elektrik kayıp/kaçak bedeli konusunda

advertisement
KARABÜK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 2015/300
Konu : Kayıp /Kaçak Bedelleri
21/08/2015
SANAYİCİLERİMİZİN DİKKATİNE
Bilindiği üzere elektrik dağıtım firmaları (Enerjisa) tarafından kullanıcılara
sağlanan elektrik bedellerine yansıtılan kayıp/kaçak bedelleriyle ilgili olarak Tüketici
Mahkemelerinde görülen davalarda bu bedellerin iadesine ilişkin kararlar
verilmektedir.
Bu çerçevede Karabük OSB olarak da elektrik dağıtım firmaları (Enerjisa)
aleyhine Karabük Ticaret Mahkemelerinde dava açılmış olup OSB ve OSB de
faaliyet gösteren firmalara yansıtılan kayıp kaçak bedellerinin iadesi talep edilmiştir.
Dava halen devam etmekte olup yakında karara çıkacaktır.
OSB kamu yararı amaçlı kurulmuş bir özel tüzel kişilik olup özellikle
elektrik temini ve alıcı firmalara yansıtılması konusunda kesinlikle kar amacı
gütmemektedir. Elektrik dağıtım şirketince OSB ye yansıtılan tüm bedeller aynı
şekilde tüketiciye yansıtılmaktadır. Ek ilave olarak kayıp kaçak bedeli yansıtılması
mümkün değildir. OSB ye yansıtılan tüm giderlerin alıcı firmalara yansıtılması
gerektiğine ilişkin hüküm OSB Kanunu ve özellikle de EPDK tarafından çıkartılan
14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organize Sanayi
Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin OSB’nin
katılımcılarına uygulayacağı bedeller ile bu bedellerin belirlenmesine ilişkin usul ve
esaslar başlıklı 15. ve diğer ilgili maddelerine göre yapılmaktadır. OSB yi bağlayan
bu yönetmelik hükmünde yazılı bedeller dışında OSB’nin şirketinize ayrıca bir bedel
yansıtması söz konusu değildir.
OSB tarafından dava açılan elektrik dağıtım firmaları Enerjisa dan dava
sonunda tahsil edilecek kayıp kaçak bedeli iadesi alacağımızın şirketinizle yapılacak
görüşme ve incelemelerden sonra şirketinizin bu güne kadar ödediği kayıp/kaçak
bedelleri iade edilecektir.
Bilgilerinize rica olunur.
21/08/2015 Evrak Memuru İsmail KARAHAN
Ş.Caner ÖZCAN
Karabük OSB Müdürü
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards