5_Sinif_2_Donem_1_Yazili - E

advertisement
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
No:
DİN KÜLTÜRÜ VEAHLAK BİLGİSİ
DERSİ
5. SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILI
S.10) Hz. Muhammed doğduğu sırada
Arabistan’da yaygın olan dini inançlardan
değildir?
A) Yahudilik
B) Hıristiyanlık
C) Budizm
D) Haniflik
S.2) Hz. Muhammed(SAV) hangi tarihte vefat
etmiştir?
A) 8 Haziran 632
B) 8 Haziran 630
C) 8 Haziran 631
D) 8 Haziran 633
S.3) Hz. Muhammed’in babası Abdullah kimin
oğludur?
A) Ebu Talib
B) Abulmuttalib
C) Abdurrahman
D) Hz. Ebubekir
S.4) Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın
özelliklerinden biri değildir?
A)Üzerine düşen görevleri yapar
B)Emanete ihanet etmez
C)Başkalarını hor görür
D)Kötülüğe yaklaşmaz
S.5) Kur’an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye
başlanmıştır?
A)Kadir Gecesi
B)İsra ve Mi’rac Gecesi
C)Beraat Gecesi D)Regaib Gecesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
S.1) Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için
hangisi yanlış bilgidir?
A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.
B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
C) İyi ve güzel davranışlar yaygındı.
D) Kabile olarak yaşantı vardı.
S.11) Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış
bir bilgidir?
A) Namaz kılarken insanlar ona yönelir.
B) Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır
C) Hac ibadeti burada yapılır.
D) Arabistan’da Mekke’de bulunur.
S.12) Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’e
küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’lEmin”deniliyordu?
A) Çalışkan olduğu için
B) Peygamber olduğu için
C) Güvenilir olduğu için
D) Vahiy aldığı için
S.13) Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları
süt anneye verme uygulaması vardı.
Hz.Muhammed’i doğuran annesi……………………. onu
emzirecek bir kadın arıyordu. Süt anne bulunmuş ve
süt ann………………... Hz. Muhammed’e dört yıl
bakmıştı.
Boşluğa sırasıyla hangi isimler
yerleştirilmelidir.
A) Amine - Halime
B)Emine – Amine
C) Hatice – Ayşe
D) Halime – Amine
S.6)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A)Ayet-6666
B)Sure-114
C) Cüz -30
D)En uzun Sure-Nisa Suresi
S.14) Kur’an-ı Kerim’in ilk/son sureleri
hangileridir?
A)Fatiha/Bakara B)Fatiha/Nas
C)Fatiha/Nasr
D)Bakara/Kevser
S.7) Aşağıdakilerden hangisi yanlış
eşleştirilmiştir?
S.15) Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi
kaçtır?
A) 20 Şubat 571
B) 20 Mart 571
B) 20 Nisan 571
D) 20 Mayıs 571
A)
B)
C)
D)
Arabistan – Mekke
Kabe – Allah’ın evi
Abdulmuttalip – Mekke’nin lideri
Abdullah – Hz. Muhammed’in amcası
S.8)Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna
göre yaşayan insanlara verilen addır.Ayrıca bu
din Hz. İbrahim’in dinidir.Bu dini inanç
hangisidir?
A) Haniflik
B) Hıristiyanlık
C) Musevilik
D) İslamiyet
S.9) İnsanların bazısının Allah’ı bırakıp
taş,ağaç, bir hayvan gibi varlıklara ibadet ettiği
gözlenmiştir. Bu tür varlıklara ne ad verilir?
A) Eşya
B) Put
C) Resim
D) Heykel
S.16)
1. Museviler
2. Hanifler
3. Puta tapanlar
Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
doğduğu toplumda var olan dini guruplardandı?
A) 1, 2, 3
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) Sadece 1
S.17) Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne
denir?
A) Kur’an
C) Cüz
B) Sure
D) Ayet
S.18 Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfadan oluşan
bölümüne ne denir?
A) Ayet
B) Sure
C) Cüz
D) Kur’an
S.19) Hz. Muhammed annesi …………………., ölünce
dedesi………………………..’in yanında kalmıştır.Dedesi
ölünce amcası …………………………..’in yanında
evleninceye kadar kalmıştır.
Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler
gelmelidir. Doğru seçeneği bulunuz.
A) Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib
B) Amine – Abdullah
- Ebu Talib
C) Amine – Abdulmuttalip - Hamza
D) Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip
S.20) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed
ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Dört yıl süt annede kaldı.
B) 4-8 yaşları arası ona annesi Amine baktı
C) Süt annesi Halime idi
D) 6 yaşındayken annesi öldü.
S.21)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir?
A) Peygamberlerin doğum ve ölüm tarihlerini
bildirmek.
B) Peygamberlerin verdiği mücadeleyi anlatmak
C) İnsanların ders almalarını sağlamak
D) Bütün peygamberlerin aynı amaç için
gönderildiğini göstermek
S.22)Kardeşleri tarafından kuyuya atılan
peygamber kimdir?
A) Hz.Yakup
B) Hz.Harun
C) Hz.Yahya
D) Hz.Yusuf
S.23)Allah’ın varlığını akıl yoluyla anlayan
peygamber kimdir?
A) Hz. İbrahim
B) Hz. Adem
C) Hz.İsmail
D )Hz. Muhammed (sav)
S.24) Hayat hikayesi Kur’an’da “Kıssaların en
güzeli” olarak nitelendirilen peygamber kimdir?
A) Hz. İbrahim
B) Hz. Yusuf
C) Hz. Muhammed
D) Hz. Şit
S.25) Sabırla hastalığın vermiş olduğu bütün
zorlukların üstesinden gelen peygamber
kimdir?
A) Hz. Adem
B)Hz. Musa
C) Hz. İsa
D) Hz. Eyüp
Test sorularını cevap
anahtarına
yapınız
BAŞARILAR DİLERİM….
………………….
DERS ÖĞRETMENİ
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
B
C D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Download