Koç Topluluğu ile kendi değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda

advertisement
GEBZE
PLASTİKÇİLER
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ
GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KALİTE, ÇEVRE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi olarak; doğanın bir parçası olduğumuz,
doğanın bize ait olmadığı bilinci ile doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunması
düşüncesi doğrultusunda bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı
amaçlamıştır.
1. Kalite, çevre ve enerji verimliliği standartları doğrultusunda katılımcılarımızın
ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak,
2. Belirlediğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda OSB faaliyetlerimizin sürekli
iyileşmesini sağlamak, Milli ve Bölge menfaatlerini ön plana almak,
3. Katılımcılarımızı hizmetlerimizin güncelliği hakkında detaylı şekilde bilgilendirmek,
4. “Çevre” ile uyumlu, sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi,
enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba
göstermek,
5. Katılımcı ve çalışanlarımızın çevre ve enerji verimliliği bilincinin oluşturulması ve
yükseltilmesi için sürekli çaba göstermek,
6. OSB sınırları içerisinde kalite, çevre ve enerji verimliliğinin değişik alanlarında
eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek,
7. Verilen hizmetler ile bölgemizde ve ülkemizdeki diğer organize sanayi bölgelerine
örnek olacak düzeye ulaşmak,
8. Katılımcılarımızın ve OSB hizmet faaliyetlerinde ortaya çıkan tüm atıkları azaltmak,
uygun yöntemlerle yetkin tesislerde bertaraf edilmesini sağlamak ve çevre bakımından
güvenli iş ortamı oluşturmak,
9. Katılımcılarımız ile çalışan tedarikçi ve taşeronların bölge ile olan işlerini emniyetli ve
çevreye sorumlu bir şekilde yürütmelerini teşvik etmek,
10. Çevre başta olmak üzere mer’i mevzuat gereklerini karşılamak hatta aşmak,
Kalite, çevre ve enerji verimliliği politikası olarak benimsemiştir.
KEK / EK-1 / R.00 / R.T:--
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards