BASIN DUYURUSU Kültürel mirasın aktarımı

advertisement
BASIN DUYURUSU
Kültürel mirasın aktarımı; geçmişteki deneyimlerin ve üretimlerin bir kazanım halinde
yaşatılarak gelecek kuşakların global bir perspektifte kendilerini gerçek kimlikleriyle
konumlandırmalarında vazgeçilmez bir rol oynar. Söz konusu mirasın aktarımında en doğru
yöntem kültürel yazılı kaynakların yaşatılması ve kullanıma sunulmasıdır. İnsanların ait
olduğu topluma ve etkileşimde oldukları toplumlara ilişkin kültürel yazılı kaynaklar ise
bilindiği gibi günümüzde “kültürel bellek kurumları” olarak da adlandırabileceğimiz arşivler,
kütüphaneler ve müzeler de bulunmaktadır. Arşiv, kütüphane ve müzelerdeki uygulamalar ise
kültürel belleğin bekası ve aktarımında olumlu ya da olumsuz etkileriyle karşımıza
çıkabilmektedir. Günümüzde kültürel mirasın evrensel bir değer halinde gündemde tutulduğu
dikkate alındığında bu konudaki paylaşımlar, teknoloji transferleri ve uygulamalar kültürel
belleğimizin tüm zenginliğiyle korunarak devamlılığının sağlanmasında belirleyici olacaktır.
17-20 Eylül 2014 tarihleri arasında, dünya tarih sahnesinde 600 yıl hüküm sürmüş Osmanlı
medeniyetinin yazılı kaynaklarının merkezi Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda T.C.
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri
Derneği ve İstanbul Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası Kültürel Mirasın ve
Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi”nde dünyanın dört bir yanından dünya
başkenti İstanbul’a teşrif edecek saygın bilim insanlarının da katılımıyla “Kültürel Miras” ve
“Kültürel Bellek Kurumları” konusu tüm yönleriyle irdelenerek tartışılacaktır.
Detaylı bilgilere http://unak2014.unak.org.tr adresinden erişilebilir.
Saygılarımızla…
Dr. Nevzat Özel
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Başkanı
Download