Güç Elektroniği 1 Deney Modülü Teknik Şartnamesi Deney Modülü

advertisement
Güç Elektroniği 1 Deney Modülü Teknik Şartnamesi
Deney Modülü üzerinde hata simülasyonları bulunmalı yapılan hatalar ile ilgili açıklamalar ve sorular
deney kitabı içinde bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde 2 (iki) mm fiş yerleri bulunmalı devreler 2 (iki) mm altın kaplı yaylı özel
kablolarla yapılmalıdır. Deney Modülü ile birlikte giriş ya da çıkış birimleri ile protoboard arasında
bağlantıyı sağlayacak 4 (dört) değişik renkte en az 24 ( yirmi dört) adet bağlantı kablosu olmalıdır.
Deney Modülü üzerinde devre şeması ve devre elemanları belirgin bir şekilde çizili ve dizili olmalıdır.
Deney Modülü üzerinde deney setine uygun bağlantı sağlayabilen 25 (yirmibeş) pin D-SUB soket
bulunmalıdır. Deney Modülü Ana cihaz üzerinde kolayca takılıp çıkabilmelidir.
Deney Modülü ile ilgili Deney kitabı Türkçe olarak verilmelidir. Deney kitabı CD olarak da verilmelidir.
Üretici Firmanın TS-EN-9001-2000 veya muadili kalite belgesi ve akredite belgesi bulunmalıdır.
Üretici Firmanın Servis hizmeti vermek üzere TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
Deney Setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 ( iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.
Deney Setinin parçaları 5 (Beş) yıl boyunca üretici/ satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.
Deney Modül veya Modülleri azami şu ders konularını işleyebilmelidir:











Güç Transistörünün Çalışması
MOSFET Transistör İle Çalışma
MOSFET Transitörde Hata Çalışması
Tristör İle Çalışma
Tristörde Hata Çalışması
Tristörde Tetikleme
UJT Devresi
Yalıtım (İzolasyon) Devresi İle Çalışma
Triac (Triyak) Devresi Çalışması
Triac ile Pratik Çalışma
Diac (Diyak) Davranışı
Güç Elektroniği 2 Deney Modülü Teknik Şartnamesi
Deney Modülü üzerinde hata simülasyonları bulunmalı yapılan hatalar ile ilgili açıklamalar ve sorular
deney kitabı içinde bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde 2 (iki) mm fiş yerleri bulunmalı devreler 2 (iki) mm altın kaplı yaylı özel
kablolarla yapılmalıdır. Deney Modülü ile birlikte giriş ya da çıkış birimleri ile protoboard arasında
bağlantıyı sağlayacak 4 (dört) değişik renkte en az 24 ( yirmi dört) adet bağlantı kablosu olmalıdır.
Deney Modülü üzerinde devre şeması ve devre elemanları belirgin bir şekilde çizili ve dizili olmalıdır.
Deney Modülü üzerinde deney setine uygun bağlantı sağlayabilen 25 (yirmibeş) pin D-SUB soket
bulunmalıdır. Deney Modülü Ana cihaz üzerinde kolayca takılıp çıkabilmelidir.
Deney Modülü ile ilgili Deney kitabı Türkçe olarak verilmelidir. Deney kitabı CD olarak da verilmelidir.
Üretici Firmanın TS-EN-9001-2000 veya muadili kalite belgesi ve akredite belgesi bulunmalıdır.
Üretici Firmanın Servis hizmeti vermek üzere TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
Deney Setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 ( iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.
Deney Setinin parçaları 5 (Beş) yıl boyunca üretici/ satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.
Deney Modül veya Modülleri azami şu ders konularını işleyebilmelidir:




4017 Entegresi ile PWM (Pulse Width Modulation) Pals Genlik Modülasyonu
555 Entegresi ile PWM
DC Güç Kontrol
Motor Hız Kontrol
Güç Elektroniği 3 Deney Modülü Teknik Şartnamesi
Deney Modülü üzerinde hata simülasyonları bulunmalı yapılan hatalar ile ilgili açıklamalar ve sorular
deney kitabı içinde bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde 2 (iki) mm fiş yerleri bulunmalı devreler 2 (iki) mm altın kaplı yaylı özel
kablolarla yapılmalıdır. Deney Modülü ile birlikte giriş ya da çıkış birimleri ile protoboard arasında
bağlantıyı sağlayacak 4 (dört) değişik renkte en az 24 ( yirmi dört) adet bağlantı kablosu olmalıdır.
Deney Modülü üzerinde devre şeması ve devre elemanları belirgin bir şekilde çizili ve dizili olmalıdır.
Deney Modülü üzerinde deney setine uygun bağlantı sağlayabilen 25 (yirmibeş) pin D-SUB soket
bulunmalıdır. Deney Modülü Ana cihaz üzerinde kolayca takılıp çıkabilmelidir.
Deney Modülü ile ilgili Deney kitabı Türkçe olarak verilmelidir. Deney kitabı CD olarak da verilmelidir.
Üretici Firmanın TS-EN-9001-2000 veya muadili kalite belgesi ve akredite belgesi bulunmalıdır.
Üretici Firmanın Servis hizmeti vermek üzere TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
Deney Setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 ( iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.
Deney Setinin parçaları 5 (Beş) yıl boyunca üretici/ satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.
Deney Modül veya Modülleri azami şu ders konularını işleyebilmelidir:












UJT (Uni Junction Transistor)
PUT (Programable Uni Junction Transistör) Karakteristkleri
PUT Osilatör
SUS (Silicon Unilateral Switch)Karakteristikleri
SUS Osilatör
SCS (Silicon Controlled Switch)
SCS Osilatör
PNPN Diyot Karaakteristikleri
PNPN Diyotlu Osilatör
SCR (Silicon Controlled Redresor) Karakteristikleri
SCR li Kontrol
Triyak (Triac) ile AC Güç Kontrol
Güç Elektroniği 4 Deney Modülü Teknik Şartnamesi
Deney Modülü üzerinde hata simülasyonları bulunmalı yapılan hatalar ile ilgili açıklamalar ve sorular
deney kitabı içinde bulunmalıdır.
Deney Modülü üzerinde 2 (iki) mm fiş yerleri bulunmalı devreler 2 (iki) mm altın kaplı yaylı özel
kablolarla yapılmalıdır. Deney Modülü ile birlikte giriş ya da çıkış birimleri ile protoboard arasında
bağlantıyı sağlayacak 4 (dört) değişik renkte en az 24 ( yirmi dört) adet bağlantı kablosu olmalıdır.
Deney Modülü üzerinde devre şeması ve devre elemanları belirgin bir şekilde çizili ve dizili olmalıdır.
Deney Modülü üzerinde deney setine uygun bağlantı sağlayabilen 25 (yirmibeş) pin D-SUB soket
bulunmalıdır. Deney Modülü Ana cihaz üzerinde kolayca takılıp çıkabilmelidir.
Deney Modülü ile ilgili Deney kitabı Türkçe olarak verilmelidir. Deney kitabı CD olarak da verilmelidir.
Üretici Firmanın TS-EN-9001-2000 veya muadili kalite belgesi ve akredite belgesi bulunmalıdır.
Üretici Firmanın Servis hizmeti vermek üzere TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
Deney Setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 ( iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.
Deney Setinin parçaları 5 (Beş) yıl boyunca üretici/ satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.
Deney Modül veya Modülleri azami şu ders konularını işleyebilmelidir:




OP.Amp ile Otomatik Kontrollü Lamba
Triyak (Triac) ile Otomatik Kontrollü Lamba
Turn-on Zamanlayıcı
Turn-off Zamanlayıcı
Download