Eringium campestre L. Diğer isimleri: Türkçe: Deve elması, Boğa

advertisement
Eringium campestre L.
Diğer isimleri:
Türkçe: Deve elması, Boğa dikeni, Çoban çırası, Deveci dikeni, göz dikeni, Tengeldikeni, Çakır otu, Kaz
ayağı
İngilizce: Common eryngo, Field eryngo, Hundred thistle
Çevre istekleri: Orta Avrupa, Doğu-batı Akdeniz Bölgesi, Balkan Yarımadası ve Anadolu’da kurak ve otlu
yerlerde, çalılıklarda, deniz seviyesinin 900 m yüksekliğine kadar düzlük yerlerde yetişir.
Morfolojisi: İki yıllık dikenli otsu bir bitkidir. Kök iğ şeklinde, uzun, toprağa derin nüfus eder. Sap dik,
dipten itibaren dallanır ve 60 cm’ye boylanabilir. Yapraklar derimsi, dip yaprakları derin tüysü parçalı, çok
dikenli, dişli, kısa saplıdır. Gövde yaprakları basit, dişli, dikenli gövdeye sarılı durumdadır. Çiçekler beyaz
veya beyazımsı, taç yapraklı, basık haldeki kömeçte tüysü halde, mızrak şeklinde yaprakçıklar bütün veya
az sayıda tüylüdür. Çiçekler yaprakçıklar arasında mızrak şeklinde dizilmiştir. Meyve elips şeklindedir.
Bitkinin bütünü mavi yeşil renkte, yumak biçimindedir. Haziran-Ağustos aylarında çiçek açar. Tedavide
kullanılır (Özer ve ark., 2001).
Kaynak
ÖZER, Z., TURSUN, N. ve ÖNEN, H., 2001. Yabancı Otlarla Sağlıklı Yaşam (Gıda ve Tedavi), 4RENK
Yayınları, ISBN: 975-8205-08-0. Sh. 253.
Download