfa çıktınız (sınıf) …
İkinci olarak hatırlamanız gereken konuyu sıralayın.
Örneğin yine T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden şu
olaylarının sıralamasını düşünelim:
3. YERLEŞİM TEKNİĞİ
27 Aralık 1919
M. Kemal’in Ankara’ya gelişi
28 Ocak 1920
Misak-ı Milli’nin kabulü
16 Mart 1920
İstanbul’un işgali
23 Nisan 1920
TBMM’nin açılması
29 Nisan 1920
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabulü
10 Ağustos 1920
Sevr Antlaşması'nın imzalanması
3. YERLEŞİM TEKNİĞİ
Üçüncü olarak yerlerle olaylar arasında ilişki kurun.
Yerleri zaten ezbere biliyorsunuz şimdi olaylarla
ilişkilendirirseniz yerleri sıralamak daha kolay olacaktır.
3. YERLEŞİM TEKNİĞİ
Yatak Odası
M. Kemal’in Ankara’ya Gelişi
Banyo
Misak-ı Milli’nin Kabulü
Mutfak
İstanbul’un İşgali
Minibüs
TBMM’nin Açılması
Okul
Hıyanet-İ Vataniye Kanunu’nun Kabulü
Sınıf
Sevr Antlaşması'nın İmzalanması
3. YERLEŞİM TEKNİĞİ
Son olarak olaylarla yerler arasında ilginç ilişkiler kurun. Mesela sabah
televizyonun sesine uyandım M. Kemal Ankara’ya gelmiş diye. O
heyecanla yüzümü yıkamaya banyoya girdiğimde babam bağırıyordu
kendi kendine “ Misak-ı Milliyi herkes kabul edecek göreceksin hanım.”
Derken mutfağa doğru yöneldim ve annem “Oğlum İstanbul’un işgali gibi
işgal ettin banyoyu hadi sofraya otur.” dedi. Neyse kahvaltıyı yaptım.
Birden servisin kapıya geldiğini ve arkadaşların açılan servis kapısından
bağırdığını duydum. Koşarak servise bindiğimde sanki TBMM açılmış gibi
seviniyordu arkadaşlarım. Servis benim yüzümden okula geç kalınca,
servis şöförü Hıyanet-i Vataniye Kanunu gibi sene başında babamın
imzaladığı servis kuralları sözleşmesini hatırlatarak tekrar geç kalırsam
beni beklemeyeceğini söyledi. Sınıfa vardığımızda bazı arkadaşlarımız “Bu
ne ya Sevr Antlaşması gibi sözleşme mi olur?” diye sınıfı inlettiler.
4. ANAHTAR SÖZCÜK TEKNİĞİ
Bu teknik çok maddeli veya geniş konuları hatırlamak
amacıyla kullanılır. Bu
teknikte önemli üç nokta
bulunmaktadır.
İlk olarak anlaşılması istenen konuyu iyice anlaşılacak
şekilde çalışın.
Sonra her konu veya madde için o maddeyi veya
konuyu hatırlatacak anahtar kelimelere indirgeyin. Yani o
anahtar kelime o maddenin yada konunun özü olsun.
Sonra anahtar kelimeleri yukarıda bahsettiğimiz
akrostiş, bağlama gibi yöntemleri kullanarak hafızanıza
alabilirsiniz.
4. ANAHTAR SÖZCÜK TEKNİĞİ
Örneğin: SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) :
1. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak fakat Osmanlı Devleti
azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.
2. Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve
"Boğazlar Komisyonu”nun idaresinde bulunacak.
3. Doğu Anadolu'da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.
4. İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile Midye - Büyükçekmece
çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılara verilecek.
5. Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara verilecek.
6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler ile Suriye Fransızlara
verilecek.
7. Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.
4. ANAHTAR SÖZCÜK TEKNİĞİ
8. Elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Askerlikte, mecburi hizmet
olmayacak. Bu ordunun, tank, ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.
9. Azınlıklara geniş haklar verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık
ihdas edilecek.
10. Kapitülâsyonlardan da bütün devletler yararlanacak.
Benim Anahtar kelimelerim:
İstanbul, Boğazlar, Doğu Anadolu, İzmir, İtalyan, Fransız,
İngiliz, Elli bin, Azınlık, Kapitülasyon
Bu anahtar kelimeler direkt akılda tutulabileceği gibi
akrostiş veya bağlama yöntemiyle de hafızada tutulabilir.
BAŞARILAR…
BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Download