Kavramsal Veri Akış Şeması

advertisement
0
Müşteri
Yeni Kayıt
Ekle
VT1
Veritabanı
İşlem
Varlık
Veri Akış Yönü
Veri Akış şemaları türleri:
Mantıksal Veri Akış Şemaları
Fiziksel Veri Akış
Şemaları
Müşteri
Bilgileri
1
Müşteri
Müşteri
Bilgileri
Yeni Kayıt
Ekle
1
1
Yeni Kayıt
Ekle
Yeni Kayıt
Ekle
Müşteri
VT1
VT1
Müşteriler
Müşteriler
1- Sisteminiz yaptığı işlemleri madde madde yazınız.
1- Kullanıcılar üye olmak için form doldururlar.
2- Kullanıcılar eserleri yazar adı, ISBN, ISSN, isim ve konuya göre arayabilirler
3- Kullanıcılar herhangi bir eseri satın alabilirler, ayırtabilirler veya ödünç alabilirler.
4- Yeni eserler sisteme sistem yönetici tarafından girilir.
5- Zamanı geçen ödünç verilmiş eserler için ilgili üyelere uyarı e-postaları gönderilir.
2- Kavramsal Veri Akış Şemasını çiziniz
Kavramsal Veri Akış Şeması
Fatura bilgisi
Müşteri Bilgileri
0
Müşteri
Müşteri
Kütüphane
Otomasyon
Sistemi
Kitap
Sorgulama
Bilgileri
Uyarı
E-Postası
Yönetici
Ödeme
Bilgisi
Yeni
Kitap
Bilgisi
3- Mantıksal Veri Akış Şemasını
çiz
Müşteri
Bilgileri
Müşteri
Kitap bilgisi
Müşteri
Bilgileri
1
Yeni Kayıt
Ekle
2
VT1
Kitap
Bilgisi
Eser
Sorgulama
Sorgulama
bilgisi
iniz
Müşteriler
VT2
Sorgulama
bilgisi
Eserler
Download