Form-14 - KTÜ UZEM

advertisement
KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı:
Numarası:
I- Genel görünüm (Üniforma bütünlüğü ve düzeni) 5 PUAN
( ) Oldukça düzenli/uygun
( ) Orta derecede uygun
( )Düzensiz
II- Zamanı uygun kullanma 10 PUAN
( ) Kliniğe vaktinde gelip – gitme (2 PUAN)
( )Zamanı hasta ile geçirme (6 PUAN)
( )Teslimlere katılma (2 PUAN)
III- Ekip işbirliği- Kişiler arası ilişkilerde ( Hemşire, doktor, hasta ailesi, arkadaşları ve diğer
ekip üyeleri ile ) 10 PUAN
( ) Oldukça iyi
( ) Orta
( )Kötü
( )Diğer(açıklayınız).............
IV-Girişkenlik 5 PUAN
( )Her zaman girişken
( )Genellikle
( )Girişken değil
V-Kurduğu profesyonel ilişki 10 PUAN
( ) Hastaya hitabı
( )Mesleki terimleri uygun kullanma
VI-Öğrencinin süreci kullanıp bakım planı hazırlayabilme ve uygulayabilme yeterliliği 20
PUAN
( )Tanılama
( )Planlama
( )Uygulama
( )Değerlendirme
( )Kayıt tutma
VII-Seminer ve grup tartışmalarına , servis çalışmalarına aktif katılım ve araştırıcı olma
10PUAN
( )Oldukça yeterli
( )Yeterli
( ) Az yeterli ( )Yetersiz
VIII-Sorumluluğunu yerine getirme 10 PUAN
( )Oldukça iyi
( )Orta
( )Kötü
IX-Kendi bilgisini ve yenilikleri ekip üyeleriyle paylaşabilme, uygulayabilme ve araştırma
yapma isteği 10 PUAN
( )İstekli
( )Az istekli ( )İsteksiz
X-Öz yeterlilik ve kendine güven 10 PUAN
( ) Oldukça yeterli
( ) Yeterli
( )Az yeterli ( ) Yetersiz
XI-Kendini değerlendirme( Eleştiri ve rehberliğe tepki) 10 PUAN
( )Eleştiri ve rehberliği kabul etmeye hazır
( )Eleştiri ve rehberliği kabul etmeye isteksiz
( )Eleştiri ve rehberliğe kızgınlık gösteriyor
NOT:Değerlendirmeyi ‘100’ üzerinden yaparak son notu yazınız.
Tarih Tarih
Öğretim elemanın Adı-Soyadı
Sorumlu Hemşire
İmzası
İmzası
Fotoğraf
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards