Bakan Çelik: Nahcivan`dan yapılacak olan ithalatta gümrük vergisi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bakan Çelik: Nahcivan’dan yapılacak olan
ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak
uygulanacak (Özel)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Trend Haber Ajansı'na Bakü'de katılımı
ile düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu kapsamında yaptığı özel
açıklamada, Nahcivan’dan Türkiye'nin sınır bölgelerine yapılacak olan ithalatta gümrük
vergisinin oranının sıfır olarak uygulanacağını bildirdi.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisi, dünyada bir benzeri nadir
görülecek bir seviyede olduğunu ifade eden Bakan, iki ülke arasında her seviyede
mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerin tarım ve hayvancılık boyutunun da her geçen
gün geliştiğini ve çeşitlendiğini kaydetti.
Bakan Çelik'in açıklamaları:
İki ülkenin tarım bakanlıkları arasındaki işbirliği mükemmel seviyede seyrediyor ve Tarım
Yürütme Komitesi’nin sekizinci toplantısını Bakü'ye yapacağımız bu ziyaretimiz
çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Bağımsızlığının 25’inci yılında güçlü ve istikrarlı bir ülke haline gelmiş Azerbaycan’ı,
tarım alanında ciddi atılımlar gerçekleştirme potansiyeli bulunan bir ülke olarak
görüyoruz.
Azerbaycan’da petrol dışı sektörler arasında ilk sırada yer alan tarım alanında ülkenin
potansiyelini daha iyi kullanması için Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü bilgi ve
birikimimizi Azerbaycanlı kardeşlerimize aktarıyoruz.
Örneğin; tohumluk sertifikasyonu, suni tohumlama, arıcılık ve ülkemizdeki tarım sigorta
modelinin Azerbaycan’da uygulanması gibi spesifik konularda teknik heyet ziyaretleri
gerçekleştiriyoruz.
Azerbaycan Tarım Bakanı Sayın Asadov ile birlikte açılışını yapacağımız “TürkiyeAzerbaycan Tarım İş Forumu” ise yaptığımız teknik ve diplomatik görüşmelerin ticarete
dönüşmesi için önemli bir zemin teşkil edecek.
Daha önce Gürcistan, İran, Ukrayna ve Çekya ile gerçekleştirdiğimiz Tarım İş Forumları,
sadece tarım alanında faaliyet gösteren işadamlarımızın katılımıyla olduğu için, etkileri
ve sonuçları bakımından çok faydalı oldu.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye’den 200’e yakın işadamı ile gideceğimiz “Türkiye-Azerbaycan Tarım İş
Forumu”nda, tarımla ilgili hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren firmalarımız
birbiriyle tanışacak, daha yakın ilişki kuracak ve ticari bağlantılar tesis edecektir.
Türkiye 192 ülkeye 1.680 çeşit tarım ürünü ihraç ediyor
Günümüzde dünyada 800 milyondan fazla insanın aç olduğunu ve tedbir alınmazsa
gelecekte gıdaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşanacağını dikkate alırsak, sadece kendi
vatandaşlarımız için değil, tüm insanlık için tarımsal üretimimizi artırmamız gerekliliği
ortaya çıkıyor.
Ortadoğu’da bir istikrarsızlık unsuru olan petrolü, ülkenin kalkınması ve geleceği için en
iyi şekilde değerlendiren Azerbaycan’ın, gelecekte önemi daha da artacağı aşikâr olan
tarımda da gerekli adımları atacağından eminiz.
Biz artık iki ülke olarak ikili ticaretimizi konuşmaktan öte, birlikte üçüncü ülkelere yönelik
neler yapabileceğimizi konuşur noktaya geldik. Az önce ifade ettiğim Tarım İş Forumu
vesilesiyle bir araya gelecek olan işadamlarımız sadece karşılıklı ticareti değil,
kuracakları ortaklıklar ile farklı piyasalara açılmayı da görüşecekler.
Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına, Azerbaycan’ın ise Rusya ve Orta Asya
piyasalarına erişim imkânlarını göz önünde bulundurduğumuzda, birlikteliğimizin
oluşturacağı sinerjinin etkilerinin ne kadar büyük olacağını görebilirsiniz.
Malumunuz Rusya ile yakın geçmişte yaşadığımız sorun nedeniyle tarımsal ürün
ihracatımızda sıkıntılar yaşadık. Fakat bu sorun bize, ihracat pazarlarını çeşitlendirmenin
gerekliliği konusunda çok önemli bir ders verdi:
Türkiye bugün 59,4 milyar dolar tarımsal hasılası ile Avrupa’nın en büyük tarımsal
gücüdür. 192 ülkeye 1.680 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımsal ihracatımız yıllık 17
milyar dolar seviyesinde.
Fakat bunları yeterli görmüyoruz ve sürekli yeni pazarlara girmek için uzak-yakın, büyükküçük demeden her piyasa ile ilgileniyor ve takip ediyoruz. Bu noktada, kardeş
Azerbaycan ile birlikte yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum.
Nahcivan’dan yapılacak olan ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak
uygulanacak
Nahcivan'ın Türkiye'nin Azerbaycan ile buluşma noktası ve sınır kapısı olduğunu ifade
eden Bakan, Nahcivan'ın konumu itibarıyla da stratejik bir öneme sahip olduğunu
vurguladı.
Bakan Çelik: "Ülkemizin doğu illerinin ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde temini
mümkün olan ürünlerin komşu ülkelerden sınır ticareti yoluyla ithal edilmesi mümkündür.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bunu gerçekleştirirken Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun hareket etmemiz
gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl yürürlüğe konan “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı” ile sınır ticaretine ilişkin genel hususlar belirlenmiş olup, Nahcivan’dan ithal
edilecek ürünlerin belli bir limit dâhilinde sınır illerimize dağılımı ile ilgili karar alındı. Bu
çerçevede Nahcivan’dan yapılacak olan ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak
uygulanacak.
Azerbaycan’ın son dönemde tarımsal üretime yönelik yatırımları gerçekleştirdiğini
biliyoruz. Türk sermayeli şirketler de bu yatırımlarda yer alıyorlar ve böylece Türkiye’nin
know-how ve tecrübesini Azerbaycan’a aktarıyorlar. Son derece mümbit ve bakir
topraklara sahip Azerbaycan’ın, gerekli tedbirleri alması ve yatırımları gerçekleştirmesi
halinde tarımsal ithalatını önemli ölçüde azaltacağına inanıyorum.
Bizim arzumuz Azerbaycan’ın tarımda kendine yeten bir ülke haline gelmesidir. Bunun
için işadamlarımıza ve yatırımcılarımıza Azerbaycan’da tarım alanında yatırım yapmaları
yönünde telkinde bulunuyoruz. Elbette, Azerbaycan’ın ihtiyaç duyacağı gıda ve tarım
ürünlerini de en hızlı ve uygun şekilde karşılamaya da hazırız ve bunu hâlihazırda
gerçekleştiriyoruz." dedi.
Hayvan sağlığının insan sağlığı ve gıda güvenliği için son derece önemli olduğuna dikkat
çeken Bakan Çelik açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Dünyada özellikle hayvansal ürünlerin
ticaretinde çok sıkı düzenlemeler bulunuyor ve ürünleriniz belli standartlarda değilse,
pazarlara erişimde sıkıntı yaşıyorsunuz.
Bu çerçevede, hayvan hastalıklarından arîlik de büyük önem taşıyor. Biz de kendi
tecrübemizi ve imkânlarımızı Azerbaycan ile paylaşıyoruz. Örneğin, Azerbaycan’da
görülen şap hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyulan 500 bin doz trivalan şap aşısını, Sayın
Başbakanımızın talimatları ile hızlı bir şekilde ücretsiz olarak Azerbaycan Tarım
Bakanlığı’na ulaştırdık.
Başta hayvan sağlığı olmak üzere, tarım alanında ihtiyaç duyulan konularda
Bakanlığımız ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde
çeşitli projeleri hayata geçirdik.
Ayrıca, bölgesel işbirliği bağlamında FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTPP) ve
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) Bölgesel Koordinasyon Merkezi (RCC) tarafından
Azerbaycan’da desteklenen tarım projelerine de katkı sağladığımızı belirtmek isterim."
[email protected] | www.evrim.com
Download