Birincil Ambalajlama

advertisement
HAZIRLAYANLAR:
EZGİ ÇANDIR
GAMZE KOŞDEMİR
DİLAN TİK
ELLEÇLEME NEDİR?:gümrük
gözetimi altındaki eşyanın asli
niteliklerini değiştirmeden
istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi,
büyük kaplardan küçük kaplara
aktarılması, kapların yenilenmesi
veya tamiri, havalandırılması,
kalburlanması, karıştırılması ve
benzeri işlemleri ifade eder.
Diğer bir tanıma göre ise :
ELLEÇLEME: " Her türlü ürün için
ele alınması gereken 4 boyut vardır.
Hareket,Miktar,Zaman ve Hacim.
Ürünlerin herhangi bir depo veya
alan içerisinde kısa mesafeli
hareketlerinin verimli bir şekilde
hareket, miktar, zaman ve hacim
boyutları ele alınarak ayrıştırılması
ve sevk alanına veya araçlarına ilgili
ekip ve ekipmanla taşınmasıdır."
ELLEÇLEME YÖNTEMLERİ
X-DOCK:Malzemeler gönderilecekleri noktalara göre
sipariş bazında farklı ambalajlar içine konularak hazır bir
şekilde depoya gönderilir.Malzemeler depoda en kısa
sürede hiçbir elleçlemeye tabi tutulmaksızın depo
mekanının en ekonomik ve kısa süreyle yapıldığı yöntemdir.
FLOW-THRU:Malzemeler depoya ürün bazlı ambalajlama ile
gönderilir.Malzemeler depoda hemen sevkiyat noktalarına
paylaştırılır.
PUT AWAY:Malzemeler depoya ürün bazlı ambalajlama ile
gönderilir.Bu yöntemde malzemeler depoda raf adreslerine
kaldırılır.Siparişlere göre zamanı geldiğinde ürünler
istenilen miktarlarda toplanılır.Bu yöntemde yüksek irtifalı
raflar kullanılır.
Eskiden yalnızca bir malı bir yerden başka
yere taşıyan lojistikçiler artık ambalajlama
işini de üstleniyor.
Ambalajlama içinde bulunan ürünü sarar,
saklar, korur, farkındalığını artırır ve
satılmasına destek olur. Bu nedenledir ki,
her yıl ürün ambalajlamasına milyarlarca
dolar harcanmaktadır.
Artık günümüz dünyasında, ambalajlama
çok önemli bir unsur olmakla birlikte
tüketicilerin alım tercihlerini yönlendiren
önemli bir etken olarak ortaya
çıkmaktadır. Birçok tüketici alım kararını
vermeden önce ürünü ambalajlamayla
birlikte değerlendirmektedir. İyi bir
ambalajlama kendinize çekebileceğiniz
tüketicileri aynı şekilde kötü bir
ambalajlamayla kaybedebilirsiniz.
Ambalajlamanın önemini keşfetmiş ve
başarıya ulaşmış birçok global firma birçok
zaman ürün ambalajlama proseslerine
ürünlerinden daha fazla para
harcayabilmektedirler. Pazarlama
stratejilerinin temel taşları olarak görülen 4P
kavramına (product: ürün; price: fiyat; place:
dağıtım ve promotion: tutundurma) yakın bir
gelecekte packaging:paketleme yani
ambalajlama unsuru da dahil edilerek 5P
denmesi olasıdır.
Lojistik açısından konuya bakıldığında ise
ambalajlama iki hizmet sunar. Bunlardan ilki
ürünün nakliyesi ve depolanması sırasında
ürünün dış etkenlerden korunması ve
ikincisi ise ürünün depolanması ve taşınması
esnasındaki kullanılması gereken işçi ve
malzeme maliyetlerini azaltmasıdır.
Ambalajlama ürünün içeriğini ve çevresini koruyan, taşıma ve
depolanmasını, satışını, kullanılmasını kolaylaştıran, ileride kısmen
veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşlü bir malzemeyle
kaplanması, sarılması, örtülmesi ya da birleştirilmesidir. Ambalaj üç
değişik düzeyde materyalden oluşabilir.
Ürüne göre ambalajlama Birincil Ambalajlama ve İkincil
Ambalajlama olarak ikiye ayrılır;
Birincil Ambalajlama: Ürünü doğrudan içine alan ilk, asıl, iç
ambalajdır. Tüketici ambalajı veya iç ambalaj da denilir. Dökme
olarak satılan ürünler, birim ambalajsız olup genelde çuval gibi
geniş ambalajlara konulurlar.
İkincil Ambalajlama: Birincil ambalajı koruyan ve ürün
kullanılacağı zaman atılan materyaldir. Yükleme ya da nakliye
ambalajı ise; depolama, taşıma ve tanıtma için gereklidir. Bu
perakende ambalajları içeren koli, kutu, karton ve kasadır.
Etiket, yada mala malın üreticisine ilişkin
bilgileri verir. Ya ambalaj üzerin de yer alır
ya da doğrudan mala iliştirilir. Ürünün
niteliklerini, kalitesini, ve sembolik
anlamları aktarmada etiket önemli
görevler üstlenir. Etiketleme ile
ambalajlama, etiketleme ile markalama
arasında yakın ilişki vardır.
Ayrıca, etiketin toplumsal önemi vardır.
Yasalarca, malların üzerine etiket konarak,
tüketicilere mala ilişkin doğru bilgiler
verilmesi sağlanır. Bu anlamda etiket,
malın yalnızca fiyatını belirlemek amacıyla
kullanılan etiketten farklıdır. Etiket malın
markası ve kalite ölçüsünü belirttiği gibi
mala ilişkin bilgilerde verir.
Marka isminin bilinirliği ve gücü
etiketin önemini etkileyen bir
değişkendir. Tüketiciler, genellikle
ürün kalitesini değerlendirecek
uzmanlığa sahip değildirler. Bu
özellikle teknik ve elektronik aletler
de çok değerli olan bir durumdur.
Paketlenmiş ürünlerde içindekiler
bilgisini anlamak için oldukça yoğun
bir kimya bilmek gerekmektedir.
Tüketici böyle bir durumda kendisi
için doğru olan satın alma kararını
vermede diğer dış faktörlere olduğu
kadar ürün marka şöhretine ve
etikete kalite göstergesi rolünü
vermektedir.
Etiket çeşitli tiplerde olabilir:
Marka Etiketi: Mala yada ambalaja uygulanan markadır. Daha çok
tarımsal ürünlerde kullanılır ve mal hakkında bilgi vermez. Örneğin
giysilere verilen sonforized etiketi, marka etiketidir.
Dereceleme Etiketi: Kalite derecesi yada ölçütü. Bir harf, sözcük
yada sayı ile belirlenip malın üzerine konulduğunda bu bir
dereceleme etiketi olur.
Tanımlayıcı Etiket: Malın neden yapıldığını, nasıl yapılacağını, nasıl
kullanılacağını, nasıl işleneceğini, üreticinin adını ve adresini
açıklar.
Etiketin en önemli yanı tüketiciyi korumasıdır. Mal ve kullanılışı
hakkında yeterli bilgi verilen etiketler sayesinde tüketici çeşitli
markalar arasında kalite, miktar, içerik bakımından kıyaslama
yapabilir.
*www.spenak.com
*www.lojistigedairherşey.com.tr
*www.lojistikdünyası.com
*www.girişimmak.com
*www.göztepenakliyat.com
*www.lojisturk.net
*www.dorukticaret.com
*www.mevzuatdergisi.com
Download