Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program adı

advertisement
Ders İzlencesi
2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi
Program adı : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Fakülte/MYO/Bölüm Adı:
Plato MYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Dersin adı: Moleküler Biyolojik Yöntemler
Dersi veren öğretim görevlisi:Haticenur H. TOPSAKAL
Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze
Öğretim görevlisinin iletişim
bilgileri:[email protected]
Dersin genel içeriği: Moleküler biyolojide
kullanılan yöntemler, elektroforez, PCR gibi
cihazların ve yöntemler işlenecek.
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme
saatleri:
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı:
Seçmeli
Türkçe
1 ödev, 1 Vize,1 Final
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
%20 derse katılım ve ödev,%20 vize,%60 final
Derse devam zorunluluğu: %
70
Haftalar
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
Moleküler biyoloji
temel kavramları
anlayabilme
DNA’nın kendini
eşlemesi hakkında bilgi
sahibi olabilme
1
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Moleküler Biyolojide temel kavramlar
2
Replikasyon, transkripsiyon,
translasyon
3
Replikasyon, transkripsiyon,
translasyon
4
5
Mitoz ve mayoz bölünmede
kromozomlar
DNA izolasyonu
6
Elektroforez
7
DNA dizi analizi, klonlama
DNA;RNA ve protein
sentezini moleküler
tanımlayabilme
Bölünmede moleküler
boyutu öğrenme
DNA’nın elde edilmesi
hakkında bilgi sahibi
olabilme
Elektroforez yöntemi
hakkında bilgi sahibi
olabilme
Dizi analizini
anlayabilme
Dersin Kaynakları
Megep Ders Modülü
Megep Ders Modülü
Megep Ders Modülü
Megep Ders Modülü
Megep Ders Modülü
Megep Ders Modülü
Megep Ders Modülü
8
9
VİZE
DNA dizi analizi
DNA dizi analizi
Megep Ders Modülü
hakkında yorum
yapabilme
10
PCR cihazı
PCR kullanmayı
Megep Ders Modülü
öğrenebilme
11
PCR çeşitleri ve real time PCR
PCR kullanmayı
Megep Ders Modülü
öğrenebilme
12
Elisa Testi
Elisa testi hakkında
Megep Ders Modülü
yorum yapabilme
13
Elisa Testi
Elisa testi hakkında
Megep Ders Modülü
yorum yapabilme
14
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Gen mühendisliği
Megep Ders Modülü
hakkında yorum
yapabilme
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download