Hey Tekstil işçilerine polis müdahalesi ne anlama geliyor?

advertisement
Hey Tekstil işçilerine polis
müdahalesi ne anlama geliyor?
91 gündür, kıdem tazminatlarını ve 3 aylık maaşlarını
alamadıkları için direnişte olan Hey Tekstil işçileri, Hey
Tekstil’in iflas göstermesinden dolayı kendileriyle iş yapan
Li-Fung firmasından alacaklarının kendilerine ödenmesi için,
mücadelelerini bu firmanın önüne taşımış durumdalar.
Uluslararası piyasada tanınmış olan bu firma, işçilerin
isteklerini gelecekteki direnişleri de göz önüne alarak kabul
etmemenin yanında, firma önündeki direnen işçileri de dağıtmak
için hükümetten ve kolluk kuvvetlerinden yardım isteyerek,
birçok işçinin hastanelik olmasına sebep olacak polis
müdahalesine neden olmuştur.
İktidar iflasın hesabını bir şirkete kesmek yerine, şirketin
prestijini ve çıkarlarını korumak için, barikatlar kurarak,
direnen işçilere ödettirmeyi tercih etmiştir. Bu noktada LiFung’u korumak, Türkiye pazarında Li-Fung ile iş yapan
yüzlerce firmayı, yani güvencesiz bir şekilde çalıştırılan
emekçilerin emeklerini sömüren patronları korumak anlamına
geliyor.
Dünyadaki ekonomik kriz derinleştikçe, bunun sonuçlarını
Avrupa’da oldukça net görebiliyoruz. Yunanistan’da ve
İtalya’da krizin derinleşmesiyle beraber, patronların
rızasıyla atanmış “kurtarıcı” yani teknokrat hükümetler yer
alırken, Avrupa genelinde krizden kurtuluş için daha çok kemer
sıkma politikaları yaygınlaşmasıyla beraber, sağ partilerin
yükselişini görüyoruz, bunların sonucunda direnişler arttıkça,
hakkını arayanlara karşı müdahaleler de yaygınlaşmaya
başlayacak.
Dünya krizinin Türkiye’yi de etkileyeceği açık olan bu Avrupa
perspektifinden bakacak olursak, iktidar işçi sınıfına karşı
sürdürmekte olduğu saldırıları için artık fiziksel müdahaleden
de çekinmeyeceğini açık ve net bir biçimde gösteriyor. Buna en
canlı örnek olarak, tabiatı yok etme pahasına daha çok kar ve
rant alanı sağlamak için yapılmakta olan HES inşaatlarına
karşı verilen mücadeleleri bastırmak için her türlü aracı
kullanmayı göze almaları kanıt olarak gösterilebilir.
Hey Tekstil işçileri, yerelde sürdürmekte oldukları
mücadelenin yanında, direnişlerini Hey Tekstil üzerinden
ticaret yapan ulusal ve uluslararası her firmaya yaymaya
çalışıyorlar. Diğer ülkedeki işçi sendikaları ve partileri
üzerinden yürüttükleri bu uluslararası mücadele aslında
bizlere, krizinin faturasının uluslararası birlik olarak nasıl
krize sebep olanlara ödettirilebileceğinin yolunu gösteriyor.
Download