(Yaşlı Bakım Teknikerliği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dersi 11

advertisement
Yaşlı Bakım Teknikerliği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dersi 11. Ders Notu - 2011
Dr.Sedat Yıldız
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
1- Aerobik egzersiz nedir?
Aerobik egzersizler, geniş kas gruplarını kullanarak gerçekleştirilen, düşük şiddetli
uzun süreli aktivite olarak düşünülür. “Aerobik” kelime anlamı olarak “oksijene bağlı”
anlamına gelir. Aerobik aktivite; yürüyüş, bisiklet, jogging (yavaş koşu), yüzme gibi
aktiviteleri içerir.
2- Zindelik (fitness) nedir?
Zindelik fiziksel iş yapabilme yeteneğini tanımlayan genel bir terimdir. Bir fiziksel aktiviteyi
yapabilmek için uygun kardiyorespiratuvar fonksiyonlara, kas gücüne ve enduransına, ve kas
iskelet sistemi esnekliğine ihtiyaç vardır. Zindelikten bahsederken optimum vücut
komposizyonunun da sağlanmış olması gerekir.
3- Maksimal kalp hızı nasıl hesaplanır, egzersiz kalp hızı nasıl hesaplanır?
Maksimum kalp hızının ve egzersiz kalp hızının belirlenmesi egzersiz programının
başlangıçtaki yoğunluğu için temel oluşturur.
a. birey genç ve sağlıklı ise maksimum kalp hızı doğrudan önceden tespit
edilen submaksimal test ile tahmin edilen maksimum performans çok evreli test ya da 220-yaş
formülü ile elde edilen kalp hızı ile hesaplanır.
b. egzersiz kalp hızı bireyin zindelik seviyesine bağı olarak maksimal kalp
hızının bir oranı şeklinde hesaplanabilir. Kalp hızı rezervi ile ilgili formüller de bu
hesaplamada kullanılabilir. KH: kalp hızı
Karnoven`s formülü: egzersiz kalp hızı = KH (dinlenme) + %60-%70 (KHmaksimum –
KHdinlenme)
4-Koroner arter hastalığı olan bireylerde aerobik egzersiz programının bileşenleri
nelerdir?
A. Hastane içi fazı (Faz 1)
B. Evde dinlenme fazı (Faz2)
C. Egzersiz eğitimi fazı (Faz 3)
D. İdame fazı (Faz 4)
5- Pratik soru: Egzersiz sırasında hedef kalp hızınızı hesaplayınız.
Kaynak: Dr. Sedat Yıldız Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Akupunktur Uzmanı
Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
www.drsedatyildiz.com
Download