Fraxinus angustifolia

advertisement
 BİLİMSEL SINIFLANDIRILMASI
 Alem:Plantae (Bitkiler)
 Bölüm:Magnoliophyta(Kapalı tohumlular)
 Sınıf:Magnoliopsida(İki çenekliler)
 Takım:Lamiales
 Familya:Oleaceae (Zeytingiller)
 Cins:Fraxinus

 Yaprak: Tek tüysü
yapraklar karşılıklı
veya bazen dalların
ucunda sarmal
dizilişlidir. Yaprak ve
yaprakçık sapı tabanı
çoğu kez
kalınlaşmıştır.
 Çiçek: Bileşik salkımlı çiçek
kurulu uçta veya sürgünün
ucundaki koltuktan ya da önceki
yılın yan sürgünlerinden gelişir.
Brahteler ince uzun mızraksı
olup geçicidir veya bulunmaz.
Küçük çiçekler, erdişi, bir eşeyli
veya çok eşeylidir. Kaliks 4 dişli
veya düzensiz loplu bazende
bulunmaz. Korolla beyaz
sarımsı 4 loplu, dip kısmı
bölünmüştür veya bulunmaz. 2
stamen korollanın dibine
gömülmüştür. İplikçikler kısa
olup çiçekler tam olarak açılınca
dışarıya çıkar.
 Meyve: Tohumlu taslağı
2 yumurtalık gözlü
sarkıktır. Boyuncuk kısa;
tepecik 2 yarıklıdır.
Meyve uçtaki kanadı
uzamış bir kanatlı
meyvedır. (samara)
Tohumlar genellikle tekli
yumurtamsı-dikdörgen
biçimindedir. Besidoku
etli kökçük diktir.
 Sivri meyveli dişbudak (Fraxinus angustifolia)
 Adi dişbudak (Fraxinus excelsior)
 Çiçekli dişbudak (Fraxinus ornus)

20-30 m boy ile 1,5 cm çapında
yaprak döken ağaçlardır. Kabuk
genç ağaçlarda düzgün ve soluk
gri, yaşlı ağaçlarda dört köşeliçatlaklı olur. Tomurcuklar soluk
kahverengi olup kışın benzerlik
gösteren adi dişbudaktan (kara
tomurcuklu) bu özelliği
sayesinde kolayca ayırt edilir.
Karşılıklı çiftler veya üçlü
sarmal dizilmiş tüysü
yapraklar 15-25 cm
uzunluğunda 3-13
yaprakçıklıdır. Yaprakçıklar 3-8
cm uzunluğunda 1-1,5 cm
genişliğinde incedir.
 Çiçekler er dişi, erkek veya
hepsini bir arada
barındırabilir. Çiçeklenme
erken baharda gerçekleşir.
Kanatlı meyve (samara) 3-4
cm uzunlukta, tohum 1,5-2 cm
soluk kahverengi kanatlıdır.

 Dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia subsp.
angustifolia), Batı Avrupa, Kuzeybatı Afrika.
Yaprakçıkçıklar 7-13 kadar alt yüzeyi tüysüzdür.
 Kafkas dişbudağı (Fraxinus angustifolia subsp.
oxycarpa), Güneydoğu Avrupa. Yaprakçıklar 3-9 kadar
orta damarın altında beyaz tüyler yer alır.
 Suriye dişbudağı (Fraxinus angustifolia subsp. syriaca),
Orta doğu ve Batı Asya.
 40 m kadar boylanır. Gövde kabuğu soluk sarı
renklidir. Tomurcuklar siyah renkli, tüysü yaprakları,
7-11 yaprakçıktan meydana gelmiştir. Yaprakçıklar 5-10
cm uzunlukta, kenarları testere dişli, üst yüzü koyu
yeşil renkli, meyvesi 3-4 cm uzunluktadır. Yaprakları
sonbaharda sarı renge döner.

Genç sürgünler zeytuni
yeşil veya gri yeşil ve
parlaktır. Üzerlerinde bol
sayıda esmer renkli
lentiseller görülür. Gri esmer
renkli tepe tomurcuğu
yandakilerden büyük,
yuvarlakça 4 pullu ve pullar
tüylüdür. Yan tomurcuklar
yumurtamsı yuvarlak ve 2
pulludur. Yaprakçık sayısı
çoğunlukla 7-9 kadardır.
 Çiçekler önceleri dik
duran, sonrakiler
aşağıya sarkan
mürekkep salkım
vaziyetindedir. Çanak
yapraklar çok büyük ve
4 parçalıdır. Beyaz
renkli taç yapraklar 2
veya 4 parçalıdır.
Meyve dil biçiminde,
ucu kertikli veya kesik,
boyu 2-2,5 cm dir.
Download