BİLGİ İÇİN

advertisement
Uluslararası Çiçekçilik, Peyzaj ve Şehircilik Fuarı
12 - 14 MAYIS 2014| Bakü - AZERBAYCAN
Azerbaycan Pazarına Olan İlginin Sebepleri..
1. Hızlı ekonomik büyüme
2. Stratejik coğrafi konum
3. Üretim maliyetlerindeki rekabet
4. Ucuz ve kalifiye iş gücü
5. Enerji sektöründeki önemi
6. Ticaret geliştirmeye yönelik imzalanan anlaşmalar
Yeniliklere hızla adapte olan Azerbaycan, SSCB’nin dağılması ile uzmanlaşma ve işbölümüne dayalı ekonomik yapılanmanın
sona ermesine, Ermenistan savaşı ve Çeçenistan sorunu nedeniyle, ülke sanayii için gereken ara mallarının ithalat yollarının
kapanmasına rağmen bütün bu darboğazları aşmayı başarmıştır. Bütün bu darboğazların aşılmasında petrol rezervleri önemli
bir rol oynamış, yıllardır petrole yatırım yapan Azerbaycan 2005 yılından itibaren milli gelire yansıyacak petrol gelirleri ile yeni
bir döneme girmiştir. Önümüzdeki 15 yıl için 50 milyar $ petrol geliri bekleyen ülke somut ve uygulanabilir projelerle bu geliri
halkın yaşam standardının yükselmesine harcayacak hedefler için çalışmaktadır. 1996 yılından sonraki dönem
makroekonomik istikrar ve dinamik ekonomik gelişme dönemidir.
Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı; ihraç ürünlerinin bu ülkede tanınmaya başlaması, Azerbaycan’ın en önemli ticaret
partnerlerinden biri olan İran’ın ihraç ürünlerinin Türk ihraç ürünlerine kıyasla düşük kalitede olması, Azerbaycan-Rusya
Federasyonu arasındaki Kuzey Kafkas demiryolunun kapalı olması, Türk şirketlerinin Azerbaycan piyasasında şube açmak
suretiyle Türkiye’den ithalat yapması ve bu malları iç piyasada pazarlaması gibi nedenlerle 1993 yılından bu yana yükselme
eğilimi göstermektedir. Azerbaycan ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda pek çok ikili
anlaşmalar imzalanmıştır. Kültürel yönden benzer özellikler taşımamız nedeniyle dışa açılmak isteyen işadamlarımız ve
yatırımcılarımız için Azerbaycan cazip bir pazar oluşturmuştur. Ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamında her iki ülke arasındaki dış
ticaret hacmi genişlerken, diğer taraftan Türk firmaları Azerbaycan'da doğrudan ticari ve sınai faaliyetlere başlamışlardır.
Ülkemizin pazarda sürekli bir başarı gösterebilmesi için olumlu bir Türk malı imajının yaratılması; ürünlerin pazarlanmasında
kalite unsurunun ön planda tutulması; dağıtım ve satış kanallarında doğru yöntemlerin uygulanması; ürünlerin tanıtımına da
önem verilmesi gerekmektedir. Ihracatçılarımızın pazarı ve hitap ettikleri alıcılarının ihtiyaçlarını analiz etmeleri, ülkede
düzenlenen fuarlara katılmaları önem taşımaktadır.
Süs Bitkileri ihracatında en önemli 4. pazarımız durumunda olan
Azerbaycan’a 2013 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz canlı bitki
ihracatımız bir önceki yılın aralık ayı ihracatına oranla %105 oranında
artış göstermiştir. Irak gibi Azerbaycan pazarında da Türk Müteahhitlik
hizmetlerinin gelişimine paralel olarak canlı bitkiler ihracatının da
istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiği gözlemlenmektedir. Özellikle
bahçe peyzajına yönelik canlı bitkiler ihracatımızın bu pazarda payının
artması beklenmektedir.
BİLGİ İÇİN
0212 273
18 18
[email protected]
faks: 0212 273 18 19
[email protected]
[email protected]
ZİYARETÇİ PROFİLİ
• Belediyelerin İlgili Birimleri, Bakanlık Yetkilileri
• Valilikler, Belediyeler, Birlik ve Kooperatifler
• Yapı Kooperatifleri ve Site Yönetimleri
• Müteahhit, Mühendis, Mimar ve İç Mimarlar
• Proje Yönetim Şirketleri, İthalat ve İhracatçılar
• İşletme Sahipleri ve Yetkilileri (Otel, Pastane, Kafe ..)
• Kamu Kuruluşları, İnşaat Firmaları
• Peyzaj Mimarları, Şehir Planlamacıları
• Uls. Firma Temsilcileri, Sektör Profesyonelleri
• Yapı Marketleri ve Toptancılar
• Ziraat Mühendisleri, Tıbbi Kuruluşlar
Download