Hacamat`ın Faydaları

advertisement
Hacamat’ın Faydaları
Çocuklarda beyin felci, şişmanlık, sivilce, baş ağrısı, sinüzüt,
migren, bel fıtığı, vücut ağrısı, cilt hastalıkları, cüzzam hastalığı,
görme rahatsızlıkları, cinnet (sinir hastalığı), nuas, baras, sevda
gibi birçok hastalığın tedavisi için hacamat uygulanır.
Hacamat kan ile alakalı bir işlem olduğu için kan da insan
vücudunda önemli bir rol oynadığından hacamatla tedavide geniş
bir bölgeye tesir etme imkanı vardır. Bununla beraber vücuttaki
kirli kanı almakla kandaki toksinler, kolestrol ve kullanılan ilaçların
kanda kalan tortuları tehlikesiz bir şekilde vücuttan uzaklaştırılır.
Vücutta Hacamat Yapılan Yerler ve Faydaları
Kandaki Demir Oranı ve Hacamat
Hacamatın en önemli faydalarından birisi de kandaki demir
oranını dengelemesidir. Kur’an’da demirin kimyasal özellik-lerinden
birçoğuna işaretler vardır: “Andolsun ki elçilerimizi açık kanıtlarla
gönderdik ve onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar
adaleti ayakta tutsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir
kuvvet ve insanlar için yararlar var-dır.”
Demir insan için vazgeçilemez bir element olup, başlıca görevi
kanda oksijeni taşımaktır. Kanda eritrositler içinde yer alan
hemoglobinin yapısında demir vardır ve kana kırmızı rengini verir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) demirin kandaki varlığına dikkat çekmiştir.
İbn Ebi Bekre (r.a)’den; “Babası salı günü ailesini hacamat
olmaktan alıkoyar ve Peygamber (s.a.v.)’in salı gününün kan günü
olduğunu ve o gün belirli saatte kanın dinmediğini söylediğini iddia
edermiş.”
(Ebû Dâvud)
Başka bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Kanı, güçlü olduğu
(salı) günü aldırmayın. Çünkü o gün demirin iz bırak-tığı gündür.
Demirin güçlü olduğu günde kan aldırmayın” (Rezin)
İbni Abbas (r.a.)'dan aktarılan üçüncü hadiste de; “Allah Resülü
(s.a.v.) buyurdular ki; 'Hadid Sûresi, salı günü inmiş-tir. Allah
demiri salı günü yaratmıştır.” (Rudani)
Nebî (s.a.v.) 1400 yıl önce kanda demir fazlalığının zararlı
olduğunu bildirmiş ve tedavi yolunu da göstererek kan aldırmayı
tavsiye etmiştir. Buna karşın Batı'da kandaki hemoglobin Otto
Funke tarafından 1851 yılında keşfedilmiş, 1959 yılında da Max
Perutz tarafından X ışın kristallografisi yöntemi kullanarak
hemoglobinin moleküler yapısını incelenebilmiştir.
Kalp-Damar Hastalıkları ve Hacamat
Kan veren kişilerde kalp ve damar hastalıklarının daha az
görüldüğü yapılan birçok araştırmada ortaya çıkmış, Amerikalı
Meyers D. ve arkadaşları tarafından 1997 yılında 'Heart' isimli
bir dergide yayınlanan araştırmada, açık bir şekilde kan veren
insanların kalp ve damar hastalıklarına yakalanma şansının kan
vermeyen akranlarına göre çok az olduğu ispatlanmıştır.10
Koupio Üniversitesi'nden Jokka Salonen ve çalışma arkadaşları
yaptıkları araştırmaların ilk bulgularına göre, vücudunda yüksek
seviyede demir (Fe) bulunan kişilerin kalp krizi açısından büyük bir
risk taşıdıklarını göstermişlerdir.
Kadınların adet kanaması yolu ile demir kaybettikleri için
kadınlardaki düşük demir miktarı yağların oksidasyon hızını
yavaşlatmış; böylece damar sertliği (Atheroskleroz) erkeklere
göre kadınlarda daha az görülmektedir.
Bilindiği üzere serbest oksijen radikalleri yağların oksidasyonunu
sağlamakta, böylece damar sertliği (Atheroskleroz) gelişmektedir.
Bu konunun demirle olan ilişkisi nedir? Demir,yağları okside eden
bu oksidan moleküllerin üretimini sağlayan Fenton reaksiyonunda
yer alır. Yani insan vücudunda ne kadar çok demir varsa o kadar
çok zararlı oksidan molekül meydana gelir. Bunun tersine adet
kanaması, kan vermek gibi kan kaybına, dolayısıyla demir kaybına
yol açan durumlarda ortamda serbest demir azaldığı için
oksidasyon da azalır. Bunun net sonucu kişide kalp damar
hastalıkları ve diğer birçok hastalığın daha az sıklıkla
görülmesidir. Bu hipoteze dayanarak araştırmacılar düzenli olarak
kan verenlerin kalp krizi, felç, inme, anjina ve diğer kalp ve
damar hastalıklarına yakalanma oranlarının kan vermeyenlere göre
çok daha az olduğunu bulmuşlardır. Demirin hastalıklarla olan
ilişkisini gösteren çok sayıda çalışma birçok tıp dergisinde
(Lancet, Cell, JAMA vb.) yayınlanmıştır.
Şeker Hastalığı ve Hacamat
Yine 'Diabetes Care' isimli uluslararası bir dergide çıkan İtalyan
Francesco Equtani ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada vücut
demirindeki azalmanın insülün hassasiyetini ve miktarını artırdığını
bulmuşlar, yani şeker hastalığına karşı kan vermenin
koruyuculuğunu ispatlamışlardır. Çünkü pankreasta insülin üreten
hücrelerde biriken demir şeker hastalığına, karaciğerde biriken
demir siroza sebep olur. Hattâ kısırlık bile demirin toksik
miktarlarda birikimiyle meydana gelebilir.
Zona (Herpes Zoster) Tedavisi ve Hacamat
Pekin Üniversitesi Çin Tıbbı Bölümü'nde 651 hastanın üzerinde
yapılan deneylerde ıslak kupa (hacamat) terapisinin zona (herpes
zoster) tedavisinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Aynı araştırma
neticelerine göre bu tedavi metodunda hiçbir ciddi yan etki
gözlenmemiştir.
Hacamatın Diğer Faydaları
Kılcal damarların, büyük atardamarın, toplardamarların
temizlenmesine sebep olur ve kan dolaşımını güçlendirir. (Yaklaşık
olarak hastalıkların %70'inin sebebi, yeterli derecede kanın
düzenli olarak organlara ulaşmamasıdır.)
Eklemleri ve mafsalları temizleyip rahatlatır. (Özellikle ayaklarda
tesiri açıkça görülür.)
Kan, safra, balgam gibi salgıları temizler.İç organlara ait
refleksleri geliştirip çalıştırır, böylece beynin, sinir sistemine ait
dikkatini artırarak lazım olan emirleri vermesini sağlar.Bölgesel
kan dolaşımını kuvvetlendirir.Bedenin genel bağışıklık sistemini
kuvvetlendirir. Bu da özellikle kemikteki bağışıklık bezesini
kuvvetlendirmekle hâsıl olur.Hormonları düzenler. Psikolojik
dengeyi sağlayarak çalışma. Bu da 7. omurilikle-rinden 5.sinde
olur.Beyne ait organların canlılık kazanmasını sağlar.
(Hareket,konuşma, işitme, algılama, ve hafıza güçlerini
artırır.)Bezlerin özellikle hipofiz bezinin canlanmasına vesile olur.
Sinirsel gerilimi kaldırır. (Özellikle başta ve baş ağrısına sebep
olan şeylerde.) Bazı pıhtılaşmaların, salgıların, ağrı veren
etkenlerin kaldırılması.Vücudun dışında oluşan kan pıhtılaşmalarını
(toplanlamalarını) çekip almak işlemi, pıhtılaşmadan çıkarmak
suretiyle yapılır.Kortizonun sırlarından birisi de ağrıyı
gizleyebilmesi, protoplazmayı kontrolü altına alıp
patlatmamasıdır. Bu şekilde prostat maddesi çıkmamış olur. Fakat
protoplazmaların patlamaması bedenin tabiatına aykırıdır. Birçok
zararlara sebebiyet verir. Hacamat tedavisinde ise aynı netice
bedene zarar vermeden sağlanır. Hacamat vücuttaki fazla asitleri
ve kan yoğunluğunu artıran etkenleri çeker alır.
Mısırlı Doktor Macide Amir'in araştırmaları sonucunda hacamatın
faydaları şunlardır;
a)Hacamat, kandaki tabii kortizon yüzdesini artırır.
b)Oksitlenmeye karşı maddeleri etkiler, harekete geçirir.
c)Hacamat, kandaki zararlı kolesterol(LDL) yüzdesini azaltır ve
yine kandaki yararlı kolesterol(HDL) seviyesini yükseltir.
d)Hacamat kandaki üremi hastalığı seviyesini düşürür.
e)Hacamat, bedendeki normal (tabii) morfin seviyesini yükseltir.
Ayrıca vücuttan kan çıktığı için yeni kan üretme mekanizması
harekete geçer. Hacamatın diğer bir tesiri de bozulan vücut
dengesini (ağrı, kasılma ve kan dolaşımının engellenmesi gibi)
tekrar normale getirmesidir.
Hacamat tan Osmanlı döneminden kalma kaynaklarda şu şekilde
bahsedilmektedir: “…ve dahî hacamat, hafızın hıfzını ve aklını
ziyade edip bozulan kanı giderir. Göze cila verir. Beli
kuvvetlendirir. Baştan hacamat olmak yedi hastalığa fayda verir.
Delilik, Cüzzam, Beras, Nüas, Şüda, Veceufferris, Veceulayn.”
İki omuz başı arasından kan aldırmak, omuz ve boğaz ağrı-larına
karşı faydalıdır. Omuzdaki şah damarının kollarından kan aldırmak
ise, vücutta kan çoğalmasından, veya kanın bozulmasından yahut
hem kan çoğalması ve hem de bozul-masından meydana gelen baş
ağrılarına; yüz, diş, kulak, burun, boğaz ve göz ağrılarına karşı
faydalıdır.
Çene altından kan aldırmak ise; zamanında yapıldığında, yüz, diş
ve boğaz ağrılarına karşı fayda sağlar. Ayak üzerin-den kan
aldırmak, topuktaki damardan kan aldırmaya denk olup uyluklar ve
bacaklardaki yaralara, âdet kanının kesil-mesine ve husyelerde
meydana gelen kaşıntılara karşı faydalıdır. Göğüsün altından kan
aldırmak ise, uyluk çıban-larına, yine uylukta meydana gelen
kaşıntı ve sivilcelere, mafsal ağrılarına, bâsura, ayak ve
bacaklardaki aşırı şişliğe ve sırttaki kaşıntılara karşı faydalıdır.
Beyin rahatsızlıklarında baştaki damardan, göğüs hastalığı için
akciğerle ilgili damardan, siyatik ve eklem ağrıları için siyatik
damarından, âdet kanamasını söktürmek için ayak parmaklarından
kan alınır. Eğer bu iş için bacaklardan kan alınırsa, âdet kanaması
daha fazlalaşır. Göz ağrısı, ağız kokusu ve baş ağrısını gidermek
için baştan kan alınır.
Koldaki üç ana damardan biri olan ve akciğer damarı diye bilinen
bâsilik damarından kan aldırmak, karaciğer ve dalak-taki
hararetin giderilmesine ve bunlarda kan çoğalmasından meydana
gelen şişliklere; akciğer şişliklerine, karındaki ağrı ve sancılara
akciğer zarı iltihabına; dizkapaklarından kalça kemiğine kadar olan
kısımdan yapılan hacamat da; kanla ilgili bütün hastalıklara karşı
faydalıdır.
Koldaki atardamardan kan aldırmak, vücutta kanın çoğal-masından
ve bilhassa kanın bozulmasından dolayı meydana gelen hastalıklara
karşı faydalıdır.
Kolda baş damarı diye bilinen damardan kan aldırmak ise vücutta
kan çoğalması veya kanın bozulması ile başta ve boyunda meydana
gelen hastalıklar için faydalıdır. Boyunda bulunan şah
damarlarından kan aldırmakta; dalak ağrısı, nefes darlığı ve alnın
her iki yanında meydana gelen ağrılara karşı faydalıdır.
Koldaki atardamardan kan aldırmak, vücutta kanın çoğal-masından
ve bilhassa kanın bozulmasından dolayı meydana gelen hastalıklara
karşı faydalıdır. Kolda baş damarı diye bilinen damardan kan
aldırmak ise vücutta kan çoğalması veya kanın bozulması ile başta
ve boyunda meydana gelen hastalıklar için faydalıdır. Boyunda
bulunan şah damarların-dan kan aldırmakta; dalak ağrısı, nefes
darlığı ve alnın her iki yanında meydana gelen ağrılara karşı
faydalıdır.
Deriden kan aldırmak, vücut yüzeyini; damardan kan aldır-maktan
daha iyi temizler. Damardan kan aldırmak ise, vücudun
derinliklerindeki kirli kanın temizlenmesi için daha faydalıdır.
Deriden kan aldırmak ince kan çıkarır. Yaşlılar, zayıflar, çocuklar
ve damardan kan aldırmaya tahammül edemeyenler için gayet iyi
gelir. Başın ense çukurundan kan aldırmak, koldaki can damarından kan aldırmaya denktir. Buradan kan aldırmak, kaşlar ve göz
kapaklarındaki ağırlığı hafifletir, göz kapaklarındaki ka-şıntı ve
ağız kokusuna karşı şifâdır.
İki kalça arasından kan aldırmak ise, uyluklarda çıkan çıban,
uyuz, sivilce gibi hastalıklara; ayrıca nikris, basur bacak şişmesi,
mesane ve rahim ağrısı ve sırtta meydana gelen kaşıntıya karşı
faydalıdır.
Kan aldırmanın faydaları, bu saydıklarımızdan çok daha fazladır.
Sıcak memleketlerde ciltten kan aldırmak, damar-dan aldırmaktan
daha faydalı ve daha emniyetlidir. Birçok ilaç yerine de geçer.
MİGREN, BAŞAĞRISI VE SİNÜZİT:
Özellikle kadınların en büyük sorunlarından biri migren ve baş
ağrılarıdır.
İnsanı çıldırtan bir baş ağrısı, ışığa karşı çok şiddetli bir
duyarlılık ve akabinde mide bulantıları. Kullanılan ilaçlar ise anlık
çözüm. Belki ağrıyı geçiriyor ya da yavaşlatıyor ama bir sonraki
migren atağı tetiklenmek üzere sizi bekliyor.
Yandaki resimde hacamat noktalarını ve akupunktur noktaları
verildi. Akupunktur konusunda ehil bir insana danışılmalı, hacamat
noktası olarak ta 1-45-46-55-20-21-36-2 ve 3. Noktalar
ihtiyaca göre tercih edilmelidir. (Ancak bu noktaların hepsine
birden hacamat yapılmaz. Usta bir haccam kişinin şikayetine göre
öncelikli yerleri bilmektedir.)
BEL VE BOYUN FITIĞI:
Bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavisinde genellikle ağrıyan yere
hacamat yapılır. Fıtıklaşan bölgede tortular ve oradaki pis kan
vakumlanarak alınır. O bölgeye hacamat yapılmadan evvel yakıyla
beraber 24 saat öncesinden kuyruk yağı sarılır. Kuyruk yağı o
bölgeyi iyice yumuşatacaktır. Bunu kendiniz bile elinizle
dokunduğunuzda hissedeceksiniz. Yakının amacı da hem sıcak
tutmak, hem de kuyruk yağının o bölgede sabit durmasını
sağlamaktır. Kuyruk sokumu üstü sağ ve sol yanlardan başlanır
uygulamaya. Boyun fıtığında ise 1 ve 55 numaralı bölgeler
önemlidir. Hacamatın en başarılı ve sık uygulandığı hastalıkların
başında gelir bel fıtığı tedavisi. Mısır, Endonezya, ve İran da TIP
FAKÜLTELERİNDE hacamatla bel fıtığı tedavisi konusunda bir çok
araştırmalar yapılmıştır. Alının sonuçlar çok etkileyici ve
başarılıdır.
KİREÇLENME, ROMATİZMA, İLTİHAPLI EKLEM
ROMATİZMASI:
Karaciğer arkası, kahil ve ağrıyan bölgelere özellikle diz kapağı ve
baldırın dış kısımlarına yapılan uygulamaları çok faydalıdır. Ağrılar
hacamatın sonunda hemen geçer. Ancak ilerlemiş vakalarda uzman
bir haccam tarafından 4-5 seans kadar tekrar edilmesi
gerekebilir. Özellikle boyun ve omuzlardaki kulunçvari ağrılarda
sonuç yüzde yüz görülmektedir. Bayanlarda erkeklere oranla 3
veya 4 kez daha fazla görülen nedeni tam olarak bilinmeyen
iltihaplı eklem romatizmasıdır. Bu eklem rahatsızlıkları ileri
safhada diğer organları da etkilemeye başlar. Özellikle beyne,
kalbe ve damarları etkilemesi çok tehlikelidir. Kişinin şikayetine
göre aşağıdaki noktalardan uygun olan yerlere hacamat yapılır.
HİPERTANSİYON, ŞEKER:
Hacamat hangi noktadan yapılırsa yapılsın yüksek tansiyona son
derece iyi gelir. Tansiyon düşer, normal seyre gelmeye başlar
yani dengelenir. En uygun bölge kalp, kahil karaciğer bölgesi ve
baştan yapılan hacamattır. Tansiyon için her zaman ilk başlangıç
noktası yukarı nokta olmalıdır. Vücutta 55 numaralı noktayı hemen
hemen her rahatsızlıkta kullanmak gerekir. Çünkü bu bölge
Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafından önerilen bölgelerdendir.
Malum; şeker hastalarının yaraları biraz geç iyileşir. Onun için
şeker hastalarında mümkün olduğu kadar dikkat edilmeli, şekeri
çok yüksekken hasta hacamattan kaçınmalıdır. Ancak şekeri belirli
bir seviyeye indirildiğinde (kullandığı ilaçlarla veya perhizle)
hacamat yapılmalıdır. Düşük şekerde de durum böyledir. Önce
şeker dengelenmelidir ve aşağıdaki noktalardan uygun olan yerlere
hacamat yapılmalıdır.
UNUTKANLIK, HAFIZA ZAYIFLIĞI, ALZHEİMER VE
DEPRESYON, KONSANTRASYON GÜÇLÜĞÜ:
Algılamada zorluk, kitap veya gazete okurken konsantre
olunamadığından dolayı anlayamama, Yakın geçmişi hatırlamada
zorluk, aşırı unutkanlık, karşısındaki insanın sorduklarını bir anda
algılayamama gibi belirtiler bazen depresyonun bazen de
Alzheimer ın belirtisi olabiliyor. Bu gibi durumlarda 55 numara
sabit olmakla beraber başın tepe noktasından, kürek
kemiklerinden ve iki kulak arkasından hacamat yapılır.
KRONİK YORGUNLUK, UYKU İSTEĞİ, HALSİZLİK:
Kronik yorgunluk ve halsizlik bazen immün sisteminin
zayıfladığından, bazen de depresyon gibi sinirsel rahatsızlıklardan
kaynaklanabilir. Bu durumda metabolizmanın hızlanması
gerekmektedir. Bunun için sırttan, karaciğer arkası, kahil ve kalp
arkasından hacamat uygulanır. Daha ilk tedavide gözle görülür bir
ilerleme ve rahatlama hissedilir. Vücuda enerji gelir. Ayrıca
metabolizma hızlanır, 55 numaralı bölge sabit kalmakla beraber
aşağıdaki noktalardan uygun olanlar tercih edilir.
BÖBREK RAHATSIZLIKLARI:
Sırttan böbrek hizası, sağ ayak topuğu, sağ ve sol ayak üstü
böbrek hastalıkları için en uygun noktalardır.
SEDEF, EGZEMA ,SİVİLCE VE DERİ HASTALIKLARI:
Genelde zayıf bağışıklık sistemi olanlarda var olan deri
hastalıklarıdır. Özellikle sedef hastalığının sinirsel boyutunun yanı
sıra karaciğerle ve bağışıklık sisteminin zayıflığıyla alakası olduğu
bilinmektedir. 55 numara sabit olmak üzere karaciğer arkası ve
kahil en uygun hacamat noktalarıdır. Ancak bilinmelidir ki; sedef
hastalığında hacamat kesin çözümdür demek yanlıştır. Ancak ben
sedefin semptomlarının hacamatla azaldığını babamdan biliyorum.
Çünkü o da sedef hastası. Durumu hacamatla şu an eskisine
nazaran çok iyi ama henüz tam geçmiş değil. Bu tip hastalıklar
dermatolojiyi ilgilendiren deri rahatsızlığı olarak algılansa da
hastalık genelde yukarıda belirttiğimiz gibi bağışıklık sistemi zayıf
olan kişilerde, daha belirgindir. Sırttan karaciğer arkasından
Kahilden ve Omuz başlarından yapılan seans uygulamaları çok iyi
sonuçlar vermektedir.
KALP HASTALIKLARI VE KAN DOLAŞIMI PROBLEMLERİ:
Kalpteki tıkanıklıklar, çarpıntı, katle sıkışma hissi ve göğüs
kafesinde ağrı hissi şikayetlerinde hacamatın önemi büyüktür.
Benim de kalp damarlarımdan birinde bir tıkanıklık söz konusu idi.
Sırtta kalp hizasına 24 saat öncesinden aynı fıtık tedavisinde
olduğu gibi kuyruk yağı sarılır ve sırttan, kalp arkasından ve kahil
noktasından hacamat yapılır. Kan dolaşımı ve damar
problemlerinde de hacamatın önemi çok büyüktür. Hacamatla pis
kan vücuttan çıkacak ve yeni kan hücreleri üretilerek temiz kan
sağlanacak ve dolaşım rahatlayacaktır Allah’ ın izniyle…
KARACİĞER HASTALIKLARI, YÜKSEK KOLESTROL:
Sırttan karaciğer arkasından , kahil ve omuz yanlarından hacamat
yüksek kolestrole ve karaciğer hastalıklarına iyi gelmektedir. Ehil
bir haccama bu bölgelerden hacamat yaptırtmak gerekir.
GÖRME BOZUKLUKLARI:
Kesin olarak bilinmesi gereken bir şey vardır ki HACAMAT
GÖZÜN FERİNİ ARTIRIR. Hacamat bittikten sonra kişi kendini
loş bir ortamdan aydınlığa çıkmış gibi hisseder. Gözün görme
kabiliyeti artar. Kataraktın başlangıcında bu hastalığa iyi gelir.
Ancak katarakt ilerlediyse hacamat yapılmamalıdır. Bu da çok
önemli bir noktadır. Miyop veya hipermetrop rahatsızlıklarına
faydası olur. En azından birçok kimsede gözlemlerimiz gözlük
numarası büyümesi olmadığı yönündedir. Bu yönde yapılan ciddi bir
araştırma olmayıp sonuçlar kesin değildir. Sonuçlar kişilerin bize
olumlu yönde dönütlerinden yola çıkılarak burada yazılmıştır.
Hacamatın hiçbir yan etkisi olmadığından, hastalıklarda
tamamlayıcı tedavi olarak uygulanması tavsiye edilir. Ancak ehil
haccamlara gidilmelidir. Hijyene yüzde yüz özen gösterilmelidir.
HORMONAL HASTALIKLAR:
Kalp, karaciğer arkası ve sırttan mide ile bağırsak arkasına gelen
noktalardan yapılır. Ancak boğazını tutamayıp şişmanlayanlar
hacamattan yardım beklememelidirler. Onlar önce kendilerine
yardım etmeli ve sağlıklı beslenmeye çalışmalıdırlar. Zira bizler
hacamatla zayıflatamayız, sadece hormonal bozukluktan dolayı
aşırı kilolu olanlara haccamlar yardımcı olabilirler.
VARİS:
Varis için yapılan uygulama da tedavi başarısı değişkendir. Hiç bir
garanti yok ama kalp ve karaciğer arkası hacamattan sonra varis
olan noktadaki biriken pıhtılar temizlenerek en yakın sinir ve
kaslar uyarılmak suretiyle yapılır. Direk olarak varisli bölgeye
veya çok yakın bölgeye hacamat uygulanmaz. Varisli bölgenin
üzerine değil de, varisli bölgenin başlangıç merkezine yapılan
hacamat çok başarılı olmaktadır.
CİLT KIRIŞIKLIĞI YAŞLANMA BELİRTİLERİ:
Bilindiği üzere yeryüzünde tedavisi olmayan tek şey yaşlanma ve
ölümdür. Çünkü ayette belirtildiği üzere ‘‘Her nefis ölümü
tadacaktır.’’ Ömrü olan her birey de mutlak yaşlanacaktır. Ancak
yaşlanma belirtileri yavaşlatılabilir, cilt berraklaştırılabilir.
Yaşlanma belirtileri yavaş metabolizmada bir takım yavaşlamaların
ve bozulmaların olmasıyla meydana gelir. Çok uyumak, çok yemek,
zararlı alışkanlıklar bu hızlanmayı artırır. Vücudun dinç kalmasının
en önemli nedeni sabah uykusunun terkidir. Zira çok eski dönemde
insanlar akşam (yatsı namazından sonra) erken yatarlar, sabah
erken kalkarlarmış. İslam alimlerinin seher vakitlerinde uyanık
oldukları, öğlenleri de sünneti seniyye gereği kaylule (öğlen uykusu
veya gün arası şekerlemesi) yaptıkları bilinmektedir. Böylelikle
eski zaman insanları hem daha çok yaşamakta, hem de dinç
kalmaktaydılar. Baştan yapılan hacamatta cilt bölgesinin
toksinlerden arınmasını ve dolayısıyla cildin parlaklaşmasını ve
tazeliğini sağlamaktadır.
KARPAL TÜNEL SENDROMU:
El bileğinin bir hastalığıdır. Bilekteki karpal tünelden geçen
median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık genellikle
el bileklerini zorlayıcı işlerde çalışanlarda daha çok görülmektedir.
Geceleri elde ve kolda uyuşma, tutma da güç kaybı, eli sallayınca
ağrının hafiflemesi şeklinde belirtisi vardır. Ben bu tür bir
vakayla karşılaşmadığım için etkisini bizzat bilmiyorum, sadece
başka haccamların bildirdiklerini burada nakletme gereği duydum.
ANALİTİK DÜŞÜNME YETENEĞİ:
Analitik düşünme yeteneği derken burada anlattıklarımızdan
zihinsel engelli bireyler için çıkarımlar yapılmamalıdır. Bizim
kastımız normal zekada olup, gerek depresyon, gerek büyü vs gibi
olumsuz etkenlerden dolayı dikkatini verememe, ani kararlar
alamama, konsantre olamama gibi durumlarda geçerlidir. Ben
böyle bir durumu kardeşimde yaşadım. Bana başında bir ağırlık
hissettiğini, göz kapaklarının üzerinde sanki kum torbaları varmış
gibi bir his olduğunu, bunun kendisinde zaman zaman asabiyet
yaptığını söyledi. Başının üç yerinden (tepe noktası ve her iki
kulak arkası) hacamat yaptım ve yaklaşık 5 dk içerisinde
şikayetlerinin sona erdiğini söyledi. Mutlu olduk ve Allah’ a
şükrettik. Aynel yakin tekrar bildik ve iman ettik ki; Allah Rasulü
(S.A.V) heva ve nefsinden konuşmaz. Onun bildirdikleri vahiydir.
Sahihtir, o hep doğruyu söyler. Ondan (haşa) yalan sadır olmaz.
AMENNA VE SADDAKNA…
ALTINI ISLATMA:
Özellikle küçük çocuklarda söz konusu olan gece altını ıslatma ve
gündüz istemsiz kaçırma durumlarında hacamat inanılmaz
faydalıdır. Büyük özellikle 50 yaşını aşmış, küçük abdestini
kaçıran tutamayan insanları da duyuyoruz çevremizde. Bunun
biyolojik nedenler hariç en önemli nedeni kişinin namazdan
nasibinin olmamasıdır. Çünkü namaz kılan bir insan sabah erkenden
de olmak üzere mesanesini boşaltır. Küçük abdestini tutmaz. Öyle
ki özellikle sabahları küçük abdesti tutmadan mesaneyi boşaltmak
çok önemlidir. Her iki durumda da yani hem yetişkin hem çocukta
idrar kaçırma durumlarında kulak arkası, kahil, sırt ve kuyruk
sokumunun üstünden kişiye hacamat yapılır. ŞAFİİ OLAN ALLAHÜ
ZÜLCELALDİR.
HORMON BOZUKLUKLARI, AŞIRI KİLO ALMA:
Bu tür kişilere hacamat tedavisi çok faydalıdır. Çünkü Özellikle
genç yaşta yapılırsa çok daha faydalıdır. Bu tip hastalıklarda
temel prensip hormon salgılama görevini sağlayan hipofiz bezinin
görevini yapmamasından, veya tıkanması sonucu oluşur. Çözüm ilgili
sinirleri uyarmakla başlanır. Aşağıda yazdığımız kilitlenmişlik
sorunu ile paralellik gösterir.
DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE DİŞ ÇÜRÜMELERİ:
İlk hacamat yaptırmaya başladığı anda diş eti hastalıkları ve diş
çürümesi olan kişilerde bu şikayetlerin nerdeyse çoğunda azalma
bulgularına rastlandı. Bu konuda yine bilimsel araştırma mevcut
değil. Zira diş ve diş eti hastalıklarında Allah Rasulü (S.A.V)
misvakı önermektedir. Misvakın yapılan araştırmalarda diş
çürümesini önlediği, diş etlerini koruduğu, ağız kokusunu önlediği
ve diş minelerini kuvvetlendirdiği bilinmektedir. Ancak baştan
yapılan hacamatın da diş eti iltihaplanmasını önlediği, iltihap varsa
da giderdiği bilinmelidir.
BOYUN VE SIRT AĞRILARI:
Masa başında çalışmak durumunda olan bireylerde, öğrencilerde vs
görülen boyun ve sırt ağrılarının yüzde yüz çözümüdür hacamat.
Yüzde yüz diyorum çünkü bizzat kendim bir çok vaka ile
karşılaştım. Omuz ve sırttan alınan pis kan o bölgedeki tıkanıklığı
açmakta ve oradaki dolaşımı rahatlatmaktadır. Halk dilinde kulunç
olarak bilinen ağrıyı ve sırtta oluşan fibromiyajları hemen
dağıtmakta ve etkisini yaklaşık 3-4 dk içerisinde göstermektedir.
Ağrının şiddetine ve rahatsızlığın kronikleşmesi durumuna göre
hacamat bu bölgede üç seans tekrar edilir.
MANEVİ HASTALIKLAR:
İnsanoğlunda bedeni hastalıklar haricinde manevi bir takım
hastalıklar da zuhur edebilmektedir. Mesela; Peygamber
Efendimiz (S.A.V) e zamanında büyü yapılmış ve Efendimiz
(S.A.V) bundan çok muzdarip olmuşlardı. Felak ve Nas sureleri
nazil olduktan sonra Efendimiz (S.A.V) büyünün etkilerini izale
etmek adına Ebu Taybe isimli bir zattan kendilerine hacamat
yapılmasını istemiştir. Yine baştan yapılan hacamatın kökleşmiş 50
yıllık büyüyü kaldırdığı kaynak kitaplarda yazmaktadır. Bunun
yanında kalp arkasından yapılan hacamat vesveseye şifadır.
Manevi yönden istidata sebeptir Allahın izniyle O zaman diyebiliriz
ki; manevi hastalıklarda sırt, kalp hizası, karaciğer arkası, İki
kulak arkası ve kafanın arka ve orta kısımlarından hacamat
uygulanır.
Download