ticari limanlarımız - Deniz Ticaret Odası

advertisement
İMEAK
Deniz Ticaret
Odası’nın
resmi yayınıdır.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
DERGİ KURULUŞ: 1984
HAZİRAN /2015
İMEAK DTO / HAZİRAN SAYISI LİMAN EKİDİR
TİCARİ LİMANLARIMIZ
TİCARİ LİMANLARIMIZ
LİMANLARIMIZ
TİCARİ
TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPILARI: LİMANLARIMIZ
Türkiye Limanları’nın Mevcut Teorik Kapasitesi
Yük Tipi
Teorik Kapasite
Konteyner
11.085.000 TEU
General Kargo + Kuru Dökme Yük
276.851.862 Ton
Sıvı Dökme Yük
148.900.782 Ton
Tekerlekli Yük
3.674.800 Adet
Bölgesel Yük Elleçleme Kapasiteleri
Marmara Bölgesi
Mevcut Kapasite
Konteyner (TEU)
6.100.000
Genel ve Dökme Yük (Ton)
124.185.000
Sıvı Yük (Ton)
55.115.893
Ro-Ro Dış Ticaret (Adet)
550.000
Ro-Ro Kabotaj (Adet)
250.000
Otomobil (Adet)
1.925.000
Ege Bölgesi
Mevcut Kapasite
Konteyner (TEU)
1.760.000
Genel ve Dökme Yük (Ton)
46.330.810
Sıvı Yük (Ton)
36.362.889
Ro-Ro Dış Ticaret (Adet)
50.000
Otomobil (Adet)
300.000
Akdeniz Bölgesi
Mevcut Kapasite
Konteyner (TEU)
2.720.000
Genel ve Dökme Yük (Ton)
68.886.052
Sıvı Yük (Ton)
54.510.000
Ro-Ro Dış Ticaret (Adet)
150.000
Karadeniz Bölgesi
Mevcut Kapasite
Konteyner (TEU)
505.000
Genel ve Dökme Yük (Ton)
37.450.000
Sıvı Yük (Ton)
2.912.000
Ro-Ro Dış Ticaret (Adet)
449.800
Türkiye Toplamı
Mevcut Kapasite
Konteyner (TEU)
11.085.000
Genel ve Dökme Yük (Ton)
276.851.862
Sıvı Yük (Ton)
148.900.782
Ro-Ro Dış Ticaret (Adet)
1.199.800
Ro-Ro Kabotaj (Adet)
250.000
Otomobil (Adet)
2.225.000
LİMAN VE İSKELELERIN MEVCUT
DURUMLARI
8333 kilometre kıyı şeridine sahip
ülkemizde 172 adet liman ve iskele
bulunmakta olup, bunlardan 6 tanesi
Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından,
2 tanesi de Türkiye Devlet Demir Yolları
tarafından işletilmektedir.
Limanlar işletilen kurumlar açısından
3 kısma ayrılmaktadır. Kamu limanları,
belediye limanları ve özel limanlar. Şu
anda Türkiye’de 21 tane kamu limanı,
23 tane belediye limanı ve 128 tane özel
liman bulunmaktadır.
Limanlar ticarete konu olan malların
ekonomiye giriş çıkış yaptığı üsler
olarak ifade edilebilir. Bütün dünyada
olduğu gibi ülkemizde de uluslararası
ticaretin büyük bir bölümü halen en
ekonomik sistem olan denizyolu ile
gerçekleştirilmektedir. Taşıma zincirinin
deniz ayağını oluşturan limanların da
ülke ekonomisinin gelişmesindeki önemli
rolü göz önüne alınarak, hizmetlerin en
iyi şekilde yapılması, AB’ye entegrasyon
sürecinde kısa ve uzun vadeli tüm
önlemlerin alınması gerekmektedir.
Limanların Gelişme ve Büyüme
Planları
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de limancılık sektörü çok dinamik
bir sektördür. Dünya ekonomisindeki
gelişmeler, mal ve hizmet ticaretini
doğrudan etkilemekte ve özellikle mal
ticaretindeki beklentiler en önemli
ulaştırma altyapıları olan limanların
yatırım planlarını etkilemektedir. Mal
ve hizmet ticaretine ilişkin beklentilerin
orta ve uzun vadede artması liman
yatırımlarının hızlanmasına yol açtığı gibi,
bu beklentilerin azalması yatırımların
ertelenmesine neden olabilmektedir.
3
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Limanların kapasitelerinin artması için iki
seçenek bulunmaktadır. Bunlar; mevcut
limanların verimliliklerini arttırmaları
ve fiziki yatırımlar yapmalarıdır. Fiziki
yatırımlar ise;
• Yeni rıhtımlar ve geri sahalar ekleyerek
fiziksel koşullarının geliştirilmesi,
• Yeni ekipman alma yoluyla liman
elleçleme kapasitesinin arttırılmasıdır.
Her iki seçenekte sonuçta limanın yük
ve gemi kabul kapasitesinin arttırılmasını
sağlamaktadır. Bu iki kapsam dahilinde
önümüzdeki yıllarda limanlarda
planlanan kapasite artışı ve iyileştirmeler
yandaki tabloda yer almaktadır.
İlave kapasite artışı ve yeni liman
yatırımları genellikle 2015 yılını
hedeflemektedir. Bu hedeflerin
gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin
mevcut 11.1 milyon TEU kapasitesinin
2015 yılında 10.5 milyon TEU artış
ile 21,6 milyon TEU’ya ulaşması
beklenmektedir. Yük artışına paralel
olarak en fazla yatırım Marmara
Bölgesi’nde planlanmakta (6,7 milyon
TEU), bunu Akdeniz (2,2 milyon TEU)
ve Ege (1,6 milyon TEU) bölgelerimiz
izlemektedir.
Aynı şekilde genel kargo ve kuru dökme
yük elleçleyen limanların yatırım planları,
mevcut kapasiteyi 28,2 milyon ton
yükselterek, toplam Türkiye kapasitesini
305 milyon tona yükseltmektedir.
Sıvı dökme yükte 2015 yılına kadar
ilave edilecek kapasite ise 7,7 milyon
metreküptür.
İlave kapasite artışı ve yeni liman
yatırımları genellikle 2015 yılını
hedeflemektedir. Bu hedeflerin
gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin
mevcut 11.1 milyon TEU kapasitesinin
2015 yılında 10.5 milyon TEU artış
ile 21,6 milyon TEU’ya ulaşması
beklenmektedir. Yük artışına paralel
olarak en fazla yatırım Marmara
Bölgesi’nde planlanmakta (6,7 milyon
TEU), bunu Akdeniz (2,2 milyon TEU)
ve Ege (1,6 milyon TEU) bölgelerimiz
izlemektedir.
4
Limanlarda planlanan kapasite artışı ve iyileştirmeler
Liman/Tesis
Yük Cinsi
Mevcut Kapasite Proje Sonu
Borusan Lojistik
Konteyner
Genel Kargo
400,000 TEU
5,000,000 Ton
650,000 TEU (2015)
6,500,000 Ton (2015)
Ege Gübre
Konteyner
400,000 TEU
600,000 TEU
Evyap
Konteyner
600,000 TEU
1,200,000 TEU (2015)
Limak İskenderun
Konteyner
400.000 TEU
3,000,000 TEU (2016)
Toros Tarım (Samsun)
Dökme Katı/ Genel 3,300,000 Ton
Kargo
8,500,000 Ton
Yılport
Konteyner
Genel Kargo
Sıvı Yük
450,000 TEU
2,500,000 Ton
500,000 m³
2,500,000 TEU (2015)
4,000,000 Ton
1,000,000 m³ (2015)
Aksa
Genel Kargo
-
4,000,000 Ton
DP World
Konteyner
-
1,300,000 TEU
Batıçim
Konteyner
Genel Kargo
6,000,000 Ton
300,000 TEU (2015)
7,500,000 Ton (2015)
İgsaş
Genel Kargo
2,000,000 Ton
2,500,000 Ton (2015)
Altıntel
Genel Kargo
Sıvı Yük
1,000,000 Ton
5,000,000 Ton (2015)
6,000,000 m³ (2015)
Koruma Klor
Genel Kargo
Sıvı Yük
1,500,000 m³
-
300,000 Ton
3,200,000 Ton
Martaş
Genel Kargo
2,200,000 Ton
5,000,000 Ton (2015)
Petkim
Konteyner
3,000,000 Ton
1,100,000 TEU (2016)
Aynı şekilde genel kargo ve kuru dökme
yük elleçleyen limanların yatırım planları,
mevcut kapasiteyi 28,2 milyon ton
yükselterek, toplam Türkiye kapasitesini
305 milyon tona yükseltmektedir.
Sıvı dökme yükte 2015 yılına kadar
ilave edilecek kapasite ise 7,7 milyon
metreküptür.
DEVLET YATIRIMLARI
Devlet yatırımı olarak planlanan büyük
ölçekli dört adet proje mevcuttur. Söz
konusu projelerden Çandarlı Kuzey Ege
Limanı inşa halinde, diğerleri etüt, proje
aşamasındadır.
ÇANDARLI LİMANI
İzmir İl Bergama İlçesinde yer alan
Çandarlı Kuzey Ege Limanı’nın etüt,
proje çalışmaları tamamlanmış olup, söz
konusu limanın dalgakıran inşaatı devam
etmektedir. Çandarlı Limanı’nın 2015
yılında 1.568 milyon TEU kapasite ile
hizmete açılması planlanmıştır. 3 etap
halinde yapılması düşünülen limanın,
her bir etabının yıllık 4 milyon konteyner
yükleme-boşaltma kapasitesine, fiziksel
altyapısının tamamlanması ile 3 etabın
da tamamlanması sonucu kapasitesinin
yıllık 12 milyon TEU’ya ulaştırılması
planlanmaktadır.
YENİ MERSİN KONTEYNER LİMANI
Mevcut MIP Mersin Limanı’nın
doğusunda yer alan Yeni Mersin
Konteyner Limanı 5 aşamalı olarak
planlanmıştır. Birinci aşaması 1.7 – 1.9
milyon TEU kapasiteli olacağı, liman
tamamlandığı zaman 11.4 milyon TEU
kapasiteye ulaşacağı belirtilmektedir.
FİLYOS LİMANI
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Zonguldak
)
)
)
TİCARİ LİMANLARIMIZ
İli sınırları içerisinde planlanan Filyos
Limanı öncelikle art alanında kurulması
planlanan endüstriyel zona hizmet
edecektir. Liman tamamlandığı zaman
700 bin TEU konteyner ve 16 milyon ton
genel kargo elleçleyebilecektir.
DERİNCE KONTEYNER LİMANI
Mevcut Derince Limanı’nın doğusunda
dolgu alan üzerine kurulacak olan
Derince Konteyner Terminali 1,000,000
TEU kapasite artışı sağlayacaktır.
İZMİR LİMANI
İlave yatırımlar ile 2015 yılında İzmir
Limanı’nın kapasitesinin 2,500,000
TEU’ya ulaşması planlanmaktadır.
İZMİR LİMANI
Limanlarımızda Yapılan Yükleme-Boşaltma Faaliyetleri
)
İHRACAT
İTHALAT
KABOTAJ
TRANSİT
TOPLAM
TAŞIMA
CİNSİ
2010
2011
2012
2013
2014
T.C. GEMİSİ
11.615.686
12.273.915
12.235.897
11.660.647
12.739.297
YAB. GEMİ
72.329.476
69.502.777
79.071.589
77.893.343
75.797.517
TOPLAM
83.945.162
81.776.692
91.307.486
89.553.990
88.536.814
T.C. GEMİSİ
28.878.432
30.120.033
26.476.350
22.949.887
20.876.309
YAB. GEMİ
133.747.337
143.426.365
165.998.578
164.831.728
173.837.477
TOPLAM
162.625.769
173.546.398
192.474.928
187.781.615
194.713.786
YÜKLEME
18.561.807
21.257.193
22.869.458
26.076.342
24.982.892
BOŞALTMA
19.434.485
22.387.290
24.049.929
27.861.596
25.746.316
TOPLAM
37.996.292
43.644.483
46.919.387
53.937.938
50.729.208
YÜKLEME
58.767.061
58.603.055
50.767.011
46.930.435
44.278.082
BOŞALTMA
5.355.657
5.776.095
5.957.420
6.726.780
4.833.478
TOPLAM
64.122.718
64.379.150
56.724.431
53.657.215
49.111.560
YÜKLEME
161.274.030
161.636.940
164.943.955
162.560.767
157.797.788
BOŞALTMA
187.415.911
201.709.783
222.482.277
222.369.991
225.293.580
TOPLAM
348.689.941 363.346.723
387.426.232
384.930.758
383.091.368
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
5
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Yıllara Göre Yük Elleçlemeleri
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Limanlarımızda Yapılan Konteyner Elleçlemeleri
İHRACAT
İTHALAT
KABOTAJ
TRANSİT
TOPLAM
TAŞIMA
CİNSİ
2010
2011
2012
2013
2014
ADET
1.557.767
1.798.545
1.910.075
2.088.031
2.269.118
TEU
2.306.587
2.690.889
2.879.122
3.165.653
3.487.949
TON
26.433.473
30.010.607
33.199.345
35.456.728
39.106.361
ADET
1.591.010
1.851.026
1.953.229
2.121.533
2.335.795
TEU
2.354.304
2.770.190
2.942.562
3.199.969
3.581.809
TON
23.151.182
28.409.300
29.871.028
30.715.331
34.790.524
ADET
152.096
215.942
342.604
397.602
390.510
TEU
208.325
305.256
472.345
544.496
526.798
TON
1.730.667
2.890.088
4.758.088
5.732.348
4.934.786
ADET
590.531
514.014
589.019
651027
513.195
TEU
874.239
757.171
898.368
989.815
754.216
TON
9.859.808
9.071.262
11.482.912
12.751.785
9.305.368
ADET
3.891.404
4.379.527
4.794.927
5.258.193
5.508.618
TEU
5.743.455
6.523.506
7.192.396
7.899.933
8.350.772
TON
61.175.130
70.381.257
79.311.373
84.656.192
88.137.039
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
6
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Türkiye’de Konteyner Elleçleyen Limanlar
Kaynak: TÜRKLİM
Türkiye limanlarının yapılanmaları, bir
yük türünde uzmanlaşmış limanlardan
çok birçok farklı yük türüne hizmet
verebilecek farklı ekipmanlarla
donatılan konvansiyel türde liman
özelliği göstermektedir. Bu da dünya
limanlarında görülen uzmanlaşma
eğilimi ile ters düşmektedir. Türkiye
limanlarının Akdeniz ve Karadeniz
pazarlarında rekabet edebilmeleri için
yapılanmalarında değişikliklere gidilmesi
ve belli yük türlerinde uzmanlaşması
veya konteyner taşımacılığına yönelik
yeni limanların oluşturulması projeleri
üzerinde durulması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi’nde yer alan özel
limanlar içinde konteyner operasyonu
konusunda uzmanlaşmış konteyner
terminalleri de çoğalmakta ve elleçleme
miktarlarını da hızla arttırmaktadır.
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
2014’de dış ticaretimizin (İthalatİhracat) % 86’sı denizyoluyla yapılmış
olup, ülkemiz liman ve iskelelerinde,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında
383.091.368 ton yük elleçlenmiştir.
2014 yılında elleçlenen toplam yükün;
.% 23,1 i olan
88.536.814 tonu
ihracat,
.% 50,8 i olan
ithalat,
194.713.786 tonu
.% 13,3 ü olan
50.729.208 tonu
kabotaj,
.% 12,8 i olan
49.111.560 tonu
transit olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de devlete bağlı kuruluşlara
veya özel sanayi şirketlerine ait sanayi
iskeleleri; Ege Bölgesi’nde Aliağa
çevresinde, Akdeniz Bölgesi’nde
İskenderun çevresinde ve Marmara
Bölgesi’nde Ambarlı çevresi ve İzmit
Körfezi’nde yer almaktadır.
Jeo-stratejik açıdan denizyolu
taşımacılığına son derece uygun olan
Türkiye’nin uluslararası pazarlara
ulaşmasında ve ülkenin ekonomik,
sosyal ve ticari yapısı üzerinde, ulusal
ulaştırma sisteminin son noktası olan
limanlar oldukça etkilidir. Küreselleşme
ile birlikte limanlar, sadece bölgesel
yüke hizmet veren limanlar olmaktan
çıkmış ve bir bölgenin limanı olmaktan
çok bölgedeki yük trafiğinin limanı olma
yönünde gelişme göstermiştir. Limanlar
7
TİCARİ LİMANLARIMIZ
edebilmek için uygun altyapıya,
kaliteli işgücüne ve yüksek teknolojiye
sahip olabilir; ancak hizmet sunduğu
art alana ulaşımında karayolu ve
demiryolu bağlantıları yetersiz ise
bunların hiçbir önemi kalmayacaktır.
Bu açıdan bakıldığında özel sektör
tarafından işletilen limanların
demiryolu bağlantısına sahip
olmayışı en önemli altyapı eksikliği
olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle
konteyner trafiğinde yüzde 86 paya
sahip olan özel limanların demiryolu
bağlantılarının bulunmaması, kombine
taşımacılığın maliyet avantajlarından
yararlanılamamasına yol açmaktadır.
Halbuki demiryolu ulaşımı konteynerin
deniz dışındaki ulaşımı için en ideal
ulaştırma modlarından birisidir.
MERSİN LİMANI
yapılanmalarını bölgelerindeki aktarma
yüklerinden daha fazla pay almak için
düzenlemektedir.
LİMANLARIMIZ AKTARMA/
TRANSİT YÜKLERİ ÇEKEBİLECEK
ÖZELLİKTEDİR
Türkiye limanları, Doğu Akdeniz ve
Karadeniz denizcilik hatlarında stratejik
konumda yer almakta ve Doğu-Batı
ve Kuzey-Güney yönlü uluslararası
ulaştırma koridorlarının kesişim
noktasında bulunmaktadır. Bulundukları
avantajlı konum ile aktarma/transit
yükleri çekebilecek özelliktedirler.
Türkiye’nin her bir bölgesinde bulunan
limanları farklı ulaştırma ağlarına hizmet
verebilecek konumda yer almaktadır.
Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki limanlar,
kısa sapma mesafeleri ile Akdeniz’den
geçen Asya-Avrupa ana denizcilik
hattının yüklerini çekebilecek konumda
yer almaktadır. Özellikle Akdeniz
Bölgesi’nde bulunan limanlarımız Orta
Doğu ve Merkezi Asya ülkelerine ana
denizcilik hattından gelen yüklerin
iletilmesinde aktarma/transit limanı
işlevi görebilecek konuma sahiptir.
Avrupa Birliği tarafından oluşturulan
Trans-Avrupa ve Pan-Avrupa ulaştırma
8
koridorlarının Türkiye bağlantısı ve bu
koridorların Doğu’ya uzatılması açısından
ise Marmara Bölgesi’ndeki limanların
önemi büyüktür. Türkiye’ye ulaşan
Pan-Avrupa 4. koridoru ile Avrupa
ülkelerinden Marmara limanlarına
gelen yüklerin karayolu, demiryolu veya
denizyoluyla Doğu ülkelerine iletilmesi
sağlanabilecektir. Denize kıyısı olmayan
merkezi Asya ülkelerinin Avrupa ile
ticaretinde en önemli ulaşım alanı olan
Karadeniz’deki ticaret ve taşımacılık
hacminin büyümesi sonucu bölgedeki
limanlarımızın önemi daha da artmıştır.
Limanlarımız yoluyla Avrupa merkezli
yükler Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru
doğrultusunda İran ve Hindistan’a
ulaştırılabilmektedir.
DEMİRYOLU BAĞLANTISINA
SAHİP OLMAYAN LİMANLARIMIZA
ALTYAPI DESTEĞİ GEREKİYOR
Ancak, limanların denizcilik hatları
tarafından tercih edilmesinin tek
nedeni coğrafi konum değildir. Liman
operasyonlarının verimliliği, hizmet
kalitesi, uygun liman altyapı ve üstyapı
fonksiyonları, liman tarifeleri ve liman
emniyeti de hatların dikkate aldıkları
diğer etkenlerdir. Bir liman rekabet
Türkiye’de yaklaşık olarak elleçlenen
konteynerin % 64’lük ve genel
kargonun da % 40’lık bölümü Marmara
Bölgesi’nde gerçekleşmektedir. Bölgede
demiryolu bağlantısı olan liman sayısına
baktığımızda Haydarpaşa, Derince,
Bandırma, TDİ Tekirdağ limanları
dışında demiryolu bağlantısı olan liman
yoktur. İskenderun Körfezi ve Aliağa gibi
limanların yoğun olduğu bölgelerde de
durum aynidir.
Türkiye limanlarının yönetimi ve
idaresinin, farklı kuruluşlar tarafından
gerçekleştirildiği görülmektedir. Limanın
her bir işlevi o konuda yetkili bakanlıklar
ve birimler tarafından üstlenilmiştir.
Türkiye’de limanların idaresi ve yönetimi
ile ilgili başlıca kuruluşlar şunlardır:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,
Çevre ve Orman Bakanlığı, Denizcilik
Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı,
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT), Demiryolları, Limanlar ve Hava
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
(DLH), Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları (TCDD), Türkiye Denizcilik
İşletmeleri A.Ş. (TDİ), belediyeler,
polis teşkilatı, göçmen büroları. Bu
TİCARİ LİMANLARIMIZ
EVYAPPORT
kuruluşlar arasında zaman zaman zayıf
koordinasyona ve otorite çatışmalarına
rastlanmaktadır. Türkiye’de limanlarda
yatırım, operasyon ve idare süreçlerinde
çok karmaşık bir sistem görülmektedir.
Limanlarla ilgili tek bir sorun bile birden
fazla kuruluşu ilgilendirmekte, bu da
karar verme sürecinde problemlere
neden olmaktadır
TDİ LİMANLARI
TDİ’nin başlıca faaliyet konularını;
liman işletmeciliği faaliyetlerinden olan
kılavuzluk, römorkörcülük, palamar
hizmetleri, yolcu hizmetleri, gemilere su
ve elektrik verme, dalgıçlık hizmetleri ile
her türlü gemi ve deniz araçlarının inşa,
bakım ve onarım işleri teşkil eder. TDİ
AŞ işletme faaliyetlerini liman hizmetleri,
olarak sürdürmektedir.
Liman Hizmetleri:
Liman hizmetleri; Tekirdağ Liman
İşletmesi Müdürlüğü, Sarayburnu
Liman Müdürlüğü, Ordu Liman İşletmesi
Müdürlüğü (29.12.2014 tarihli ÖYK
Kararı ile Ordu BB’ye devredildi),
İstanbul Liman Müdürlüğü (24.02.2014
tarihine kadar) ve buna bağlı Kabatepe
Limanı, Gökçeada Uğurlu ve Kuzu
limanları, Çanakkale Limanı ile Güllük
Limanı’nda, yerine getirilmektedir.
TDİ A.Ş. Limanlarının Yıllık Kapasite ve İmkânları
LİMANLAR
RIHTIM
UZUNLUĞU
(Metre)
DERİNLİK
(Metre)
YILLIK
GEMİ KABUL
ELLEÇLEME KAPASİTESİ
(Bin Ton/Yıl)
(Adet/Yıl)
DEPOLAMA
KAPASİTESİ
(Bin Ton/Yıl)
KONTEYNER
KAPASİTESİ
(Teu/Yıl)
YOLCU
KABUL
KAPASİTESİ
(Kişi/Yıl)
-
-
SARAYBURNU
242,00
(-8,-12)
-
-
-
ÇANAKKALE
90,00
(-6,-7)
300
365
-
110.000
KABATEPE
295,00
(-4,-5)
-
365
-
90.000
GÖKÇEADA
(Kuzu Limanı)
900,00
(-6,-7)
400
700
200
200.000
1 ve 2 no.lu rıhtım
GÖKÇEADA
(Uğurlu İskelesi)
76,00
(-6,-8)
-
365
-
TEKİRDAĞ
2.100,00
(-8,-12)
3.000
2.000
-
300.000
-
-
TOPLAM
3.703,00
3.700
3.795
200
300.000
400.000
9
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Kaynak: TCDD Genel Müdürlüğü
* Samsun Limanı 2010 yılı Mart ayı sonu itibariyledir.
10
** Bandırma Limanı 2010 yılı Mayıs ayı itibariyledir.
*** İskenderun Limanı 2011 yılı Aralık ayı sonu itibariyledir.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
TCDD Limanları 2009 – 2014 Elleçleme İstatistikleri
Kaynak: TCDD Genel Müdürlüğü
HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ
250 ton kapasiteli bir yüzer vinç, 3
römorkör, 3 demiryolu feribotu ve 2
palamar botu mevcuttur. Konteyner
elleçlemeleri 40 tonluk 4 adet gantry
crane, 40 tonluk 18 adet lastik tekerlekli
transtainer, 25-42 tonluk 9 adet dolu
ve 8-10 tonluk 8 adet boş konteyner
forklifti ile gerçekleştirilmektedir. Bunun
yanında 3-35 tonluk 9 adet rıhtım vinci,
5-25 tonluk 6 adet mobil vinç, 8 standart
ve 30 kısa mastlı forklift bulunmaktadır.
Ayrıca, terminalde, reefer konteynerler
için uygun reefer panoları da mevcuttur.
Liman sahası dışında, boş konteynerlerin
istiflendiği bir kara terminali mevcuttur.
55.000 m2 alana sahip olan bu sahanın
yıllık tutma kapasitesi 52.800 TEU’dur.
Terminalde konteyner içi doldurma/
boşaltma ve gümrükleme işlemleri
yapılmaktadır. TMO’ya ait 34.000 ton
kapasiteli bir hububat silosuna sahip
olan limanın, rıhtımla bağlantılı bir
konveyör sistemi de mevcuttur. Sirkeci
ve Haydarpaşa arasında çalışan tren
feribotları için iki feribot istasyonu
mevcut olup, her bir feribotun kapasitesi
480 tondur.
İZMİR LİMAN İŞLETMESİ
İzmir, Ege Denizi’nin batı kıyısında
konuşlanmakta olup, nüfus yoğunluğu
bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük
şehri ve iş merkezidir. Liman geniş
tarımsal ve endüstriyel hinterlanda
sahiptir. Ege Bölgesinin tarım ve endüstri
limanı olan İzmir, aynı zamanda ülkenin
HAYDARPAŞA LİMANI
ihracatında hayati rol oynar. Limanda
her türlü yüke hizmet verilmekte olup,
liman genişleme çalışmaları sürmektedir.
Liman demiryolu ve karayolu şebekesi ile
bağlantılıdır.
11
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Terminaldeki konteyner elleçleme
operasyonları 40 tonluk 5 adet gantry
crane, 40 tonluk 19 adet lastik tekerlekli
transtainer, 25-42 tonluk 20 adet dolu
ve 8-10 tonluk 20 adet boş konteyner
forklifti ile gerçekleştirilmektedir. Bunun
yanında 3-15 tonluk 7 adet rıhtım vinci,
5-25 tonluk 12 adet mobil vinç, 20
adet kısa mastlı forklift bulunmaktadır.
Ayrıca, terminalde, reefer konteynerler
için uygun reefer panoları da mevcuttur.
Konteyner yıkama tesisinin kapasitesi
günlük 20 TEU’dur. Ayrıca, TCDD Genel
Müdürlüğü’nce yapılan sözleşme ile
limanda 2 adet 100 tonluk MHC ve
2 adet kavramalı mobil vinç (kreyn)
mevcuttur. Toplam 70.000 ton kapasiteli
TMO’ya ait iki beton siloya sahip
olan limanda, rıhtımla bağlantılı birer
konveyör sistemi de mevcuttur.
Liman Özelleştirmeleri
Türkiye’de bugüne kadar büyük yük ve
yolcu kapasitesine sahip ana limanların
çoğunluğu TCDD ve TDİ limanları
olmak üzere kamu kurumlarınca
işletilmekte idi. 1997 tarihinden
itibaren TDİ Limanlarında başlatılan
özelleştirme kapsamında, özellikle
Türkiye’nin konteyner taşımacılığında
önemli rolü oynayan ve limanlarından
gelir sağlanmasına rağmen, gelirlerin
limanların modernizasyonu ve
geliştirilmesi için kullanılmaması sonucu
artan taşımacılık hızına ve ihtiyaçlarına
cevap veremez hale gelen TCDD
Limanları, başta Mersin Limanı olmak
üzere özellikle 2004 yılından itibaren
özelleştirme kapsamına alınmıştır.
Kamudan özel sektöre geçiş süreci
her sektör gibi biraz sıkıntılı da olsa,
özelleştirme sonucu, hem özelleştirme
gelirlerinden ülkemizin faydalanacak
olması, hem de çoğunlukla belirli
zaman için işletme hakkı yöntemiyle
özelleştirilen limanlarda yük hacmini
arttırmak isteyen özel firmalar doğal
olarak limanlara gerekli yatırım,
altyapı ve teçhizat modernizasyonunu
gerçekleştireceği için, limanlarımızın
gelişimi için çok önemli bir adım olarak
görülmektedir.
12
Türkiye’deki Önemli Limanların Coğrafi Dağılımları
Kaynak: TÜRKLİM
TDİ LİMAN ÖZELLEŞTİRMELERİ
Tekirdağ Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulunun
07.04.1997 tarih ve 97 / 13 sayılı
kararıyla 30 yıllığına AKPORT TEKİRDAĞ
LİMAN İŞLETMELERİ AŞ.’ye 1406-1997 tarihli İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi kapsamında 25.06.1997
tarihinde devredildi. Daha sonra
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
02.03.2012 tarih ve 2012/34 sayılı
kararına istinaden, mevcut İşletme
Hakkı Devir Sözleşmesi’nin fesih
edilerek 13.03.2012 tarihi itibariyle
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne
devredilmiş olup, bu tarih itibariyle
limancılık faaliyetlerinin mevcut TDİ
Liman Hizmetleri Tarifesi kapsamında
TDİ tarafından yürütülmektedir.
Hopa Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
07.04.1997 tarih ve 97 / 13 sayılı
kararıyla 30 yıllığına PARK DENİZCİLİK
HOPA LİMAN İŞLETMELERİ AŞ.’ye
17-06-1997 tarihli İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi kapsamında 26.06.1997
tarihinde devredildi.
Giresun Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
07.04.1997 tarih ve 97 / 13 sayılı
kararıyla 30 yıllığına ÇAKIROĞLU
GİRESUN LİMAN İŞLETMELERİ AŞ.’ne
30-06-1997 tarihli İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi kapsamında 10.07.1997
tarihinde devredildi
Ordu Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı
kararıyla 30 yıllığına ÇAKIROĞLU
ORDU LİMAN İŞLETMELERİ AŞ.’ne
30-06-1997 tarihli İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi kapsamında 11.07.1997
tarihinde devredildi
Sinop Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı
kararıyla 30 yıllığına ÇAKIROĞLU
SİNOP LİMAN İŞLETMELERİ AŞ.’ye
30-06-1997 tarihli İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi kapsamında 11.07.1997
tarihinde devredildi
Rize Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı
kararıyla 30 yıllığına RİPORT RİZE
LİMAN İŞLETMESİ YATIRIM A.Ş.’ye
06-08-1997 tarihli İşletme Hakkı Devir
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Sözleşmesi kapsamında 13.08.1997
tarihinde devredildi.
Antalya Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
15.07.1998 tarih ve 98/44 sayılı
kararıyla 30 yıllığına ORTADOĞU
ANTALYA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.’ye
31-08-1998 tarihli İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi kapsamında 08.09.1998
tarihinde devredildi.
Alanya Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
18.09.2000 tarih ve 2000/67 sayılı
kararıyla 30 yıllığına ALİDAŞ ALANYA
LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.’ye 2811-2000 tarihli İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi kapsamında 08.12.2000
tarihinde devredildi
kararıyla 30 yıllığına Trabzon Liman
İşletmeciliği AŞ.’ne 20.11.2003
tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi
kapsamında 21.11.2003 tarihinde
devredildi.
Dikili Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
31/10/2003 tarih ve 2003/76 sayılı
kararıyla 30 yıllığına Dikili Liman ve
Turizm işletmeleri A.Ş.’ye 22.11.2003
tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi
kapsamında 04.12.2003 tarihinde
devredildi.
Salıpazarı Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
18.09.2000 tarih ve 2000/67 sayılı
kararıyla 30 yıllığına MARMARİS LİMAN
İŞLETMELERİ AŞ.’ne 26-01-2001
tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi
kapsamında 02.02.2001 tarihinde
devredildi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
04.10.2013 tarih ve 2013/157
sayılı kararı ve Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’nın 17.02.2014 tarih ve
1417 sayılı yazıları kapsamında,
“Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait
Salıpazarı Liman Sahası’nın 30 Yıl
Süreyle İşletme Hakkının Verilmesine
İlişkin Sözleşme” kapsamında tanzim
edilen “İstanbul Salıpazarı Limanı Fiili
Devir ve Teslim Protokolü” ile Salıpazarı
Liman İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş.’ye
24.02.2014 tarihinde fiilen devredildi.
Çeşme Limanı:
TCDD LİMAN ÖZELLEŞTİRMELERİ
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
28/04/2003 tarih ve 2003/17 sayılı
kararıyla 30 yıllığına Ulusoy Çeşme
Liman İşletmesi A.Ş.’ye 28.05.2003
tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi
kapsamında 06.06.2003 tarihinde
devredildi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı
kararı ile TCDD tarafından işletilen
limanlardan Mersin, İzmir, İskenderun,
Samsun, Bandırma ve Derince Limanları
özelleştirme kapsamına alınmıştır. Bu
kapsamda;
Kuşadası Limanı:
Özelleşmesi Tamamlanan Limanlar
Marmaris Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
28/04/2003 tarih ve 2003/17 sayılı
kararıyla 30 yıllığına Ege Liman
İşletmeleri A.Ş.’ye 02.07.2003 tarihli
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi
kapsamında 07.07.2003 tarihinde
devredildi.
Trabzon Limanı:
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
31/10/2003 tarih ve 2003/76 sayılı
1. Mersin Limanı: İşletme Hakkının Devri
yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla
yapılan ihale sonucunda, 755.000.000
ABD Doları bedelle ve 36 yıl süreyle
11.05.2007 tarihinde PSA Afken Ortak
Girişim Grubuna devredilmiştir. Liman,
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği
A.Ş. (MIP) adı altında hizmet
vermektedir.
2. İskenderun Limanı: İşletme Hakkının
Devri yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla
yapılan ihale sonucunda 372.000.000
ABD Doları bedelle ve 36 yıl süre ile
30.12.2011 tarihinde “Limak A.Ş.” ye
devredilmiştir. Liman, Limak İskenderun
Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. adı
altında hizmet vermektedir.
3. Bandırma Limanı: İşletme Hakkının
Devri yöntemiyle özelleştirilmesi
amacıyla yapılan ihale sonucunda
175.500.0000 ABD Doları bedelle ve
36 yıl süre ile 18.05.2010 Çelebi Ortak
Girişim Grubu’na devredilmiştir. Liman,
Çelebi Bandırma Uluslararası Liman
İşletmeciliği A.Ş. adı altında hizmet
vermektedir.
4. Samsun Limanı: İşletme Hakkının
Devri yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla
yapılan ihale sonucunda 125.200.000
ABD Doları bedelle ve 36 yıl süre ile
31.03.2010 tarihinde Ceynak Lojistik
ve Ticaret A.Ş.’ne devredilmiştir. Liman,
Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği
A.Ş. adı altında hizmet vermektedir.
LİMAN ADI
ÖYK ONAY
TARİHİ
SATIŞ DEVİR
ONAY
TARİHİ
SATIŞ BEDELİ
MERSİN
07.11.2005
11.05.2007
755 MİLYON USD
BANDIRMA
19.09.2008
18.05.2010
175,5 MİLYON USD
SAMSUN
19.09.2008
31.03.2010
125,2 MİLYON USD
İSKENDERUN
07.01.2011
30.12.2011
372 MİLYON USD
DERİNCE
12.08.2014
25.02.2015
543 MİLYON USD
13
TİCARİ LİMANLARIMIZ
5. Derince Limanı: İşletme Hakkının
Devri yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla
yapılan ihale sonucunda 543.000.000
ABD Doları bedelle ve 39 yıl süre ile
25.02.2015 tarihinde “Safi Holding
A.Ş.”ye devredilmiştir. Liman Safi
Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği
adı altında hizmet vermektedir.
6. İzmir Limanı: 49 yıl süreyle “İşletme
Hakkının Verilmesi” yöntemiyle
özelleştirilmesi için yapılan ihale, 28
Nisan 2010 tarihinde iptal edilmiştir.
Limanın “yolcu limanı” ve “yük limanı”
olarak faaliyet gösterecek şekilde
yapılandırılmasına ilişkin 25.10.2010
tarih ve 2010/89 sayılı ÖYK kararı çıkmış
olup, 1/5000’lik imar plan değişikliğine
ilişkin 04.01.2012 tarih ve 2012/01 ÖYK
Kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Kruvaziyer Liman ihalesi son teklif verme
süresi 21.09.2012 tarihinde sona ermiş
olup, yeterli katılım sağlanmadığından
ihale iptal edilmiştir.
TCDD’DEN ÖZELLEŞEN LIMANLAR
MERSİN ULUSLARARASI LİMANI
(MIP)
Coğrafi konumu, kapasitesi, geniş
hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve
yurtdışına olan çok modlu bağlantı
kolaylığının sağladığı avantajlarla, yalnız
Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu
ve Doğu Akdeniz’inde en önemli limanı
konumundadır. Limanda her türlü
yük çeşidine; konteyner, genel kargo,
proje kargo, ro-ro, kuru dökme yük ve
sıvı dökme yük hizmeti verilmektedir.
21 tane rıhtımı bulunan limanda,
büyüklüğüne göre aynı anda 30’a yakın
gemiye yükleme boşaltma hizmeti
verebilmektedir.
Kaynak: Mersin DTO
MERSİN LİMANI
14
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Mersin Limanı Yıllara Göre Elleçleme Miktarları
SAMSUNPORT (SAMSUN)
Samsun Limanı deniz hinterlandı
Gürcistan’ın Batumi, Poti ve Suchumi
limanları; Rusya’nun Soçi, Tuapse,
Novorossiysk, Azak Denizi’nde
Azov, Taganrog, Jdanov, Yalta,
Berdyansk,Geniçesk; Kırım’da Mis.
Kız-Oğul, Feodosiya, Yalta, Todor,
Sevastopol, Yevpatorskiy; Ukrayna’da
Nikolayev, Odesa, İliçhevski;
Romanya’da Konstanta; Bulgaristan’da
Varna limanları ile deniz taşımacılığı
yapmaktadır. Samsun Limanı Karadeniz
Bölgesi’nde Türkiye’nin en büyük
limanıdır. Karadeniz’de demiryolu
bağlantısı olan tek limandır. Geniş bir
hinderlanda sahiptir. Anadolu’dan
gelen ve Anadolu’ya gidecek yüklerin
uğrak noktasıdır. Samsun, demiryolu
ve karayolu bağlantısı ile Sinop, Çorum,
Amasya, Ordu, Sivas, Erzincan, Yozgat,
Tokat, Kastamonu, Ankara, Kırşehir,
Kayseri, Niğde, Konya, Malatya illerini
hinterlandı içine almaktadır.
445.000 metrekare liman alanının
350.000 metrekaresinde depolama ve
liman hizmetleri verilmektedir. Depolama
alanında çelik tahıl siloları, antrepo ve
genel yük depolama sahaları mevcuttur.
1-2-3-4-5 nolu rıhtımların tamamı 776 m
uzunluğunda olup 7,5 ile 10 m derinliğe
sahiptir. 9 nolu rıhtım 400 m olup 6 m
derinliğe sahiptir. 6-7 nolu rıhtımların
tamamı 400 m uzunluğa sahip olup
11,5 m derinliğe sahiptir. 8 nolu rıhtım,
demiryolu ferry rıhtımıdır.
SAMSUNPORT (SAMSUN)
Liman Alanı
445.000 m²
Kapalı Alan
35.000 m²
Çelik Silo
60.000 ton
Konteyner Stok Alanı
Rıhtım Uzunluğu
Rıhtım Derinlikleri
Rıhtım Ekipman Kapasitesi
100.000 m²
1.756 m
-6,5 / -12 m
11.500.000 ton/yıl
2013 yılında 1250 adet geminin uğrak yaptığı Samsun Limanı’nda, yük gruplarına
göre elleçleme değerleri yukarıdaki gibidir.
15
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Samsun Limanı Yıllara Göre Elleçleme Miktarları
ÇELEBİ BANDIRMA LİMANI
Türkiye’nin iş ve sanayi merkezi olan
İstanbul’a ve ticari açıdan büyük
önem taşıyan Güney Marmara ve Ege
Bölgesi’ne olan bağlantıları ile Bandırma
Limanı, Marmara Denizi’nin güney
kıyısında etkin bir konumdadır. Modern
bir altyapıya sahip olan liman, demiryolu
ve karayolu bağlantıları ve geniş liman
içi stoklama sahaları sayesinde Türkiye
dış ticaretinin dinamosu olan Güney
Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerine
en yüksek faydayı sağlayabilecek liman
olarak görülmektedir. Bölgenin en
uzun rıhtım uzunluğuna sahip limanı
olan Bandırma Limanı’nda dökme,
proje, konteyner, genel yük ve RoRo taşımacılığına yönelik hizmetler
sunmaktadır.
ÇELEBİ BANDIRMA LİMANI
16
Çelebi Bandırma Limanı Yıllara ve Yük Tiplerine Göre
Elleçleme Miktarları
TİCARİ LİMANLARIMIZ
Liman Özellikleri
Koordinatlar
40 º 25’ 45’’ N - 027º 57’ 50’’ E
Elleçlenen Yük
Dökme, Genel, Sıvı, Ro-Ro, Proje, Konteyner
Elleçleme Kapasitesi
Konteyner (Teu/Yıl)
350.000
Dökme Katı ve Genel Yük
(Ton/Yıl)
11.000.000
Dökme Sıvı Yük (Ton/Yıl)
1.000.000
Araç/Yolcu
750.000
Toplam Liman Sahası
268.348 m²
Kapalı Ambar
9.100 m²
Gümrüklü Açık Alan
99.908 m²
Otomobil – Kamyon Park
Alanı
10.000 m²
Rıhtım – İskele Özellikleri
Uzunluk
2.973 m
Max. Derinlik
12 m
Ekipmanlar
Adet
Kapasite (Ton)
Reggiane Mobil Liman Vinci 200
2
100
Sennobogen 880 EQ
1
18
Sennobogen 835 R Special
2
7
Sennobogen 835 M Special
3
7
Sennebogen 870
1
18
Sennobogen 305 Teleskobik Vinç
1
5
Dolu Konteyner İstif Makinesi
2
45
Boş Konteyner İstif Makinesi
1
8
Loader
5
7
Forklift
5
4
Elektronik Kantar
4
100 (1 Adet 80 t)
Ekskavatör
2
2
2973 metre rıhtım uzunluğu ile tamamı
sundurma rejimine tabi olan gümrüklü
alanda çağdaş bir hizmet sunmaktadır.
TCDD’den devralındığından itibaren
yatırımlarına devam eden Çelebi
Bandırma Limanı, operasyonlarını daha
verimli hale getirecek yüksek teknolojili
ekipmanlar (3 adet 100 ton kapasiteli
Mobil rıhtım vinci, 3.000 – 15.000 ton/
gün kapasiteli ekskavatörler, konteyner
istif makineleri vb.) yatırımlarına devam
etmektedir. Hazırlanan master plan
çerçevesinde yaklaşık 100 milyon $’lık
yatırım planlanmış olup, son fazın
tamamlanması ile limanın konteyner
terminali kapasitesi 350.000 TEU, dikey
silo depo kapasitesi 60.000 ton, tank
terminal kapasitesinin 100.000 tona
ulaştırılması planlanmaktadır.
LİMAKPORT İSKENDERUN LİMANI
Koordinatlar 36° 36’ N, 36° 11’ E
Liman Sahası Alanı 752.000 (m2)
Yanaşma Yeri Uzunlukları
1.630 (m)
Yanaşma Yeri Derinlikleri Maks. 10-15.5 (m)
17
TİCARİ LİMANLARIMIZ
yatırımlarına devam eden Çelebi
Bandırma Limanı, operasyonlarını daha
verimli hale getirecek yüksek teknolojili
ekipmanlar (3 adet 100 ton kapasiteli
Mobil rıhtım vinci, 3.000 – 15.000 ton/
gün kapasiteli ekskavatörler, konteyner
istif makineleri vb.) yatırımlarına devam
etmektedir. Hazırlanan master plan
çerçevesinde yaklaşık 100 milyon $’lık
yatırım planlanmış olup, son fazın
tamamlanması ile limanın konteyner
terminali kapasitesi 350.000 TEU, dikey
silo depo kapasitesi 60.000 ton, tank
terminal kapasitesinin 100.000 tona
ulaştırılması planlanmaktadır.
Limakport İskenderun Limanı Yıllara ve Yük Tiplerine Göre
Elleçleme Miktarları
Liman Hizmetleri
- Modern liman ekipmanlarıyla konteyner
elleçleme
- VETCOM sertifikalı soğuk hava aktarım
tesisi ile soğutuculu konteyner elleçleme
- Her tür proje kargo elleçleme
- Limandan düzenli Ro-Pax gemileri
(Port Said, Haifa)
- Dökme yük / genel kargo (parçalı
yükler) elleçleme
- CFS ve modern ambarlar ile depolama
- Yıllık 120.000 binek araç kapasitesi ile
Ro-Ro gemileri
- Demiryolu vagon yükleme / boşaltma
- Şamandıralarda ve açıkta bulunan
gemilere atık alım
- Yetki alanındaki tüm limanlara 7/24
kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri
RAKAMLARLA VE SON GELİŞMELERLE LİMANLARIMIZ
• Limanlarımızın konteyner elleçleme
kapasitesi 11.085.00 TEU olarak
söylenmekle birlikte son yapılan Port
Finans Konferansı’nda konuşmacıların
tamamına yakını 12.000.000
-12.500.000 TEU’luk bir kapasiteden
bahsettiler.
• Türkiye’de son 10 yılda limanlarımızla
ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır.
TCDD’ye bağlı ithalat-ihracat
yapılan sadece Haydarpaşa ve İzmir
limanlarımız kalırken, geri kalan limanlar
işletme hakkının devri usulü ile belli
18
DERİNCE
TİCARİ LİMANLARIMIZ
süreliğine özelleştirilmiştir. Ayrıca SEKA,
EVYAP gibi geçmişte sadece kendi
firmalarının yüklerini taşıyan limanlar da
yatırımlar yaparak kapasitelerini artırıp
gelişmişlerdir.
• Türkiye’de yaklaşık olarak elleçlenen
konteynerin % 64’lük ve genel
kargonun da % 40’lık bölümü Marmara
Bölgesi’nde gerçekleşmektedir.
• 2014’de dış ticaretimizin (İthalatİhracat) % 86’sı denizyoluyla yapılmış
olup, ülkemiz liman ve iskelelerinde,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı verilerine göre 383.091.368
ton yük elleçlenmiştir.
YILPORT
• Bu hedeflerin gerçekleşmesi
durumunda Türkiye’nin mevcut 11.1
milyon TEU kapasitesinin 2015 yılında
10.5 milyon TEU artış ile 21,6 milyon
TEU’ya ulaşması beklenmektedir.
• Dubaili DP World, Yarımca Liman
İşletmeleri’ne 871 milyon liralık yatırım
yapacaktır. Bu yatırımla liman,1.3 milyon
TEU/YIL kapasiteye ulaşacaktır. DP
World Yarımca Konteyner Terminali, 1.3
milyon TEU kapasitesiyle Türkiye’nin en
büyük konteyner terminallerinden biri
olacaktır.
• Türkiye’nin ilk transit konteyner
limanı (hubport) olan Asyaport, 320
bin metrekare alanda Türkiye’nin en
büyük, Hamburg ve Rotterdam’dan
sonra Avrupa’nın 3. büyük limanı
olacak. 20 metre derinliğe kadar toplam
2000 metre rıhtımı, yıllık 2,5 milyon
TEU’ya varacak kapasitesi ile Asyaport,
karayolu, denizyolu ve demiryolu
bağlantıları ile bölgesinde bir lojistik
merkez olarak gelişen Tekirdağ’ın iş ve
çalışma yaşamına 1200 kişilik istihdam
kapasitesi ile büyük katkısağlayacak.
ASYAPORT
DPWORL YARIMCA
• Ege’de Petkim Port yatırımlarını
tamamladığında kapasitesini 4 milyon
TEU’ya çıkaracak.
sonra da 2,6 milyon TEU’ya çıkaracak.
Limanın derinliği 17 metre olacak.
18.000 TEU’luk büyük konteyner
gemilerini kabul edebilecek.
• Mersin Limanı önümüzdeki dönemde
kapasitesini önce 1,8 milyon TEU’ya,
• DP World Yarımca ve Aliağa’nın
derinlikleri 16 metreye çıkacak. Yılport
ve Ambarlı’nın da derinlikleri bu
kapasiteye çıktı. Dolayısıyla limanlarımız
artıkbüyük konteyner gemilerini kabul
edebilecek noktaya ulaştı. Sadece ölçü
olarak değil, limanlarda kullanılan ekip/
ekipman da tamamen geliştirildi.
19
TİCARİ LİMANLARIMIZ
LİMANLARIMIZIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
2023 yılında dış ticaret hacminin 1,3 trilyon USD’ye
ulaşması öngörülürken, liman kapasitemizin bu dış
ticaret yüklerini elleçleyebilecek seviyeye ulaştırılması
hususunda hem devlet, hem de özel sektör eliyle önemli
yatırımlar gerçekleştirilmektedir.
MEVCUT POTANSİYELİMİZİ TAM
OLARAK KULLANAMIYORUZ
MUSTAFA ÇALIŞKAN
UDHB Deniz Ticareti Genel Müdür V.
Uluslararası ticaret hacminin artışına
paralel olarak denizyoluyla taşımanın
önemi her geçen gün artmaktadır.
Denizyolu; güvenilir olması, mal
zayiatının minimum düzeyde olması,
çevreyi en az kirletmesi, yolcu-km ve
ton-km başına tükettiği enerjinin en az
olması ve diğer ulaşım türlerine göre
daha ucuz olması (hava: 14, karayolu:
7, demiryolu: 3,5 kat daha ekonomik)
nedeniyle dünyada en çok tercih edilen
ulaşım şeklidir.
Limanlar, deniz ticaret filosu, gemi inşa
sanayii, lojistik hizmetler, mevzuat,
taşımacılık ve liman politikaları,
konteyner operasyonları, kombine
taşımacılık (karayolu ve demiryolu),
altyapı ve üstyapıları, konteyner hatları,
acenteler ve konteyner operatörleri deniz
ticaretinin temel elemanlarıdır. Gemiler
ve limanlar denizyolu taşımacılığının
temel altyapısını teşkil etmektedir.
20
Bir yarımada ülkesi olan Türkiye,
Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu
arasında doğal bir köprü olma konumu
ile taşımacılık yönünden büyük bir
potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın
geçiş yollarında olan coğrafi konumu
nedeniyle; Cebelitarık Boğazı ile Atlas
Okyanusu’na, Süveyş Kanalı ile Arap
Yarımadası ve Hint Okyanusu’na,
Türk Boğazlarının Karadeniz-Akdeniz
bağlantılarıyla Avrasya ve Uzakdoğu’ya
uzanan bir ulaşım ağının odak
noktasındadır. Ancak henüz deniz
ticaretindeki ve özellikle limancılık
sektöründeki mevcut potansiyelini tam
olarak kullanamamaktadır. Sözgelimi,
transit yükümüzün yaklaşık 50 milyon
ton ile toplam elleçlenen yükün %
12’sini oluşturması, yine konteyner
transit yüklerinin % 10 civarında olması,
kabotaj taşımacılığımızın tahminen
toplam taşımacılıktaki oranının % 3’ler
seviyesinde olması potansiyelimizi
yeterince değerlendiremediğimizin
kanıtlarıdır. Ancak, ülkemiz limanlarının
Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de
uzun vadede hub port olma imkânı
bulunmakla birlikte uzun vadede,
limanlarımızın bölgesel ana aktarma
limanları olması ve daha da ilerisi için
lojistik merkez olması stratejik hedef
kapsamındadır.
Son yıllarda limanlarımızda
gerçekleştirilen iyileştirme ve
modernizasyon çalışmaları neticesinde,
artık ülkemizi daha yüksek tonajlı
gemiler ziyaret etmekte, birçok limanda
elleçleme süreleri kısalarak, verimlilik ve
etkinlik artışı gözlenmektedir. Türkiye’de
2014 yılı verilerine göre; Türkiye
dış ticaretinin ton olarak % 87,4’ü,
dolar olarak ise % 57’si deniz yoluyla
yapılmaktadır. Denizyolu ile taşınan
ihracat yük miktarı 88.544.792 ton,
ithalat yük miktarı 194. 771.428 tondur.
ÜLKEMİZ BÖLGEDE LOJİSTİK
MERKEZ HALİNE GELECEK
Türkiye’de ISPS kod kapsamında güvenli
liman tesisleri olarak, 179 adet liman
tesisi bulunmaktadır. 2023 yılında 500
milyar dolar ihracat yapmayı hedefleyen
ülkemizin, bu hedefe ulaşabilmesi için
ihtiyaç duyacağı büyük ölçekli liman
yatırımları hayata geçirilmektedir.
Önümüzdeki dönemde “Üç Denizde Üç
Büyük Liman” projesi kapsamında; İzmir
Çandarlı, Zonguldak Filyos ve Mersin
Konteyner limanlarının hayata geçirilmesi
öngörülmektedir. Mevcutlara ilave
olarak, ülkemizin 16 noktasında büyük
ölçekli “Lojistik Merkezler” kurulacaktır.
Bunlarla birlikte ülkemiz bölgede bir
lojistik merkez haline dönüşecektir.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
STRATEJİK PLAN: 2023 YILINDA
KAPASİTEYİ 32 MİLYON TEU’YA
ÇIKARMAK
Kamunun Çandarlı, Filyos ve Mersin
Liman projeleri devam ederken, bunlar
haricinde özel sektörün limancılık
alanında yoğun yatırımları artarak devam
etmekte ve bu husus memnuniyetle
karşılanmaktadır. Bunlara örnek olarak,
Yılport, Gemport kapasite 660 bin TEU,
DP World yarımca 1,3 milyon TEU, APM
Terminals Petlim Aliağa 1,5 milyon TEU,
MSC Asya Port Tekirdağ 2,5 milyon
TEU olarak verilebilir. Uzun vadede
bütün konteyner limanı yatırımları
gerçekleştirildiğinde, 2023 yılında
elleçleme kapasitesinin 32 Milyon TEU
olması stratejik planımıza dahil edilmiştir.
Bunlar çerçevesinde ülkemizin ana
hedefi; bölgesinde cazip bir denizcilik
ülkesi olmak ve uluslararası yatırımları
ülkemiz denizcilik sektörüne çekmektir.
Dünyanın önde gelen terminal
operatörleri ve deniz taşımacılık firmaları
son yıllarda giderek artan oranda liman
işletmeciliği yatırımları ve limanlarımıza
gemileriyle yükleme boşaltma
yapmalarıyla ülkemize duyduğu güveni
göstermişlerdir.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğümüzce,
liman yatırımlarında ve liman
operasyonlarında kamu kurumları
arasında ortaya çıkan koordinasyon
eksikliğinin giderilmesi ve liman
yatırımlarının ülke menfaatleri gözetilerek
belirli bir strateji çerçevesinde
yönetilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla
bir proje başlatılmıştır. Proje genel hatları
ile dünyada uygulanan liman yönetim
modellerinin belirlenmesi, Liman
Bölgeleri Kurulması ve İşletilmesine
Dair Kanun Taslağı hazırlanması, Liman
Bölgeleri Koordinasyon Kurulu’nun
yapısının belirlenmesi, küçük kapasiteli
iskelelerin birleştirilerek belirli yük
grupları üzerinde ihtisaslaşmış limanlara
dönüştürülmesine yönelik kriterlerin
belirlenmesi ve liman bölgelerinde
yer alacak liman tesislerine yönelik
teşviklerin belirlenmesi konularında
projeler oluşturulmaktadır.
YEŞİL LİMAN/ EKO LİMAN PROJESİ
Genel deniz taşımacılığında, lojistik
zincirinin en önemli parçalarından
biri olan limanlar, genellikle kent
merkezlerinde veya yakınında hizmet
vermektedirler. Bu kapsamda limanların
çevre ve topluma duyarlı bir şekilde
faaliyetlerini gerçekleştirerek uzun
bir süre hizmet verebilmesi yönünde
dünyanın önde gelen birçok ülkesinde
yeşil liman konsepti uygulanmaktadır.
“Yeşil Liman veya Eko Liman” unvanı
gelişmiş ülke limanları arasında bir
saygınlık ve rekabet unsuru olarak
kullanılmakta olduğu gerçeğinden
hareketle, ülkemizde “Yeşil Liman/ Eko
Liman” (Green Port / EcoPorTR) projesi
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğümüz
bünyesinde başlatılmıştır.
Söz konusu proje kapsamında, ülkemizin
önemli 17 limanı başvuru dosyası
hazırlayarak genel müdürlüğümüze
göndermiş olup, bu limanların 10
tanesine yerinde ön saha incelemesi
gerçekleştirilmiş olup sertifikalandırma
süreci devam etmektedir. Proje başvuru
şartları ile ilgili detaylı bilgilere, www.
denizticareti.gov.tr adresinden daha
ayrıntılı olarak ulaşılabilmektedir.
HEM DEVLET, HEM DE ÖZEL
SEKTÖR ÖNEMLİ YATIRIMLAR
YAPIYOR
Coğrafi konumu itibarı ile gerek transit
geçiş ülkesi, gerekse navlun menşei ve
varış noktası olması itibariyle Türkiye’de
deniz ticaretini tek başına düşünmek
artık mümkün değildir. Türkiye’de
denizyolu ile ticaretin geliştirilebilmesi
için mevcut ve planlanan limanların
planlamaları ve hayata geçirilmesi çok
büyük önem arz etmektedir. Bilindiği
üzere, 2023 yılı ihracat hedefimiz
500 milyar USD olarak belirlenmiş
durumdadır. Mevcut rakamlarla 2023
yılında dış ticaret hacminin 1,3 trilyon
USD’ye ulaşması öngörülürken, liman
kapasitemizin bu dış ticaret yüklerini
elleçleyebilecek seviyeye ulaştırılması
hususunda hem devlet, hem de
özel sektör eliyle önemli yatırımlar
gerçekleştirilmektedir. Ancak limanlarda
elleçlenen yükün miktarı kadar,
limanlarda verilen hizmetlerin kalitesi,
verimliliği ve oluşturduğu katma değer
de önemlidir.
Ülkemiz limancılığında, özel sektör
tarafından hizmet verilmesi 1980’lerde
başlamasına rağmen birçok
liman tesisinde henüz hedeflenen
kurumsallaşma ve yüksek katma değerli
işlemler payı yakalanamamıştır.
Bunun temel nedenleri; limancılıkta
yaşanan yoğun rekabet nedeniyle
gerçekleşen düşük kar marjları
ve özellikle özel limanlarda lojistik
bağlantılarının henüz tam olarak
kurulamaması, kamu limanlarının altyapı
eksikliği gibi başlıklar altında görülebilir.
Ancak, limancılık sektörünün coğrafi
konumu, sanayileşmiş ekonomisi,
lojistik imkanlarının arttırılmasına yönelik
yatırımlar, düşük işgücü maliyetleri ve
kapasitesinin getirdiği avantajlar da
unutulmamalıdır.
Bu kapsamda, sadece 2023 hedeflerinin
gerçekleştirilmesi değil, limancılık
sektörünün ülke ekonomisine daha çok
katkı sağlamasına yönelik olarak, daha
büyük kapasiteli, kurumsal, antrepo,
bitmiş araç lojistiği gibi katma değerli
hizmetlerin verildiği ve arka alanıyla
bağlantıları tam olarak sağlanmış
çevreye saygılı liman tesislerinin teşvik
edilmesi önemlidir.
Yeni inşa edilecek limanlarımızın
yer seçiminde kıtalar arası
taşımacılıktaki temel bağlantı
noktaları üzerinde yer alması ve
özellikle kendi enerji döngüsünü
ve ihtiyaçlarını karşılamasının yanı
sıra; taşımacılık, dağıtım, depolama,
elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma,
gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit
işlemler, altyapı hizmetleri, sigorta
ve bankacılık, danışmanlık ve üretim
gibi birçok entegre lojistik faaliyetin
belirli bir bölgede gerçekleştirilmesiyle,
limanlarımız birer uluslararası lojistik üs
haline gelebilecektir.
21
TİCARİ LİMANLARIMIZ
TAŞIMA HATLARI İLE LİMANLARIMIZ İLİŞKİSİ ARTIK ESKİSİ
GİBİ DEĞİL!
Deniz ticaret zincirimizin önemli bir halkası limanlarımız,
bu ticarete haklı rekabet ortamı içinde destek sağlayan,
dolayısıyla ülkemize katma değer yaratan durumunu
muhafaza edebilirse, ne mutlu bize!
ALTAN KÖSEOĞLU
DTO Liman İşletmeciliği Meslek Komite
Başkanı - DTO Meclis Üyesi
Limanlar Türkiye ekonomisinin ana
kapıları. Geçtiğimiz yıl dış ticaretin %
86’sı denizyolu ile yapıldı. Peki, bu
kapılar, limanlar arasındaki rekabet ne
derece kontrol altında? Taşıma hatları
rekabet içinde mi? Bu rekabetin ticaret
erbabına faydası var mı?
LİMANLAR SEPETİNE 2 - 3
YUMURTADAN FAZLA KOYAMIYOR
Son yıllarda limancılık çok süratli
gelişiyor, değişiyor. Bir tarafta
özelleştirmeler ile devredilen limanlar,
diğer tarafta sektöre giren yerliyabancı oyuncular. Bu değişimle
birlikte rekabette üst seviyelere
sıçramaktadır! Ancak, limanlar arası
rekabet sadece liman tarifelerinin, yani
ücretlerin -sayıların– yarışı değildir.
Bunun ötesinde, taşıma zincirlerinin
rekabeti olmuştur. Niçin rekabetin
22
şekli değişti? Çünkü bir taşıma hattı
günün koşullarına göre uğrak yaptığı
limanları değiştirebilmektedir. Örneğin;
son dönemde ülkemiz limanlarının belli
bölgelerde yoğunlaşması, taşıma hattına
çok seçenek sunmaktadır. Taşıma hattı
da bu seçenekleri kullanacaktır elbette.
İzmit Körfezi, İzmir - Aliağa Bölgesi en
güzel örneklerdir. Teorik olarak, bir liman
ne kadar çok taşıma hattına hizmet
veriyorsa, o derece avantajlıdır. Çünkü
sepetinde çokça yumurtası -müşterisivardır. Birkaç tanesi azalsa dahi sepet
hala doludur. Ancak, gerçek hayatta
TİCARİ LİMANLARIMIZ
durum, bu teoriden, epeyce farklıdır.
Şöyle ki; taşıma hatları ya birbirlerini
satın alarak ya da birleşerek mega
hatlar yaratmaktadır. Hal böyle olunca,
limanlar sepetine 2 - 3 yumurtadan fazla
koyamıyor. Yani limanlar ne yaparsa
yapsınlar, piyasayı kontrol eden birkaç
taşıma hattına muhtaçtır!
Hatırlayalım, Maersk, (Amerikalı) SeaLand’i yuttu, CMA-CGM USLines’ın
marka hakkına sahip, APL (American
President Lines) 1997’den beri
Singapurlulara ait… Lykes Lines önce
CP Ships tarafından satın alındı, CP
Ships ise 2005 yılında Alman devi
Hapag-Lloyd’un kontrolüne geçti,
yani satıldı. Aynı yıl P&O Ned Lloyd’u
Maersk satın aldı. Bunlar yetmezmiş gibi
geçtiğimiz yıllarda da, 2M, CKHY ve G6
gibi birleşmeler doğdu. Gördüğünüz gibi
sektör süratli değil, çok süratli değişiyor,
birleşiyor, tekelleşiyor.
GELİŞMELER ALT GELİŞMELERE
MUHTAÇTIR
Burada yıpranan sadece limanlar
mı? Kesinlikle değil! Topun ağzında
olan bir grup daha var; ticaret erbabı.
Günümüzde ihracatın çoğunluğu CIF
şeklinde yapılıyor. Yani yabancı ülkeler
malın fiyatı, sigorta ve taşıma bedeli dâhil
fiyat istiyor. Dolayısıyla taşıma bedeli de
ülkemiz üreticisinin sırtında. Görüyoruz
ki, taşıma hatlarının güçlenmesi hem
limanları, hem de ticaretçiyi kapana
kıstırdı. Limanlar hatları kapmak için
kıyasıya rekabet içinde fiyat indirimi
yapmak zorunda. Aynı hatlar, ticaretçiyi
kapmak için indirim yapmak zorunda
değiller. Çünkü hatlar zaten tekel gibi…
Gelişmeler, alt gelişmelere muhtaçtır.
Örneğin, gezegenler, uydularını
tutabilmek için güneşe ihtiyaç duyarlar.
Ekonomimiz de gelişebilmek için ticarete
muhtaçtır. Ticaret ise, ulaştırma ve
limanlara muhtaçtır. Kısacası, gün içinde
ulusal medyada haber dahi olmayan hat
birleşmeleri, aslında ülkemiz ticaretini
yakından ilgilendirmektedir. Pekâlâ, bu
denli az oyuncunun olduğu konteyner
pazarında, navlun fiyatlarını yukarı itmek
isteyen taşıyıcıya kim engel olabilir? Bu
oyunu kim bozacak? Devlet ya da Sivil
Toplum Kuruluşları! Başka kimse engel
olamaz.
1680’de Fransa’nın Finans Bakanı
Jean Baptiste Colbert ile dönemin
işadamları arasındaki bir görüşmede
Colbert’in; “Ticaret erbabının ticaretini
artırmak için ne yapmalıyız?” şeklindeki
sorusuna işadamı M. Le Gendre
cevaben; “Laissezfaire” yani “Bırakınız
yapsınlar” demiştir. Gendre’nin arzusu,
devlet müdahalesinin azalarak, ticaretin
daha iyi hale gelmesiydi. Gendre’nin
söyleminden bugüne 335 yıl geçti, ama
görünen o ki; devletler biraz fazla rahat
bıraktı!
Birçoğunuz, “Çözüm nedir?” diye
sorabilir. Yukarıda ifade ettiğim gibi,
çözüm; İhracatçı Birlikleri ya da ilgili
bakanlıklardır. Geçtiğimiz yıl Maersk,
MSC ve CMA-CGM birleşerek “P3”
isimli yapıyı kurmak istediğinde,
MoFCom yani, Çin Halk Cumhuriyeti
Ticaret Bakanlığı veto etti. İzin vermedi.
Anlaşılan o ki, devletler gerektiğinde
şahin olabiliyor. Hâlbuki ABD ve
AB rekabet kurumları bu birleşime
onay vermişti. Çin, kendini savundu.
Dünyanın üretim merkezi olarak
ürünlerinin başka ülkelere ait taşıyıcılarla
taşınmasını istemedi. Soruyorum, haksız
mı? Her ne kadar yabancı sermayenin
ilgisine muhtaç olsa da, “dur” demesini
bildi. Sanırım bu örnekten pek çok ders
çıkarmamız gerekiyor, siz ne dersiniz?
Deniz ticaret zincirimizin önemli bir
halkası limanlarımız, bu ticarete haklı
rekabet ortamı içinde destek sağlayan,
dolayısıyla ülkemize katma değer yaratan
durumunu muhafaza edebilirse, ne
mutlu bize!
23
TİCARİ LİMANLARIMIZ
TÜRKİYE LİMAN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ (TÜRKLİM)
Günümüze kadar gelen süreç içinde
sayıları ve kapasiteleri gittikçe artan özel
sektör liman ve iskele işletmecilerinin
sektörel sorunlarına ortak bir platformda
çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak
maksadıyla 1996 yılında “Marmara
Liman İşletmecileri Derneği (MARLİM)”
kurulmuştur. İlk kurulduğunda,
İzmit Körfezi’nde bulunan iskele
ve terminallerin çoğunlukta olduğu
derneğin üye yapısı sonradan Gemlik
ve Ambarlı’daki liman işletmelerinin
de katılımı ile tüm Marmara Denizi’ne
yayılmıştır. Marmara Bölgesi’ndeki üye
hedefine ulaşan dernek 2002 yılında
sınırlarlarını tüm Türkiye kıyılarındaki
liman işletmecileri olarak değiştirmiş
ve merkezini İstanbul’a taşımıştır. Bu
gelişme ile birlikte diğer bölgelerdeki özel
sektör liman işletmelerinin de katılımı
ile derneğin faaliyet alanı tüm Türkiye
sahillerini kapsamıştır.
Derneğin temsil ettiği kuruluşların
ülke ekonomisindeki yeri ve Türkiye
çapında faaliyet göstermesi nedeniyle;
dernek isminin önüne Türkiye ilave
edilmesi ve kısa adının da “TÜRKLİM”
24
olarak değiştirilmesi amacıyla yapılan
başvurunun uygun görülmesi ile birlikte
“Marmara Liman İşletmecileri Derneği”
olan derneğin adı “Türkiye Liman
İşletmecileri Derneği”; “MARLİM”
olan kısa adı da “TÜRKLİM” olarak
değiştirilmiştir.
Liman işletmeciliğinin çok boyutlu bir iş
olması; pek çok kurum ile koordinasyon
içinde çalışmayı zorunlu hale
getirmektedir. Bu yapı içinde dernek,
Türkiye’de bulunan liman işletmelerinin
çok büyük bir çoğunluğunu temsil
etmektedir. Bu temsiliyet ile birlikte
dernek; üyesi olan liman işletmeleri ile
ilgili devlet birimleri ve yurtdışındaki ilgili
sektör kuruluşları arasında bilgi akışını
sağlamakta ve liman işletmelerinin
yürürlükteki mevzuata uyumlu ve
etkin bir şekilde çalışmalarına katkıda
bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli
bölgelerindeki özel liman işletmelerinin
temsil edildiği dernek konusunda
referans-akreditasyon kurumu olarak
ta görev yapmaktadır. “Avrupa Özel
Liman İşletmecileri Federasyonu”nun
da (FEPORT) aktif üyesi olan TÜRKLİM,
Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeleri yakında
takip etmekte ve dernek üyesi limanları
bilgilendirmektedir.
TÜRKLİM; limancılık sektörüne yön
veren, liman çalışanlarını eğiten
ve belgelendiren bir kuruluş olma
yolundaki hedefleri doğrultusunda
2008 yılından itibaren “Limancılık
Meslek Standartları”nın belirlenmesi
çalışmalarına başlamış, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen ve
Hazine Müsteşarlığı-Merkezi Finans
ve İhale Birimi tarafından başlatılan
“Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunu
(MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini
Güçlendirme” adlı AB hibe projesine
başvurmuştur. Bu maksatla “TÜRKLİM
KARİYER-PORT: Mesleki Yeterlilik
ve Personel Belgelendirme Merkezi
Kurulması Projesi” hazırlamış ve
yapılan değerlendirme sonunda bu
başvuru 23.03.2011 tarihinde uygun
görülerek Merkezi Finans İhale Birimi
ile sözleşme yapılmıştır. Proje sonunda
TÜRKAK akreditasyonuna da sahip olan
TİCARİ LİMANLARIMIZ
“TÜRKLİM KARİYER-PORT: Mesleki
Yeterlilik ve Personel Belgelendirme
Merkezi” derneğin yeni merkezinde
kurulmuştur.
TÜRKLİM TARAFINDAN
BAŞLATILAN PROJENİN HEDEFİ
TÜRKLİM tarafından meslek standartları
hazırlanan ve MYK tarafından
onaylanarak Resmi Gazete’de
yayımlanan meslek alanlarında
hizmet verecek TÜRKAK ve MYK
tarafından akredite olmuş sınav ve
belgelendirme hizmeti veren bir
“Sınav ve Belgelendirme Merkezi
(KARİYER-PORT) kurmak ve işletmektir.
Kariyer Port’un en önemli işlevi
limancılık sektöründeki Ulusal Meslek
Standartları’nın (UMS) hazırlanması
olmuştur.
Ulusal Meslek Standartları (UMS) bir
mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için
gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların
neler olduğunu gösteren asgari normdur.
İş ve eğitim dünyasının üzerinde
uzlaştığı belgedir. UMS taslakları
sektörü temsil edebilen ve yetkinliği iş
dünyası aktörlerince katılımcı anlayışıyla
hazırlanır.
ULUSAL YETERLİLİKLER
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
tarafından onaylanarak UYÇ’ye
yerleştirilen, bireyin sahip olması
gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile
ölçme ve değerlendirme kriterlerini
içeren dokümanlardır. Ulusal
yeterlilikler, ulusal meslek standartları
ya da standartları oluşturan alt birimler,
bunların bulunmadığı hallerde ise
uluslararası meslek standartları esas
alınarak geliştirilmektedir. TÜRKLİM
tarafından bugüne kadar tamamlanan ve
Resmi Gazete’de yayınlanan limancılık
sektörüne ilişkin “Meslek Standartları”
aşağıdadır;
1. Liman Operasyon Müdürü
2. Liman Terminal Şefi
3. Ambar ve Antrepo Şefi
4. Liman Vinç operatörü – SSG/RTG
5. Mobil Vinç Operatörü
6. Liman saha Operatörü – CRS/ECS
7. Puantör
8. Forklift Operatörü
9. Pompa Tank saha Operatörü
10. İşaretçi
11. Araç Yükleme Operatörü
12. Kapı/ Kantar Görevlisi
13. Terminal Çekici Operatörü
14. Liman Operasyon Planlamacısı
TÜRKLİM EĞİTİM MERKEZİ
TÜRKLİM tarafından sınavları yapılan ve
bu sınavlar sonucunda sertifika verilen/
verilecek olan Meslekler Standartları da
aşağıdadır:
ÖNE ÇIKAN BEKLENTİLER
1. Liman Forklift Operatörü
2. Liman Saha İstif Makinesi Operatörü
(CRS-ECS)
3. Mobil Vinç Operatörü
4. Pompa Tank Saha Operatörü
5. Liman Vinç Operatörü ( SSG/RTG)
6. Puantör
7. Endüstriyel Taşımacı
8. İşaretçi
9. Araç Yükleme Operatörü
10. Kapı/ Kantar Görevlisi
11. Terminal Çekici Operatörü
12. Liman Planlama Uzmanı
TÜRKLİM’in 2015-2016 yıllarında
hayata geçirmeyi planladığı diğer bir
proje olan “Eğitim Merkezi” kurma
çalışmaları hâlihazırda başlatılmıştır.
Meslek Standartlarına konu olan,
sınav ve belgelendirilmesi Kariyer Port
tarafından yapılan liman ekipmanlarını
kullanacak personelin eğitilmesi ve
yetiştirilmesini sağlamak üzere kurulacak
olan Eğitim Merkezi’nde eğitim görecek
kişiler simülasyon mekânlarında bu
ekipmanların kullanarak eğitilecekler ve
sınavlara hazırlanacaklardır.
TÜRKLİM anketiyle ortaya çıkan
limancılık sektörünün gelişmesini
sağlayacak beklentilere baktığımızda;
“Limanlar ile ilgili bürokrasinin gözden
geçirilmesi”, “Limanlarımızın geri
saha (genişleme alanları) sorunlarının
çözümü”, “Mevzuatın günün ve
sektörün etkin çalışmasına dönük olarak
gözden geçirilmesi”, “Limanlar Master
Planları’nın uygulamaya geçirilmesi”,
Limanlar üzerindeki mali yüklerin
azaltılması”, “Gümrük işlemlerinin
hızlandırılması”, Ülkemize uygun yeni
bir Liman Yönetim Modeli’nin hayata
geçirilmesi”, Liman yatırımlarına
teşvikler getirilmesi” gibi konular sırasıyla
belirlenmiştir.
25
TİCARİ LİMANLARIMIZ
RİPORT RİZE LİMANI’NIN BÖLGE İÇİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ
Ovit Tüneli bitiş tarihi 2015 yılı sonu.
Ancak Rize - Trabzon - Hopa Limanları
ile Erzurum için hayati önem arz
eden bu projenin süresi için mevcut
emareler 2016 yılının ikinci yarısından
sonra tamamlanacak olduğunu ortaya
koymaktadır.
HEDEFLERİMİZ 2015
YILI VE SONRASINDA
*Rize Serbest Bölgesi Free Zone
üzerinden tahıl ve hububat
ihracatını gerçekleştirmek.
*Riport Rize Limanı konteyner
hattını sürekli hale getirmek.
*Bölgede limanlar için 5 yıl gibi
kısa süre içerisinde yeni bir deniz
yapısı inşa edilebilmesi mevcut yük
ve kara bağlantılar ile fiziki doğal
şartlarda mümkün olamayacak
olduğundan acilen Rize- Batum ile
İyidere-Erzurum demiryolu bağlantısı
çalışmalarını programlamak.
*Bölge limanları acilen ilk etapta
demiryolu ile birleştirilip, daha sonra
uluslararası demir yolları ağına bağlantısı
mutlaka gerçekleştirilmelidir.
YILLIK TEORİK KAPASİTE: 3
MİLYON TON/YIL
Limanın mevcut makine ve ekipman
kapasiteleri, yeni nesil vinç ve yatırımlar
ile desteklenir ise, bu kapasite toplamda
5 milyon tona ulaşabilir. Rize Limanı,
mevcut alanlara yeni rıhtımlar eklenip,
fiziki yapısı değiştirildiğinde emsal
limanlara göre çok düşük maliyetler olan
20 milyon USD Dolar yatırım ile Rize
liman yıllık kapasitesi 5 milyon tondan
bir anda yıllık 10 milyon ton kapasitesine
500 gün gibi kısa sürede çıkarılabilir.
Rize Limanı Doğu Karadeniz’de diğer
limanlar ile kıyaslandığında jeopolitik
açıdan en uygun “Şehir Deniz Limanı”
olarak yer almaktadır. Bölge ekonomisi
incelendiğinde; sanayi üretimi olarak
çay ve fındık mamulü ve bu ürünlerin
hammadde taşımalar haricinde çok fazla
26
üretim ve sanayi malları taşınıp stok
yapılamamaktadır. Rize ve bölgedeki
diğer şehir limanları olan Giresun,
Trabzon, Artvin-Hopa limanlarının yıllık
mevcut teorik kapasiteleri yaklaşık 20
milyon/ton sahip olmalarına rağmen bu
limanlara da yapılacak yeni teknolojik
ve yüksek kapasite makine, vinç, ekip
ve ekipmanlar sayesinde bu limanların
yıllık toplam kapasiteleri 30 milyon ton/yıl
olmaya uygun limanlardır.
Bölgede hizmet veren dört liman Hopa,
Rize, Trabzon, Giresun limanlarının
1983 - 1985 yılları arasındaki kısa
dönem İran transiti haricinde yıllık
olarak bu 4 limanın tamamı toplamda
4-5 milyon ton yük aktarma kapasitesini
aşamamıştır. Ülkemizde son yıllarda
yapılan ulaştırma alt yapı yatırımları
sonucu artık yolların sadece doğudan
batıya değil, aynı zamanda kuzeyden
güneye yeni bölünmüş yollar, köprü ve
tünel yapımları hızla tamamlanmaktadır.
2016 yılında, İyidere Vadisi’ni Çoruh
Vadisi’ne bağlayan Ovit Tüneli’nin
tamamlanması bu yollardan en önemlisi
olarak durmaktadır. Ovit Tüveli’nin
güneyinde yer alan Ovit -İspir- Pazar
yol - Erzurum merkez bağlantı yolu
nerede ise 6 şerit genişliğinde ve ulaşım
için müthiş kullanım kolaylığında olup,
yapımları hızla tamamlanmaya devam
etmektedir. Ovit Oüneli ile birlikte
bağlantı yollarının tamamlanması halinde
İspir ve bölgesinde var olan ve ruhsatları
dahi alınmış olan Kalsit, Mangan, Bakır,
Krom ile işletilmeye başlanan Granit,
Mermer maden yatakları ile birlikte
bölgemizde gelecek 10 yıl içerisinde çok
önemli yük hareketleri oluşacaktır.
Rize Limanı olarak ilk hedefimiz 2016
yılında düzenli konteyner hattını
oluşturmaktır. Rize Serbest Bölgesi
FREE ZONE ile birlikte Rize Organize
Sanayi Bölgesi ve “Rize OSB”ye hizmet
verebilecek hamleler yapmak önceliğimiz
olacaktır. Rize Serbest Bölgesi için
yaptığımız yatırımlar ve yeni konteyner
vinç ile boş-dolu ekipmanlar için yapılan
planlamalar Rize Limanı’nın Ukrayna
ile Rusya üzerinden gelecek olan başta
buğday olmak üzere, hububat, mısır,
soya ve tahıl ürünlerini stoklamak,
aktarmak ve konteyner hizmetleri için
hazır halde beklemekteyiz.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
27
TİCARİ LİMANLARIMIZ
YENİ HEDEFLERİ İLE BÜYÜYEN
YEŞİLYURT LİMAN İŞLETMELERİ
modernizasyonla donatılmıştır. Yüksek
kaldırma kapasiteli mobil vinçleri ve
elleçleme ekipmanlarıyla yüklemeboşaltma işlemleri sürat ve güvenle
gerçekleştirilmektedir. 24 saat kesintisiz
hizmet veren Yeşilyurt Limanı, ISPS
güvenlik kurallarına haiz, ISO 90012008 belgeli bir işletmedir.
Yeşilyurt Liman İşletmeleri limancılık
sektöründe 2006 yılından itibaren
faaliyet sürdürmektedir. Geçen 10 yıl
zarfında öncelikli hedef her zaman
hizmette kalite olmuştur. Limanda bu
sürede yaklaşık 30 milyon ton yük
elleçlenmiştir. Dökme ve general kargo
yük elleçlemesi yapılan limanda, yıllık
8 milyon ton ve 1.500 adet gemi kabul
kapasitesine ulaşılmıştır. Samsun şehir
merkezine 15 km uzaklıkta, organize
sanayi bölgesinde yerleşmiş bulunan
Yeşilyurt Limanı, havaalanına 10 km,
anayola 2 km uzaklıktadır. Dış pazarlara
yakın olduğu kadar, Karadeniz otoyolu ile
tüm Doğu Karadeniz illerine, demiryolukarayolu ile İç Anadolu’ya uzanan geniş
bir hinterlanda sahip bulunmaktadır.
Türkiye’ye giren gübrenin, kömürün,
tahılın, hurdanın, maden grubu yüklerin
çok önemli bir bölümü başta Rusya
olmak üzere Karadeniz ülkelerinden
Samsun’a gelmekte ve büyük kısmı da
Yeşilyurt Limanı’nda elleçlenmektedir.
Yaklaşık 120 bin metrekare alan
üzerine kurulu olan Yeşilyurt Liman
İşletmeleri, 980 metre yanaşma rıhtımı
ve 20 metreyi bulan derinliğe sahiptir.
Yeşilyurt Liman İşletmeleri’nin sahip
28
olduğu derinlik ile büyük grostonluk
gemilere rahatlıkla hizmet verebilme
durumundadır. Bu bağlamda Karadeniz
Bölgesi’nin en büyük limanlarından
biridir. Yeşilyurt Liman İşletmeleri’nde
pilotaj-römorkaj hizmetleri, katı-sıvı atık
alımı, tatlı su, elektrik, kantar, gümrük
hizmetleri kaliteli ve güvenilir bir şekilde
verilmektedir.
HEDEF SAMSUN’UN LİMAN KENTİ
OLMASI
Batı ile doğu arasındaki ticaret hattında
bir üst olma görevini üstlenen Yeşilyurt
Liman İşletmeleri, faaliyetine başladığı
günden itibaren bölge ticaret hacmine
yıllık bazda yaklaşık 4 milyon ton bir
ilave yük giriş çıkışı sağlamıştır.
Bununla beraber bağlı tüm sektörlerinde
canlanmasına ve bölgesel ticaret
hacminin artışında büyük yararlar
sağlamıştır. Yeşilyurt grup bünyesindeki
Yeşilyurt Liman İşletmeleri demir
çelik alanında olduğu gibi limancılık
alanında da diğer dünya limanları
ile rekabet edebilir seviyeye gelmiş
bulunmaktadır. Yeşilyurt limanı vinç ve
ekipman bakımından en son teknolojik
Yeşilyurt Limanı’nın hizmete başladığı
ilk günden itibaren hep yeni hedefler
belirleyen ve bu hedefleri faaliyete
geçiren bir yaklaşım içinde çalışmakta
olduğunu söyleyen Yeşilyurt Limanı
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşilyurt,
sektördeki ve dünyadaki gelişmeler
doğrultusunda yeni yatırımlara yön
vermekte olduklarını söyledi. 2014
yılında özellikle çevre konusunda
çalışmalarının olduğunu vurgulayan
Yeşilyurt şunları söyledi: “Tüm yüzey
sularının ortak havuzda toplanarak
arıtıldıktan sonra deşarjı projesi,
hayata geçirildi. Makine parkında da
alt makine grubunu güçlendirmek için
takviyeler yapıldı. Vinç makine grubu
da yeni elektrikli vinç alımıyla takviye
edildi. 2015 yılı ise, ilk dört ay itibari ile
oldukça verimli geçti diyebiliriz. Mobil
vinçlerin elektrikliye dönüştürülme işlemi
devam etmektedir. Mevcut depolama
kapasitemizi artırma konusundaki
çalışmalarımız da devam ediyor. Bu
yıl inşaatına başlamak hedeflerimiz
arasında. Bu projenin faaliyete girmesi
neticesinde rıhtım olarak rekabet
edebildiğimiz sektörde, depolama
kapasiteleri olarak da çok daha önemli
seviyelere gelmiş bulunacağız. Netice
itibari ile istihdama ve sektörel taleplere
göre büyümeye devam edeceğiz,
hedefimiz Samsun’un bir liman kenti
olması. TİCARİ LİMANLARIMIZ
29
TİCARİ LİMANLARIMIZ
TOROS CEYHAN TERMİNALİ
Bir Tekfen Holding Tarımsal Sanayi
Grubu olan Toros Tarım Sanayi ve
Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) her yıl açıkladığı Türkiye’deki en
büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde
yer almaktadır. Toros; Türkiye’nin
en büyük gübre üreticisi ve tarımsal
sanayi firması konumundadır. AdanaCeyhan ve Samsun gübre üretim
tesisleri aynı zamanda bulunduğu
bölgelerin en önemli liman tesislerine
de sahiptir. Toros Ceyhan ve Samsun
limanları dökme katı, dökme sıvı ürünler
yanında akaryakıt ve petrol depolama
terminalciliği ve genel kargo yüklerden
çok çeşitli proje yüklerine kadar geniş bir
yük çeşidine hizmet vermektedir.
Toros Ceyhan Terminali’nde mevcut
durumda inşa edilmiş 2 farklı iskele
platformu üzerinde 8 adet gemi
yanaşma iskelesi ile bir adet Ro-Ro
iskelesi bulunmaktadır. Büyük bölümü
limanın müşterilerine tahsis edilen 600
dönüme yakın açık depolama alanları
yanında, tesis içinde çeşitli dökme katı
ve genel kargo yüklerin depolanmasını
sağlayacak kapalı depolar ve antrepolar
da bulunmaktadır. Ceyhan terminali
sahip olduğu toplam 225.000 metreküp
kapasiteli akaryakıt ve petrol ürünleri
tankları ile de İskenderun Körfezi’nin
önemli bir transit akaryakıt ve petrol
ürünleri depolama terminalidir. Akaryakıt
ve petrol ürünleri tanklarının yanında
sıvı kimyasal ürünlerin depolanmasına
uygun depolama tankları da
30
bulunmaktadır. Su derinliği 4,80-13,50
m arasında olan ve maksimum 110.000
DWT’lik gemilerin yanaşabildiği Ceyhan
Terminali’nde başta kömür, dökme ve
torbalı çimento, klinker, gübre, maden
cevherleri, tahıl ve yem hammaddeleri,
sıvı kimyasalları, akaryakıt ve petrol
ürünleri olmak üzere dökme katı, dökme
sıvı ve genel kargo ürünler elleçlenmekte
ve depolanmaktadır.
2014 yılında Toros’un kendi yükleri
dâhil 6,0 milyon ton elleçleme yapılan
Ceyhan terminalinde 2015 yılı sonunda
bu tonajın 7,0 milyon tona ulaşacağı
beklenmektedir. 2015 yılında ülkemizde
bulunan tüm liman, terminal ve kıyı
tesisleri içerisinde elleçlenen tonaj
açısından Toros Ceyhan Terminali
Türkiye’nin ilk 5 dökme yük limanı
arasına gireceği görülmektedir. Ceyhan
Terminal’de dökme katı ve genel kargo
için yıllık 20 milyon ton olan elleçleme
kapasitesi, dökme sıvı (sıvı kimyasalları,
akaryakıt ve petrol ürünleri) ürünler için
yıllık 13,5 milyon metreküptür.
KURU YÜK VE GENEL KARGO
ELLEÇLEME EKİPMANLARI
İskele-1: Saatte 125 ton elleçleme
yapabilen 6 tonluk 1 adet liman vinci
ve saate 175 ton elleçleme yapabilen 8
tonluk 1 adet liman vinci.
İskele-4: Saatte 400 ton elleçleme
yapabilen, her biri 17 ton olan 2 adet
liman vinci.
İskele-5: Saatte 600 ton elleçleme
yapabilen, her biri 30 tonluk olan 2 adet
liman vinci.
İskele-7: Saate 580 ton elleçleme
yapabilen, her biri 20 tonluk 2 adet
liman vinci.
Konveyörler
400 ton/saat kapasiteli İskele-1’den
gübre depolarına bağlı olan 1 adet
konveyör.
600 ton/saat kapasiteli İskele-1 ve
İskele-4’den tahıl ve gübre depolarına,
torbalama tesislerine bağlı olan 1 adet
konveyör.
800 ton/saat kapasiteli İskele-5 ve
İskele-7’den tahıl ve gübre depolarına,
torbalama tesislerine bağlı olan 1 adet
konveyör.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
TOROS SAMSUN TERMİNALİ
Toros Samsun Terminali; bir kamu
işletmesi olan Samsun Azot Fabrikası’nın
2005 yılında yapılan özelleştirmede
Toros tarafından satın alınmasından
sonra faaliyete geçmiştir. Başta gübre,
sıvı kimyasalları ve kömür olmak üzere
dökme katı ve dökme sıvı ürünler
yanında genel kargo yüklerin de
elleçlendiği Samsun Terminali, sahip
olduğu geniş depolama alanı imkânları,
sıvı kimyasal ürünlere ait depolama
tankları, terminal içerisinde yer alan
demiryolu hattı ve yükleme rampası ile
gelecekte artacağı beklenen Karadeniz
ülkeleri arasındaki ticaretin gelişmesine
göre üçüncü şahıslara verilen
limancılık hizmetleri açısından daha da
büyüyebilecektir.
2013-2014 yıllarında Samsun’da yapılan
yaklaşık 350 milyon USD’ye ulaşan
yeni yatırımlarla birlikte tesis içinde yeni
bir sülfürik asit üretim tesisi kurulmuş,
fosforik üretim tesisinin kapasitesi
büyütülmüş, yeni tanklar ve depolama
tesisleri inşa edilmiştir. Yatırımlar 2015
yılının sonuna kadar devam edecektir.
2016 yılı ile birlikte Toros’a ait olan
yüklerde çok ciddi artışlar meydana
gelecektir. 2014 yılında Toros’un kendi
yükleri dâhil yaklaşık 1,2 milyon ton
elleçleme yapılan Samsun Terminali’nde
2015 yılı sonunda bu tonajın 1,3 milyon
tona ulaşacağı, 2016 yılından itibaren
ise kademeli olarak 2,5 milyon tona
yakın bir yük tonajının elleçleneceği
beklenmektedir.
205 metre uzunluğunda iki adet gemi
yanaşma iskelesine sahip olan iskele
platformunun batı tarafına 50.000
DWT, sadece boru hatları bağlantılı
olan doğu tarafına ise 30.000 DWT
büyüklüğünde olmak üzere aynı anda
2 adet gemi yanaştırılabilmektedir.
Samsun Terminal’de ise dökme katı ve
genel kargo için yıllık 4,2 milyon ton olan
elleçleme kapasitesi, dökme sıvı ürünler
için yıllık 4,5 milyon metreküptür.
KURU YÜK VE GENEL KARGO
ELLEÇLEME EKİPMANLARI
İskele-1: İskele üzerine kurulu ray
üzerinde hareket edebilen saatte 1.000
ton elleçleme kapasitene 30 tonluk 1
adet liman vinci.
Kuru Yük Depolama:
4 adet dökme hammadde deposu
(1 X 13000 ton, 2 X 60.000 ton ve 1 X
45.000 ton)
3 adet dökme gübre deposu
(1x 45.000 ton, 1 X 40.000 ton ve 1 X
13.000 ton)
1 adet torbalı yük deposu
(4.300 ton),150.000 metrekare açık
depolama sahaları
Sıvı Dökme Yük Depolaması
3 adet Amonyak tankı
(toplam 44.286 m3)
8 adet Fosforik asit tankı
(toplam 25.434 m3)
9 adet Sülfürik asit tankı
(toplam 33.622 m3)
Konveyör Bant Sistemi:
1.000 ton/saat elleçleme kapasiteli
İskele-1’den gübre depolarına bağlı 1
adet konveyör bant
31
TİCARİ LİMANLARIMIZ
BORUSAN LİMANI
1974 yılında Borusan Grubu
şirketlerine hizmet amacı ile yapılan,
Borusan Limanı 1984 yılından bugüne
Borusan Lojistik bünyesinde faaliyet
göstermektedir. 2007 yılında Borusan
Lojistik’in stratejik iş alanlarından biri
olma misyonu ile yeniden konumlanmış
ve ayrı bir iş ünitesi olarak yönetilmeye
başlanmıştır. Bursa İli, Gemlik İlçesi,
Gemsaz Mevkiinde yer alan stratejik
bir konuma sahiptir. Güney Marmara,
Ege ve İç Anadolu bölgelerinde
gerçekleştirilen ihracat ve ithalat
faaliyetlerinde önemli bir gümrük kapısı
olma özelliği taşımaktadır. Borusan
Lojistik Gemlik Limanı 400 25’ Kuzey,
290 05’ Doğu koordinatlarında yer
almaktadır.
HİZMET ALANLARI
Borusan Limanı, proje yükü hizmetleri,
genel kargo, konteyner, PCC ve RO-RO
liman ve terminal hizmetlerini, 7 gün 24
saat kendi uzman kadrosuyla, dünya
standartlarında vermektedir. Liman
içindeki kapalı ve açık sahalarında,
genel antrepo işletmeciliği hizmetleri
ile bölgenin dış ticaret hacmine önemli
katkılar sağlamaktadır. Borusan Limanı;
hem fiziki şartları hem de ekipman
parkıyla 13.000 TEU kapasiteli (20 sıralı)
dev konteyner gemilerine de hizmet
verebilir konuma gelmiştir. Borusan
Limanı 5milyon ton genel kargo,
400.000 TEU konteyner ve 250.000
araç elleçleme kapasitesine sahiptir.
1400 metre yanaşma yeri ile 360.000
metrekare gümrüklü ve gümrüksüz
terminal sahasına sahip bulunmaktadır.
560 metrelik lineer rıhtım uzunluğu ve
14,5 metre su derinliği ile büyük ana
hat gemileri de Borusan Limanı’na
yanaşabilmektedir.
32
Konteyner hizmetleri konusunda; ileri
teknoloji ekipmanları ile çok yüksek
elleçleme hızlarına ulaşan Borusan
Limanı, ana gemilere 60 kont./ saat
servis seviyesini taahhüt etmektedir.
Feeder gemileri için de bölgedeki en
geniş imkana sahip olan Borusan
Limanı, 200 metre ve üzerinde 4 ayrı
yanaşma yeri alternatifi sunmaktadır.
Tüm konteyner operasyonları
terminal sahası ve rıhtım operasyonu
olarak bütünleşik planlanmakta ve
yönetilmektedir. Ayrıca bölgesinde
genel kargo pazar lideri olan Borusan
Limanı’nda özellikle çelik ürünleri
(rulo sac, boru, levha sac, profil vb.)
paletli, bigbadg’li ve ambalajlı ürünler
elleçlenmektedir. Yıllık 5 milyon ton
kapasiteye sahip olan Borusan Limanı
gemi bazında günlük ortalama 6000 ton
elleçleme kapasitesine sahiptir.
Borusan Limanı sahip olduğu 5.500
araçlık terminal alanı ile bölgenin en
yüksek kapasiteli araç parkına sahip
limanı konumuna gelmiştir. Araç
parkının rıhtıma yakınlığı sayesinde,
Ro-Ro gemilerine yapılan yükleme hızı
saatte 100-150 adet araç arasında
gerçekleşmektedir. Borusan Limanı,
Türkiye’nin en büyük ölçekli proje
yüklerini elleçlemektedir. Konusunda
uzmanlaşmış ekip, özel ekipman ve
stratejik lokasyonunun da avantajları ile
proje konusunda ilk akla gelen liman
olma özelliği taşımaktadır. Borusan
Limanı farklı ebat ve tonajlarda yılda
yaklaşık 40.000 ton proje kargo
statüsünde ürün elleçlenmektedir. Diğer
yandan Borusan Limanı sahip olduğu
vinç, kapma ve lastik tekerlekli yükleyici
ekipmanları ile belirli tipte dökme yük
elleçleme hizmetleri vermektedir.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
33
TİCARİ LİMANLARIMIZ
LİMAKPORT İSKENDERUN
2012 yılı başında 36 yıllığına işletme
hakkı devralınan TCDD İskenderun
Limanı, Limak tarafından tamamı ile
yeniden tasarlanıp inşa edilmiştir.
LimakPort adını alan liman, yıllık 1
Milyon TEU elleçleme kapasitesi ile
bugün Doğu Akdeniz’in en modern ve
en büyük konteyner terminallerinden biri
haline gelmiştir.
1 milyon metrekare alana yayılı liman,
lineer ve uzun rıhtım yapılarına, olumsuz
hava koşulları için tam koruma sağlayan
mendireğe ve liman için özel tasarlanan
STS ve RTG vinçlere sahiptir. 15.50
metre su derinliği ile derinsu limanı
özelliğine de sahip LimakPort, her ne
kadar konteyner odaklı tasarlanmış
olsa da, yapılan kapsamlı ve çok yönlü
yatırım sayesinde konteyner dışında,
Ro-Ro, proje kargo, dökme yük ve genel
kargo elleçlemelerinde de bölgenin en
önemli ve aktif limanı olmuştur.
11 KONTEYNER TAŞIMA HATTI
AKTİF OLARAK UĞRAK YAPIYOR
LimakPort’un yıllık elleçleme kapasitesi
konteynerda 1 Milyon TEU, dökme yükte
34
2.5 milyon/ton, genel kargoda 600.000
ton, Ro-Ro’da 120.000 araç ve RoPax’da ise 30.000 kamyondur. Yatırım
programı 2014 yılında tamamlanan
limana bugün, bölge ve dünya
konteyner taşımacılığının önde gelen 11
konteyner taşıma hattı aktif olarak uğrak
yapmaktadır.
Derinsu özelliğine sahip olan
limanda, konteyner rıhtımları süper
post panamax konteyner gemilerini
elleçleyebilecek şekilde inşa edilmiştir.
Hâlihazırda konteyner hatlarının ana
gemilerinin uğrak yaptığı limana,
diğer yük gemilerinde ise 90.000
DWT’e kadar olan gemiler limana
yanaştırılabilmektedir.
LimakPort, yüksek hizmet kalitesi
ve müşteri odaklı yaklaşımı ile
hinterlandında bulunan sanayiciler
tarafından gün geçtikçe daha çok
benimsenerek, kısa zamanda Doğu
Akdeniz’in vazgeçilmez limanlarından
biri olmuştur. Hizmet kalitesi, çeşitliliği ve
hacmini artırma hedefi, bundan sonraki
dönemde de devam edecektir.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
35
TİCARİ LİMANLARIMIZ
PORT AKDENİZ ANTALYA
Kruvaziyer, konteyner, dökme yük,
genel kargo, proje kargo ve marina
içeren ve çok amaçlı bir liman olan Port
Akdeniz-Antalya, Türkiye’nin gelişme
potansiyeli en yüksek limanları arasında
ilk sıralarda yer almaktadır. Her yıl
milyonlarca yabancı turisti ağırlayan,
Türkiye turizmi ve ticareti açısından hızlı
bir gelişim gösteren Antalya’da, 215
bin metrekare alan üzerine kurulu olan
liman, İzmir-Mersin arasında yaklaşık
700 deniz millik kıyı şeridi üzerindeki en
büyük organize merkez olma özelliğini
taşımaktadır. Liman içerisinde bulunan
yapılar arasında; CFS Terminali (liman
içerisinde yüke verilen hizmetlerin
gerçekleştiği saha), Gümrüklü Kapalı
Depo, Gümrüksüz Açık Depolama Alanı,
Reefer İstasyonu, Soğuk Hava Deposu,
Yolcu Terminali, TMO Depolama Siloları
yer almaktadır.
1600 metre boyunda bir adet ana
mendirek ile 650 metre boyunda bir
tali mendirek bulunan Port AkdenizAntalya’da, mendirekler arası açıklık
250 metre, yaklaşma kanalına ilişkin
derinlik -10 metredir. Port AkdenizAntalya, bugün için yıllık 500.000
TEU/Yıl olan konteyner elleçleme
kapasitesini yükseltecek çalışmalarını
aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda
gerçekleşen iş makinesi yatırımları, saha
36
düzeltme ve betonlama çalışmaları, açık/
kapalı dış depo projeleri ile yanaşan
gemilerin kapasitelerinin arttırılması,
gemilerin limanda kalış sürelerinin
kısaltılması, yükleme ve boşaltma
hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı
sürdürülebilmesi amaçlanmaktadır. Port
Akdeniz Antalya’da, Liman İşletmeciliği
Yönetmelikleri’ne göre gemilere verilmesi
zorunlu olan klavuzluk ve römorkaj
hizmetleri deneyimli, yüksek eğitimli ve
ehliyetli klavuz kaptanların yönetiminde
2 adet Römorkor, 1 adet Pilot Botu ve 1
adet Palamar Botu ile sağlanmaktadır.
Ayrıca onaylı ISPS Uluslararası Liman
Güvenlik Planı uygulamasını karşılayan
1 adet Güvenlik Botu da limanda hizmet
vermektedir. Port Akdeniz-Antalya,
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi, TS EN ISO 14001:2004Çevre
Yönetim Sistemi, TS EN OHSAS
18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi çerçevesinde, iş
güvenliği ve çevre bilincini ön planda
tutarak çağdaş bir hizmet sunmaktadır.
Global Liman İşletmeleri’nin mevcut
ticari liman işletmeleri Akdeniz’deki ana
taşımacılık güzergâhlarının yakınında,
Türkiye’nin güney kıyısında Antalya’da
stratejik olarak konumlandırılmıştır.
Port Akdeniz Antalya’nın 300 kilometre
yarıçapı içinde 300’den fazla faal
maden ocağı bulunur. Port Akdeniz’in
konumu ve etrafındaki maden varlığı,
maden çıkarma operasyonları limanın
çeşitli global pazarlara çimento,
cüruf, alüminyum, mermer ve krom
ihracatçıları için stratejik bir geçit
olmasını sağlamıştır. Port Akdeniz Antalya bu tür malların ihracatındaki
sürekli artıştan faydalanacak şekilde
stratejik olarak konumlandırılmıştır.
Ayrıca, Port Akdeniz Türk limanlarında
konteyner taşımacılığındaki sürekli
artıştan da faydalanabilecek bir
konumdadır. Türkiye’nin konteyner
yük operasyonlarını uygulamaya diğer
pek çok gelişmiş ülkeden daha sonra
başlaması nedeniyle, önemli bir büyüme
potansiyeli vardır.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
37
TİCARİ LİMANLARIMIZ
LİMANLARDA ACİL MÜDAHALE HİZMETİ
2003 yılından günümüze, SEAGULL
markasıyla Martı Çevre Hizmetleri,
Deniz Temizliği ve Malzemeleri
Üretimi İç Dış Tic. Ltd. Şti. kurumsal
kimliği altında sürdürmektedir. Deniz
kirliliklerine müdahale için donanımlı
olan SEAGULL aynı zamanda
müdahalelerde kullanılan ekipmanların,
operasyonlara göre geliştirilmesini,
üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.
Firma yüzde 100 yerli sermaye ile
kurulmuş ve Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından; “Deniz
Kirliliklerine Müdahale” “Petrol ve
Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu
Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitimi”
“Deniz Kirliliğine Karşı Kıyı Tesislerine
Tatbikat Gerçekleştirme” konularında
yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Kıyı Tesisleri
için Risk Değerlendirmesi ve Acil
Müdahale Planları hazırlamaktadır.
SEAGULL tarafından üretilen ekipman
ve malzemeler ülke düzeyinde kabul
görmektedir.
SEAGULL, başta TÜPRAŞ Rafinerileri
ile OPET Kıyı Tesisleri olmak üzere
akaryakıt limanları ve kuru yük limanları
ile birlikte Türkiye genelinde toplam 60
limanda müdahaleye hazırlık hizmeti
vermektedir. Şirket aynı zamanda
petrol döküntülerinde tüm sürecin
yönetilmesi, atıkların toplanması, ortamın
rehabilitasyonu gibi konularda da
danışmanlık hizmet vermektedir. Ayrıca
kıyı tesislerine, denizcilik şirketlerine
ve petrol platformlarına tedarikçilik
yapmaktadır.
BOOMING
Akaryakıt ya da kimyasal madde taşıyan
gemilerin dolum ve tahliye operasyonları,
38
liman içi yakıt ikmalleri sırasında
oluşabilecek kazalar sonucunda denizin
kirlenme ve kirliliğin yayılması risklerini
minimum seviyelere indirmek, deniz
kirliliklerinde esas olan acil müdahale
sürelerine anında cevap verebilmek
amacıyla operasyon başlamadan bariyer
ile gemilere emniyetli bir çalışma ortamı
yaratmak için yapılan çalışma BOOMING
olarak adlandırılmıştır. Bu uygulama,
uluslararası ticari limanlarda kanuni bir
zorunluluk olarak uygulanmaktadır.
SEAGULL bu çalışmaları da
yürütmektedir.
TİCARİ LİMANLARIMIZ
39
ÖZEL LİMANLARIMIZ
ALİDAŞ ALANYA LİMANI www.alanyacruiseport.com
BP GEMLİK İSKELESİ
www.bp.com/tr
HABAŞ İSKELESİ
www.habas.com.tr
MOBIL OIL SERVİBURNU İSKELESİ
www.mobiloil.com.tr
SİNOP LİMANI
www.cakports.com/sinop.html
ADVANSA SASA POLYESTER TESİSLERİ
www.sasa.com.tr
ÇAYIROVA CAM SANAYİ İSKELESİ
www.cayirovacam.com
HABAŞ TERMİNALİ
www.habas.com.tr
NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. (NUHPORT)
www.nuhcimento.com.tr
SOLVENTAŞ www.solventas.com
AKÇANSA AMBARLI LİMANI
www.akcansaport.com
ÇEKİSAN ÇEKMECE DEPOLAMA
www.cekisan.com.tr
İÇDAŞ İSKELESİ
www.icdas.com.tr
TOROS CEYHAN TERMİNALİ
www.toros.com.tr
AKÇANSA ÇANAKKALE LİMANI
www.akcansaport.com
ÇEKİSAN ŞAMANDIRASI
www.cekisan.com.tr
İDÇ LİMANI
www.idcliman.com.tr
OPET MARMARA TERMİNALİ İSKELE VE
PLATFORMU
www.opet.com.tr
AKÇANSA YALOVA ÇİMENTO TERMİNALİ
İSKELESİ
www.akcansa.com.tr
ÇEŞME LİMANI
www.ulusoycesmeport.com
İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE
SANAYİ A.Ş.
www.igsas.com.tr
AKDENİZ KİMYA
NEMPORT LİMANI
www.nemport.com.tr
AKPORT www.akport.net
AKSA AKRİLİK KİMYA
SANAYİ A.Ş.
www.aksa.com
ÇOLAKOĞLU METALURJİ TESİSLERİ
www.colakoglu.com.tr
DELTA PETROL LİMANI
www.deltapetrol.com
DİLER LİMAN TESİSLERİ
www.dilerhld.com
DP WORLD YARIMCA LİMANI
www.dpworld.com.tr
AKTAŞ TERMİNALİ
www.aktasdis.com
EFESAN PORT
www.efesanport.com
ALTINTEL İSKELESİ
www.altintel.com
EGE ÇELİK LİMANI
www.egecelik.com.tr
AMBARLI DEPOLAMA TESİSLERİ
www.ambarliltd.com
EGE GAZ LNG TERMİNALİ
www.egegaz.com.tr
ANADOLU YAKASI
KUMCULARI İSKELELERİ
www.kumcular.com
EGE GÜBRE LİMANI
www.egegubre.com.tr
ASYAPORT
www.asyaport.com
ATAŞ TERMİNALİ
www.atasterminal.com
AUTOPORT LİMAN
İŞLETMELERİ A.Ş.
www.autoport.com.tr
AYGAZ LPG DEPOLAMA VE
DOLUM TESİSLERİ
www.aygaz.com.tr
AYGAZ ŞAMANDIRALARI
www.aygaz.com.tr
AYGAZ YARIMCA DOLUM TESİSİ
www.aygaz.com.tr
BAGFAŞ İSKELESİ
www.bagfas.com.tr
BATIÇİM A.Ş. BATI LİMAN TESİSLERİ
www.baticim.com.tr
BODRUM CRUISE PORT
www.globalports.com.tr
BORUSAN LİMANI
www.borusanlimani.com
ERDEMİR LİMANI
www.erdemir.com.tr
EREN HOLDİNG LİMANI
www.erenholding.com.tr
EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ
LOJİSTİK VE İNŞAAT A.Ş.
www.evyap.com.tr
FORD OTOSAN YENİKÖY İSKELESİ
www.uecc.com
GEMLİK GÜBRE LİMANI
www.gemlikgubre.com.tr
GEMPORT
www.gemport.com.tr
GİRESUN LİMANI
www.cakports.com/giresun.html
GİSAŞ TUZLA İSKELESİ
www.gisasgemi.com
GÜBRETAŞ SARISEKİ İSKELESİ
www.gubretas.com.tr
GÜBRETAŞ TESİSLERİ
www.gubretas.com.tr
GÜLLÜK GEMİ YANAŞMA İSKELESİ
www.portofgulluk.com/tr
İSDEMİR LİMANI
www.isdemir.com.tr
KIZILKAYA LİMANI
www.efesanport.com
KORUMA KLOR ALKALİ SAN.
VE TİC. A.Ş.
www.koruma.com
KROMAN ÇELİK LİMAN TESİSLERİ
www.kromancelik.com.tr
KUMPORT LİMANI
www.kumport.com.tr
KUŞADASI YOLCU LİMANI
www.globalports.com.tr
LAFARGE ASLAN ÇİMENTO İSKELESİ
www.lafarge-eregli.com.tr
LİMAKPORT İSKENDERUN www.limakports.com.tr
LİMAŞ İZMİT TERMİNALİ
www.limas.com.tr
MARDAŞ
www.mardas.com.tr
MARMARA TRANSPORT İSKELESİ
www.marmarashipyard.com MARMARİS LİMANI
www.marmariscruiseport.com
MARPORT
www.marport.com.tr
MARTAŞ MARMARA EREĞLİSİ LİMAN
TESİSLERİ
www.kaptandemir.com.tr
MERSİN LİMANI
www.mersinport.com.tr
MESBAŞ RIHTIMI
www.mesbas.com.tr
MİLANGAZ ŞAMANDIRA TESİSLERİ
www.milangaz.com.tr
MMK ATAKAŞ DÖRTYOL
LİMAN İŞLETMESİ
www.mmkturkey.com.tr
ORDU LİMANI
www.cakports.com
TOROS TARIM SANAYİİ SAMSUN LİMAN
İŞLETMESİ
www.toros.com.tr
ORHAN EKİNCİ İSKELESİ
www.ekinciler.com
TOTAL GEBZE TERMİNALİ
www.total.com.tr
ORTADOĞU ANTALYA LİMAN İŞLETMELERİ
A.Ş. (PORT AKDENİZ)
www.portakdeniz.com
TOTAL HARAMİDERE İSKELESİ
www.total.com.tr
PARK DENİZCİLİK HOPA LİMAN
İŞLETMELERİ A.Ş.
www.hopaport.com.tr
PETKİM LİMANI
www.petkim.com.tr
PETLINE PLATFORMU
www.petline.com.tr
PETROL OFİSİ ALİAĞA TESİSLERİ
www.poas.com.tr
PETROL OFİSİ ÇUBUKLU TESİSLERİ
www.poas.com.tr
PETROL OFİSİ DERİNCE İSKELESİ
www.poas.com.tr
PETROL OFİSİ HARAMİDERE TESİSLERİ
www.poas.com.tr
PETROL OFİSİ ŞAMANDIRALARI
www.poas.com.tr
POAŞ ANTALYA ŞAMANDIRA TERMİNALİ
www.poas.com.tr
POAŞ ŞAMANDIRA TESİSLERİ
www.poas.com.tr
POLİPORT www.poliport.com
PORT OF BANDIRMA
www.portofbandirma.com.tr
RİPORT
www.riport.com
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK
İŞLETMELERİ A.Ş.
www.rodaport.com
SAFİ DERİNCE LİMANI
www.safiholding.com
SAMSUNPORT
www.samsunport.com.tr
SHELL DERİNCE TESİSLERİ
www.shell.com.tr
TOTAL OIL İSKELESİ
www.total.com.tr
TOTAL OIL ŞAMANDIRASI
www.total.com.tr
TRABZON LİMANI
www.alport.com.tr
TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİ TESİSLERİ
www.tupras.com.tr
TÜPRAŞ KÖRFEZ SIVI YÜK İSKELESİ
www.tupras.com.tr
TÜPRAŞ LİMANI
www.tupras.com.tr
U.N. RO-RO PENDİK LİMANI
www.unroro.com.tr
ÜNYE ÇİMENTO TESİSİ LİMANI
www.unyecimento.com.tr
YARIMCA ROTA LİMANI
www.yilport.com.tr
YAZICI LİMANI
www.dilerhld.com
YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN.
ŞAMANDIRASI
www.yildizentegre.com
YILPORT
www.yilport.com.tr
ZEYPORT
www.zeyport.net
TİCARİ LİMANLARIMIZ
41
2015
DÜNYA DENİZCİLİK FUAR TAKVİMİ
2015 DÜNYA DENİZCİLİK FUAR TAKVİMİ 2015 DÜNYA
HAZİRAN 2015
EYLÜL 2015
TİCARİ LİMANLARIMIZ
CANNES YACHTING FESTIVAL (FESTIVAL
NOR-SHIPPING/ NORVEÇ
Lillestrom, Norveç
2-5 Haziran 2015
www.messe.no
ALL WALES BOAT SHOW
Conwy Quay Marina, Conwy, Kuzey Galler
5 - 7 Haziran 2015
www.allwalesboatshow.com
21.COALTRANS ASIA
BICC
Bali, Endonezya
7 - 9 Haziran 2015
www.coaltrans.com
NEWPORT CHARTER SHOW
Newport Yachting Centre, Newport , ABD
15 - 25 Haziran 2015
www.newportchartershow.com
PROGRESSİVE SAN DIEGO INTERNATIONAL
BOAT SHOW
Sheraton San Diego Hotel and Marina, San
Diego, ABD
18 - 21 Haziran 2015
www.sandiegointernationalboatshow.com
SO! DALIAN (ÇHINA)
East Port Marina, Dalian, Çin
18 - 21 Haziran 2015
www.sodalian.com
TEMMUZ - AĞUSTOS 2015
SYDNEY INTERNATIONAL BOAT SHOW
New Sydney Exhibition Centre, Sydney,
Avustralya
30 Temmuz - 3 Ağustos 2015
www.sydneyboatshow.com.au
ORUST OPEN YARDS
Island of Orust, İsveç
21 - 23 Ağustos 2015
www.oppnavarv.nu
42
42
DE LA PLAISANCE)
Vieux Port & Port Pierre Canto, Cannes,
Fransa
8 - 13 Eylül 2015
www.cannesyachtingfestival.com
PSP SOUTHAMPTON INTERNATIONAL
BOAT SHOW
Mayflower Park, Western Esplanade,
Southampton, İngiltere
11 - 20 Eylül 2015
www.southamptonboatshow.com
MONACO YACHT SHOW
Port Hercule, Monako
16 - 19 Eylül 2015
www.monacoyachtshow.com
AUKLAND ON WATER BOAT SHOW
Viaduct Harbour, Aukland, Yeni Zelanda
24 - 27 Eylül 2015
www.auckland-boatshow.com
ATLANTIC CITY IN-WATER POWER BOAT
SHOW
Farley State Marina, Atlantic City, New
Jersey, ABD
24 - 27 Eylül 2015
www.acinwaterboatshow.com
ARALIK 2015
ANTIGUA CHARTER SHOW
Falmouth Harbour Marina, Antigua
4 - 10 Aralık 2015
www.antiguayachtshow.com
MARINTEC CHINA
Şangay, Çin
1-4 Aralık 2015
www.marintecchina.com
EKİM 2015
HAMBURG OFFSHORE WIND
CONFERENCE
Hamburg, Almanya
30 Eylül - 01 Ekim
www.dnvgl.com
NEVA 2015, INTERNATİONAL MARİTİME
EXHİBİTİON AND CONFERENCES
St Petersburg, Rusya
22-25 Eylül 2015
neva.transtec-neva.com
FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL
BOAT SHOW
Fort Lauderdale, Florida, ABD
5 - 9 Ekim 2015
www.lauderdaleboatshow.com
STEELORBIS FALL 2015 CONFERENCE
Roma, İtalya
4-6 Ekim 2015
www.steelorbis.com
KASIM 2015
HAMBURG INTERNATIONAL BOAT SHOW
Hamburg, Almanya
24 Ekim – 1 Kasım 2015
hanseboot.de/en
EUROPORT ROTTERDAM 2015
Ahoy Rotterdam, Hollanda
3-6 Kasım 2015
www.europort.nl
LOGIST EURASIA 2015 ISTANBUL
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul
21-24 Kasım 2015
www.tuyap.com.tr
GLOBAL GRAİN GENEVA 2015
InterContinental, CENEVRE
10-12 Kasım 2015
www.globalgrainevents.com
Download