Slayt 1

advertisement
ışınların kimyasal etkileri kapsamında incelenir. Bu çeşitli
dalga boyları ve enerji düzeylerindeki ışınların madde ile
etkileşimi sonucunda sentez, bozunma, polimerizasyon,
izomerleşme, yükseltgenme ve indirgenme gibi çeşitli
reaksiyon türleri oluşur.
FOTOKİMYANIN BİYOLOJİK
UYGULAMALARI
IŞIK ABSORPSİYONUNUN SONUÇLARI
 Tek bir molekül tek bir foton olur.
 Foton ışık partikülüdür.
 Işık, dalga şeklinde veya tanecik şeklinde yayılan bir maddedir.
 E = h. ν
 ν=c /λ
 E = h. ν.N
h=Planck sabiti
ν=Frekans (s-1)
c= Işık hızı
 Reaksiyona giren bir madde molekülü bir foton absorplasa bile,
uyarılmış molekül, ürün oluşturmayabilir. Uyarılmış halin harcanması
için birçok yol vardır. Birincil kuantum verimi absorplanan her bir foton
başına belli birincil ürünleri oluşturan reaktant moleküllerinin sayısıdır.
Toplu kuantum verimi (Φ) absorplanan herbir foton başına reaksiyona
giren moleküllerin sayısıdır.
KUANTUM VERIMI
Burada bir fotonun absorpsiyonu iki HI
molekülünün yok olmasına sebep olduğundan,
toplu kuantum verimi 2 dir.
 Bir 4-heptanon numunesi 50 W güç çıkışlı 313 nm ışın ile
100 s süre ile ışınlandığında 2.8x10-3 mol C2H4 oluştuğu
bulunmuştur. Etenin oluşumuna ait kuantum verimi nedir?
 Çözüm
 Absorplanan foton miktarı (mol olarak)
 Kuantum verimi ise
RADYOAKTİF IŞINLAR VE ÖZELLİKLER
30
15
P ® Si + e
30
14
0
+1
Cu® Ni + e
58
29
58
28
0
+1
30
15
P ® 1430 Si + +10 e
 Bozunma serisindeki diğer çiftler arasındaki orana dayanarak yapılmıştır.
Örnek:
Örnek:
Download