ilk yardımda göz önünde bulundurulması gereken hususlar

advertisement
2012-2013 SELÇUK İLKOKULU İZCİLERİ ---- İZCİ LİDERİ FEHMİ EKEN
05.01.2013
ATEŞ VALSİ
Yansın ateş alev alev
Sarsın göğü ak dumanlar
Şen izciler neşelensin
Dile gelsin şu ormanlar Hey hey
Lara lay lay lara lay lay
Lay lay lay lay (3)
Dile gelsin şu ormanlar hey hey hey
Yansın ateş önümüzde
Yerde değil gönlümüzde
Güle güle dönünüzde
Dile gelsin oynayanlar hey hey
Lara lay lay lara lay lay
Lay lay lay lay (3)
Dile gelsin şu ormanlar hey hey hey
1914 yılı Haziran ayı …
O günler, ülkemizin büyük toprak kayıpları ve
milyonlarca insanımızın da büyük perişanlıklar
yaşamasına neden olan Balkan Harbi’nden henüz
kurtulduğumuz günlerdir, yaralarımızı sarıp ülkemizi
feraha çıkartmaya çalıştığımız barış günleridir.
İşte o günlerde henüz hayatının baharındaki Münire
(Özge Özberk), lise müdürü olan babası Cemal
öğretmen (Emin Olcay), kendisinden sadece birkaç
yaş küçük olan iki erkek kardeşi Mehmet ve
Mustafa’dan oluşan ailesiyle Van’da mesut ve
mütevazı bir hayat yaşamaktadır ve nişanlısı
Süleyman Teğmen (Cansel Elçin) ile çok yakında
evlenecektir.
Fakat bu mutlu günler çok sürmez, Ağustos 1914’te
Avrupa’da 1’nci Dünya Harbi’nin başlamasıyla birlikte
ülkemizde de seferberlik ilan edilir. Varını yoğunu
ordusu emrine veren halk, çocuklarını da askere
gönderir, Süleyman Teğmen de cepheye gider.
Kasım 1914’te Rusların taaruzu ile harp ülkemize de
sıçrar, Sarıkamış Harbi’nin başlamasıyla birlikte
çatışmalar daha da yoğunlaşır. Sınır bölgesinde harp
etmekte olan ve Süleyman Teğmen’in de yer aldığı
Jandarma Tümeni’nden o günlerde Van’a gelen acil bir
telgraf, süratle cephane yetiştirilmediği takdirde harbin
ve Van şehrinin tehlikeye gireceğini bildirmektedir.
Ancak o günlerde Van karlar altındadır, hele şehrin
dışında kar yüksekliği iki metreyi bulmakta, hayvanlar
karlı dağları yürüyememekte, kağnı vs arabalar ise hiç
işlememektedir. Yapılacak tek şey, cephaneyi 100
kadar yayanın sırtında nakletmektir. Ancak, şehirde
resmî görevliler dışında, ihtiyarlarla kadınlardan başka
çok az sayıda “eli tüfek tutan erkek” kalmıştır; onlar da
“TAŞNAK ÇETELERİ”ne karşı şehri ve ailelerini
korumak için şehirde kalmak zorundadırlar… Akla
gelen her çareye başvurulur, neticede, eğer kabul
ederlerse bu yükü öğrenci çocuklarla göndermekten
başka yapacak bir şey olmadığına karar verilir.
Hemen hemen bütün çocuklar bu ağır yolculukta
gönüllü olarak cephaneyi taşımaya hazır olduklarını
bildirirler ve neticede yaşları 12 ile 17 arasında
değişen 120 çocuk seçilir.
Süratle hazırlıklar yapılır. Bu çocukların başlarına eski
bir gazi olan Musa Çavuş (Burak Sergen) geçer, elde
kalan son askerlerden birkaç jandarma askeri de
kafileye ilave edilir..
Ve bir sabah karlı bir havada 120 kahraman çocuk;
“bu masumlar ordusu, bu kahramanlık goncaları,
yurdun umut ve istikbali olan bu fedakâr yavrular” yola
çıkmaya hazır hâle gelir.
Sırtlarında cephane ile Van’dan yola çıkan çocuklar
karlı dağların donduran soğuklarında günler süren
uzun yürüyüşlerine başlar.
Ama bu büyük yolculuk 120 çocuk için hiç de kolay
olmayacak, tam bir ölüm-kalım harbi şekline
dönüşenecektir.
İLK YARDIM
Tanımı: Hasta ve yaralıya tıbbi ve cerrahi
müdahale yapılmadan evvel uygulanan basit
girişimlere ilk yardım denir.
Amacı: Olayın meydana geldiği yerde
bulunanlarca zaman geçirmeden hayat kurtarıcı
veya zarar azaltıcı girişimlerde bulunmak, hayati
tehlikeyi yok etmek veya en aza indirip can
kurtarmaktır.
İLK YARDIMDA GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR
1. Olay yerinde yaralıyı veya yaralıları
güvence altına almak
2. Kazazedeye teşhis konulması
3. Tedavi (Kanamayı durdurmak, şoku
önlemek, ağrıyı dindirmek)
4. Kazayı en acil biçimde ilgili kurum veya
kuruluşlara bildirme (Telekomünikasyon)
5. Yaralıların öncelik sırasına göre taşınması
(Triaj)
6. Taşınması (Transportasyon
İLK YARDIMDA İLK GİRİŞİMLER
1. Hasta veya kazazedeyi olay yerinden uzak,
aydınlık, rahat hava alabileceği ve
kalabalıktan uzak bir yere taşımak.
2. Hasta ve kazazedeyi acilen tanıyıp
müdahalenin o yönde yapılması.
3. Solunum kontrolünün yapılması. (Göğüs
kafesinin inip çıkması, nefesin dinlenmesi
solunum varlığını tespit için birer belirtidir.)
4. Kalp ve nabız kontrolünün yapılması.
(Kalbin dinlenmesi, nabız atıp atmadığına
bakılması)
5. Dış kanamanın olup olmadığı aranır.
6. İç kanama tespiti. (İç kanamalar kendini
şokla gösterir. Hastanın rengi solar,
halsizleşir, nabız ve solunum aşırı yükselir
ve hasta kendini iyice salar.)
7. Hastada uzuv kopması, delici tipte
yaralanma, parçalanma, göğüs ve
kafatasında parçalanma veya ağır bir darbe
olup olmadığının kontrol edilmesi.
7) Gerekiyorsa kalp masajı yapın.
8) Hasta şokta ise, bayılmış ise sırt üstü
yatırın, bacaklarını kalp düzeyinin üstüne yükseltin
ve hastanın üstünü örtün.
9) Bilinci kapalı olan ve komadaki hastalara
ağızdan hiçbir şey vermeyin.
10) Kalp krizi geçirmekte olan hastayı sakin
bir biçimde sırt üstü yatırın, ambulans veya doktor
çağırın.
11) Kırık olan kol veya bacağı saptayın(
hareketsizleştirin)
12) Yanık yeri temiz bir mendille ya da gazlı
bezle örtün.
13) Zehirli gazların solunmasıyla oluşan
zehirlenmelerde hastayı derhal temiz havaya
taşıyın, gerekirse yapay solunum ve kalp masajı
yapın. Hastayı kesinlikle yürütmeyin.
14) Göz yaralanmalarına dokunmayın.
Yaralıyı hemen bir hastaneye götürün.
15) Ağız yoluyla olan zehirlenmelerde eğer
hastanın bilinci yerinde ise, zehirlenen kişiye su ya
da süt içirerek midedeki zehri sulandırın, daha
sonrada hastayı kusturun. Daha sonra hastaneye
başvurun.
b) İlk Yardım Gereçleri
1) Hastane, doktor, eczane, itfaiye ve
polisin telefon numaraları.
2) Tentürdiyot
3) Alkol
4) Pamuk
5) Gazlı Bez
6) Makas
7) Çengelli iğne
8) Yara bandı ve bisturi
9) Kauçuk boru
10) Ağrı kesici ilaç
11) Üniversal antidot( bütün
zehirlenmelerde kullanılır).
12) Oksijenli su
13) Tahta çubuklar ( kırılmalar için)
İki ipi birbirine bağlamada ve ilk
yardımda sargı işlerinde kullanılır.
İLK YARDIM İLKELERİ VE GEREÇLERİ
a) İlk Yardım İlkeleri
1) Panik yaratmayın ve bilmediğiniz bir
konuda hastaya ve yaralıya müdahale etmeyin.
2) Gerekiyorsa ambulans, doktor, itfaiye,
polis çağırın.
3) Hasta ya da yaralının çevresine fazla
insan birikmesine engel olun.
4) Hasta ve yaralıyı sırtüstü yatırın.
5) Kanaması varsa durdurun.
6) Gerekiyorsa yapay solunum yapın.
Öğrendiğiniz düğümleri zaman zaman değişik yerlerde
uygulayın. Bu bağları öğrendiğinizin en iyi kanıtı bu
bağları karanlıkta yapabilmektir.
SANCAK BAĞI
Kalınlıkları ayrı iki ipi birbirine
bağlamada kullanılır
Download