Canım kurban olsun senin yoluna, Adı güzel, kendi

advertisement
PEYGAMBER
EFENDİMİZİN HAYATI
İşleyeceğimiz Konular :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Hz. Muhammed’in çevresini tanıyalım.
Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanıyalım.
Hz. Muhammed’in dogumu çocukluk ve gençlik yılları.
Bilgi Kutusu.
Hz. Muhammed’in gençlik yıllarındaki erdemli davranısları.
Hz Muhammedle ilgili siir.
Kimdir Bu ?
Hz. Muhammed’in çevresini tanıyalım
 Hz. Muhammed Arabistan’nın Mekke sehrinde dogdu. Arabistan Asya Kıtası’nın
güneybatısında yer alan bir yarımadadır. Arabistan’nın büyük bir bölümü çöllerle
kaplıdır. Kurak ve sıcak bir iklime sahiptir.
 O zamanlar da ; dünyanın diger yönlerinde oldugu gibi Arabistan Yarımadası’nda da
içki kumar gibi lötü alıskanlıklar da çogalmıstı. Güçlü olanlar zayıfları kimsesizleri
ve yetimleri eziyordu. Kadınlara ve kız evlatlarına deger vermez, erkekler kız
çocugu babası olmaktan utanıyorlar bazen de kız çocuklarını diri diri gömerlerdi.
İnsanların çogu puta tapar bazıları da hem Allah’ın inancına inanır ama puta da
taparlarmıs.
 Her aile ve kabilenin kendine özgü bir putu vardı. İnsanlar çesitli maddelerden put
yapıp taparlarmıs. Arabistan Yarımadası’nda puta tapma dısında baska dinlere
tapanlarda varmıs. Örenegin, HRİSTİYAN ve YAHUDİLER’ de bulunuyordu.
Hz. Muhammed’in aile büyüklerini
tanıyalım
Annesi
Babası
Süt Annesi
Dedesi
2.dedesi
Amine
Abdullah
Halime
Abdulmuttalip
Vehb
Amcası
2.Amcası
E.Çocugu
E.Çocugu
K.Çocugu
Ebu Talip
Zübeyir
Kasım
Abdullah
Zeynep
K.Çocugu
Rukiye
K.Çocugu
Ümmü
K.Çocugu
Gülsüm
K.Çocugu
Fatıma
Hz. Muhammed’in doğumu çocukluk
ve gençlik yılları
 Hz. Muhammed 20 nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de dogdu. Hz. Muhammed
dünyaya yetim geldi.Çünkü o dogmadan önce babası vefat etmisti.Hz. Muhammed
dogdugunda Mekke’de bir gelenek vardı.Yeni dogmus çocuklar sütannelere verilirdi .
Hz.Muhammed’de Halime adında bir sütanneye verildi. Sütannesinde 4 yıl kaldıktan
sonra öz annesine verildi.6 yasına gelince annesiyle Medine’ye gitti.Akrabalarının ve
babasının mezarını ziyaret ettiler. Mekke’ye dönerken annesi hastalandı.Annesi Ebva
denen köye gelince vefat etti. Hz. Muhammed hem annesiz hemde babasız kalmıstı.
Ümmü Eymen Hz.Muhammed’i Mekke’ye götürerek dedesi Abdulmuttalip’e teslim
edildi.Abdulmuttalip yaslanmıstı.Bir gün ogullarını yanına çagırdı. Muhammedi
koruyanı seçecekti ve onlarla görüsme torununa Ebu Talip’in yanında kalmasına
karar verdi Hz. Muhammed yaşına gelince dedesi Abdulmuttalip vefat etti.
Bilgi Kutusu
 Mekke yakınlarında bulunan Sa’dogulları kabilesinden bir gurup kadın çocuk almak
için Mekke’ye geldiler.İçlerinde Halime de vardı.Halime yol arkadaslarından geri de
kalmıstı. O henüz Mekke’ye gelmeden yol arkadasları varlıklı aile çocuklarını alıp
dönmüslerdi. Muhammed yetim diye kimse almamıstı. Halime Mekke’yi dolastı, küçük
Muhammed’den baska çoçuk bulamadı.Yetim oldugu için onu almaya istekli değildi.
Fakat eli bosta dönmek istemiyordu.Kimsenin yetim diye almadıgı Muhammed’i
sonunda almaya karar verdi.Muhammed’i aldı ve köyüne döndü. Muhammed’i
sütannesi ve ailesi çok sevdiler. Çünkü o geldikten sonra evlerine huzur bereket ve
mutluluk gelmisti. Sütannesinde 4yıl kaldı. Sonra Halime küçük Muhammed’i
Mekke’ye getirdi ve öz annesine teslim etti.
Hz.Muhammed’in gençlik yıllarındaki
erdemli davranışlarından bir hikaye
 Hz.Muhammed’in amcası Zübeyir
öncülüğünde bir evde toplanarak cevap
verdiler.Mekke’nin bu kötü durumdun oldukça rahatsız olan Hz. Muhammed de bu toplantıya
katıldı.Bu toplantıda ‘ İster Mekke içinde ister Mekke dısında olsun,haksızlıga ugramıs
kimsenin bırakılmıyacagına, Mekke’de haksızlıga asla fırsat verilmiyecegine hakkını alana
kadar haksızlıga ugrayanla birlikte hareket edeceklerine yemin ettiler.
 Ve bu yemin edenler topluluguna Hilfı’I-fudul (Erdemler toplulugu) adı verildi.Sonra bu
topluluk hep birlikte gidip tüccarın parasını Mekkeli adamdan aldılar.
Hz. Muhammed ile ilgili şiir
 Hz. Muhammed
Hz Muhammed (s.a.v)
Annesi ÂMİNE hatun,
Abdülmuttalip'e torun
İsmail'den gelir soyun
Muhammed Aleyhisselam
Yirmi Nisan Pazartesi
Bes yüz yetmis bir gecesi
Dogdu cihan bir tanesi
Muhammed Aleyhisselam
 Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Sefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Mü'min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Kimdir Bu ?
 Mekke’nin saygı kişilerinden olan Vehb ‘in kızı
ile evlendi.(kim evlendi)=
 Hz. Muhammed dedesi vefat edince onun
yanında kaldı.(kimin yanında kaldı)=
 Hz. Muhammed ile çok mutlu ve uyumlu bir
evlilik sürdürdü. (kim sürdürdü)=
 Torununa ‘ Muhammed’ adını koydu. (kim
koydu)=
Seyma Sultan
Sarıçiçek
Download