özgeçmiş kamil can kılıç

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
KAMİL CAN KILIÇ
TC Kimlik
No / Pasaport
No:
Doğum Yılı:
1992
Yazışma
Adresi :
Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Bililimleri Enstitüsü, Kök Hücre
Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 1.Kat 41380 İzmit/Kocaeli/
TURKİYE 41380 41000 Kocaeli/Türkiye
Telefon :
272-2165001
e-posta :
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Türkiye
Üniversite
Gebze Teknik
Üniversitesi
Öğrenim Alanı
Fakülte/Enstitü
FEN
FAKÜLTESİ
Derece
Mezuniyet
Yılı
Moleküler Biyoloji ve
Lisans 2015
Genetik
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev Dönemi
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
PROJE DENEYİMİ
Proje Adı
Kurum
Bütçe
Monosodyum Glutamatın karaciğer
hücreleri üzerindeki toksik etkilerinin
ve muhtemel insülin direnci ile olan
ilişkisinin in vitro hücre kültüründe
araştırılması
Gebze Teknik
Üniversitesi
2000
Tarih
15.06.201315.10.2015
Görev
Yürütücü Ulusal
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan
Danışmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Proje
Türü
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
Tamamlanan
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Devam
Eden
Yüksek
Lisans
Doktora
Uzmanlık
Diğer Faaliyetler
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik
vb.)
ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Alındığı Kuruluş
Yılı
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Diğer yayınlar
Düzenleme Tarihi :12/10/2015
Download