fatih-projesi-75-saatlik-temel-bilgisayar-egitimi

advertisement
Puanı:
Adı Soyadı:
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
Temel Bilgisayar Kullanımı Kursu Sınav Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkçe klavye düzenleri doğru olarak verilmiştir?
a) Türkçe(W)-Türkçe(F)
b) Türkçe(X)-Türkçe(Y)
c) Türkçe(F)-Türkçe(Q)
d) Türkçe(Q)-Türkçe(W)
2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın ana donanımlarından biridir?
a) Ses Kartı
b) Ekran Kartı
c) Ethernet Kartı
d) Monitör
3) Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
a) F1
b) F2
c) F4
d) F5
4. Bilgisayarın elle tutulur gözle görülür her türlü aksamına ne ad verilir?
a) İşletim sistemi
b) Giriş-Çıkış birimleri
c) Donanım
d) Veri tabanı
5. Bilgisayarlarda veri depoları için kapasite ölçü birimi nedir?
a) Metre
b) Kilogram
c) İnç
d) Byte
6. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sistemindeki Geri Dönüşüm Kutusu için
söylenemez?
a) Önemli dosyaları yedeklemek için kullanılan bir alandır
b) İçerisindeki tüm dosyaları tamamen silmek mümkündür
c) İçerisinde bulunan dosyaları geri kurtarmak mümkündür
d) Silinen dosyaların geçici olarak tutulduğu bir alandır
7. İnternet Explorer ne işe yarar?
a) Yazı yazmak/okumak için kullanılan bir programdır
b) Tablo çizmek için kullanılan bir programdır
c) Sunu (slayt) programıdır
d) İnternet web sayfalarını açmak için kullanılan bir programdır
8) Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?
a) Slayt düzeni
b) Slayt geçişi
c) Slayt tasarımı
d) Şablon
9. Aşağıdaki internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) www.bumko.gov.tr
b) www.maliye.gov.tr
c) [email protected]
d) www.muhasebat.gov.tr
10. Kapasite birimlerini sırası ile küçükten büyüğe sıralı olanını seçiniz.
a) MB,KB,TB,GB b) KB,GB,MB,TB
c) KB,MB,GB,TB d) GB,TB,MB,KB
11. Bilgisayarlara zarar vermek için yazılan küçük programlara ne ad verilir?
a)Windows b)Program c)Antivirüs d)Virüs
12. Yardım bilgileri hangi tuşa basınca çıkar?
a) F3
b) F4
c) F2
d) F1
13. Windows ilk açıldığında karşımıza gelen alana ne ad verilir?
a) Görev çubuğu b) Denetim masası
c) Masaüstü
d) Başlat düğmesi
14. Standart bir CD kaç MegaByte (MB)`lık bilgi alır?
a) 700
b) 10
c) 4700
d) 2.4
15. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?
a) Windows 7
b) Linux
c) Pardus
d) İnternet Explorer
16. Bilgisayardaki bir dosyayı dvd’ye kayıt edebilmesi için hangi donanıma ihtiyaç vardır?
a)Cd-Rw b) Cd-Rom
c)Dvd-Rom d) Dvd-Rw
17. Windows işletim sisteminde standart programları ve kullanıcıların sonradan
yükledikleri programların listesinin bulunduğu ve çalıştırıldığı başlat menüsü seçeneği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denetim masası
B) Tüm Programlar
C) Sık kullanılanlar
D) Ara
18. Farenin sol tuşu ile nesne bir kez tıklanırsa ne olur?
A) Dosya açılır
B) Nesne seçilir(işaretlenir)
C) Nesne silinir
D) Nesnenin özellikleri görülür
19. Word’de hazırlanan bir belgeye renkli kenarlık nereden verilir?
A)Giriş\Kenarlıklar ve gölgelendirme
B)Sayfa Düzeni\Sayfa Kenarlıkları
C)Ekle\Resim\Dosyadan
D)Biçim\Yazı tipi
20. Yapılan işlemi Geri Al yapmak için hangi tuş bileşeni kullanılır?
A)Ctrl+B
B)Ctrl+C
C)Ctrl+Z
D)Ctrl+Y
21. Word’de hazırlanan bir belgeye klavyede bulunmayan bir simge eklemek için aşağıdaki
yollardan hangisi izlenmelidir?
A)Ekle\Simge
B)Ekle\Karakter
C)Biçim\Yazı tipi
D)Biçim\Paragraf
22.
Şekilde görülen düğmenin görevi nedir?
A)Tablo ekle
B)Grafik ekle
C)Excel sayfası ekle D)Metin sınırlarını gizle
23.
düğmesinin işlevi nedir?
A) Seçili hücredeki metni dikey döndürür
B)Hücre içeriğini birden çok satırda gösterir
C)Seçili hücrenin arkaplanını renklendirir
D) Seçili hücreleri birleştirir ve içeriği ortalar
24. Excel’de satır ve sütunların kesiştiği yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)İmleç
B)Hücre
C)Tablo
D)Kitap
25. Excel’de formüllerin başına hangi sembol kullanılır?
A) B) /
C) =
D) %
26. İnternet Explorer Programında Giriş sayfası nereden ayarlanır?
A)Araçlar\İnternet Seçenekleri
B)Dosya\Ayarlar
C)Görünüm\İnternet Seçenekleri
D)Sık Kullanılanlar\İnternet Seçenekleri
27. Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı birim hangisidir?
a) Ram
b)Hard disk c) Kasa
d) Anakart
28. Kâğıtta bulunan bilgiyi bilgisayara aktarmak amacıyla kullanılan cihaza ne ad verilir?
a) Tarayıcı b) Çizici
c) Yazıcı
d) Ekran
29.
Yukarıdaki tabloda bir öğrenciye ait 2 yazılı 1 sözlü notu bulunmaktadır.
E2 hücresine notların aritmetik ortalamasını yazacak hazır fonksiyon aşağıdakilerden
hangisidir?
a) =ORTALAMA(B2:C2)
c) =ORTALAMA(B2:E2)
b) =ORTALAMA(B2:D2)
d)=ORTALAMA(B2;D2)
30.
Düğmesinin görevi nedir?
A-) Sayfaların akış yönünü göstermeye yarar.
B-) Sayfamıza ok çizmeye yarar.
C-) Fare işaretçisinin hassas çizimlerde aldığı şekildir.
D-) Sayfamıza çizgi çizmeye yarar.
31.
Düğmesinin görevi nedir?
A-) Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.
B-) Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.
C-) Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
D-) Yazılı olan metni sola hizalı yapar.
32.
Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Pano ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Düzenleme ile ilgili işlemler
33.
Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A-) Paragraf ile ilgili işlemler
B-) Çizimler ile ilgili işlemler
C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D-) Düzenleme ile ilgili işlemler
34.
Yandaki butonun görevi nedir?
A-) Aç
B-) Kaydet
C-) Yeni
D-) Yazdır
35. Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu 50’den küçük olanlara “KALDI”, büyük
olanlara “GEÇTİ” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?
a. =Eğer(Not<50;”Kaldı”;”Geçti”)
b. Eğer(Not<50;”Kaldı”;”Geçti”)
c. =Eğer(Not>50;Geçti;Kaldı)
d. =Eğer(Not>50;”Kaldı”;”Geçti”)
36. Excel’de şarta bağlı işlem yapan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a.) =Topla b.) =Ortalama
c.) =Min
d.) =Eğer
37. Yukarıdaki tabloda Erkan’ın 1. ve 2. Vize ortalamasını veren formül aşağıdakilerden
hangisidir?
a. =Ortalama(B3:C3)
b. =Topla(B3:C3)
c. Ortalama(B3:C3)
d. =Topla(B3;C3)
38. Çarpmada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?
a.) / b.) :
c.) + d. ) *
39. Yukarıdaki tabloda 7 ile 25 rakamlarının toplamını veren formül aşağıdakilerden
hangisidir?
a. =A1+A2 b. =A2+B3
c. A2+B3
d. =A3+B2
40. Veriler üzerinde koşullu biçimlendirme yapmak için aşağıdakilerden hangisi
kullanılmalıdır?
a. Giriş-Biçimlendirme
b. Giriş-Koşullu Biçimlendirme
c. Görünüm-Koşullu Biçimlendirme
d. Veri-Koşullu Biçimlendirme
Mehmet URAL
Bilişim Tek. Formatör Öğrt.
Download